DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)

Đăng lúc: Chủ nhật - 10/02/2013 07:46 - Người đăng bài viết: admin
DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)

DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)

DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)
DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG
(Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)
STT Họ và tên Năm
sinh
Học hàm - Học vị Năm
 tốt nghiệp
I. Danh sách các Giáo sư, Tiến sỹ
1 Nguyễn Ngọc Lanh 1935 Giáo Sư 2004
2 Lê Như Lai 1938 Giáo Sư  
3 Nguyễn Ngọc Lung   Giáo Sư  
4 Nguyễn Ngô Thoa   Giáo Sư  
5 Nguyễn Văn Liên   Giáo Sư  
6 Nguyễn Văn Đạo   Giáo Sư  
7 Đặng Đức Phú   Giáo Sư  
8 Nguyễn Văn Thiện 1936 Giáo Sư  
9 Nguyễn Duy Thông   P. Giáo Sư  
10 Đào Ngọc Chân 1940 P. Giáo Sư  
11 Đỗ Văn Đài 1936 P. Giáo Sư  
12 Nguyễn Văn Thông 1938 P. Giáo Sư  
13 Nguyễn Văn Hải 1936 P. Giáo Sư  
14 Nguyễn - Khải   P. Giáo Sư  
15 Đặng Văn Thắng 1952 P. Giáo Sư 2005
16 Đào Ngọc Chiến 1974 P. Giáo Sư  
17 Lê Như Linh 1967 Tiến Sỹ  
18 Nguyễn Quốc Huy 1951 Tiến Sỹ  
19 Nguyễn Văn Huy 1957 P. Giáo Sư  
20 Đào Chí Thành   Tiến Sỹ  
21 Vũ Huy Thủ 1942 Tiến Sỹ  
22 Nguyễn Đức Mai 1952 Tiến Sỹ  
23 Nguyễn Văn Phúc 1939 Tiến Sỹ  
24 Nguyễn Thị Oanh 1951 Tiến Sỹ 1986
25 Hoàng Hữu Văn   Tiến Sỹ  
26 Đặng Diễm Hồng   Tiến Sỹ  
27 Nguyễn Tiến Đông   Tiến Sỹ  
28 Nguyễn Thái Linh 1974 Tiến Sỹ  
29 Nguyễn Quốc Chiến 1966 Tiến Sỹ  
30 Đỗ Nhật Văn   Tiến Sỹ  
31 Đào Thị Liên   Tiến Sỹ  
32 Nguyễn Đức Hoàng   Tiến Sỹ  
33 Nguyễn Việt Dũng   Tiến Sỹ  
34 Nguyễn Văn Mùi   Giáo sư  
35 Đặng Vũ Hồng   Tiến Sỹ  
36 Đặng Vũ Hoàng   Tiến Sỹ  
37 Nguyễn Thành Châu 1960 Tiến Sỹ  
38 Nguyễn Duy Thắng 1960 Tiến Sỹ  
39 Nguyễn Thị Bích Thủy 1964 Tiến Sỹ  
40 Nguyễn Thanh Bình 1979 Tiến Sỹ  
41 Nguyễn Quang Khai   Tiến Sỹ  
42 Nguyễn Thanh Hải 1964 Tiến Sỹ  
43 Nguyễn Hồng Vinh 1955 Tiến Sỹ 2012
44 Nguyễn Thị Kim Oanh 1982 Tiến sỹ 2006
45 Nguyễn Thị Hồng Thu 1957 Tiến sỹ 2005
II. Danh sách những người có bằng từ Đại học trở lên
  Khu 1      
46 Nguyễn Ngọc Nhàn 1949 Đại học 1978
47 Vũ Quang Hưng 1981 Đại học 2005
48 Nguyễn Trung Khải 1934 Đại học 1960
49 Nguyễn Ngọc Lĩnh 1945 Đại học 1967
50 Nguyễn Ngọc Ấn 1948 Đại học 1980
51 Nguyễn Ngọc Tỷ 1955 Đại học 1978
52 Nguyễn Anh Tuấn 1979 Đại học 2001
53 Nguyễn Đức Minh 1981 Đại học 2007
54 Nguyễn Thị Phương Anh 1983 Đại học 2006
55 Nguyễn Thị Phương Lan 1985 Đại học 2012
56 Nguyễn Đức Dũng 1979 Đại học 2002
57 Nguyễn Đức Trung 1984 Đại học 2007
58 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 1985 Đại học 2007
59 Nguyễn Thị Hằng Nga 1987 Đại học 2010
60 Nguyễn Đức Trung 1984 Đại học 2008
61 Nguyễn Văn Mão 1937 Đại học 1971
62 Nguyễn Thị Huệ 1965 Đại học 1987
63 Nguyễn Văn Hoàn 1982 Đại học 2009
64 Nguyễn Tiến Dũng 1984 Đại học 2008
65 Nguyễn Dương Linh   Đại học  
66 Nguyễn Duy Thông   Giáo sư  
67 Nguyễn Minh Long 1969 Đại học 2006
68 Nguyễn Hải Đăng 1984 Đại học 2009
69 Nguyễn Trung Thao 1961 Đại học  
70 Nguyễn Thị Thịnh   Đại học  
71 Nguyễn Duy Thanh   Đại học  
72 Nguyễn Duy Thỏa   Đại học  
73 Trần Ngọc Dũng 1981 Đại học 2005
74 Trần Việt Tuấn 1988 Đại học 2011
75 Nguyễn Hồng Hà 1980 Thạc sỹ 2004
76 Nguyễn Thị Mai Hương 1983 Thạc sỹ 2011
77 Nguyễn Quang Hậu 1958 Thạc sỹ  
78 Nguyễn Quang Thái   Đại học  
79 Nguyễn Thị Huyền 1986 Đại học  
80 Nguyễn Như Quỳnh 1990 Đại học 2012
81 Nguyễn Trung Tiến 1958 Đại học 2002
82 Nguyễn Văn Hồng 1958 Đại học 1986
83 Nguyễn Tiến Dũng 1984 Đại học 2008
84 Nguyễn Duy Thúy 1947 Đại học 1988
85 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1983 Đại học 2005
86 Nguyễn Duy Hưng 1986 Đại học 2010
87 Nguyễn - Khánh 1988 Đại học 2010
88 Nguyễn Trung Hoàng 1990 Đại học 2011
89 Nguyễn Văn Việt 1968 Thạc sỹ 2012
90 Nguyễn Thị Thu Hà 1982 Đại học 2011
91 Nguyễn Trung Thưởng 1978 Đại học 2004
92 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1978 Đại học 2000
93 Nguyễn Ngọc Thạch 1984 Đại học 2002
94 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1985 Thạc sỹ 2010
95 Nguyễn Ngọc Sơn 1988 Đại học 2010
96 Nguyễn Hồng Phương 1980 Đại học 2010
97 Nguyễn Thị Mạnh 1953 Đại học 1980
98 Nguyễn Nữ Huyền Trang 1990 Đại học 2010
99 Nguyễn Thị Hường 1950 Đại học 1974
100 Nguyễn Vũ Hiển 1979 Đại học 2004
101 Nguyễn Vũ Hùng 1981 Đại học 2006
Khu 2
102 Nguyễn Trung Thêm 1970 Đại học 1994
103 Nguyễn Thị Huyền 1981 Đại học 2004
104 Nguyễn Thị Thu Hương 1983 Đại học 2004
105 Nguyễn Phi Hùng 1986 Đại học 2004
106 Nguyễn Xuân Ngọc 1963 Đại học  
107 Nguyễn Hoàng Hưng   Đại học  
108 Nguyễn Nhật Cường   Đại học  
109 Nguyễn Vũ Ngọc   Đại học  
110 Nguyễn Hữu Chính 1960 Đại học  
111 Nguyễn Trung Kiên 1979 Đại học 2010
112 Đặng Quang Tâm 1987 Đại học 2012
113 Nguyễn Thành Đô 1991 Đại học 2009
114 Nguyễn Xuân Ngoạn 1942 Đại học 1964
115 Nguyễn Xuân Thọ 1967 Đại học 1990
116 Nguyễn Xuân Phú 1969 Đại học 1991
117 Nguyễn Xuân Quý 1971 Đại học 1994
118 Nguyễn Thị Thu Hằng 1986 Đại học 2011
119 Nguyễn Hoàng Hưng 1987 Đại học 2005
120 Nguyễn Hữu Xuất 1953 Đại học 1971
121 Nguyễn Hữu Cường 1979 Đại học 1997
122 Nguyễn Mai Hương 1981 Đại học 1999
123 Nguyễn Thị Thu Huyền 1981 Đại học 2000
124 Nguyễn Hữu Sắc 1956 Đại học 1973
125 Nguyễn Khắc Quân 1993 Đại học 2011
126 Nguyễn Thị Nga 1992 Đại học 2010
127 Đào Ngọc Cẩn 1939 Đại học 1966
128 Đào Ngọc Dũng 1975 Đại học 1997
129 Đào Thị Hải Yến 1990 Đại học 2012
130 Nguyễn Thị Thu Hiền 1976 Đại học 2004
131 Nguyễn Nhật Đang 1959 Thạc sỹ 2001
132 Nguyễn Kiên Cường 1981 Đại học 1999
133 Nguyễn Tiến Mạnh   1979 Đại học 2006
134 Nguyễn Thị Hà My 1984 Đại học 2011
135 Nguyễn Mạnh Hùng 1977 Đại học 2010
136 Vũ Quang Hào  1948 Đại học 1970
137 Vũ Lệ Hằng 1978 Đại học 2006
138 Vũ Mạnh Cường 1980 Đại học 2011
139 Nguyễn Trí Hiếu   Đại học  
140 Nguyễn Ánh Dương   Đại học  
141 Nguyễn Nhật Cương   Đại học  
  Khu 3      
142 Vũ Văn Đình   Đại học  
143 Vũ Văn Phòng   Đại học  
144 Vũ Đình Thuyên   Đại học  
145 Nguyễn Đức Sang   Đại học 1976
146 Nguyễn Minh Phương   Đại học 2003
147 Nguyễn Đức Quyết   Đại học 2006
148 Đào Quốc Luật 1960 Đại học 1980
149 Đào Quốc Anh 1971 Đại học 2008
150 Nguyễn Thị Thảo   Đại học 2006
151 Nguyễn Trung Lượng   Đại học 1976
152 Nguyễn Thị Hải Yến   Đại học 2010
153 Nguyễn Văn Quân   Đại học 2012
154 Nguyễn Thị Hải Yến   Đại học  
155 Vũ Văn Đại   Đại học  
156 Lê Hồng Duyên   Đại học  
157 Nguyễn Thị Hằng   Đại học  
158 Nguyễn Thị Kim Dung   Đại học  
159 Nguyễn Thị Ngọc   Đại học  
160 Trần Xuân Thịnh 1984 Đại học 2008
161 Trần Mạnh Tuấn 1987 Đại học 2009
162 Trần Quốc Toàn 1989 Đại học 2011
163 Nguyễn Thị Kim Ngân   Đại học  
164 Lê Nhật Thu 1941 Cao học 1975
165 Nguyễn Thị Nga 1989 Đại học 2011
166 Nguyễn Trung Kiên  1980 Đại học 2003
167 Đào Thị Thanh Xuân 1987 Thạc sỹ 2012
168 Nguyễn Thị Hạnh 1990 Đại học 2012
  Khu 4      
169 Nguyễn Việt Tuấn 1964 Đại học 1996
170 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1971 Đại học 2006
171 Nguyễn Minh Tú 1967 Đại học 1991
172 Nguyễn - Khôi 1974 Đại học 2003
173 Nguyễn - Quang 1945 Đại học 1983
174 Nguyễn Thị Thanh 1976 Đại học 2001
175 Nguyễn Thanh Phú 1980 Đại học 2005
176 Nguyễn Văn Hanh 1951 Đại học 1984
177 Nguyễn Thị Thảo 1988 Đại học 2012
178 Nguyễn Văn Thông 1954 Đại học 1998
179 Nguyễn Thị Nhung 1961 Đại học 1986
180 Nguyễn Văn Viễn 1987 Đại học 2012
181 Nguyễn Thị Vân 1990 Đại học 2011
182 Nguyễn Văn Vượng 1957 Đại học 1985
183 Nguyễn Xuân Trường 1987 Đại học 2010
184 Nguyễn Khắc Chức 1922 Đại học 1968
185 Nguyễn Văn Chất 1947 Đại học 1971
186 Nguyễn Việt Cường 1979 Thạc sỹ 2005
187 Nguyễn Việt Hùng 1988 Đại học 2011
188 Nguyễn Hồng Phú 1983 Thạc sỹ 2010
189 Nguyễn Thị Vân Hà 1985 Đại học 2006
190 Nguyễn Bá Hà   Đại học  
191 Vương Thị Thu Hà 1968 Đại học 2009
192 Nguyễn Thị Thanh Loan 1984 Đại học 2007
193 Nguyễn Ngọc Linh 1987 Đại học 2009
194 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 1986 Đại học 2008
195 Trần Thu Hiền 1986 Đại học 2008
196 Trần Thị Nhung 1990 Đại học 2012
197 Trần Văn Đồng 1986 Đại học 2008
198 Nguyễn Bá Sơn 1930 Đại học 1965
199 Nguyễn Mạnh Cường 1988 Đại học 2012
200 Nguyễn Văn Quang 1945 Đại học 1983
201 Nguyễn Hữu Thọ 1979 Đại học 2012
202 Vương Thị Thanh Huyền 1970 Đại học 2009
203 Nguyễn Thị Xuân 1966 Đại học  
204 Nguyễn Ngọc Cách 1942 Đại học 1965
205 Nguyễn Ngọc Việt 1971 Đại học 2008
206 Nguyễn Thị Thu Hương 1981 Đại học 2010
207 Nguyễn Ngọc Phụng 1944 Đại học 1966
208 Nguyễn Thị Thu Hương 1971 Đại học 2007
209 Nguyễn Thị Lê Hằng 1976 Đại học 2011
210 Nguyễn Minh Đức 1977 Đại học 2000
211 Nguyễn Thị Thanh Hưởng 1981 Đại học 2004
212 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1987 Đại học 2011
213 Nguyễn Thị Thu Hiền 1974 Đại học 1998
214 Nguyễn Anh Giang 1978 Đại học 2005
215 Nguyễn Hồng Ngyên 1977 Thạc sỹ 2010
216 Nguyễn Xuân Thùy 1980 Thạc sỹ 2008
217 Nguyễn Thị Thanh Dung 1985 Đại học 2009
  Khu 5      
218 Nguyễn Văn Chiến 1947 Đại học 1978
219 Nguyễn Tuấn Hùng 1979 Đại học 2003
220 Nguyễn Anh Tuấn 1984 Đại học 2007
221 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1981 Đại học 2004
222 Nguyễn Trung Hy 1945 Đại học 1971
223 Trần Thị Luận 1950 Đại học 1983
224 Nguyễn Thái Sơn 1974 Đại học 2002
225 Nguyễn Thị Thu Hoa 1978 Đại học 2010
226 Nguyễn Thành Lâm 1976 Đại học 1998
227 Nguyễn Thị Minh Giang 1978 Đại học 2008
228 Nguyễn Thị Minh Hiền 1981 Đại học 2005
229 Nguyễn Đăng Cộng 1947 Đại học 1972
230 Nguyễn Thị Thủy 1978 Đại học 1989
231 Nguyễn Thị Thanh 1974 Đại học 1992
232 Đào Anh Tuấn 1982 Đại học 2005
233 Đào Xuân Trường 1986 Đại học 2009
234 Quản Trọng Nam 1981 Đại học 2003
235 Quản Thị Thanh Nhàn 1984 Đại học 2006
236 Quản Thị Phương Nhung 1986 Đại học 2007
237 Nguyễn Khắc Thành 1973 Đại học 1996
238 Quản Thị Oánh 1952 Đại học 1975
239 Quản Trung Thành 1981 Thạc sỹ 2012
240 Quản Thị Thúy Quỳnh 1983 Đại học 2009
241 Nguyễn Văn Sắc 1929 Đại học 1968
242 Đào Văn Dũng 1976 Đại học 2008
243 Nguyễn Thị Bình 1980 Đại học  
244 Đào Thị Huyền Trang 1988 Đại học 2010
245 Nguyễn Thị Thúy Hồng 1974 Thạc sỹ 2005
246 Đào Văn Tuyên 1934 Đại học 1962
247 Nguyễn Hà Tuyên 1976 Đại học 1998
248 Nguyễn Hồng Quân 1977 Thạc sỹ  
249 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1984 Thạc sỹ 2006
250 Nguyễn Thị Thu Hiền 1978 Đại học 2008
251 Nguyễn Xuân Dũng 1972 Đại học 2004
252 Đặng Thị Bích Ngọc 1971 Đại học 1993
253 Nguyễn Thị Minh Thúy   Đại học  
254 Nguyễn Xuân Trường 1974 Thạc sỹ 2009
255 Nguyễn Xuân Chiến 1979 Đại học 2001
256 Nguyễn Thị Hồng Thắng 1981 Đại học 2006
257 Nguyễn Thị Kim Oanh 1959 Đại học 1993
  Khu 6      
258 Nguyễn Đức Tuấn 1979 Đại học 2004
259 Nguyễn Đức Hưng 1983 Đại học 2005
260 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1978 Đại học 2003
261 Nguyễn Thiện Thuật 1939 Đại học 1973
262 Nguyễn Chí Toản 1984 Đại học 2006
263 Nguyễn Thị Kim Oanh 1986 Đại học 2008
264 Nguyễn Linh Hương 1980 Đại học 2002
265 Nguyễn Linh Tâm 1984 Đại học 2005
266 Quản Thị Lộc 1980 Đại học 2003
267 Nguyễn Trung Thịnh 1952 Đại học 1991
268 Nguyễn Trung Ngọc 1969 Đại học 2008
269 Nguyễn Thị Đại Hà 1980 Đại học 2000
270 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1978 Đại học 1998
271 Nguyễn Tiến Hùng 1971 Đại học 1990
272 Nguyễn Thị Nguyệt 1982 Đại học 2005
273 Nguyễn Đức Thắng 1985 Đại học 2010
274 Nguyễn Trung Hiếu 1981 Đại học 2004
275 Nguyễn Thị Bích Hà 1978 Đại học 2000
276 Nguyễn Trung Đức 1940 Đại học 1964
277 Nguyễn Tuấn Hùng 1968 Đại học 1990
278 Nguyễn Việt Hưng 1972 Đại học 1994
279 Nguyễn An Huy 1974 Đại học 1996
280 Nguyễn Việt Dũng 1979 Đại học 2003
281 Đào Văn Thanh 1983 Đại học 2010
282 Đào Văn Hải 1985 Đại học 2009
283 Nguyễn Trung Tuấn 1986 Đại học 2009
284 Nguyễn Trung Phong 1971 Đại học 1997
285 Nguyễn Anh Phú 1977 Đại học 2003
286 Nguyễn Trung Quân 1986 Đại học 2012
287 Nguyễn Hồng Chung 1990 Đại học 2012
288 Nguyễn Đức Trường 1989 Đại học 2011
289 Hà Thị Quỳnh Chúc 1983 Đại học 2008
290 Hà Thị Lan Hương 1986 Đại học 2009
291 Nguyễn Thị Thu 1971 Đại học 2006
292 Trần Thị Dương 1980 Đại học 2002
293 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1977 Đại học 2012
294 Nguyễn Thị Trang Nhung 1979 Đại học 2009
295 Nguyễn Thị Thu Huyền 1981 Đại học 2005
296 Nguyễn Anh Tuấn 1988 Đại học 2010
297 Bùi Kim Yến 1945 Đại học 1980
298 Vũ Huy Long 1970 Đại học 1992
299 Vũ Anh Tuấn 1971 Đại học 1992
300 Vũ Hải Phong 1974 Đại học 1995
  Khu 7       
301 Lê Thị Thiên Lý 1968 Thạc sỹ 2006
302 Lê Thị Lan Hương 1974 Đại học 2000
303 Lê Thị Minh Phương 1977 Thạc sỹ 2002
304 Lê Thị Minh Huyền 1980 Đại học 2005
305 Lê Quang Vinh 1955 Đại học 1980
306 Lê Hương Thu 1979 Đại học 2007
307 Lê Quang Vĩnh 1986 Đại học 2008
308 Nguyễn Thị Hải Yến 1973 Đại học 2010
309 Đinh Khương Tú 1977 Đại học 1999
310 Phạm Thị Bích Hồng 1988 Đại học 2009
311 Lê Như Phượng 1966 Đại học  
312 Lê Thị Kim Dung 1974 Đại học 1994
313 Lê Thanh Giang 1985 Đại học 2009
314 Nguyễn Xuân Khâm   Đại học 1965
315 Nguyễn Kim Sơn   Đại học 1980
316 Nguyễn Xuân Lâm 1974 Đại học 1994
317 Nguyễn Thị Bích Dung 1976 Đại học 2006
318 Nguyễn Thị Hồi Xuân 1985 Đại học  
319 Nguyễn Văn Hải   Đại học  
320 Nguyễn Trung Phát   Đại học 1978
321 Nguyễn Thị Kim Liên   Đại học 1989
322 Nguyễn Thị Út Tám 1972 Đại học 1991
323 Lê Mạnh Hùng 1976 Đại học 2007
324 Lê Thị Yên 1981 Đại học 2011
325 Lê Tiến Dũng 1983 Đại học 2007
326 Bùi Thị Hải Linh 1981 Đại học 2004
327 Lê Hoài Nam 1981 Đại học 2004
328 Hoàng Phương Hạnh 1988 Đại học 2009
329 Nguyễn Thị Kim Oanh 1978 Đại học 2001
330 Nguyễn Thị Thùy Dương 1983 Đại học 2006
331 Nguyễn Quỳnh Phương 1985 Đại học 2009
332 Nguyễn Trung Kiên 1981 Đại học  
333 Nguyễn - Thắng 1955 Đại học 1986
334 Nguyễn Mạnh Toàn 1961 Đại học 1981
335 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 2005
336 Nguyễn Minh Tùng 1981 Đại học 2005
337 Nguyễn Thùy Linh 1983 Đại học 2008
338 Trần Thị Thu Hằng 1986 Đại học 2009
339 Hoàng Thị Tuyết Nhung 1979 Đại học 2011
340 Nguyễn Thị Lan Hương 1983 Đại học 2005
341 Nguyễn Mạnh Hoàn 1982 Đại học 2004
342 Nguyễn Việt Liên 1981 Đại học 2004
343 Nguyễn Hữu Hải 1989 Đại học 2011
344 Nguyễn Thị Hiền   Đại học 2002
345 Nguyễn Văn Hoàng 1982 Thạc sỹ 2010
346 Nguyễn Thị Thu Hà 1976 Đại học 1999
347 Lê Huy Cường 1982 Đại học 2004
348 Lê Cường Thịnh 1985 Đại học 2007
349 Lê Hồng Linh 1987 Đại học 2012
350 Lê Thị Thanh 1968 Đại học 2011
351 Lê Huy Cường 1982 Đại học 2004
352 Lê Cường Thịnh 1985 Đại học 2007
353 Lê Hồng Linh 1987 Đại học 2012
354 Nguyễn Thị Ngân 1937 Đại học 1959
355 Nguyễn Quang Ngọc 1967 Đại học 2002
356 Nguyễn Thị Bích Hằng 1971 Đại học 1995
357 Nguyễn Bình Minh 1959 Thạc sỹ 2012
358 Nguyễn Hùng Cường 1984 Thạc sỹ 2012
359 Lê Như Hưởng 1946 Đại học 1965
360 Lê Mạnh Anh 1974 Đại học 1996
361 Lê Quang Anh 1976 Đại học 2000
362 Lê Tuấn Anh 1987 Đại học 2009
363 Lê Kim Yến 1961 Đại học 2009
364 Lê Như Tiến 1964 Đại học 1996
365 Lê Kim Liên  1967 Đại học 1990
366 Lê Kim Nga 1973 Đại học 1994
367 Nguyễn Quý Triện 1958 Đại học 1996
368 Nguyễn Thị Thảo 1966 Đại học 1992
369 Nguyễn Xuân Trường 1992 Đại học 2010
  Khu 8      
370 Nguyễn Tư Liêu 1936 Đại học 1967
371 Nguyễn Việt Đức 1964 Thạc sỹ 2010
372 Nguyễn Mạnh Hà 1968 Thạc sỹ 2001
373 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1971 Đại học 2008
374 Nguyễn Thị Minh Hải 1974 Đại học 1998
375 Nguyễn - Trường 1960 Đại học 1996
376 Nguyễn - Thực 1930 Đại học 1964
377 Nguyễn Đức Anh 1987 Đại học 2010
378 Nguyễn Mạnh Hải 1978 Thạc sỹ 2007
379 Trần Thị Trang 1983 Đại học 2011
380 Nguyễn Trung Tân 1949 Đại học 1990
381 Nguyễn Thị Hồng Đào 1976 Đại học 2001
382 Nguyễn Trung Hà 1978 Đại học 2006
383 Đặng Thị Tuyết Thanh 1972 Thạc sỹ 2002
384 Nguyễn Ngọc Nam 1981 Đại học 2011
385 Nguyễn Thị Hương 1977 Đại học 2010
386 Nguyễn Thị Giang 1979 Đại học 2011
387 Nguyễn Hữu Tú 1971 Đại học 2000
388 Nguyễn Phi Tráng 1988 Đại học 2011
389 Trần Kim Ngân 1970 Đại học 2009
390 Nguyễn Mạnh Hùng 1959 Đại học 2005
391 Thiều Thị Thịnh 1957 Đại học 2007
392 Nguyễn Vinh Quang 1973 Đại học 2011
393 Nguyễn Thị Minh Huệ 1975 Đại học 2008
394 Đỗ Thị Huyền 1976 Đại học 2000
395 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1988 Đại học 2011
396 Nguyễn Thành Đô 1965 Đại học 2008
397 Lê Thị Tuyết Mai 1974 Đại học 2009
398 Nguyễn Ngọc Linh 1989 Đại học 2012
399 Nguyễn Hữu Hòa.  1954 Đại học 1982
400 Đặng Thị Dung  1956 Đại học 1977
401 Nguyễn Thị Hồng Minh.  1982 Thạc sỹ 2006
402 Nguyễn Thu Hằng.  1986 Đại học 2008
403 Nguyễn Thị Hợi.  1958 Đại học 1980
404 Nguyễn Thị Hoa.   1968 Đại học 2001
405 Nguyễn Thị Quế.   1971 Đại học 2009
406 Nguyễn Tiến Thịnh.   1990 Đại học 2012
407 Lưu Thị Hồng Yến 1962 Đại học 2005
408 Nguyễn Thùy Linh 1986 Đại học 2010
409 Nguyễn Tuyết Lan 1990 Đại học 2012
410 Đỗ Thị Tình 1979 Đại học 2001
  Khu 9      
411 Lê Thị Mai Quỳnh 1985 Đại học 2007
412 Nguyễn Thu Hà 1989 Đại học 2011
413 Nguyễn Trọng Khả 1977 Đại học 2002
414 Nguyễn Tác Su 1944 Đại học 1966
415 Nguyễn Tiến Cử 1941 Đại học 1980
  Khu 10      
416 Nguyễn Văn Thắng 1937 Đại học 1972
417 Nguyễn Văn Nguyên 1937 Đại học 1972
418 Nguyễn Văn Hạnh 1930 Đại học 1964
419 Lê Văn Cử 1939 Đại học 1964
420 Nguyễn Thị Minh Hồ 1962 Đại học 1983
421 Lê Anh Giang 1974 Đại học 2003
422 Nguyễn Huy Huyến 1978 Đại học 2003
423 Nguyễn Văn Hùng 1981 Đại học 2006
424 Nguyễn Văn Đăng   Đại học  
425 Nguyễn Văn Vượng   Đại học  
426 Nguyễn Ngọc Lâm 1961 Đại học 1989
427 Lê Thị Bích Hằng 1987 Đại học 2009
428 Nguyễn Văn Thức 1980 Đại học 2002
429 Nguyễn Thị Thu 1987 Đại học 2009
430 Lê Văn Thiêm 1977 Đại học 2000
431 Lê - San 1978 Đại học 2008
432 Lê Thị Minh Diễm 1979 Đại học 2002
433 Lê Văn Linh 1983 Đại học 2005
434 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1978 Đại học 2006
435 Nguyễn Thùy Hoa 1990 Đại học 2012
436 Bùi Thị Bích Hường 1950 Đại học 1972
437 Nguyễn Thị Trang 1987 Đại học 2009
438 Nguyễn Đình Lĩnh 1989 Đại học 2012
439 Đỗ Thị Bích Thảo 1987 Đại học 2010
440 Nguyễn Thị Hằng Nga 1987 Đại học 2012
441 Nguyễn Thị Kim Ngân 1990 Đại học 2012
442 Nguyễn Thị Minh Hường 1973 Đại học 2001
443 Nguyễn Thị Thu Hằng 1975 Đại học 2007
444 Lê Thị Bích Thủy 1980 Đại học 2008
445 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1970 Đại học 2009
446 Nguyễn Văn Thức 1980 Đại học 2003
447 Nguyễn Bảo Trung 1985 Đại học 2010
448 Nguyễn Tân Văn 1987 Đại học 2010
449 Nguyễn Xuân Thao 1989 Đại học 2008
450 Nguyễn Thùy Hoa 1990 Đại học 2012
451 Nguyễn Thùy Hoa  1990 Đại học 2012
452 Nguyễn Thị Thu  1987 Đại học 2009
453 Đào Ngọc Sơn  1971 Đại học 2006
  Khu 11      
454 Nguyễn Cao Hạnh 1958 Đại học 1987
455 Nguyễn Thị Bích Ngà 1961 Đại học 2009
456 Nguyễn Hữu Thùy 1960 Đại học 1997
457 Nguyễn Mạnh Hùng 1964 Đại học 2009
458 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 1966 Thạc sỹ 2001
459 Nguyễn Xuân Mạnh 1972 Đại học 1998
460 Nguyễn Hồng Thủy 1980 Đại học 2003
461 Nguyễn Hồng Nhung 1982 Đại học 2005
462 Nguyễn Thái Hà Linh 1983 Đại học 2010
463 Nguyễn Quang Minh 1985 Đại học 2008
464 Nguyễn Thùy Trang 1988 Đại học 2012
465 Đặng Thị Thịnh 1949 Đại học 1971
466 Đặng Thị Hằng 1952 Đại học 2001
467 Đặng Thị Thanh Huyền 1955 Đại học 1980
468 Đặng Quốc Sơn 1965 Đại học 1986
469 Nguyễn Phương Lâm 1987 Đại học 2007
470 Đặng Xuân Giang 1983 Đại học 2006
471 Nguyễn Xuân Hùng 1979 Đại học 2006
472 Nguyễn Thị Minh Huệ 1967 Đại học 1991
473 Nguyễn Thị Thu Hà 1969 Đại học 2010
474 Phạm Ạnh Dũng 1970 Đại học 1992
475 Nguyễn Quang Hưng 1972 Đại học  
476 Trần Thị Bích Dung 1961 Đại học 2007
477 Phan Thị Hương Ly 1984 Đại học 2012
478 Phan Thúy Quỳnh 1987 Đại học 2012
479 Nguyễn Văn Chiêu 1936 Đại học 1968
480 Nguyễn Văn Hanh 1939 Đại học 1964
481 Nguyễn Hữu Tăng 1942 Đại học 1979
482 Nguyễn Trường Thọ 1957 Đại học 1979
483 Nguyễn Thị Hồng Vân 1966 Đại học 2006
484 Nguyễn Trung Kiên 1980 Đại học 2002
485 Nguyễn Thảo 1977 Đại học 2000
486 Nguyễn Thị Thủy 1986 Đại học 2007
487 Nguyễn Anh Tuấn 1982 Đại học 2005
488 Nguyễn Văn Khiêm 1943 Đại học 1970
489 Nguyễn Anh Khoa 1976 Đại học 1999
490 Nguyễn Trung Kiên 1976 Đại học 2003
491 Nguyễn Hương Giang 1985 Đại học 2006
492 Nguyễn Văn Đại 1937 Đại học 1985
493 Nguyễn Đại Phong 1971 Đại học 1992
494 Nguyễn Đại Cương 1976 Đại học 1999
495 Nguyễn Khắc Lợi 1932 Đại học 1955
496 Nguyễn Văn Trãi 1942 Đại học 1969
497 Nguyễn Lê Minh 1986 Đại học 2009
498 Nguyễn Thành Long 1976 Đại học 2005
499 Nguyễn Quốc Bảo 1950 Thạc sỹ 1985
500 Nguyễn Quốc Khánh 1960 Đại học 2005
501 Nguyễn Quốc Huy 1967 Đại học 2004
502 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1981 Thạc sỹ 2007
503 Nguyễn Quốc Minh 1984 Đại học 2008
504 Nguyễn Thị Hồng 1948 Đại học 1974
505 Nguyễn Viết Lộ 1942 Đại học 1975
506 Nguyễn Viết Lâm 1970 Đại học 2005
507 Nguyễn Thanh Hải 1972 Đại học 1999
508 Nguyễn Thu Hằng 1975 Đại học 1996
509 Nguyễn Ngọc Lan 1977 Đại học 1999
510 Nguyễn Kim Sang 1938 Đại học 1962
511 Chu Mạnh Hiền 1981 Đại học 2006
512 Nguyễn Xuân Bảng 1960 Đại học  
513 Nguyễn - Thao 1962 Đại học  
514 Nguyễn Tiến Dũng 1969 Đại học  
515 Nguyễn Thị Thu Hương 1987 Đại học 2009
516 Nguyễn Thị Khoa 1980 Đại học 2005
517 Nguyễn Nhật Ninh 1933 Đại học 1962
518 Nguyễn Nhật Nghĩa 1960 Đại học 1982
519 Nguyễn Nhật Tâm 1982 Đại học 2004
520 Nguyễn Ngô Long  1963 Đại học 2011
521 Nguyễn Thị Nhung 1988 Đại học 2012
522 Nguyễn Thị Kim Dung 1960 Đại học 2005
523 Nguyễn Hồng Nam 1953 Đại học 1980
524 Nguyễn Thị Liên 1948 Đại học 1970
525 Nguyễn Văn Vĩnh 1943 Đại học 1964
526 Nguyễn Thị Hương Giang 1969 Đại học 1998
527 Nguyễn Việt Hà 1974 Đại học 2000
528 Nguyễn Thị Mùi 1946 Đại học 1968
529 Nguyễn Văn Yến 1949 Đại học 1972
530 Nguyễn Hải Phong 1973 Đại học 1995
531 Nguyễn Văn Thành 1973 Đại học 1995
532 Nguyễn Văn Công 1976 Đại học 1998
533 Nguyễn Văn Sơn 1957 Đại học  
534 Nguyễn Văn Duy   Đại học  
535 Nguyễn Văn Cường 1958 Đại học  
536 Nguyễn Minh Hải 1957 Đại học  
537 Đào Văn Nhân 1952 Đại học  
538 Đào Văn Phú 1954 Đại học  
539 Đào Văn Sơn 1965 Đại học 1987
540 Đào Thị Thìn 1957 Đại học  
541 Nguyễn Thị Bê 1949 Đại học 1972
542 Nguyễn Quang Chung 1952 Đại học 1991
543 Nguyễn Thị Tâm Thu 1968 Đại học 2000
544 Nguyễn Văn Kiên 1952 Đại học 1975
545 Nguyễn Văn Lân 1982 Đại học 2005
546 Nguyễn Thu Giang 1979 Đại học 2003
547 Nguyễn Phương Thanh 1984 Đại học 2006
548 Cấn Thị Quỳnh Lan 1970 Thạc sỹ 1998
549 Cấn Việt Hà 1979 Thạc sỹ 2007
550 Nguyễn Hữu Vượng 1940 Đại học 1972
551 Nguyễn Thị Long Vân 1964 Đại học 1998
552 Nguyễn Quang Tuấn 1968 Đại học 1990
553 Nguyễn Đức Long 1983 Đại học 2006
554 Nguyễn Văn Dũng 1960 Đại học 1997
555 Nguyễn - Kiên 1987 Đại học 2010
556 Nguyễn Việt Trung 1986 Đại học 2008
557 Cấn Thị Thanh Nhung 1983 Đại học 2005
558 Nguyễn Văn Đồng 1945 Đại học 1968
559 Nguyễn Thị Vinh 1947 Đại học 1971
560 Nguyễn Thu Én 1968 Đại học 2002
561 Nguyễn Minh Hòa  1972 Đại học 2003
562 Nguyễn Duy Đông  1973 Đại học 1995
563 Nguyễn Thị Tố Uyên 1972 Đại học 1997
564 Nguyễn Duy Tuyên 1977 Đại học 2001
565 Nguyễn Duy Minh  1981 Đại học 2003
566 Trần Thị Thanh 1974 Đại học 2006
567 Nguyễn Thị Phú 1979 Đại học 2012
568 Nguyễn Mạnh Toàn 1974 Đại học 2011
569 Nguyễn Thị Khoa 1945 Đại học 1980
  Khu 12      
570 Đặng Thu Trà 1972 Thạc sỹ  
571 Đặng Bạch Dương 1974 Thạc sỹ 2009
572 Hoàng Thị Thu Hương 1982 Đại học  
573 Hoàng Thị Nguyên 1989 Đại học 2011
574 Đặng Văn Chu 1932 Đại học  
575 Đặng Thị Chính 1955 Đại học  
576 Đặng Anh Dũng 1958 Đại học  
577 Đặng Xuân Cung 1968 Đại học  
578 Đặng Xuân Lâm 1972 Đại học  
579 Đỗ Thu Hương 1985 Đại học  
580 Đỗ Thu Phương   Đại học  
581 Đào Ngọc Châm 1963 Đại học 2002
582 Đào Thu Hương 1965 Đại học 1995
583 Đặng Ngọc Đức 1966 Đại học 1983
584 Đặng Lê Tuyết Trinh 1987 Thạc sỹ 2012
585 Đặng - Oánh 1945 Đại học 1968
586 Lê Thị Luyến 1951 Đại học 1981
587 Đặng Hoàng Oanh 1968 Đại học 1992
588 Đặng Bạch Yến 1970 Đại học 1995
589 Đặng Lê Huyền Trang 1990 Đại học 2012
590 Đặng Thị Hiển 1963 Đại học 1985
591 Đặng Ngọc Bích 1962 Đại học 2000
592 Đặng Thị Mai 1952 Đại học 1974
593 Đặng Phương Nam 1965 Đại học  
594 Đặng Thị Bắc 1968 Đại học  
595 Đặng Quang Huy 1970 Đại học  
596 Nguyễn Văn Toại 1940 Đại học  
597 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1986 Đại học 2012
598 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 1998
599 Nguyễn Phương Linh 1980 Đại học 2002
600 Nguyễn - Hòa 1937 Đại học 1961
601 Nguyễn Thành Nam 1962 Thạc sỹ 1998
602 Nguyễn Việt Thắng 1969 Thạc sỹ 2004
603 Nguyễn Thị Lan Hương 1973 Thạc sỹ 2007
604 Phùng Thị Thủy 1973 Thạc sỹ 2002
605 Đặng Hữu Toại 1961 Đại học 1985
606 Đặng Thị Hương   Đại học  
607 Hoàng Thu Hương 1982 Đại học 2003
608 Đặng Thị Minh Nguyệt 1981 Đại học 2005
609 Đặng Minh Hồng 1980 Đại học 2004
610 Đặng Ngọc Lanh 1958 Đại học  
611 Nguyễn Thị Kim Tuyết 1974 Thạc sỹ 2008
612 Nguyễn Hồng Phong 1977 Đại học 2010
613 Đặng Thiên Sơn 1963 Đại học 1993
614 Đặng Thị Thanh 1977 Đại học 2008
615 Đặng Thị Thoả 1983 Đại học 2008
616 Đặng Vũ Thu Hằng 1960 Thạc sỹ 1984
617 Đặng Vũ Hà 1954 Đại học 1984
618 Đặng Vũ Long 1968 Đại học 1993
619 Nguyễn Văn Nam 1965 Đại học 1989
620 Nguyễn Văn Chiến 1967 Thạc sỹ 1992
621 Nguyễn Văn Thắng 1970 Đại học 1995
622 Nguyễn Thị Hương 1973 Đại học 1997
623 Đặng Thị Bạch Dương   Đại học 2000
624 Đoàn Văn Tuấn   Đại học 1999
625 Dương Huy Thuần   Đại học 1970
626 Đoàn Thị Hương Sen   Đại học 2001
627 Nguyễn Ngọc Quân 1968 Đại học 2007
628 Đặng Thị Thanh Huệ 1971 Đại học 2009
629 Nguyễn Minh Thúy 1965 Đại học  
630 Nguyễn Lệ Thủy 1968 Đại học  
631 Nguyễn Ngọc Trâm 1970 Đại học  
632 Nguyễn Quốc Thắng 1978 Đại học  
  Khu 13      
633 Nguyễn Thị Thúy An 1974 Đại học 2010
634 Nguyễn Thi Thu Thủy 1979 Đại học 2006
635 Nguyễn Thị Minh Tâm 1969 Đại học 2006
636 Đỗ Nhân Đạo 1966 Thạc sỹ 2008
637 Nguyễn Văn Quang 1980 Thạc sỹ 2009
638 Nguyễn Văn Tùy 1952 Đại học 2000
639 Nguyễn Hải Long 1960 Đại học  
640 Nguyễn Thị Thu Trang 1982 Đại học 2008
641 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 1988 Đại học 2010
642 Nguyễn Quang Sản 1959 Đại học 1999
643 Nguyễn Quang Thùy 1963 Đại học 2005
644 Nguyễn Thị Hằng 1983 Đại học 2005
645 Lê Khắc Đông 1969 Đại học 2004
646 Phạm Thúy Nga 1961 Đại học 2000
647 Nguyễn Trung Dũng 1979 Đại học 2002
648 Nguyễn Thị Minh 1981 Đại học 2002
649 Nguyễn Mạnh Cường 1985 Đại học 2010
650 Phạm Thị Thúy Linh 1985 Đại học 2010
651 Nguyễn Ngọc Anh 1986 Đại học 2010
652 Đỗ Mạnh Kiểm 1950 Đại học 1979
653 Nguyễn Thị Cần 1952 Đại học 1974
654 Đỗ Phương Thảo 1976 Đại học 1999
655 Đỗ Phương Thuận 1979 Đại học 2002
656 Đỗ Thị Thơm 1982 Đại học 2005
657 Nguyễn Thị Liên 1952 Đại học 1974
658 Đỗ Văn Quang 1931 Đại học 1978
659 Nguyễn Tùng Ngọc 1988 Đại học 2010
660 Đỗ Văn Minh 1968 Đại học  
661 Đỗ Xuân Bình 1975 Đại học 2010
662 Đỗ Thị Mai 1969 Đại học  
663 Nguyễn Thị Ngọc 1981 Đại học 2004
664 Nguyễn Tuấn Thành 1982 Đại học 2008
665 Tạ Thị Thu Thủy 1983 Đại học 1999
666 Nguyễn Thành Long 1977 Đại học 1999
667 Nguyễn Thị Lan Anh 1979 Đại học 2004
668 Nguyễn Tiến Phương 1981 Đại học 2004
669 Đỗ Tiến Dũng 1957 Thạc sỹ 2000
670 Đỗ Tiến Mạnh 1985 Đại học 2007
  Khu 14      
671 Hoàng Văn Hậu 1951 Đại học 1977
672 Hoàng Yến 1977 Đại học  
673 Hoàng Thị Hồng Nhung 1978 Đại học 2001
674 Hoàng Lệ Thu 1983 Đại học 2005
675 Nguyễn Quốc Biên 1984 Đại học 2008
676 Nguyễn Thị Thu Trang 1987 Đại học 2009
677 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1971 Đại học 2005
678 Nguyễn Xuân Phương 1966 Đại học 2012
679 Nguyễn Thị Huyền Vy   Đại học 1974
680 Trần Thanh Huyền   Đại học  
681 Nguyễn Tư Tạo 1943 Đại học 1973
682 Nguyễn Anh Đào   Đại học  
683 Nguyễn Tư Khoa   Đại học  
684 Nguyễn Kim Thoa 1973 Đại học  
685 Nguyễn Tư Minh   Đại học  
686 Trần - Quyết 1986 Đại học 2010
687 Trần Đức Lượng 1981 Đại học 2004
688 Trần Mạnh Hải 1979 Đại học 2002
689 Trần Lê Hà 1983 Đại học 2007
690 Trần Văn Hào 1956 Đại học 1989
691 Nguyễn Thị Hương Giang 1983 Đại học 2006
692 Nguyễn Thị Thu Thủy 1979 Đại học 2006
693 Nguyễn Xuân Hiền 1982 Đại học 2010
694 Nguyễn Ngọc Lan 1982 Đại học 2008
695 Nguyễn Ngọc Bảo 1944 Đại học 1976
696 Phạm Thị Tiến 1953 Đại học 1978
697 Nguyễn Thị Xuân Thu 1981 Đại học 2005
698 Nguyễn Khánh Vân 1983 Đại học 2008
699 Nguyễn Ngọc Tuyên 1961 Đại học 1996
700 Đào Thị Minh Khoát 1968 Đại học 2006
701 Nguyễn Thi Hảị Yến 1980 Đại học  
702 Trần Trọng Lan 1959 Đại học 1983
703 Trần Ngọc Thọ 1958 Đại học 1984
704 Trần Đình Mạnh 1972 Đại học 2000
705 Trần Thị Hồng 1948 Đại học 1971
706 Trần Thị Thanh Hương 1985 Đại học 2007
707 Đào Ngọc Quý  1970 Đại học 2005
  Khu 15      
708 Nguyễn Quang Huy 1984 Đại học 2008
709 Nguyễn Ngô Trạch 1941 Đại học 1965
710 Nguyễn Thị Đồng 1943 Đại học 1969
711 Nguyễn Thị Lan 1969 Đại học 2006
712 Nguyễn Thị Hồng Giang 1969 Đại học 1009
713 Nguyễn Thị Hương 1971 Đại học 1997
714 Nguyễn Chí Hiếu 1977 Đại học 2003
715 Đinh Thị Thanh Bình 1973 Đại học 1996
716 Nguyễn Kim Trung   Đại học  
717 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 1991 Đại học  
718 Nguyễn Duy Toàn 1985 Thạc sỹ 2012
719 Nguyễn Đức Cận 1951 Đại học 1975
720 Nguyễn Văn Hùng 1965 Đại học  
721 Đặng Văn Bẩy   Đại học  
722 Đào Văn Đức 1971 Đại học  
723 Nguyễn Thị Doanh   Đại học  
724 Nguyễn Thị Thanh   Đại học 2012
725 Nguyễn Thị Kim Thoa   Đại học 2012
726 Nguyễn Văn Đính 1942 Đại học  
727 Nguyễn Thị Phương Loan 1973 Đại học  
728 Nguyễn Thị Phương Lâm 1975 Đại học  
729 Nguyễn Tiến Đại 1980 Đại học  
730 Nguyễn Văn Thích 1925 Đại học 1958
731 Nguyễn Thiện Thuật 1948 Đại học 1971
732 Nguyễn Văn Đại 1962 Đại học  
733 Nguyễn Thị Xuân 1969 Đại học 2002
734 Nguyễn Mạnh Hùng 1965 Đại học 1988
735 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 2000
736 Nguyễn Thị Phương Lan 1978 Đại học 2002
737 Nguyễn Thanh Tùng 1980 Đại học 2004
738 Nguyễn Quốc Toàn 1982 Đại học 2006
739 Nguyễn Phương Thủy 1985 Đại học 2009
740 Nguyễn Quang Minh 1986 Đại học 2010
741 Nguyễn Thị Hải Yến 1977 Đại học  
742 Nguyễn Quốc Huy 1979 Đại học 2006
743 Nguyễn Quốc Hưng 1981 Đại học 2008
744 Dương Thị Hương Giang 1987 Đại học 2009
745 Nguyễn Thị Thu Cúc 1979 Đại học 2008
746 Nguyễn Thị Chỉ 1949 Đại học  
747 Nguyễn Thị Lan Anh 1970 Đại học 1995
748 Nguyễn Thị Thìn 1952 Đại học 1986
749 Đặng Xuân Hằng 1936 Đại học 1971
750 Đặng Xuân Hải 1960 Đại học 1998
751 Đặng Thị Hà 1963 Đại học 2005
752 Đặng Thị Ngân 1972 Đại học 2006
753 Đặng Quang Thái 1982 Thạc sỹ 2008
754 Đặng Thu Trang 1984 Đại học 2008
755 Đặng Văn Lanh 1952 Thạc sỹ 2005
756 Đặng Ngọc Linh 1984 Thạc sỹ 2011
757 Đặng Thị Quỳnh Liên 1987 Thạc sỹ 2012
  Khu 16      
758 Nguyễn Thanh Bình 1979 Đại học 2005
759 Nguyễn Thị Kim Quế 1983 Thạc sỹ 2008
760 Nguyễn Trung Thùy 1986 Đại học  
761 Lê Thị Việt Hà 1978 Đại học  
762 Lê Thị Kim Dung 1980 Đại học  
763 Nguyễn Mạnh Ngần 1972 Đại học  
764 Nguyễn Thị Thu Thủy 1987 Đại học  
765 Nguyễn Hữu Kiên 1984 Đại học 2010
766 Lê Thị Bích Ngọc 1974 Đại học  
767 Lê Văn Thịnh 1956 Đại học  
768 Đặng Văn Thực 1959 Thạc sỹ  
769 Lê Văn Hào 1952 Đại học  
770 Nguyễn Thẩm Dương 1935 Đại học 1973
771 Nguyễn Văn Phong 1967 Đại học  
772 Lê Thế Huy 1982 Đại học  
773 Nguyễn Minh Tú 1982 Đại học  
774 Đào Thị Châm 1976 Đại học  
775 Đặng Thị Hải Yến 1987 Đại học  
776 Đào Thị Hằng 1983 Đại học  
777 Đỗ Thị Tứ 1975 Đại học  
778 Trần Thị Phương Thảo 1990 Đại học 2012
779 Nguyễn Thị Kim Anh 1989 Đại học  
780 Nguyễn Văn Quế   Đại học  
781 Nguyễn Văn Quang 1949 Đại học 1979
782 Trần Thị Hòa 1952 Đại học 1994
783 Nguyễn Toàn Thắng 1981 Đại học 2004
784 Nguyễn Đức Lợi 1983 Đại học 2006
785 Nguyễn Văn Hùng   Đại học  
786 Nguyễn Khắc Ánh   Đại học  
787 Đào Ngọc Lung 1949 Thạc sỹ  
788 Đào Thanh Ngọc 1972 Cao học  
789 Đào Việt Hưng 1978 Cao học  
790 Đào Thị Hà 1975 Đại học  
791 Nguyễn Văn Ty 1932 Đại học  
792 Đào Thị Kim Quế 1983 Thạc sỹ 2008
793 Nguyễn Trung Thùy 1986 Đại học 2010
  Khu 17      
794 Nguyễn Trung Đồng   Đại học  
795 Nguyễn Văn Thắng   Đại học  
796 Đỗ Văn Thiện   Đại học  
797 Đỗ Thị Loan   Đại học 2009
798 Đỗ Trung Dũng   Đại học 2008
799 Đỗ Mạnh Hùng   Đại học 2008
800 Nguyễn Thị Loan   Đại học 2012
801 Nguyễn Trung Tuấn   Đại học  
802 Đặng Tiến Minh   Đại học  
803 Đặng Tiến Quân   Đại học  
804 Nguyễn Quốc Huy   Đại học  
805 Nguyễn Thị Chung   Đại học  
806 Nguyễn Thị Thảo   Đại học  
807 Nguyễn Xuân Hải   Đại học  
808 Đặng Mạnh Tiến   Đại học  
809 Đỗ Thị Thu Huyền   Đại học 2012
  Khu 18      
810 Lê Minh Tiệp 1960 Đại học 1990
811 Lê Minh Chấn 1963 Đại học 2005
812 Lê Thị Bích Đào 1974 Đại học 2009
813 Lê - Đạt 1986 Đại học  
814 Hà Thị Hoa 1972 Đại học  
815 Đinh Tiến Dũng 1973 Đại học 1997
816 Lê Thị Vân Anh 1981 Đại học 2005
817 Nguyễn Hồng Phong 1977 Đại học 2008
818 Nguyễn Thu Hương 1982 Đại học 2005
819 Nguyễn Thị Hồng Thu 1978 Đại học 2005
820 Nguyễn Thị Kim Dung 1981 Đại học 2003
821 Nguyễn Thị Thanh Minh 1986 Thạc sỹ  
822 Nguyễn Mạnh Chiến 1989 Đại học  
823 Nguyễn Hoài Nam 1982 Đại học 2008
824 Nguyễn Thị Minh Thủy 1980 Thạc sỹ 2009
825 Nguyễn Nhật Lịch 1983 Đại học 2012
826 Nguyễn Thị Thu 1986 Đại học 2011
827 Hoàng Thị Minh Hương 1986 Đại học 2010
828 Đoàn Thị Việt Hà 1977 Đại học 2002
829 Nguyễn Thị Thanh Hải 1977 Đại học 2002
830 Nguyễn Nhật Nhu   Đại học  
831 Nguyễn Nhật Kỷ 1952 Đại học 1997
832 Nguyễn Nhật Thọ   Đại học  
833 Nguyễn Nhật Đức 1983 Đại học 2010
834 Nguyễn Nhật Quang 1951 Đại học  
835 Nguyễn Thị Thu Hà 1973 Đại học  
836 Nguyễn Thị Thanh Hương 1975 Đại học  
837 Nguyễn Thị Bích Hoa 1976 Đại học  
838 Nguyễn Thị Thanh Hải 1979 Đại học  
839 Nguyễn Nhật Tùng 1985 Đại học  
840 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1965 Đại học 2006
841 Nguyễn Thị Thủy 1967 Đại học 1994
842 Nguyễn Nhật Công 1974 Đại học 1997
843 Nguyễn Ngọc Thúy 1973 Đại học 2001
844 Nguyễn Thị Hồng Lịch 1981 Đại học 2006
845 Nguyễn Thành Chung 1977 Đại học 2010
846 Lê Thanh Huyền 1984 Thạc sỹ 2012
847 Nguyễn Mạnh Ngần 1972 Đại học 2000
848 Nguyễn Thu Hà 1990 Đại học 2012

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Làng Dòng, xã Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ

Từ nhiều thế kỷ nay, xã Xuân Lũng - tên nôm là Dòng (kẻ Dòng), vẫn được coi là một làng văn hiến mà sự hiếu học đã trở thành truyền thống nổi trội hẳn lên trong số rất nhiều làng xã thuộc vùng đồi núi huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ năm 1400, đời nhà Hồ, địa danh "Xuân Lũng" đã thấy xuất...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất tới chuyên mục nào trên website?

Văn hóa xã hội

Tin tức, hoạt động nội bộ của làng Dòng

Chuyên mục giáo dục, khuyến học

Chuyên mục nghệ thuật, sáng tác, văn học

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hành hương về nguồn