HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA TS. NGUYỄN ĐỨC MAI

TS. Nguyễn Đức Mai

TS. Nguyễn Đức Mai

HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA TS. NGUYỄN ĐỨC MAI

HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA TS. NGUYỄN ĐỨC MAI

 
Mã hồ sơ (số Bằng):          03279
Chứng nhận/Certificate:
Họ và tên:      Nguyễn Đức Mai
Năm sinh:     1952;     Giới tính:     Nam
Quốc tịch:          Việt Nam
Dân tộc:             Kinh Ảnh chân dung
E-mail/Website:       mai.nguyenduc@yahoo.com.vn  
Lĩnh vực khoa học:          Luật học
Nơi công tác:  
- Tòa án quân sự Trung ương Bộ Quốc phòng (nghỉ hưu năm 2011);
- Luật sư thuộc Đoàn luật sư TP. Hà Nội.
Học vị: Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Luật học năm 2004 tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Trung tâm KHXH&NV Việt Nam (nay là Viện hàn lâm KHXH&NV Việt Nam).
Năng lực chung:
- Hoạt động xét xử,
- Nghiên cứu khoa học pháp lý;
- Luật sư tranh tụng và tư vấn;
- Giảng viên thỉnh giảng các cơ sở đào tạo (từ 1992 đến nay): Đại học Luật Hà Nội; Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;  Học Viện Tư pháp và Học viện cảnh sát.
- Hướng dẫn 06 học viên cao học bảo vệ thành công Luận văn Thạc sỹ Luật học;
   
Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
- Luật hình sự và tố tụng hình sự;
- Các vấn đề về cải cách tư pháp ở Việt Nam.
Các công trình nghiên cứu tiêu biểu:
- Chủ nhiệm:      01 đề tài khoa học cấp cơ sở:
- Tác giả Bình luận khoa học Luật tố tụng hành chính năm 2010, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2013; 
- Chủ biên:
1. Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, Phần chung , NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2012;
2. Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2012;
3. Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, Phần các tội phạm, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2013;
- Đồng tác giả:
1. Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, NXB. Chính trị Quốc gia, Hà Nội - 2012;
2. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, NXB. Tư pháp, Hà Nội - 2012;
3. Giáo trình Kỹ năng giải quyết vụ án hình sự, NXB. Tư pháp, Hà Nội – 2012 và 1 số giáo trình khác.
Ngoài ra, đã công bố hàng trăm bài báo trên các tạp chí chuyên ngành luật, nhiều chuyên đề trong các Đề tài khoa học cấp bộ, cấp cơ sở, tham luận Hội thảo khoa học./.