Đoàn vận động viên xã Xuân Lũng Tham gia đại hội TDTT huyện Lâm Thao lần thứ IV năm 2013

Đoàn vận động viên xã Xuân Lũng Tham gia đại hội TDTT huyện Lâm Thao lần thứ IV năm 2013

Đoàn vận động viên xã Xuân Lũng Tham gia đại hội TDTT huyện Lâm Thao lần thứ IV năm 2013

Đại hội TDTT huyện Lâm Thao lần thứ IV năm 2013 được khai mạc ngày 26/8/2013 và bế mạc ngày 28/8/2013. Đại hội tổ chức thi đấu từ ngày 08/8/2013 gồm có 9 môn
Đoàn vận động viên xã Xuân Lũng
Tham gia đại hội TDTT huyện Lâm Thao lần thứ IV năm 2013
 
Đại hội TDTT huyện Lâm Thao lần thứ IV năm 2013 được khai mạc ngày 26/8/2013 và bế mạc ngày 28/8/2013. Đại hội tổ chức thi đấu từ ngày 08/8/2013 gồm có 9 môn. Xã Xuân Lũng tham gia thi đấu 5 môn gồm có:
- Bóng chuyền hơi nữ.
- Cờ tướng.
- Cờ vua.
- Cầu lông.
- Bóng bàn.
* Về thành tích Xuân Lũng có 3 môn đạt giải gồm:
3 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba.
Ngoài ra ngày khai mạc Xuân Lũng tổ chức đoàn đại biểu 50 người tham gia khai mạc góp phần làm thành công đại hội huyện Lâm Thao năm 2013.Bài và ảnh: Nguyễn Hữu Sáu