BÁO CÁO SƠ KẾT KHÔI PHỤC VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

Đăng lúc: Thứ tư - 31/10/2012 09:15 - Người đăng bài viết: admin
BÁO CÁO SƠ KẾT KHÔI PHỤC VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

BÁO CÁO SƠ KẾT KHÔI PHỤC VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

BÁO CÁO SƠ KẾT KHÔI PHỤC VĂN CHỈ LÀNG DÒNG
UBND XÃ XUÂN LŨNG
BAN CHỈ ĐẠO KHÔI PHỤC
VĂN CHỈ LÀNG DÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        Xuân Lũng, ngày 24  tháng 10  năm 2012
BÁO CÁO
SƠ KẾT KHÔI PHỤC VĂN CHỈ LÀNG DÒNG
--------------------
 
I. Các thủ tục, hồ sơ tiến hành xin cấp phép xây dựng Văn chỉ:
- Ban chỉ đạo đã lập kế hoạch tổ chức vận động xây dựng Văn chỉ làng Dòng đến với toàn thể cán bộ và nhân dân trong và ngoài địa phương.
- Thư của chủ tịch UBND xã vận động ủng hộ xây dựng Văn chỉ ngày 12/4/2012.
- UBND xã đã tổ chức 3 hội nghị những người con làng Dòng hướng về quê hương tọa đàm về việc khôi phục Văn chỉ tại đình Cả và tỉnh Hòa Bình.
- Tờ trình đề nghị của UBND xã xin khôi phục Văn chỉ.
- UBND xã  ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Văn chỉ số: 06/QĐ-UBND ngày 05/2/2012. (gồm 24 thành viên do chủ tịch UBND xã trưởng ban).
- Quyết định thành lập ban giám sát số: 07/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 (gồm 12 thành viên do đồng chí phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban).
- Công văn của UBND tỉnh số: 3522/UBND-TK ngày 30/12/2011 đồng ý cho phép khôi phục Văn chỉ.
II. Quá trình tổ chức vận động ủng hộ Văn chỉ làng Dòng.
1. Ủng hộ bằng hiện vật:
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: Do kỹ sư Nguyễn Dương Linh Công ty Cổ phần kiến trúc AD+  tài trợ trị giá: 27 triệu đồng.
- Bộ Lư hương, cột đèn bằng đá do Tiến sỹ Đào Chí Thành tài trợ trị giá  23.000.000đ.
- Ba tấm bia đá ghi danh các Tiến sỹ thời Lê trị giá 120.000.000đ do 03 gia đình tài trợ đó là:
1. Gia đình ông: Nguyễn Tư Liêu. Khu 8.
2. Gia đình ông: Đặng văn Huấn. Khu 12.
3. Gia đình bà: Nguyễn Thị Hồng. Khu 14.
- Ủng hộ bằng vật liệu (Đổ đất san nền): =            5.900.000đ.
- Ủng hộ công lao động: (Hội ND, Hội CCB, Hội PN) = 204 công
Thành tiền = 20.400.000đ.
2. Kết quả vận động ủng hộ:
+ Tổng giá trị công trình (Tính khối lượng xây dựng thực tế đến ngày 2/9/2012 chưa kể 03 tấm bia cổ) là: 895.906.717đ.
+ Tính đến ngày 15/10/2012 tổng số tiền mặt ủng hộ được: 712.375.000đ.
* Trong đó:
- Tỷ lệ các khu dân cư ủng hộ 85%. (Khu ủng hộ nhiều nhất là khu 11 ủng hộ được 183 lượt người với số tiền 119.920.000đ).
- Tỷ lệ cán bộ địa phương ủng hộ 100%, từ 500.000đ trở lên 93,3%.
- Tỷ lệ trưởng khu dân cư ủng hộ 100%, từ 500.000đ trở lên 68,8%.
- Tỷ lệ bí thư chi bộ ủng hộ 95%, từ 500.000đ trở lên 50%.
- Tỷ lệ hội viên CGC ủng hộ 33/61 = 54%, từ 500.000đ trở lên 14/61 = 23%.
- Tỷ lệ các dòng hộ ủng hộ 20/22 = 91%.
- Tỷ lệ Giáo sư, Tiến sỹ ủng hộ 22/45 người = 49%.
- Tỷ lệ đại học trở lên ủng hộ 56%.
+ Các ban ngành ủng hộ bằng tiền mặt.
- Hội Phụ nữ: 11/18 chi hội ủng hộ, từ 500.000đ trở lên 4 chi hội.
- Hội Nông dân: 11/18 chi hội ủng hộ, từ 500.000đ trở lên 8 chi hội.
- Hội CCB: 7/18 chi hội ủng hộ.
- Hội NCT: 7/18 chi hội ủng hộ.
III. Thời gian tiến hành khởi công khôi phục Văn chỉ làng Dòng.
1. Thời gian xây dựng:
- Khởi công: Ngày 26/01/2012. (Ngày 04 tháng giêng năm Nhâm Thìn)
- Lễ đặt bia Văn chỉ làng Dòng ngày 02/9/2012 (Ngày 17 tháng 7 năm Nhâm Thìn)
- Dự kiến khánh thành vào ngày mồng 4 tháng giêng năm 2013.
2. Công trình xây dựng:
- Tổng trị giá công trình thực tế xây dựng là: 895.906.717đ.
 
* Trong đó:  + Nhà thờ chính:                580.564.797đ.
                      + Sân vườn + hàng rào:      118.947.610đ.
                      + Đường và kè hồ:              156.133.545đ.
                    + Bậc xuống hồ:                    40.260.765đ.
3. Tổng hợp công tác vận động ủng hộ.
- Tổng số tập thể, cá nhân ủng hộ: 1.464 lượt.
* Trong đó:
+ Tập thể: 97 tập thể.
+ Cá nhân: 1.367 cá nhân.
+ Tổng số các dòng họ ủng hộ: 20/22 dòng họ.
+ Tổng số người ủng hộ từ 500.000đ trở lên được khắc bia đá: 445 người.
+ Tổng số người ủng hộ dưới 500.000đ được ghi sổ lưu danh công đức là: 1.019 người.
4. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
a) Hoàn chỉnh công trình Văn chỉ cho ngày khánh thành.
- Tiếp tục xây dựng tường rào, đổ bê tông đường vào cổng và trong khuôn viên Văn chỉ.
- Trồng cây trong khuôn viên.
- Khắc bia con em đỗ đạt thời kỳ đổi mới và những tập thể, cá nhân ủng hộ từ 500.000đ trở lên.
- Sơn trang trí.
- Trả nợ  số tiền đã xây dựng còn thiếu.
* Tổng dự kiến bước tiếp theo là 450.000.000đ
b) Cải tạo khuôn viên, nâng cấp ao cá Bác Hồ:
- Địa phương thực hiện theo chủ trương giao cho hộ gia đình được nhận khai thác sử dụng tự đầu tư xây dựng cơ bản theo quy hoạch, thiết kế của xã đã được thông qua.
* Tổng kinh phí dự kiến công trình gần 500 triệu đồng.
IV. Đánh giá chung quá trình tổ chức xây dựng:
Công trình xây dựng Văn chỉ làng Dòng được phát động từ năm 2011, khởi công xây dựng tháng giêng năm 2012, trong quá trình tổ chức xây dựng còn gặp nhiều khó khăn như kinh phí xây dựng hoàn toàn bằng nguồn vận động, vẫn còn có ý kiến băn khoăn chưa thật thống nhất về quan điểm xây dựng và ủng hộ.
 Song với lòng quyết tâm của tập thể lãnh đạo và nhân dân, Văn chỉ khởi công xây dựng đã nhận được rất nhiều sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành, các tổ chức và đặc biệt sự đồng tình ủng hộ của đông đảo bà con nhân dân trong xã cũng như những người con làng Dòng đang công tác, sinh sống trên khắp mọi miền đất nước đã ủng hộ bằng cả tinh thần và vật chất.
Căn cứ vào sự nhiệt tình ủng hộ của các tập thể, cá nhân, ban chỉ đạo vận động khôi phục Văn chỉ làng Dòng biểu dương các cá nhân, tập thể đã nhiệt tình ủng hộ đó là:
+ Cá nhân:
- Gia đình ông: Nguyễn Tư Liêu. Khu 8 - Xuân Lũng.
- Gia đình ông: Đặng Văn Huấn. Khu 12 - Xuân Lũng.
- Gia đình bà: Nguyễn Thị Hồng. Khu 14 - Xuân Lũng.
- Kỹ sư: Nguyễn Dương Linh. Công ty Cổ phần kiến trúc AD+.
- Tiến sỹ: Đào Chí Thành. HĐH làng Dòng tại Hà Nội.
- Gia đình Giáo sư: Nguyễn Ngọc Lanh. HĐH làng Dòng tại Hà Nội.
- Gia đình ông: Lê Như Lai. HĐH làng Dòng tại Hà Nội.
- Ông: Nguyễn Ngọc Lung. HĐH làng Dòng tại Hà Nội.
- Gia đình ông: Vũ Huy Thủ. HĐH làng Dòng tại Hà Nội
- Gia đình bà Đào Thị Huệ. Khu 3 - Xuân Lũng.
- Anh: Nguyễn Khắc Thành. Khu 5 - Xuân Lũng.
- Gia đình Thầy giáo: Nguyễn Văn Tiến. Khu 12 - Xuân Lũng.
- Anh: Nguyễn Xuân Thọ. Cháu cụ Diễm khu 2 - Xuân Lũng …
+ Tập thể:
- Ban chỉ đạo biểu dương ban văn hóa, Đài truyền thanh xã đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tiếp nhận, tổng hợp và công khai trên hệ thống đài truyền thanh, qua các hội nghị, trên trang Web langdong.vn được nhân dân đồng tình ủng hộ.
- Dòng họ Nguyễn Ba Ngành, dòng họ Đặng.
- Trường THCS, Trường Tiểu học.
- Khu 1, khu 4, khu 7, khu 8, khu 11, khu 12, khu 14.
- Các chi hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, người cao tuổi, phật giáo.
Có thể nói công trình khôi phục Văn chỉ làng Dòng thể hiện cao độ tinh thần của sự thống nhất phù hợp với ý Đảng, lòng Dân. Ban chỉ đạo xin đánh giá sơ kết bước I về công tác khôi phục Văn chỉ làng Dòng để toàn dân được biết và mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ vào cuộc của con em làng Dòng gần xa để công trình văn hóa sớm được hoàn thành.
 Xin trân trọng cảm ơn!
 
  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
 
 
 
Nguyễn Ngô Long

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Làng Dòng

Từ nhiều thế kỷ nay, xã Xuân Lũng - tên nôm là Dòng (kẻ Dòng), vẫn được coi là một làng văn hiến mà sự hiếu học đã trở thành truyền thống nổi trội hẳn lên trong số rất nhiều làng xã thuộc vùng đồi núi huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ năm 1400, đời nhà Hồ, địa danh "Xuân Lũng" đã thấy xuất hiện...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất tới chuyên mục nào trên website?

Văn hóa xã hội

Tin tức, hoạt động nội bộ của làng Dòng

Chuyên mục giáo dục, khuyến học

Chuyên mục nghệ thuật, sáng tác, văn học

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hành hương về nguồn