Danh sách các vị khoa mục làng ta trên 3 tấm bia Văn Chỉ

Đăng lúc: Thứ tư - 03/07/2013 09:09 - Người đăng bài viết: admin
Danh sách các vị khoa mục làng ta trên 3 tấm bia Văn Chỉ

Danh sách các vị khoa mục làng ta trên 3 tấm bia Văn Chỉ

Danh sách các vị khoa mục làng ta trên 3 tấm bia Văn Chỉ
Danh sách các vị khoa mục làng ta trên 3 tấm bia Văn Chỉ.
STT Họ và tên Khoa thi Thứ bậc hoặc quan chức
(1) (2) (3) (4)
1 Bùi Tư Thuận   Cử nhân
2 Bùi Ứng Đẩu 1400 Thái học sinh
3 Dương Đạo   Giám sinh
4 Đào Công Giám   Sinh đồ
5 Đào Danh Hằng   Sinh đồ
6 Đào Gia Hội   Sinh đồ
7 Đào Huy Cơ   Sinh đồ
8 Đào Huy Cơ   Giám sinh
9 Đào Kim Giám   Quan viên tử
10 Đào Vinh Chinh   Sinh đồ
11 Đào Vinh Đạt   Quan viên tử
12 Đào Vinh Thông   Nho sinh
13 Đào Vinh Tiến   Tri châu
14 Đặng Bá Đình   Sinh đồ
15 Đặng Bá Lương   Cựu xã trưởng
16 Đặng Công Chất   Sinh đồ
17 Đặng Danh Trấn   Sinh đồ
18 Đặng Đình Bảng   Cựu xã trưởng
19 Đặng Hoàng Vĩ   Sinh đồ
20 Đặng Huy Kính   Sinh đồ
21 Đặng Hữu Khuyến 1847;1850 Tú tài
22 Đặng Khắc Nhượng   Xã trưởng
23 Đặng Thế Điện   Sinh đồ
24 Đặng Trân Yến   Sinh đồ
25 Đặng Trọng Khải   Sinh đồ
26 Đặng Văn Giáo   Sinh đồ
27 Đặng Văn Hòa   Cử nhân Tri huyện
28 Đỗ Thành   Tri huỵên
29 Hoàng Lê Hiển   Sinh đồ
30 Hùng Bá Ngọc   Sinh đồ
31 Lê Hoàng   Sinh đồ
32 Lê Hữu Khuê   Tú tài
33 Lê Quốc Huệ   Sinh đồ
34 Lê Văn Thân   Tú tài
35 Lê Văn Tùng   Viên tử
36 Nguyễn Bá Hanh   Sinh đồ
37 Nguyễn Bá Huân   Tri huyện
38 Nguyễn Bá Huân   Nho sinh
39 Nguyễn Bá Khiêm   Sinh đồ
40 Nguyễn Bá Loan 1807 Sinh đồ Huấn đạo
41 Nguyễn Bá Tần   Sinh đồ
42 Nguyễn Cấn   Sinh đồ
43 Nguyễn Cận Tòng   Cửu phẩm văn giai
44 Nguyễn Cầu   Sinh đồ
45 Nguyễn Công Doãn   Sinh đồ
46 Nguyễn Công Đạc   Vệ điển bạ quan
47 Nguyễn Công Đôn   Sinh đồ
48 Nguyễn Công Giáp   Sinh đồ
49 Nguyễn Công Hân   Sinh đồ
50 Nguyễn Công Thành   Sinh đồ
51 Nguyễn Công Tố   Sinh đồ
52 Nguyễn Công Trạm   Sinh đồ
53 Nguyễn Công Trực   Giám sinh
54 Nguyễn Cống   Nho sinh
55 Nguyễn Cơ Quyền   Cửu phẩm
56 Nguyễn Chỉ Giáp   Sinh đồ
57 Nguyễn Chí Hiếu   Nho sinh trúng thức
58 Nguyễn Trí Đức   Xã trưởng
59 Nguyễn Chí Quý   Nho sinh
60 Nguyễn Chí Tướng   Sinh đồ
61 Nguyễn Chính Tuân 1514 Hoàng giáp
62 Nguyễn Danh Chấn   Cựu xã trưởng
63 Nguyễn Danh Hiển   Sinh đồ
64 Nguyễn Danh Liên   Sinh đồ tổng trưởng
65 Nguyễn Danh Quán   Sinh đồ
66 Nguyễn Doãn Cung 1469 Tiến sĩ
67 Nguyễn Doãn Đức   Sinh đồ
68 Nguyễn Doãn Hiếu   Giám sinh
69 Nguyễn Doãn Nghi   Sinh đồ
70 Nguyễn Doãn Nguyên   Sinh đồ
71 Nguyễn Doãn Thái   Sinh đồ
72 Nguyễn Doãn Thành   Sinh đồ
73 Nguyễn Doãn Tín   Sinh đồ
74 Nguyễn Doãn Trị   Sinh đồ
75 Nguyễn Doãn Văn   Sinh đồ
76 Nguyễn Doãn Vọng   Sinh đồ
77 Nguyễn Duy Cán 1852 Tú tài
78 Nguyễn Duy Cẩm   Sinh đồ
79 Nguyễn Duy Thì   Sinh đồ
80 Nguyễn Duy Thuần   Nho sinh
81 Nguyễn Duy Thước   Sinh đồ
82 Nguyễn Dương Hy   Sinh đồ
83 Nguyễn Đào Dung   Nho sinh
84 Nguyễn Đạt Điển   Sinh đồ
85 Nguyễn Đắc Danh   Sinh đồ
86 Nguyễn Đăng Cử   Sinh đồ
87 Nguyễn Đăng Đài   Sinh đồ
88 Nguyễn Đăng Trạc 1848 Tú tài
89 Nguyễn Đăng Trân   Sinh đồ
90 Nguyễn Đăng Tước   Sinh đồ
91 Nguyễn Đăng Vận   Sinh đồ
92 Nguyễn Đăng Điển   Cựu xã trưởng
93 Nguyễn Đình Diệu   Sinh đồ
94 Nguyễn Đình Trạc   Sinh đồ
95 Nguyễn Đức Dụ   Giám sinh Tri huyện
96 Nguyễn Đức Hải   Xã trưởng
97 Nguyễn Đức Kiên 1848;1861 Tú tài
98 Nguyễn Đức Lãng   Quan viên tử
99 Nguyễn Đức Quynh   Sinh đồ
100 Nguyễn Đức Tiến   Sinh đồ
101 Nguyễn Đức Triêm   Giám sinh Tri huyện
102 Nguyễn Đức Tú   Cựu cai tổng
103 Nguyễn Hãng   Giám sinh
104 Nguyễn Huy Ánh   Sinh đồ
105 Nguyễn Huy Dao   Sinh đồ
106 Nguyễn Huy Đồng   Cựu xã trưởng
107 Nguyễn Huy Mậu   Sinh đồ
108 Nguyễn Huy Vượng   Sinh đồ
109 Nguyễn Hữu Hoa   Sinh đồ
110 Nguyễn Hữu Nghĩa   Xã trưởng
111 Nguyễn Kim Hữu   Sinh đồ
112 Nguyễn Khắc Cần   Tổng trưởng xã giáo
113 Nguyễn Kiện   Bang tá
114 Nguyễn Kim Hữu   Sinh đồ
115 Nguyễn Kim Khánh   Sinh đồ
116 Nguyễn Lạc Thiện   Sinh đồ
117 Nguyễn Lăng Vân   Sinh đồ
118 Nguyễn Lâm   Sinh đồ
119 Nguyễn Lâm Sinh   Sinh đồ
120 Nguyễn Liêm Tư   Sinh đồ
121 Nguyễn Mẫn Đốc 1518 Bảng nhãn
122 Nguyễn Minh Phùng   Giám sinh
123 Nguyễn Ngạn Minh   Nho sinh trúng thức
124 Nguyễn Nghi   Sinh đồ
125 Nguyễn Nghiễm   Cựu chánh tổng
126 Nguyễn Ngọc Đường   Xã trưởng
127 Nguyễn Ngọc Kiều Cựu   Xã trưởng
128 Nguyễn Ngôn   Tri huyện
129 Nguyễn Ngữ   Viên tử
130 Nguyễn Nhật Lai   Xã trưởng
131 Nguyễn Nhật Nghiêm   Sinh đồ
132 Nguyễn Nhật Vượng   Sinh đồ
133 Nguyễn Nho Khiêm   Sinh đồ
134 Nguyễn Nho Quán   Sinh đồ
135 Nguyễn Nho Trân   Sinh đồ
136 Nguyễn Như Sơn   Sinh đồ
137 Nguyễn Ninh Tri   Giám sinh
138 Nguyễn Quát Tòng   Cửu phẩm Bá hộ
139 Nguyễn Quốc Bính   Sinh đồ
140 Nguyễn Quốc Bưu   Cựu xã trưởng
141 Nguyễn Quốc Huyền   Sinh đồ
142 Nguyễn Quốc Phan   Sinh đồ
143 Nguyễn Quốc Triết   Sinh đồ
144 Nguyễn Quý Liêm   Sinh đồ
145 Nguyễn Tác Tập   Sinh đồ
146 Nguyễn Tán Trị   Giám sinh
147 Nguyễn Thái Giai   Sinh đồ
148 Nguyễn Thanh Cẩn   Sinh đồ
149 Nguyễn Thế Chuẩn   Tự thừa
150 Nguyễn Thế Nhu   Giám sinh
151 Nguyễn Thế Tú   Sinh đồ
152 Nguyễn Thì Cử   Nho sinh
153 Nguyễn Thì Danh   Sinh đôf
154 Nguyễn Thị Đạt   Sinh đồ
155 Nguyễn Thì Mẫn   Sinh đồ
156 Nguyễn Thì Tập   Sinh đồ
157 Nguyễn Thích   Viên tử
158 Nguyễn Thiện Giáo   Nho sinh
159 Nguyễn Thọ   Sinh đồ
160 Nguyễn Thông 1870 Cử nhân
161 Nguyễn Thuấn   Sinh đồ
162 Nguyễn Thuận   Giám sinh Tri huyện
163 Nguyễn Thừa Bật   Giám sinh
164 Nguyễn Thừa Thôi   Tri huyện
165 Nguyễn Tiến   Tri phủ
166 Nguyễn Tiến Tu   Tri huyện
167 Nguyễn Trác Nho   Sinh đồ
168 Nguyễn Trì   Bắc kỳ nghị viên
169 Nguyễn Trọng Hổ   Sinh đồ
170 Nguyễn Trọng Quế   Sinh đồ
171 Nguyễn Trọng Siêu   Sinh đồ
172 Nguyễn Trọng Vĩ   Sinh đồ
173 Nguyễn Trung Chất   Sinh đồ
174 Nguyễn Trung Hiền   Sinh đồ
175 Nguyễn Trung Túc   Sinh đồ
176 Nguyễn Tuyên Dung   Giám sinh
177 Nguyễn Tư Địch 1861 Tú tài
178 Nguyễn Tư Tề 1819 Sinh đồ Huấn đạo
179 Nguyễn Tư Thuật   Viên tử
180 Nguyễn Văn Giám   Giám sinh chủ sự
181 Nguyễn Văn Hạnh   Cựu xã trưởng
182 Nguyễn Văn Hễ   Miễn sai
183 Nguyễn Văn Khán   Viên tử
184 Nguyễn Văn Kỷ 1850 Cử nhân Tri huyện
185 Nguyễn Văn Lương 1850 Tú tài
186 Nguyễn Văn Mậu   Cựu xã trưởng
187 Nguyễn Văn Thịnh 1842 Tú tài thông phán
188 Nguyễn Viễn   Chánh tổng
189 Nguyễn Viết Hiểu   Sinh đồ
190 Nguyễn Viết Hồ   Sinh đồ
191 Nguyễn Viết Lãng   Sinh đồ
192 Nguyễn Viết Liên   Sinh đồ
193 Nguyễn Viết Tú   Sinh đồ
194 Nguyễn Vinh   Nho sinh
195 Nguyễn Vũ   Giám sinh Ngự sử
196 Nguyễn Xán   Sinh đồ
197 Nguyễn Xuân Chân   Sinh đồ
198 Nguyễn Xuân Chính   Sinh đồ
199 Nguyễn Xuân Diễn   Viên tử
200 Nguyễn Xuân Huy   Sinh đồ
201 Nguyễn Xuân Ngoạn   Giám sinh Tri phủ
202 Nguyễn Xuân Tình   Sinh đồ
203 Nguyễn Xúc   Tri châu
204 Trần Danh Văn   Sinh đồ
205 Vũ Văn Tự   Tổng sư, tòng cửu phẩm văn giai
 
 
 
Từ khóa:

danh sách, khoa mục

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Làng Dòng, xã Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ

Từ nhiều thế kỷ nay, xã Xuân Lũng - tên nôm là Dòng (kẻ Dòng), vẫn được coi là một làng văn hiến mà sự hiếu học đã trở thành truyền thống nổi trội hẳn lên trong số rất nhiều làng xã thuộc vùng đồi núi huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ năm 1400, đời nhà Hồ, địa danh "Xuân Lũng" đã thấy xuất...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất tới chuyên mục nào trên website?

Văn hóa xã hội

Tin tức, hoạt động nội bộ của làng Dòng

Chuyên mục giáo dục, khuyến học

Chuyên mục nghệ thuật, sáng tác, văn học

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hành hương về nguồn