HỒN HOA ĐẤT VIỆT

HỒN HOA ĐẤT VIỆT

HỒN HOA ĐẤT VIỆT

HỒN HOA ĐẤT VIỆT
HỒN HOA ĐẤT VIỆT
                                                      Tác giả:  Nguyễn Văn Vượng. Khu 10 - Xuân Lũng. 

Đất học xưa nay đã mấy thời
Nhân tài (đỗ đạt) khắp trăm nơi
Bảng vàng lưu dấu còn tươi rói
Bia đá đề danh mãi sáng ngời
Dáng cổ đình làng sang nét tạo
Dòng xưa Văn Chỉ rõ đường khơi
Ngàn năm Xuân Lũng - Nền Văn Vật
Rực rỡ hồn hoa đỏ giữa trời./.