"DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)"

Đăng lúc: Thứ hai - 08/10/2012 11:36 - Người đăng bài viết: Phanhnguyen
"DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

"DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

"DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)"
DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG
(Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)
STT Họ và tên Năm
sinh
Học hàm - Học vị Năm
 tốt nghiệp
1 Nguyễn Ngọc Lanh 1935 Giáo Sư 2004
2 Lê Như Lai 1938 Giáo Sư  
3 Nguyễn Ngọc Lung   Giáo Sư  
4 Nguyễn Ngô Thoa   Giáo Sư  
5 Nguyễn Văn Liên   Giáo Sư  
6 Nguyễn Văn Đạo   Giáo Sư  
7 Đặng Đức Phú   Giáo Sư  
8 Nguyễn Duy Thông   P. Giáo Sư  
9 Đào Ngọc Chân 1940 P. Giáo Sư  
10 Đỗ Văn Đài 1936 P. Giáo Sư  
11 Nguyễn Văn Thông 1938 P. Giáo Sư  
12 Nguyễn Văn Hải 1936 P. Giáo Sư  
13 Nguyễn - Khải   P. Giáo Sư  
14 Đặng Văn Thắng 1952 P. Giáo Sư 2005
15 Đào Ngọc Chiến 1974 P. Giáo Sư  
16 Lê Như Linh 1967 Tiến Sỹ  
17 Nguyễn Quốc Huy 1951 Tiến Sỹ  
18 Nguyễn Văn Huy 1957 Tiến Sỹ  
19 Đào Chí Thành   Tiến Sỹ  
20 Vũ Huy Thủ 1942 Tiến Sỹ  
21 Nguyễn Đức Mai 1952 Tiến Sỹ  
22 Nguyễn Văn Phúc 1939 Tiến Sỹ  
23 Nguyễn Thị Oanh 1951 Tiến Sỹ 1986
24 Hoàng Hữu Văn   Tiến Sỹ  
25 Đặng Diễm Hồng   Tiến Sỹ  
26 Nguyễn Tiến Đông   Tiến Sỹ  
27 Nguyễn Thái Linh 1974 Tiến Sỹ  
28 Nguyễn Quốc Chiến 1966 Tiến Sỹ  
29 Đỗ Nhật Văn   Tiến Sỹ  
30 Đào Thị Liên   Tiến Sỹ  
31 Nguyễn Đức Hoàng   Tiến Sỹ  
32 Nguyễn Việt Dũng   Tiến Sỹ  
33 Nguyễn Văn Mùi   Tiến Sỹ  
34 Đặng Vũ Hồng   Tiến Sỹ  
35 Đặng Vũ Hoàng   Tiến Sỹ  
36 Nguyễn Thành Châu 1960 Tiến Sỹ  
37 Nguyễn Duy Thắng 1960 Tiến Sỹ  
38 Nguyễn Thị Bích Thủy 1964 Tiến Sỹ  
39 Nguyễn Thanh Bình 1979 Tiến Sỹ  
40 Nguyễn Quang Khai   Tiến Sỹ  
41 Nguyễn Thanh Hải 1964 Tiến Sỹ  
42 Nguyễn Hồng Vinh 1955 Tiến Sỹ 2012
43 Nguyễn Thị Kim Oanh 1982 Tiến sỹ 2006
44 Phan Cao Thọ 1963 Tiến sỹ 2011
45 Nguyễn Thị Hồng Thu 1957 Tiến sỹ 2005
  Khu 1      
46 Nguyễn Ngọc Nhàn 1949 Đại học 1978
47 Vũ Quang Hưng 1981 Đại học 2005
48 Nguyễn Trung Khải 1934 Đại học 1960
49 Nguyễn Ngọc Lĩnh 1945 Đại học 1967
50 Nguyễn Ngọc Ấn 1948 Đại học 1980
51 Nguyễn Ngọc Tỷ 1955 Đại học 1978
52 Nguyễn Anh Tuấn 1979 Đại học 2001
53 Nguyễn Đức Minh 1981 Đại học 2007
54 Nguyễn Thị Phương Anh 1983 Đại học 2006
55 Nguyễn Thị Phương Lan 1985 Đại học 2012
56 Nguyễn Đức Dũng 1979 Đại học 2001
57 Nguyễn Đức Trung 1984 Đại học 2007
58 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 1985 Đại học 2007
59 Nguyễn Thị Hằng Nga 1987 Đại học 2010
60 Nguyễn Đức Trung 1984 Đại học 2008
61 Nguyễn Văn Mão 1937 Đại học 1971
62 Nguyễn Thị Huệ 1965 Đại học 1987
63 Nguyễn Văn Hoàn 1982 Đại học 2009
64 Nguyễn Tiến Dũng 1984 Đại học 2008
65 Nguyễn Dương Linh   Đại học  
66 Nguyễn Duy Thông   Giáo sư  
67 Nguyễn Minh Long 1969 Đại học 2006
68 Nguyễn Hải Đăng 1984 Đại học 2009
69 Nguyễn Trung Thao 1961 Đại học  
70 Nguyễn Thị Thịnh   Đại học  
71 Nguyễn Duy Thanh   Đại học  
72 Nguyễn Duy Thỏa   Đại học  
73 Trần Ngọc Dũng 1981 Đại học 2005
74 Trần Việt Tuấn 1988 Đại học 2011
75 Nguyễn Hồng Hà 1980 Thạc sỹ 2004
76 Nguyễn Thị Mai Hương 1983 Thạc sỹ 2010
77 Nguyễn Quang Hậu 1958 Thạc sỹ  
78 Nguyễn Quang Thái   Đại học  
79 Nguyễn Thị Huyền 1986 Đại học  
80 Nguyễn Như Quỳnh 1990 Đại học  
81 Nguyễn Trung Tiến 1958 Đại học 2002
82 Nguyễn Văn Hồng 1958 Đại học 1986
83 Nguyễn Tiến Dũng 1984 Đại học 2008
84 Nguyễn Duy Thúy 1947 Đại học 1988
85 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1983 Đại học 2005
86 Nguyễn Duy Hưng 1986 Đại học 2010
87 Nguyễn - Khánh 1988 Đại học 2010
88 Nguyễn Trung Hoàng 1990 Đại học 2011
89 Nguyễn Văn Việt 1968 Thạc sỹ 2012
90 Nguyễn Thị Thu Hà 1982 Đại học 2011
91 Nguyễn Trung Thưởng 1978 Đại học 2004
92 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1978 Đại học 2000
93 Nguyễn Ngọc Thạch 1984 Đại học 2002
94 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1985 Thạc sỹ 2010
95 Nguyễn Ngọc Sơn 1988 Đại học 2010
96 Nguyễn Hồng Phương 1980 Đại học 2010
97 Nguyễn Thị Mạnh 1953 Đại học 1980
98 Nguyễn Nữ Huyền Trang 1990 Đại học 2010
99 Nguyễn Thị Hường 1950 Đại học 1974
100 Nguyễn Vũ Hiển 1979 Đại học 2004
101 Nguyễn Vũ Hùng 1981 Đại học 2006
  Khu 2      
102 Nguyễn Trung Thêm 1970 Đại học 1994
103 Nguyễn Thị Huyền   Đại học  
104 Nguyễn Thị Thu Hương   Đại học  
105 Nguyễn Phi Hùng   Đại học  
106 Nguyễn Xuân Ngọc   Đại học  
107 Nguyễn Hoàng Hưng   Đại học  
108 Nguyễn Nhật Cường   Đại học  
109 Nguyễn Vũ Ngọc   Đại học  
110 Nguyễn Hữu Chính   Đại học  
111 Nguyễn Trung Kiên 1979 Đại học 2010
112 Đặng Quang Tâm 1987 Đại học 2012
113 Nguyễn Thành Đô 1991 Đại học 2009
114 Nguyễn Xuân Ngoạn 1942 Đại học 1964
115 Nguyễn Xuân Thọ 1967 Đại học 1990
116 Trương Thị Thanh Quý 1971 Đại học 1988
117 Nguyễn Xuân Phú 1969 Đại học 1991
118 Nguyễn Xuân Quý 1971 Đại học 1994
119 Nguyễn Thị Thu Hằng 1986 Đại học 2009
120 Nguyễn Hoàng Hưng 1987 Đại học 2005
121 Nguyễn Hữu Xuất 1953 Đại học 1971
122 Nguyễn Hữu Cường 1979 Đại học 1997
123 Nguyễn Mai Hương 1981 Đại học 1999
124 Nguyễn Thị Thu Huyền 1981 Đại học 2000
125 Nguyễn Hữu Sắc 1956 Đại học 1973
126 Nguyễn Khắc Quân 1993 Đại học 2011
127 Nguyễn Thị Nga 1992 Đại học 2010
128 Đào Ngọc Cẩn   Đại học  
129 Nguyễn Thu Hiền 1976 Đại học 2004
130 Nguyễn Tiến Mạnh  1979 Đại học 2006
131 Nguyễn Thị Hà My 1984 Đại học 2011
132 Nguyễn Mạnh Hùng 1977 Đại học 2010
133 Vũ Quang Hào 1948 Đại học 1970
134 Vũ Lệ Hằng 1978 Đại học 2006
135 Vũ Mạnh Cường 1980 Đại học 2011
  Khu 3      
136 Vũ Văn Đình   Đại học  
137 Vũ Văn Phòng   Đại học  
138 Vũ Đình Thuyên   Đại học  
139 Nguyễn Đức Sang   Đại học 1976
140 Nguyễn Minh Phương   Đại học 2003
141 Nguyễn Đức Quyết   Đại học 2006
142 Đào Quốc Luật   Đại học 1980
143 Đào Quốc Anh   Đại học 2008
144 Nguyễn Thị Thảo   Đại học 2006
145 Nguyễn Trung Lượng   Đại học 1976
146 Nguyễn Thị Hải Yến   Đại học 2010
147 Nguyễn Văn Quân   Đại học  
148 Nguyễn Thị Hải Yến   Đại học  
149 Vũ Văn Đại   Đại học  
150 Lê Hồng Duyên   Đại học  
151 Nguyễn Thị Hằng   Đại học  
152 Nguyễn Thị Kim Dung   Đại học  
153 Nguyễn Thị Ngọc   Đại học  
154 Trần Xuân Thịnh 1984 Đại học 2008
155 Trần Mạnh Tuấn 1987 Đại học 2009
156 Trần Quốc Toàn 1989 Đại học 2011
157 Nguyễn Thị Kim Ngân   Đại học  
158 Lê Nhật Thu 1941 Cao học 1975
159 Nguyễn Thị Nga 1989 Đại học 2011
160 Nguyễn Trung Kiên 1980 Đại học 2003
161 Đào Thị Thanh Xuân 1987 Thạc sỹ 2012
162 Nguyễn Thị Hạnh 1990 Đại học 2012
  Khu 4      
163 Nguyễn Việt Tuấn 1964 Đại học 1996
164 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1971 Đại học 2006
165 Nguyễn Minh Tú 1967 Đại học 1991
166 Nguyễn - Khôi 1974 Đại học 2003
167 Nguyễn - Quang 1945 Đại học 1983
168 Nguyễn Thị Thanh 1976 Đại học 2001
169 Nguyễn Thanh Phú 1980 Đại học 2005
170 Nguyễn Văn Hanh 1951 Đại học 1984
171 Nguyễn Thị Thảo 1988 Đại học 2012
172 Nguyễn Văn Thông 1954 Đại học 1998
173 Nguyễn Thị Nhung 1961 Đại học 1986
174 Nguyễn Văn Viễn 1987 Đại học 2012
175 Nguyễn Thị Vân 1990 Đại học 2011
176 Nguyễn Văn Vượng 1957 Đại học 1985
177 Nguyễn Xuân Trường 1987 Đại học 2010
178 Nguyễn Khắc Chức 1922 Đại học 1968
179 Nguyễn Văn Chất 1947 Đại học 1971
180 Nguyễn Việt Cường 1979 Thạc sỹ 2005
181 Nguyễn Việt Hùng 1988 Đại học 2011
182 Nguyễn Hồng Phú 1983 Thạc sỹ 2010
183 Nguyễn Thị Vân Hà 1985 Đại học 2006
184 Nguyễn Bá Hà   Đại học  
185 Vương Thị Thu Hà 1968 Đại học 2009
186 Nguyễn Thị Thanh Loan 1984 Đại học 2007
187 Nguyễn Ngọc Linh 1987 Đại học 2009
188 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 1986 Đại học 2008
189 Trần Thu Hiền 1986 Đại học 2008
190 Trần Thị Nhung 1990 Đại học 2012
191 Trần Văn Đồng 1986 Đại học 2008
192 Nguyễn Bá Sơn 1930 Đại học 1965
193 Nguyễn Mạnh Cường 1988 Đại học 2012
194 Nguyễn Văn Quang 1945 Đại học 1983
195 Nguyễn Hữu Thọ 1979 Đại học 2012
196 Vương Thị Thanh Huyền 1970 Đại học 2009
197 Nguyễn Thị Xuân 1966 Đại học  
198 Nguyễn Ngọc Cách 1942 Đại học 1965
199 Nguyễn Ngọc Việt 1971 Đại học 2008
200 Nguyễn Thị Thu Hương 1981 Đại học 2010
201 Nguyễn Ngọc Phụng 1944 Đại học 1966
202 Nguyễn Thị Thu Hương 1971 Đại học 2007
203 Nguyễn Thị Lê Hằng 1976 Đại học 2011
204 Nguyễn Minh Đức 1977 Đại học 2000
205 Nguyễn Thị Thanh Hưởng 1981 Đại học 2004
206 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1987 Đại học 2011
207 Nguyễn Thị Thu Hiền 1974 Đại học 1998
208 Nguyễn Anh Giang 1978 Đại học 2005
  Khu 5      
209 Nguyễn Văn Chiến 1947 Đại học 1978
210 Nguyễn Tuấn Hùng 1979 Đại học 2003
211 Nguyễn Anh Tuấn 1984 Đại học 2007
212 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1981 Đại học 2004
213 Nguyễn Trung Hy 1945 Đại học 1971
214 Trần Thị Luận 1950 Đại học 1983
215 Nguyễn Thái Sơn 1974 Đại học 2002
216 Nguyễn Thị Thu Hoa 1978 Đại học 2010
217 Nguyễn Thành Lâm 1976 Đại học 1998
218 Nguyễn Thị Minh Giang 1978 Đại học 2008
219 Nguyễn Thị Minh Hiền 1981 Đại học 2005
220 Nguyễn Đăng Cộng 1947 Đại học 1972
221 Nguyễn Thị Thủy 1978 Đại học 1989
222 Nguyễn Thị Thanh 1974 Đại học 1992
223 Đào Anh Tuấn 1982 Đại học 2005
224 Đào Xuân Trường 1986 Đại học 2009
225 Quản Trọng Nam 1981 Đại học 2003
226 Quản Thị Thanh Nhàn 1984 Đại học 2006
227 Quản Thị Phương Nhung 1986 Đại học 2007
228 Nguyễn Khắc Thành 1973 Đại học 1996
229 Quản Thị Oánh 1952 Đại học 1975
230 Quản Trung Thành 1981 Thạc sỹ 2012
231 Quản Thị Thúy Quỳnh 1983 Đại học 2009
232 Nguyễn Văn Sắc 1929 Đại học 1968
233 Đào Văn Dũng 1976 Đại học 2008
234 Nguyễn Thị Bình 1980 Đại học  
235 Đào Thị Huyền Trang 1988 Đại học 2010
236 Nguyễn Thị Thúy Hồng 1974 Thạc sỹ 2005
237 Đào Văn Tuyên 1934 Đại học 1962
238 Nguyễn Hà Tuyên 1976 Đại học 1998
239 Nguyễn Hồng Quân 1977 Thạc sỹ  
240 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1984 Thạc sỹ 2006
241 Nguyễn Thị Thu Hiền 1978 Đại học 2008
242 Nguyễn Xuân Dũng 1972 Đại học 2004
243 ĐặngThị Bích Ngọc 1971 Đại học 1993
244 Nguyễn Thị Minh Thúy   Đại học  
245 Nguyễn Xuân Trường 1974 Thạc sỹ 2009
246 Nguyễn Xuân Chiến 1979 Đại học 2001
247 Nguyễn Thị Hồng Thắng 1981 Đại học 2006
  Khu 6      
248 Nguyễn Đức Tuấn 1979 Đại học 2004
249 Nguyễn Đức Hưng 1983 Đại học 2005
250 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1978 Đại học 2003
251 Nguyễn Thiện Thuật 1939 Đại học 1973
252 Nguyễn Chí Toản 1984 Đại học 2006
253 Nguyễn Thị Kim Oanh 1986 Đại học 2008
254 Nguyễn Linh Hương 1980 Đại học 2002
255 Nguyễn Linh Tâm 1984 Đại học 2005
256 Quản Thị Lộc 1980 Đại học 2003
257 Nguyễn Trung Thịnh 1952 Đại học 1991
258 Nguyễn Trung Ngọc 1969 Đại học 2008
259 Nguyễn Thị Đại Hà 1980 Đại học 2000
260 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1978 Đại học 1998
261 Nguyễn Tiến Hùng 1971 Đại học 1990
262 Nguyễn Thị Nguyệt 1982 Đại học 2005
263 Nguyễn Đức Thắng 1985 Đại học 2010
264 Nguyễn Trung Hiếu 1981 Đại học 2004
265 Nguyễn Thị Bích Hà 1978 Đại học 2000
266 Nguyễn Trung Đức 1940 Đại học 1964
267 Nguyễn Tuấn Hùng 1968 Đại học 1990
268 Nguyễn Việt Hưng 1972 Đại học 1994
269 Nguyễn An Huy 1974 Đại học 1996
270 Nguyễn Việt Dũng 1979 Đại học 2003
271 Đào Văn Thanh 1983 Đại học 2010
272 Đào Văn Hải 1985 Đại học 2009
273 Nguyễn Trung Tuấn 1986 Đại học 2009
274 Nguyễn Trung Phong 1971 Đại học 1996
275 Nguyễn Anh Phú 1977 Đại học 2002
276 Nguyễn Trung Quân 1986 Đại học 2012
277 Nguyễn Hồng Chung 1990 Đại học 2012
278 Nguyễn Đức Trường 1989 Đại học 2011
279 Hà Thị Quỳnh Chúc 1983 Đại học 2008
280 Hà Thị Lan Hương 1986 Đại học 2009
281 Nguyễn Thị Thu 1971 Đại học 2006
282 Trần Thị Dương 1980 Đại học 2002
283 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1977 Đại học 2012
284 Nguyễn Thị Trang Nhung 1979 Đại học 2009
285 Nguyễn Thị Thu Huyền 1981 Đại học 2005
286 Nguyễn Anh Tuấn 1988 Đại học 2010
287 Bùi Kim Yến 1945 Đại học 1980
288 Vũ Huy Long 1970 Đại học 1992
289 Vũ Anh Tuấn 1971 Đại học 1992
290 Vũ Hải Phong 1974 Đại học 1995
  Khu 7      
291 Lê Thị Thiên Lý 1968 Thạc sỹ 2006
292 Lê Thị Lan Hương 1974 Đại học 2000
293 Lê Thị Minh Phương 1977 Thạc sỹ 2002
294 Lê Thị Minh Huyền 1980 Đại học 2005
295 Lê Quang Vinh 1955 Đại học 1980
296 Lê Hương Thu 1979 Đại học 2007
297 Lê Quang Vĩnh 1986 Đại học 2008
298 Nguyễn Thị Hải Yến 1973 Đại học 2010
299 Đinh Khương Tú 1977 Đại học 1999
300 Phạm Thị Bích Hồng 1988 Đại học 2009
301 Lê Như Phượng 1966 Đại học  
302 Lê Thị Kim Dung 1974 Đại học 1994
303 Lê Thanh Giang 1985 Đại học 2009
304 Nguyễn Xuân Khâm   Đại học 1965
305 Nguyễn Kim Sơn   Đại học 1980
306 Nguyễn Xuân Lâm 1974 Đại học 1994
307 Nguyễn Thị Bích Dung 1976 Đại học 2006
308 Nguyễn Thị Hồi Xuân 1985 Đại học  
309 Nguyễn Văn Hải   Đại học  
310 Nguyễn Trung Phát   Đại học 1978
311 Nguyễn Thị Kim Liên   Đại học 1989
312 Nguyễn Thị Út Tám 1972 Đại học 1991
313 Lê Mạnh Hùng 1976 Đại học 2007
314 Lê Thị Yên 1981 Đại học 2011
315 Lê Tiến Dũng 1983 Đại học 2007
316 Bùi Thị Hải Linh 1981 Đại học 2004
317 Lê Hoài Nam 1981 Đại học 2004
318 Hoàng Phương Hạnh 1988 Đại học 2009
319 Nguyễn Thị Kim Oanh 1978 Đại học 2001
320 Nguyễn Thị Thùy Dương 1983 Đại học 2006
321 Nguyễn Quỳnh Phương 1985 Đại học 2009
322 Nguyễn Trung Kiên 1981 Đại học  
323 Nguyễn - Thắng 1955 Đại học 1986
324 Nguyễn Mạnh Toàn 1961 Đại học 1981
325 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 2005
326 Nguyễn Minh Tùng 1981 Đại học 2005
327 Nguyễn Thùy Linh 1983 Đại học 2008
328 Trần Thị Thu Hằng 1986 Đại học 2009
329 Hoàng Thị Tuyết Nhung 1979 Đại học 2011
330 Nguyễn Thị Lan Hương 1983 Đại học 2005
331 Nguyễn Mạnh Hoàn 1982 Đại học 2004
332 Nguyễn Việt Liên 1981 Đại học 2004
333 Nguyễn Hữu Hải 1989 Đại học 2011
334 Nguyễn Thị Hiền   Đại học 2002
335 Nguyễn Văn Hoàng 1982 Thạc sỹ 2010
336 Nguyễn Thị Thu Hà 1976 Đại học 1999
337 Lê Huy Cường 1982 Đại học 2004
338 Lê Cường Thịnh 1985 Đại học 2007
339 Lê Hồng Linh 1987 Đại học 2012
340 Lê Thị Thanh 1968 Đại học 2011
341 Lê Huy Cường 1982 Đại học 2004
342 Lê Cường Thịnh 1985 Đại học 2007
343 Lê Hồng Linh 1987 Đại học 2012
344 Nguyễn Thị Ngân 1937 Đại học 1959
345 Nguyễn Quang Ngọc 1967 Đại học 2002
346 Nguyễn Thị Bích Hằng 1971 Đại học 1995
347 Nguyễn Bình Minh 1959 Thạc sỹ 2012
348 Nguyễn Hùng Cường 1984 Thạc sỹ 2012
349 Lê Như Hưởng 1946 Đại học 1965
350 Lê Mạnh Anh 1974 Đại học 1996
351 Lê Quang Anh 1976 Đại học 2000
352 Lê Tuấn Anh 1987 Đại học 2009
353 Lê Kim Yến 1961 Đại học 2009
354 Lê Như Tiến 1964 Đại học 1996
355 Lê Kim Liên 1967 Đại học 1990
356 Lê Kim Nga 1973 Đại học 1994
  Khu 8      
357 Nguyễn Tư Liêu 1936 Đại học 1967
358 Nguyễn Việt Đức 1964 Thạc sỹ 2010
359 Nguyễn Mạnh Hà 1968 Thạc sỹ 2001
360 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1971 Đại học 2008
361 Nguyễn Thị Minh Hải 1974 Đại học 1998
362 Nguyễn - Trường 1960 Đại học 1996
363 Nguyễn - Thực 1930 Đại học 1964
364 Nguyễn Đức Anh 1987 Đại học 2010
365 Nguyễn Mạnh Hải 1978 Thạc sỹ 2007
366 Trần Thị Trang 1983 Đại học 2011
367 Nguyễn Trung Tân 1949 Đại học 1990
368 Nguyễn Thị Hồng Đào 1976 Đại học 2001
369 Nguyễn Trung Hà 1978 Đại học 2006
370 Đặng Thị Tuyết Thanh 1972 Thạc sỹ 2002
371 Nguyễn Ngọc Nam 1981 Đại học 2011
372 Nguyễn Thị Hương 1977 Đại học 2010
373 Nguyễn Thị Giang 1979 Đại học 2011
374 Nguyễn Hữu Tú 1971 Đại học 2000
375 Nguyễn Phi Tráng 1988 Đại học 2011
376 Trần Kim Ngân 1970 Đại học 2009
377 Nguyễn Mạnh Hùng 1959 Đại học 2005
378 Thiều Thị Thịnh 1957 Đại học 2007
379 Nguyễn Vinh Quang 1973 Đại học 2011
380 Nguyễn Thị Minh Huệ 1975 Đại học 2008
381 Đỗ Thị Huyền 1976 Đại học 2000
382 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1988 Đại học 2011
383 Nguyễn Thành Đô 1965 Đại học 2008
384 Lê Thị Tuyết Mai 1974 Đại học 2009
385 Nguyễn Ngọc Linh 1989 Đại học 2012
386 Nguyễn Hữu Hòa. 1954 Đại học 1982
387 Đặng Thị Dung 1956 Đại học 1977
388 Nguyễn Thị Hồng Minh. 1982 Thạc sỹ 2006
389 Nguyễn Thu Hằng. 1986 Đại học 2008
390 Nguyễn Thị Hợi. 1958 Đại học 1980
391 Nguyễn Thị Hoa.  1968 Đại học 2001
392 Nguyễn Thị Quế.  1971 Đại học 2009
393 Nguyễn Tiến Thịnh.  1990 Đại học 2012
  Khu 9      
394 Lê Thị Mai Quỳnh 1985 Đại học 2007
395 Nguyễn Thu Hà 1989 Đại học 2011
396 Nguyễn Trọng Khả 1977 Đại học 2002
397 Nguyễn Tác Su 1944 Đại học 1966
398 Nguyễn Tiến Cử 1941 Đại học 1980
  Khu 10      
399 Nguyễn Văn Thắng 1937 Đại học 1972
400 Nguyễn Văn Nguyên 1937 Đại học 1972
401 Nguyễn Văn Hạnh 1930 Đại học 1964
402 Lê Văn Cử 1939 Đại học 1964
403 Nguyễn Thị Minh Hồ 1962 Đại học 1983
404 Lê Anh Giang 1974 Đại học 2003
405 Nguyễn Huy Huyến 1978 Đại học 2003
406 Nguyễn Văn Hùng 1981 Đại học 2006
407 Nguyễn Văn Đăng   Đại học  
408 Nguyễn Văn Vượng   Đại học  
409 Nguyễn Ngọc Lâm 1961 Đại học 1989
410 Lê Thị Bích Hằng 1987 Đại học 2009
411 Nguyễn Văn Thức 1980 Đại học 2002
412 Nguyễn Thị Thu 1987 Đại học 2009
413 Lê Văn Thiêm 1977 Đại học 2000
414 Lê - San 1978 Đại học 2008
415 Lê Thị Minh Diễm 1979 Đại học 2002
416 Lê Văn Linh 1983 Đại học 2005
417 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1978 Đại học 2006
418 Nguyễn Thùy Hoa 1990 Đại học 2012
419 Bùi Thị Bích Hường 1950 Đại học 1972
420 Nguyễn Thị Trang 1987 Đại học 2009
421 Nguyễn Đình Lĩnh 1999 Đại học 2012
422 Đỗ Thị Bích Thảo 1987 Đại học 2010
423 Nguyễn Thị Hằng Nga 1987 Đại học 2012
424 Nguyễn Thị Kim Ngân 1990 Đại học 2012
425 Nguyễn Thị Minh Hường 1973 Đại học 2001
426 Nguyễn Thị Thu Hằng 1975 Đại học 2007
427 Lê Thị Bích Thủy 1980 Đại học 2008
428 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1970 Đại học 2009
429 Nguyễn Văn Thức 1980 Đại học 2003
430 Nguyễn Bảo Trung 1985 Đại học 2010
431 Nguyễn Tân Văn 1987 Đại học 2010
432 Nguyễn Xuân Thao 1989 Đại học 2008
433 Nguyễn Thùy Hoa 1990 Đại học 2012
434 Nguyễn Thùy Hoa 1990 Đại học 2012
435 Nguyễn Thị Thu 1987 Đại học 2009
436 Đào Ngọc Sơn 1971 Đại học 2006
  Khu 11      
437 Nguyễn Cao Hạnh 1958 Đại học 1987
438 Nguyễn Thị Bích Ngà 1961 Đại học 2009
439 Nguyễn Hữu Thùy 1960 Đại học 1997
440 Nguyễn Mạnh Hùng 1964 Đại học 2009
441 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 1966 Thạc sỹ 2001
442 Nguyễn Xuân Mạnh 1972 Đại học 1998
443 Nguyễn Hồng Thủy 1980 Đại học 2003
444 Nguyễn Hồng Nhung 1982 Đại học 2005
445 Nguyễn Thái Hà Linh 1983 Đại học 2010
446 Nguyễn Quang Minh 1985 Đại học 2008
447 Nguyễn Thùy Trang 1988 Đại học 2012
448 Đặng Thị Thịnh 1949 Đại học 1971
449 Đặng Thị Hằng 1952 Đại học 2001
450 Đặng Thị Thanh Huyền 1955 Đại học 1980
451 Đặng Quốc Sơn 1965 Đại học 1986
452 Nguyễn Phương Lâm 1987 Đại học 2007
453 Đặng Xuân Giang 1983 Đại học 2006
454 Nguyễn Xuân Hùng 1979 Đại học 2006
455 Nguyễn Thị Minh Huệ 1967 Đại học 1991
456 Nguyễn Thị Thu Hà 1969 Đại học 2010
457 Phạm Ạnh Dũng 1970 Đại học 1992
458 Nguyễn Quang Hưng 1972 Đại học  
459 Trần Thị Bích Dung 1961 Đại học 2007
460 Phan Thị Hương Ly 1984 Đại học 2012
461 Phan Thúy Quỳnh 1987 Đại học 2012
462 Nguyễn Văn Chiêu 1936 Đại học 1968
463 Nguyễn Văn Hanh 1939 Đại học 1964
464 Nguyễn Hữu Tăng 1942 Đại học 1979
465 Nguyễn Trường Thọ 1957 Đại học 1979
466 Nguyễn Thị Hồng Vân 1966 Đại học 2006
467 Nguyễn Trung Kiên 1980 Đại học 2002
468 Nguyễn Thảo 1977 Đại học 2000
469 Nguyễn Thị Thủy 1986 Đại học 2007
470 Nguyễn Anh Tuấn 1982 Đại học 2005
471 Nguyễn Văn Khiêm 1943 Đại học 1970
472 Nguyễn Anh Khoa 1976 Đại học 1999
473 Nguyễn Trung Kiên 1976 Đại học 2003
474 Nguyễn Hương Giang 1985 Đại học 2006
475 Nguyễn Văn Đại 1937 Đại học 1985
476 Nguyễn Đại Phong 1971 Đại học 1992
477 Nguyễn Đại Cương 1976 Đại học 1999
478 Nguyễn Khắc Lợi 1932 Đại học 1955
479 Nguyễn Văn Trãi 1942 Đại học 1969
480 Nguyễn Lê Minh 1986 Đại học 2009
481 Nguyễn Thành Long 1976 Đại học 2005
482 Nguyễn Quốc Bảo 1950 Thạc sỹ 1985
483 Nguyễn Quốc Khánh 1960 Đại học 2005
484 Nguyễn Quốc Huy 1967 Đại học 2004
485 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1981 Thạc sỹ 2007
486 Nguyễn Quốc Minh 1984 Đại học 2008
487 Nguyễn Thị Hồng 1948 Đại học 1974
488 Nguyễn Viết Lộ 1942 Đại học 1975
489 Nguyễn Viết Lâm 1970 Đại học 2005
490 Nguyễn Thanh Hải 1972 Đại học 1999
491 Nguyễn Thu Hằng 1975 Đại học 1996
492 Nguyễn Ngọc Lan 1977 Đại học 1999
493 Nguyễn Kim Sang 1938 Đại học 1962
494 Chu Mạnh Hiền 1981 Đại học 2006
495 Nguyễn Xuân Bảng 1960 Đại học  
496 Nguyễn - Thao 1962 Đại học  
497 Nguyễn Tiến Dũng 1969 Đại học  
498 Nguyễn Thị Thu Hương 1987 Đại học 2009
499 Nguyễn Thị Khoa 1980 Đại học 2005
500 Nguyễn Nhật Ninh 1933 Đại học 1962
501 Nguyễn Nhật Nghĩa 1960 Đại học 1982
502 Nguyễn Nhật Tâm 1982 Đại học 2004
503 Nguyễn Ngô Long 1963 Đại học 2011
504 Nguyễn Thị Nhung 1988 Đại học 2012
505 Nguyễn Thị Kim Dung 1960 Đại học 2005
506 Nguyễn Hồng Nam 1953 Đại học 1980
507 Nguyễn Thị Liên 1948 Đại học 1970
508 Nguyễn Văn Vĩnh 1943 Đại học 1964
509 Nguyễn Thị Hương Giang 1969 Đại học 1998
510 Nguyễn Việt Hà 1974 Đại học 2000
511 Nguyễn Thị Mùi 1946 Đại học 1968
512 Nguyễn Văn Yến 1949 Đại học 1972
513 Nguyễn Hải Phong 1973 Đại học 1995
514 Nguyễn Văn Thành 1973 Đại học 1995
515 Nguyễn Văn Công 1976 Đại học 1998
516 Nguyễn Văn Sơn 1957 Đại học  
517 Nguyễn Văn Duy   Đại học  
518 Nguyễn Văn Cường 1958 Đại học  
519 Nguyễn Minh Hải 1957 Đại học  
520 Đào Văn Nhân 1952 Đại học  
521 Đào Văn Phú 1954 Đại học  
522 Đào Văn Sơn 1965 Đại học 1987
523 Đào Thị Thìn 1957 Đại học  
524 Nguyễn Thị Bê 1949 Đại học 1972
525 Nguyễn Quang Chung 1952 Đại học 1991
526 Nguyễn Thị Tâm Thu 1968 Đại học 2000
527 Nguyễn Văn Kiên 1952 Đại học 1975
528 Nguyễn Văn Lân 1982 Đại học 2005
529 Nguyễn Thu Giang 1979 Đại học 2003
530 Nguyễn Phương Thanh 1984 Đại học 2006
531 Cấn Thị Quỳnh Lan 1970 Thạc sỹ 1998
532 Cấn Việt Hà 1979 Thạc sỹ 2007
533 Nguyễn Hữu Vượng 1940 Đại học 1972
534 Nguyễn Thị Long Vân 1964 Đại học 1998
535 Nguyễn Quang Tuấn 1968 Đại học 1990
536 Nguyễn Đức Long 1983 Đại học 2006
537 Nguyễn Văn Dũng 1960 Đại học 1997
538 Nguyễn - Kiên 1987 Đại học 2010
539 Nguyễn Việt Trung 1986 Đại học 2008
540 Cấn Thị Thanh Nhung 1983 Đại học 2005
541 Nguyễn Văn Đồng 1945 Đại học 1968
542 Nguyễn Thị Vinh 1947 Đại học 1971
543 Nguyễn Thu Én 1968 Đại học 2002
544 Nguyễn Minh Hòa 1972 Đại học 2003
545 Nguyễn Duy Đông 1973 Đại học 1995
546 Nguyễn Thị Tố Uyên 1972 Đại học 1997
547 Nguyễn Duy Tuyên 1977 Đại học 2001
548 Nguyễn Duy Minh 1981 Đại học 2003
549 Trần Thị Thanh 1974 Đại học 2006
550 Nguyễn Thị Phú 1979 Đại học 2012
551 Nguyễn Mạnh Toàn 1974 Đại học 2011
  Khu 12      
552 Đặng Thu Trà 1972 Thạc sỹ  
553 Đặng Bạch Dương 1974 Thạc sỹ 2009
554 Hoàng Thị Thu Hương 1982 Đại học  
555 Hoàng Thị Nguyên 1989 Đại học 2011
556 Đặng Văn Chu 1932 Đại học  
557 Đặng Thị Chính 1955 Đại học  
558 Đặng Anh Dũng 1958 Đại học  
559 Đặng Xuân Cung 1968 Đại học  
560 Đặng Xuân Lâm 1972 Đại học  
561 Đỗ Thu Hương 1985 Đại học  
562 Đỗ Thu Phương   Đại học  
563 Đào Ngọc Châm 1963 Đại học 2002
564 Đào Thu Hương 1965 Đại học 1995
565 Đặng Ngọc Đức 1966 Đại học 1983
566 Đặng Lê Tuyết Trinh 1987 Thạc sỹ 2012
567 Đặng - Oánh 1945 Đại học 1968
568 Lê Thị Luyến 1951 Đại học 1981
569 Đặng Hoàng Oanh 1968 Đại học 1992
570 Đặng Bạch Yến 1970 Đại học 1995
571 Đặng Lê Huyền Trang 1990 Đại học 2012
572 Đặng Thị Hiển 1963 Đại học 1985
573 Đặng Ngọc Bích 1962 Đại học 2000
574 Đặng Thị Mai 1952 Đại học 1974
575 Đặng Phương Nam 1965 Đại học  
576 Đặng Thị Bắc 1968 Đại học  
577 Đặng Quang Huy 1970 Đại học  
578 Nguyễn Văn Toại 1940 Đại học  
579 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1986 Đại học 2012
580 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 1998
581 Nguyễn Phương Linh 1980 Đại học 2002
582 Nguyễn - Hòa 1937 Đại học 1961
583 Nguyễn Thành Nam 1962 Thạc sỹ 1998
584 Nguyễn Việt Thắng 1969 Thạc sỹ 2004
585 Nguyễn Thị Lan Hương 1973 Thạc sỹ 2007
586 Phùng Thị Thủy 1973 Thạc sỹ 2002
587 Đặng Hữu Toại 1961 Đại học 1985
588 Đặng Thị Hương   Đại học  
589 Hoàng Thu Hương 1982 Đại học 2003
590 Đặng Thị Minh Nguyệt 1981 Đại học 2005
591 Đặng Minh Hồng 1980 Đại học 2004
592 Đặng Ngọc Lanh 1958 Đại học  
593 Nguyễn Thị Kim Tuyết 1974 Thạc sỹ 2008
594 Nguyễn Hồng Phong 1977 Đại học 2010
595 Đặng Thiên Sơn 1963 Đại học 1993
596 Đặng Thị Thanh 1977 Đại học 2008
597 Đặng Thị Thoả 1983 Đại học 2008
598 Đặng Vũ Thu Hằng 1960 Thạc sỹ 1984
599 Đặng Vũ Hà 1954 Đại học 1984
600 Đặng Vũ Long 1968 Đại học 1993
601 Nguyễn Văn Nam 1965 Đại học 1989
602 Nguyễn Văn Chiến 1967 Thạc sỹ 1992
603 Nguyễn Văn Thắng 1970 Đại học 1995
604 Nguyễn Thị Hương 1973 Đại học 1997
605 Đặng Thị Bạch Dương   Đại học 2000
606 Đoàn Văn Tuấn   Đại học 1999
607 Dương Huy Thuần   Đại học 1970
608 Đoàn Thị Hương Sen   Đại học 2001
609 Nguyễn Ngọc Quân 1968 Đại học 2007
610 Đặng Thị Thanh Huệ 1971 Đại học 2009
611 Nguyễn Minh Thúy 1965 Đại học  
612 Nguyễn Lệ Thủy 1968 Đại học  
613 Nguyễn Ngọc Trâm 1970 Đại học  
614 Nguyễn Quốc Thắng 1978 Đại học  
  Khu 13      
615 Nguyễn Thị Thúy An 1974 Đại học 2010
616 Nguyễn Thi Thu Thủy 1979 Đại học 2006
617 Nguyễn Thị Minh Tâm 1969 Đại học 2006
618 Đỗ Nhân Đạo 1967 Thạc sỹ 2004
619 Đỗ Chung Đức 1993 Đại học Chưa TN
620 Nguyễn Văn Quang 1980 Thạc sỹ 2009
621 Nguyễn Văn Tùy 1952 Đại học 2000
622 Nguyễn Hải Long 1960 Đại học  
623 Nguyễn Thị Thu Trang 1982 Đại học 2008
624 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 1988 Đại học 2010
625 Nguyễn Quang Sản 1959 Đại học 1999
626 Nguyễn Quang Thùy 1963 Đại học 2005
627 Nguyễn Thị Hằng 1983 Đại học 2005
628 Lê Khắc Đông 1969 Đại học 2004
629 Phạm Thúy Nga 1961 Đại học 2000
630 Nguyễn Trung Dũng 1979 Đại học 2002
631 Nguyễn Thị Minh 1981 Đại học 2002
632 Nguyễn Mạnh Cường 1985 Đại học 2010
633 Phạm Thị Thúy Linh 1985 Đại học 2010
634 Nguyễn Ngọc Anh 1986 Đại học 2010
635 Đỗ Mạnh Kiểm 1950 Đại học 1979
636 Nguyễn Thị Cần 1952 Đại học 1974
637 Đỗ Phương Thảo 1976 Đại học 1999
638 Đỗ Phương Thuận 1979 Đại học 2002
639 Đỗ Thị Thơm 1982 Đại học 2005
640 Nguyễn Thị Liên 1952 Đại học 1974
641 Đỗ Văn Quang 1931 Đại học 1978
642 Nguyễn Tùng Ngọc 1988 Đại học 2010
643 Đỗ Văn Minh 1968 Đại học  
644 Đỗ Xuân Bình 1975 Đại học 2010
645 Đỗ Thị Mai 1969 Đại học  
646 Nguyễn Thị Ngọc 1981 Đại học 2004
647 Nguyễn Tuấn Thành 1982 Đại học 2008
648 Tạ Thị Thu Thủy 1983 Đại học 1999
649 Nguyễn Thành Long 1977 Đại học 1999
650 Nguyễn Thị Lan Anh 1979 Đại học 2004
651 Nguyễn Tiến Phương 1981 Đại học 2004
652 Đỗ Tiến Dũng 1957 Thạc sỹ 2000
653 Đỗ Tiến Mạnh 1985 Đại học 2007
  Khu 14      
654 Hoàng Văn Hậu 1951 Đại học 1977
655 Hoàng Yến 1977 Đại học  
656 Hoàng Thị Hồng Nhung 1978 Đại học 2001
657 Hoàng Lệ Thu 1983 Đại học 2005
658 Nguyễn Quốc Biên 1984 Đại học 2008
659 Nguyễn Thị Thu Trang 1987 Đại học 2009
660 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1971 Đại học 2005
661 Nguyễn Xuân Phương 1966 Đại học 2012
662 Nguyễn Thị Huyền Vy   Đại học 1974
663 Trần Thanh Huyền   Đại học  
664 Nguyễn Tư Tạo 1943 Đại học 1973
665 Nguyễn Anh Đào   Đại học  
666 Nguyễn Tư Khoa   Đại học  
667 Nguyễn Kim Thoa 1973 Đại học  
668 Nguyễn Tư Minh   Đại học  
669 Trần - Quyết 1986 Đại học 2010
670 Trần Đức Lượng 1981 Đại học 2004
671 Trần Mạnh Hải 1979 Đại học 2002
672 Trần Lê Hà 1983 Đại học 2007
673 Trần Văn Hào 1956 Đại học 1989
674 Nguyễn Thị Hương Giang 1983 Đại học 2006
675 Nguyễn Thị Thu Thủy 1979 Đại học 2006
676 Nguyễn Xuân Hiền 1982 Đại học 2010
677 Nguyễn Ngọc Lan 1982 Đại học 2008
678 Nguyễn Ngọc Bảo 1944 Đại học 1976
679 Phạm Thị Tiến 1953 Đại học 1978
680 Nguyễn Thị Xuân Thu 1981 Đại học 2005
681 Nguyễn Khánh Vân 1983 Đại học 2008
682 Nguyễn Ngọc Tuyên 1961 Đại học 1996
683 Đào Thị Minh Khoát 1968 Đại học 2006
684 Nguyễn Thi Hảị Yến 1980 Đại học  
685 Trần Trọng Lan 1959 Đại học 1983
686 Trần Ngọc Thọ 1958 Đại học 1984
687 Trần Đình Mạnh 1972 Đại học 2000
688 Trần Thị Hồng 1948 Đại học 1971
689 Trần Thị Thanh Hương 1985 Đại học 2007
690 Đào Ngọc Quý 1970 Đại học 2005
  Khu 15      
691 Nguyễn Quang Huy 1984 Đại học 2008
692 Nguyễn Ngô Trạch 1941 Đại học 1965
693 Nguyễn Thị Đồng 1943 Đại học 1969
694 Nguyễn Thị Lan 1969 Đại học 2006
695 Nguyễn Thị Hồng Giang 1969 Đại học 1009
696 Nguyễn Thị Hương 1971 Đại học 1997
697 Nguyễn Chí Hiếu 1977 Đại học 2003
698 Đinh Thị Thanh Bình 1973 Đại học 1996
699 Nguyễn Kim Trung   Đại học  
700 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 1991 Đại học  
701 Nguyễn Duy Toàn 1985 Thạc sỹ 2012
702 Nguyễn Đức Cận 1951 Đại học 1975
703 Nguyễn Văn Hùng 1965 Đại học  
704 Đặng Văn Bẩy   Đại học  
705 Đào Văn Đức 1971 Đại học  
706 Nguyễn Thị Doanh   Đại học  
707 Nguyễn Thị Thanh   Đại học 2012
708 Nguyễn Thị Kim Thoa   Đại học 2012
709 Nguyễn Văn Đính 1942 Đại học  
710 Nguyễn Thị Phương Loan 1973 Đại học  
711 Nguyễn Thị Phương Lâm 1975 Đại học  
712 Nguyễn Tiến Đại 1980 Đại học  
713 Nguyễn Văn Thích 1925 Đại học 1958
714 Nguyễn Thiện Thuật 1948 Đại học 1971
715 Nguyễn Văn Đại 1962 Đại học  
716 Nguyễn Thị Xuân 1969 Đại học 2002
717 Nguyễn Mạnh Hùng 1965 Đại học 1988
718 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 2000
719 Nguyễn Thị Phương Lan 1978 Đại học 2002
720 Nguyễn Thanh Tùng 1980 Đại học 2004
721 Nguyễn Quốc Toàn 1982 Đại học 2006
722 Nguyễn Phương Thủy 1985 Đại học 2009
723 Nguyễn Quang Minh 1986 Đại học 2010
724 Nguyễn Thị Hải Yến 1977 Đại học  
725 Nguyễn Quốc Huy 1979 Đại học 2006
726 Nguyễn Quốc Hưng 1981 Đại học 2008
727 Dương Thị Hương Giang 1987 Đại học 2009
728 Nguyễn Thị Thu Cúc 1979 Đại học 2008
729 Nguyễn Thị Chỉ 1949 Đại học  
730 Nguyễn Thị Lan Anh 1970 Đại học 1995
731 Nguyễn Thị Thìn 1952 Đại học 1986
  Khu 16      
732 Nguyễn Thanh Bình 1979 Đại học 2005
733 Nguyễn Trung Thùy 1986 Đại học  
734 Lê Thị Việt Hà 1978 Đại học  
735 Lê Thị Kim Dung 1980 Đại học  
736 Nguyễn Mạnh Ngần 1972 Đại học  
737 Nguyễn Thị Thu Thủy 1987 Đại học  
738 Nguyễn Hữu Kiên 1984 Đại học 2010
739 Lê Thị Bích Ngọc 1974 Đại học  
740 Lê Văn Thịnh 1956 Đại học  
741 Đặng Văn Thực 1959 Thạc sỹ  
742 Lê Văn Hào 1952 Đại học  
743 Nguyễn Thẩm Dương 1935 Đại học 1973
744 Nguyễn Văn Phong 1967 Đại học  
745 Lê Thế Huy 1982 Đại học  
746 Nguyễn Minh Tú 1982 Đại học  
747 Đào Thị Châm 1976 Đại học  
748 Đặng Thị Hải Yến 1987 Đại học  
749 Đào Thị Hằng 1983 Đại học  
750 Đỗ Thị Tứ 1975 Đại học  
751 Trần Thị Phương Thảo 1990 Đại học 2012
752 Nguyễn Thị Kim Anh 1989 Đại học  
753 Nguyễn Văn Quế   Đại học  
754 Nguyễn Văn Quang 1949 Đại học 1979
755 Nguyễn Thị Hòa 1952 Đại học 1994
756 Nguyễn Toàn Thắng 1981 Đại học 2004
757 Nguyễn Đức Lợi 1983 Đại học 2006
758 Nguyễn Văn Hùng   Đại học  
759 Nguyễn Khắc Ánh   Đại học  
760 Đào Ngọc Lung 1949 Thạc sỹ  
761 Đào Thanh Ngọc 1972 Cao học  
762 Đào Việt Hưng 1978 Cao học  
763 Đào Thị Hà 1975 Đại học  
764 Nguyễn Văn Ty 1932 Đại học  
765 Đào Thị Kim Quế 1983 Thạc sỹ 2008
766 Nguyễn Trung Thùy 1986 Đại học 2010
  Khu 17      
767 Nguyễn Trung Đồng   Đại học  
768 Nguyễn Văn Thắng   Đại học  
769 Đỗ Văn Thiện   Đại học  
770 Đỗ Thị Loan   Đại học 2009
771 Đỗ Trung Dũng   Đại học 2008
772 Đỗ Mạnh Hùng   Đại học 2008
773 Nguyễn Thị Loan   Đại học 2012
774 Nguyễn Trung Tuấn   Đại học  
775 Đặng Tiến Minh   Đại học  
776 Đặng Tiến Quân   Đại học  
777 Nguyễn Quốc Huy   Đại học  
778 Nguyễn Thị Chung   Đại học  
779 Nguyễn Thị Thảo   Đại học  
780 Nguyễn Xuân Hải   Đại học  
781 Đặng Mạnh Tiến   Đại học  
782 Đỗ Thị Thu Huyền   Đại học 2012
  Khu 18      
783 Lê Minh Tiệp 1960 Đại học 1990
784 Lê Minh Chấn 1963 Đại học 2005
785 Lê Thị Bích Đào 1974 Đại học 2009
786 Lê - Đạt 1986 Đại học  
787 Hà Thị Hoa 1972 Đại học  
788 Đinh Tiến Dũng 1973 Đại học 1997
789 Lê Thị Vân Anh 1981 Đại học 2005
790 Nguyễn Hồng Phong 1977 Đại học 2008
791 Nguyễn Thu Hương 1982 Đại học 2005
792 Nguyễn Thị Hồng Thu 1978 Đại học 2005
793 Nguyễn Thị Kim Dung 1981 Đại học 2003
794 Nguyễn Thị Thanh Minh 1986 Thạc sỹ  
795 Nguyễn Mạnh Chiến 1989 Đại học  
796 Nguyễn Hoài Nam 1982 Đại học 2008
797 Nguyễn Thị Minh Thủy 1980 Thạc sỹ 2009
798 Nguyễn Nhật Lịch 1983 Đại học 2012
799 Nguyễn Thị Thu 1986 Đại học 2011
800 Hoàng Thị Minh Hương 1986 Đại học 2010
801 Đoàn Thị Việt Hà 1977 Đại học 2002
802 Nguyễn Thị Thanh Hải 1977 Đại học 2002
803 Nguyễn Nhật Nhu   Đại học  
804 Nguyễn Nhật Kỷ 1952 Đại học 1997
805 Nguyễn Nhật Thọ   Đại học  
806 Nguyễn Nhật Đức 1983 Đại học 2010
807 Nguyễn Nhật Quang 1951 Đại học  
808 Nguyễn Thị Thu Hà 1973 Đại học  
809 Nguyễn Thị Thanh Hương 1975 Đại học  
810 Nguyễn Thị Bích Hoa 1976 Đại học  
811 Nguyễn Thị Thanh Hải 1979 Đại học  
812 Nguyễn Nhật Tùng 1985 Đại học  
813 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1965 Đại học 2006
814 Nguyễn Thị Thủy 1967 Đại học 1994
815 Nguyễn Nhật Công 1974 Đại học 1997
816 Nguyễn Ngọc Thúy 1973 Đại học 2001
817 Nguyễn Thị Hồng Lịch 1981 Đại học 2006
818 Nguyễn Thành Chung 1977 Đại học 2010
819 Lê Thanh Huyền 1984 Thạc sỹ 2012
820 Nguyễn Mạnh Ngần 1972 Đại học 2000
821 Nguyễn Thu Hà 1990 Đại học 2012

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Làng Dòng

Từ nhiều thế kỷ nay, xã Xuân Lũng - tên nôm là Dòng (kẻ Dòng), vẫn được coi là một làng văn hiến mà sự hiếu học đã trở thành truyền thống nổi trội hẳn lên trong số rất nhiều làng xã thuộc vùng đồi núi huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ năm 1400, đời nhà Hồ, địa danh "Xuân Lũng" đã thấy xuất hiện...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất tới chuyên mục nào trên website?

Văn hóa xã hội

Tin tức, hoạt động nội bộ của làng Dòng

Chuyên mục giáo dục, khuyến học

Chuyên mục nghệ thuật, sáng tác, văn học

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hành hương về nguồn