Thơ: Làng tôi

Thơ: Làng tôi
Thơ: Làng Tôi Sáng tác: Giáo sư - TSKH - NGND Lê Như Lai Là người làng Dòng thành đạt Giáo sư - Tiến sỹ khoa học - Nhà giáo nhân dân Lê Như Lai luôn quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của quê hương trong thời kỳ đổi mới, ông luôn vận động những người thành đạt hướng về quê hương giúp đỡ địa phương trên con đường phát triển
Thơ: Làng Tôi
Sáng tác: Giáo sư - TSKH - NGND Lê Như Lai
 
Là người làng Dòng thành đạt Giáo sư - Tiến sỹ khoa học - Nhà giáo nhân dân Lê Như Lai luôn quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của quê hương trong thời kỳ đổi mới, ông luôn vận động những người thành đạt hướng về quê hương giúp đỡ địa phương trên con đường phát triển, trong đó có con trai ông là Tiến sỹ Lê Như Linh hiện nay là chủ tịch HĐQT tổng công ty Dầu Việt Nam hỗ trợ địa phương xây dựng công trình "Trung tâm văn hóa - Học tập cộng đồng" tổng trị giá 2.625.000.000đ (hai tỷ sáu trăm hai lăm triệu đồng) và một số nhà tình nghĩa cho người nghèo trong xã, đây là việc làm mang nghĩa cử cao đẹp của người làng Dòng hướng về quê hương, bên cạnh đó còn có rất nhiều người khác đã quan tâm đến sự phát triển của làng Dòng chúng ta.
Nhân chuyến về thăm quê giáo sư Lê Như Lai có viết tặng quê hương làng Dòng bài thơ "Làng tôi".

 
Mỗi độ Xuân về nhớ tháng ba
Cây gạo trước Đình đỏ rực hoa.
Gió về lá hát - Lời ru Mẹ
Mưa đến hoa cười - Giọng nói Cha
Địa linh Xuân Lũng - Trời bày sẵn
Nhân kiệt làng Dòng - Đất sinh ra.
Văn hiến quê ta còn mãi mãi
Cùng nhau gìn giữ Phúc quê nhà./.

                                      Lê Như Lai