DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)

Đăng lúc: Thứ ba - 07/01/2014 15:15 - Người đăng bài viết: admin
DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)

DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)

DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)
DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG
(Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)
STT Họ và tên Năm
sinh
Học hàm - Học vị Năm
 tốt nghiệp
I. Danh sách các Giáo sư, Tiến sỹ
1 Nguyễn Thanh Bình 1979 Tiến Sỹ 2011
2 Đào Ngọc Chân 1940 P. Giáo Sư, Tiến sỹ 1984
3 Đào Ngọc Chiến 1974 P. Giáo Sư, Tiến sỹ 2010
4 Nguyễn Quốc Chiến 1966 Tiến Sỹ 2008
5 Nguyễn Văn Chiến   Tiến Sỹ  
6 Nguyễn Việt Dũng   Tiến Sỹ  
7 Đỗ Văn Đài 1936 P. Giáo Sư, Tiến sỹ  
8 Nguyễn Văn Đạo   Giáo Sư, Viện sỹ  
9 Nguyễn Tiến Đông   Tiến Sỹ  
10 Nguyễn Thanh Hải 1964 Tiến Sỹ  
11 Nguyễn Văn Hải 1936 P. Giáo Sư, Tiến sỹ  
12 Nguyễn Quang Hậu 1958 Tiến Sỹ 2012
13 Đặng Vũ Hoàng 1963 Tiến Sỹ 2010
14 Đặng Vũ Hồng 1958 Tiến Sỹ 2006
15 Đặng Diễm Hồng 1960 Tiến Sỹ  
16 Nguyễn Đức Hoàng 1984 Tiến Sỹ  
17 Nguyễn Quốc Huy 1951 Tiến Sỹ  
18 Nguyễn Văn Huy 1957 P. Giáo Sư 2006
19 Nguyễn - Khải 1933 P. Giáo Sư, NG ưu tú  
20 Lê Như Lai 1938 GS,TSKH, NGND  
21 Nguyễn Ngọc Lanh 1935 Giáo Sư, Thầy thuốc ND 2004
22 Đào Thị Liên 1960 Tiến Sỹ 2005
23 Nguyễn Văn Liên 1948 Giáo Sư, TSKH 2003
24 Lê Như Linh 1967 Tiến Sỹ 2007
25 Nguyễn Thái Linh 1974 Tiến Sỹ 2010
26 Nguyễn Ngọc Lung 1938 Giáo Sư, TSKH 1988
27 Nguyễn Đức Mai 1952 Tiến Sỹ 2004
28 Nguyễn Văn Mùi   Giáo sư, Tiến sỹ  
29 Nguyễn Thị Oanh 1951 Tiến Sỹ 1986
30 Đặng Đức Phú   GS,TS, Thầy thuốc ND  
31 Nguyễn Văn Phúc 1939 Tiến Sỹ  
32 Đặng Văn Thắng 1952 P. Giáo Sư, Tiến sỹ 2005
33 Đào Chí Thành 1953 Tiến Sỹ khoa học 2003
34 Nguyễn Văn Thiện 1936 Giáo Sư, Tiến sỹ  
35 Nguyễn Ngô Thoa   Giáo Sư, TSKH  
36 Nguyễn Duy Thông 1935 P. Giáo Sư, Tiến sỹ 1984
37 Nguyễn Văn Thông 1938 P. Giáo Sư  
38 Nguyễn Thị Hồng Thu 1957 Tiến sỹ 2005
39 Vũ Huy Thủ 1940 Tiến Sỹ 1983
40 Nguyễn Quốc Thắng 1978 Tiến Sỹ 2012
41 Nguyễn Vĩnh Thanh 1978 Tiến sỹ 2009
42 Nguyễn Thị Bích Thủy 1964 Tiến Sỹ  2003
43 Đỗ Nhật Văn 1940 Tiến Sỹ 1977
44 Hoàng Hữu Văn 1935 Giáo Sư, Tiến sỹ 1984
45 Nguyễn Hồng Vinh 1955 Tiến Sỹ 2012
46 Trần - Hiệp 1976 Tiến sỹ  2009
II. Danh sách những người có bằng từ Đại học trở lên
(Xếp theo khu dân cư Từ khu 1 đến khu 18)
Khu 1
47 Nguyễn Ngọc Nhàn 1949 Đại học 1978
48 Vũ Quang Hưng 1981 Đại học 2005
49 Nguyễn Trung Khải 1934 Đại học 1960
50 Nguyễn Ngọc Lĩnh 1945 Đại học 1967
51 Nguyễn Ngọc Ấn 1948 Đại học 1980
52 Nguyễn Ngọc Tỷ 1955 Đại học 1978
53 Nguyễn Anh Tuấn 1979 Đại học 2001
54 Nguyễn Đức Minh 1981 Đại học 2007
55 Nguyễn Thị Phương Anh 1983 Đại học 2006
56 Nguyễn Thị Phương Lan 1985 Đại học 2012
57 Nguyễn Đức Dũng 1979 Đại học 2002
58 Nguyễn Đức Trung 1984 Đại học 2007
59 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 1985 Đại học 2007
60 Nguyễn Thị Hằng Nga 1987 Đại học 2010
61 Nguyễn Thị Kim Oanh 1982 Tiến sỹ 2006
62 Nguyễn Đức Trung 1984 Đại học 2008
63 Nguyễn Văn Mão 1937 Đại học 1971
64 Nguyễn Thị Huệ 1965 Đại học 1987
65 Nguyễn Văn Hoàn 1982 Đại học 2009
66 Nguyễn Tiến Dũng 1984 Đại học 2008
67 Nguyễn Dương Linh   Đại học  
68 Nguyễn Minh Long 1969 Đại học 2006
69 Nguyễn Hải Đăng 1984 Đại học 2009
70 Nguyễn Trung Thao 1961 Đại học  
71 Nguyễn Thị Thịnh   Đại học  
72 Nguyễn Duy Thắng 1960 Đại học  
73 Nguyễn Duy Thanh   Đại học  
74 Nguyễn Duy Thỏa   Đại học  
75 Trần Ngọc Dũng 1981 Đại học 2005
76 Trần Việt Tuấn 1988 Đại học 2011
77 Nguyễn Hồng Hà 1980 Thạc sỹ 2004
78 Nguyễn Thị Mai Hương 1983 Thạc sỹ 2011
79 Nguyễn Quang Hậu 1958 Thạc sỹ  
80 Nguyễn Quang Thái   Đại học  
81 Nguyễn Thị Huyền 1986 Đại học  
82 Nguyễn Như Quỳnh 1990 Đại học 2012
83 Nguyễn Trung Tiến 1958 Đại học 2002
84 Nguyễn Văn Hồng 1958 Đại học 1986
85 Nguyễn Tiến Dũng 1984 Đại học 2008
86 Nguyễn Duy Thúy 1947 Đại học 1988
87 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1983 Đại học 2005
88 Nguyễn Duy Hưng 1986 Đại học 2010
89 Nguyễn - Khánh 1988 Đại học 2010
90 Nguyễn Trung Hoàng 1990 Đại học 2011
91 Nguyễn Văn Việt 1968 Thạc sỹ 2012
92 Nguyễn Thị Thu Hà 1982 Đại học 2011
93 Nguyễn Trung Thưởng 1978 Đại học 2004
94 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1978 Đại học 2000
95 Nguyễn Ngọc Thạch 1984 Đại học 2002
96 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1985 Thạc sỹ 2010
97 Nguyễn Ngọc Sơn 1988 Đại học 2010
98 Nguyễn Hồng Phương 1980 Đại học 2010
99 Nguyễn Thị Mạnh 1953 Đại học 1980
100 Nguyễn Nữ Huyền Trang 1990 Đại học 2010
101 Nguyễn Thị Hường 1950 Đại học 1974
102 Nguyễn Vũ Hiển 1979 Đại học 2004
103 Nguyễn Vũ Hùng 1981 Đại học 2006
Khu 2
104 Nguyễn Trung Thêm 1970 Đại học 1994
105 Nguyễn Thị Huyền 1981 Đại học 2004
106 Nguyễn Thị Thu Hương 1983 Đại học 2004
107 Nguyễn Phi Hùng 1986 Đại học 2004
108 Nguyễn Xuân Ngọc 1963 Đại học  
109 Nguyễn Hoàng Hưng   Đại học  
110 Nguyễn Nhật Cường   Đại học  
111 Nguyễn Vũ Ngọc   Đại học  
112 Nguyễn Hữu Chính 1960 Đại học  
113 Nguyễn Trung Kiên 1979 Đại học 2010
114 Đặng Quang Tâm 1987 Đại học 2012
115 Nguyễn Thành Đô 1991 Đại học 2009
116 Nguyễn Xuân Ngoạn 1942 Đại học 1964
117 Nguyễn Xuân Thọ 1967 Đại học 1990
118 Nguyễn Xuân Phú 1969 Đại học 1991
119 Nguyễn Xuân Quý 1971 Đại học 1994
120 Nguyễn Thị Thu Hằng 1986 Đại học 2011
121 Nguyễn Hoàng Hưng 1987 Đại học 2005
122 Nguyễn Hữu Xuất 1953 Đại học 1971
123 Nguyễn Hữu Cường 1979 Đại học 1997
124 Nguyễn Mai Hương 1981 Đại học 1999
125 Nguyễn Thị Thu Huyền 1981 Đại học 2000
126 Nguyễn Hữu Sắc 1956 Đại học 1979
127 Nguyễn Khắc Quân 1993 Đại học 2011
128 Nguyễn Thị Nga 1992 Đại học 2010
129 Đào Ngọc Cẩn 1939 Đại học 1966
130 Đào Ngọc Dũng 1975 Đại học 1997
131 Đào Thị Hải Yến 1990 Đại học 2012
132 Nguyễn Thị Thu Hiền 1976 Đại học 2004
133 Nguyễn Nhật Đang 1959 Thạc sỹ 2001
134 Nguyễn Kiên Cường 1981 Đại học 1999
135 Nguyễn Tiến Mạnh   1979 Đại học 2006
136 Nguyễn Thị Hà My 1984 Đại học 2011
137 Nguyễn Mạnh Hùng 1977 Đại học 2010
138 Nguyễn Tiến Mạnh   1979 Đại học 2006
139 Vũ Quang Hào  1948 Đại học 1970
140 Vũ Lệ Hằng 1978 Đại học 2006
141 Vũ Mạnh Cường 1980 Đại học 2011
142 Nguyễn Trí Hiếu   Đại học  
143 Nguyễn Ánh Dương   Đại học  
144 Nguyễn Nhật Cương   Đại học  
Khu 3
145 Vũ Văn Đình   Đại học  
146 Vũ Văn Phòng   Đại học  
147 Vũ Đình Thuyên   Đại học  
148 Nguyễn Đức Sang   Đại học 1976
149 Nguyễn Minh Phương   Đại học 2003
150 Nguyễn Đức Quyết   Đại học 2006
151 Đào Quốc Luật 1960 Đại học 1980
152 Đào Quốc Anh 1971 Đại học 2008
153 Nguyễn Thị Thảo   Đại học 2006
154 Nguyễn Trung Lượng   Đại học 1976
155 Nguyễn Thị Hải Yến   Đại học 2010
156 Nguyễn Văn Quân   Đại học 2012
157 Nguyễn Thị Hải Yến   Đại học  
158 Vũ Văn Đại   Đại học  
159 Lê Hồng Duyên   Đại học  
160 Nguyễn Thị Hằng   Đại học  
161 Nguyễn Thị Kim Dung   Đại học  
162 Nguyễn Thị Ngọc   Đại học  
163 Trần Xuân Thịnh 1984 Đại học 2008
164 Trần Mạnh Tuấn 1987 Đại học 2009
165 Trần Quốc Toàn 1989 Đại học 2011
166 Nguyễn Thị Kim Ngân   Đại học  
167 Lê Nhật Thu 1941 Cao học 1975
168 Nguyễn Thị Nga 1989 Đại học 2011
169 Nguyễn Trung Kiên  1980 Đại học 2003
170 Đào Thị Thanh Xuân 1987 Thạc sỹ 2012
171 Nguyễn Thị Hạnh 1990 Đại học 2012
172 Đào Ngọc Sơn  1971 Đại học 2006
Khu 4
173 Nguyễn Việt Tuấn 1964 Đại học 1996
174 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1971 Đại học 2006
175 Nguyễn Minh Tú 1967 Đại học 1991
176 Nguyễn - Khôi 1974 Đại học 2003
177 Nguyễn - Quang 1945 Đại học 1983
178 Nguyễn Thị Thanh 1976 Đại học 2001
179 Nguyễn Thanh Phú 1980 Đại học 2005
180 Nguyễn Văn Hanh 1951 Đại học 1984
181 Nguyễn Thị Thảo 1988 Đại học 2012
182 Nguyễn Văn Thông 1954 Đại học 1998
183 Nguyễn Thị Nhung 1961 Đại học 1986
184 Nguyễn Văn Viễn 1987 Đại học 2012
185 Nguyễn Thị Vân 1990 Đại học 2011
186 Nguyễn Văn Vượng 1957 Đại học 1985
187 Nguyễn Xuân Trường 1987 Đại học 2010
188 Nguyễn Khắc Chức 1922 Đại học 1968
189 Nguyễn Văn Chất 1947 Đại học 1971
190 Nguyễn Việt Cường 1979 Thạc sỹ 2005
191 Nguyễn Việt Hùng 1988 Đại học 2011
192 Nguyễn Hồng Phú 1983 Thạc sỹ 2010
193 Nguyễn Thị Vân Hà 1985 Đại học 2006
194 Nguyễn Bá Hà   Đại học  
195 Vương Thị Thu Hà 1968 Đại học 2009
196 Nguyễn Thị Thanh Loan 1984 Đại học 2007
197 Nguyễn Ngọc Linh 1987 Đại học 2009
198 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 1986 Đại học 2008
199 Trần Thu Hiền 1986 Đại học 2008
200 Trần Thị Nhung 1990 Đại học 2012
201 Trần Văn Đồng 1986 Đại học 2008
202 Nguyễn Bá Sơn 1930 Đại học 1965
203 Nguyễn Mạnh Cường 1988 Đại học 2012
204 Nguyễn Văn Quang 1945 Đại học 1983
205 Nguyễn Hữu Thọ 1979 Đại học 2012
206 Vương Thị Thanh Huyền 1970 Đại học 2009
207 Nguyễn Thị Xuân 1966 Đại học  
208 Nguyễn Ngọc Cách 1942 Đại học 1965
209 Nguyễn Ngọc Việt 1971 Đại học 2008
210 Nguyễn Thị Thu Hương 1981 Đại học 2010
211 Nguyễn Ngọc Phụng 1944 Đại học 1966
212 Nguyễn Thị Thu Hương 1971 Đại học 2007
213 Nguyễn Thị Lê Hằng 1976 Đại học 2011
214 Nguyễn Minh Đức 1977 Đại học 2000
215 Nguyễn Thị Thanh Hưởng 1981 Đại học 2004
216 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1987 Đại học 2011
217 Nguyễn Thị Thu Hiền 1974 Đại học 1998
218 Nguyễn Anh Giang 1978 Đại học 2005
219 Nguyễn Hồng Nguyên 1977 Thạc sỹ 2010
220 Nguyễn Xuân Thùy 1980 Thạc sỹ 2008
221 Nguyễn Thị Thanh Dung 1985 Đại học 2009
Khu 5
222 Nguyễn Văn Chiến 1947 Đại học 1978
223 Nguyễn Tuấn Hùng 1979 Đại học 2003
224 Nguyễn Anh Tuấn 1984 Đại học 2007
225 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1981 Đại học 2004
226 Nguyễn Trung Hy 1945 Đại học 1971
227 Trần Thị Luận 1950 Đại học 1983
228 Nguyễn Thái Sơn 1974 Đại học 2002
229 Nguyễn Thị Thu Hoa 1978 Đại học 2010
230 Nguyễn Thành Lâm 1976 Đại học 1998
231 Nguyễn Thị Minh Giang 1978 Đại học 2008
232 Nguyễn Thị Minh Hiền 1981 Đại học 2005
233 Nguyễn Đăng Cộng 1947 Đại học 1972
234 Nguyễn Thị Thủy 1978 Đại học 1989
235 Nguyễn Thị Thanh 1974 Đại học 1992
236 Đào Anh Tuấn 1982 Đại học 2005
237 Đào Xuân Trường 1986 Đại học 2009
238 Quản Trọng Nam 1981 Đại học 2003
239 Quản Thị Thanh Nhàn 1984 Đại học 2006
240 Quản Thị Phương Nhung 1986 Đại học 2007
241 Nguyễn Khắc Thành 1973 Đại học 1996
242 Quản Thị Oánh 1952 Đại học 1975
243 Quản Trung Thành 1981 Thạc sỹ 2012
244 Quản Thị Thúy Quỳnh 1983 Đại học 2009
245 Nguyễn Văn Sắc 1929 Đại học 1968
246 Đào Văn Dũng 1976 Đại học 2008
247 Nguyễn Thị Bình 1980 Đại học  
248 Đào Thị Huyền Trang 1988 Đại học 2010
249 Nguyễn Thị Thúy Hồng 1974 Thạc sỹ 2005
250 Đào Văn Tuyên 1934 Đại học 1962
251 Nguyễn Hà Tuyên 1976 Đại học 1998
252 Nguyễn Hồng Quân 1977 Thạc sỹ  
253 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1984 Thạc sỹ 2006
254 Nguyễn Thị Thu Hiền 1978 Đại học 2008
255 Nguyễn Xuân Dũng 1972 Đại học 2004
256 Đặng Thị Bích Ngọc 1971 Đại học 1993
257 Nguyễn Thị Minh Thúy   Đại học  
258 Nguyễn Xuân Trường 1974 Thạc sỹ 2009
259 Nguyễn Xuân Chiến 1979 Đại học 2001
260 Nguyễn Thị Hồng Thắng 1981 Đại học 2006
261 Nguyễn Thị Kim Oanh 1959 Đại học 1993
Khu 6
262 Nguyễn Đức Tuấn 1979 Đại học 2004
263 Nguyễn Đức Hưng 1983 Đại học 2005
264 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1978 Đại học 2003
265 Nguyễn Thiện Thuật 1939 Đại học 1973
266 Nguyễn Chí Toản 1984 Đại học 2006
267 Nguyễn Thị Kim Oanh 1986 Đại học 2008
268 Nguyễn Linh Hương 1980 Đại học 2002
269 Nguyễn Linh Tâm 1984 Đại học 2005
270 Quản Thị Lộc 1980 Đại học 2003
271 Nguyễn Trung Thịnh 1952 Đại học 1991
272 Nguyễn Trung Ngọc 1969 Đại học 2008
273 Nguyễn Thị Đại Hà 1980 Đại học 2000
274 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1978 Đại học 1998
275 Nguyễn Tiến Hùng 1971 Đại học 1990
276 Nguyễn Thị Nguyệt 1982 Đại học 2005
277 Nguyễn Đức Thắng 1985 Đại học 2010
278 Nguyễn Trung Hiếu 1981 Đại học 2004
279 Nguyễn Thị Bích Hà 1978 Đại học 2000
280 Nguyễn Trung Đức 1940 Đại học 1964
281 Nguyễn Tuấn Hùng 1968 Đại học 1990
282 Nguyễn Việt Hưng 1972 Đại học 1994
283 Nguyễn An Huy 1974 Đại học 1996
284 Nguyễn Việt Dũng 1979 Đại học 2003
285 Đào Văn Thanh 1983 Đại học 2010
286 Đào Văn Hải 1985 Đại học 2009
287 Nguyễn Trung Tuấn 1986 Đại học 2009
288 Nguyễn Trung Phong 1971 Đại học 1997
289 Nguyễn Anh Phú 1977 Đại học 2003
290 Nguyễn Trung Quân 1986 Đại học 2012
291 Nguyễn Hồng Chung 1990 Đại học 2012
292 Nguyễn Đức Trường 1989 Đại học 2011
293 Hà Thị Quỳnh Chúc 1983 Đại học 2008
294 Hà Thị Lan Hương 1986 Đại học 2009
295 Nguyễn Thị Thu 1971 Đại học 2006
296 Trần Thị Dương 1980 Đại học 2002
297 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1977 Đại học 2012
298 Nguyễn Thị Trang Nhung 1979 Đại học 2009
299 Nguyễn Thị Thu Huyền 1981 Đại học 2005
300 Nguyễn Anh Tuấn 1988 Đại học 2010
301 Bùi Kim Yến 1945 Đại học 1980
302 Vũ Huy Long 1970 Đại học 1992
303 Vũ Anh Tuấn 1971 Đại học 1992
304 Vũ Hải Phong 1974 Đại học 1995
305 Nguyễn Văn Dũng 1955 Đại học 1978
306 Nguyễn Mạnh Quỳnh 1984 Đại học 2010
307 Nguyễn Thị Lịch 1954 Đại học 2000
Khu 7 
308 Lê Thị Thiên Lý 1968 Thạc sỹ 2006
309 Lê Thị Lan Hương 1974 Đại học 2000
310 Lê Thị Minh Phương 1977 Thạc sỹ 2002
311 Lê Thị Minh Huyền 1980 Thạc sỹ 2004
312 Lê Quang Vinh 1955 Đại học 1980
313 Lê Hương Thu 1979 Đại học 2007
314 Lê Quang Vĩnh 1986 Đại học 2008
315 Nguyễn Thị Hải Yến 1973 Đại học 2010
316 Đinh Khương Tú 1977 Đại học 1999
317 Phạm Thị Bích Hồng 1988 Đại học 2009
318 Lê Như Phượng 1966 Đại học  
319 Lê Thị Kim Dung 1974 Đại học 1994
320 Lê Thanh Giang 1985 Đại học 2009
321 Nguyễn Xuân Khâm   Đại học 1965
322 Nguyễn Kim Sơn   Đại học 1980
323 Nguyễn Xuân Lâm 1974 Đại học 1994
324 Nguyễn Thị Bích Dung 1976 Đại học 2006
325 Nguyễn Thị Hồi Xuân 1985 Đại học  
326 Nguyễn Văn Hải   Đại học  
327 Nguyễn Trung Phát   Đại học 1978
328 Nguyễn Thị Kim Liên   Đại học 1989
329 Nguyễn Thị Út Tám 1972 Đại học 1991
330 Lê Mạnh Hùng 1976 Đại học 2007
331 Lê Thị Yên 1981 Đại học 2011
332 Lê Tiến Dũng 1983 Đại học 2007
333 Bùi Thị Hải Linh 1981 Đại học 2004
334 Lê Hoài Nam 1981 Đại học 2004
335 Hoàng Phương Hạnh 1988 Đại học 2009
336 Nguyễn Thị Kim Oanh 1978 Đại học 2001
337 Nguyễn Thị Thùy Dương 1983 Đại học 2006
338 Nguyễn Quỳnh Phương 1985 Đại học 2009
339 Nguyễn Trung Kiên 1981 Đại học  
340 Nguyễn - Thắng 1955 Đại học 1986
341 Nguyễn Mạnh Toàn 1961 Đại học 1981
342 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 2005
343 Nguyễn Minh Tùng 1981 Đại học 2005
344 Nguyễn Thùy Linh 1983 Đại học 2008
345 Trần Thị Thu Hằng 1986 Đại học 2009
346 Hoàng Thị Tuyết Nhung 1979 Đại học 2011
347 Nguyễn Thị Lan Hương 1983 Đại học 2005
348 Nguyễn Mạnh Hoàn 1982 Đại học 2004
349 Nguyễn Việt Liên 1981 Đại học 2004
350 Nguyễn Hữu Hải 1989 Đại học 2011
351 Nguyễn Thị Hiền   Đại học 2002
352 Nguyễn Văn Hoàng 1982 Thạc sỹ 2010
353 Nguyễn Thị Thu Hà 1976 Đại học 1999
354 Lê Huy Cường 1982 Đại học 2004
355 Lê Cường Thịnh 1985 Đại học 2007
356 Lê Hồng Linh 1987 Đại học 2012
357 Lê Thị Thanh 1968 Đại học 2011
358 Lê Huy Cường 1982 Đại học 2004
359 Lê Cường Thịnh 1985 Đại học 2007
360 Lê Hồng Linh 1987 Đại học 2012
361 Nguyễn Thị Ngân Long 1937 Đại học 1959
362 Nguyễn Quang Ngọc 1967 Đại học 2002
363 Nguyễn Thị Bích Hằng 1971 Đại học 1995
364 Nguyễn Bình Minh 1959 Thạc sỹ 2012
365 Nguyễn Thị Hà 1990 Đại học 2012
366 Nguyễn Hùng Cường 1984 Thạc sỹ 2012
367 Lê Như Hưởng 1946 Đại học 1965
368 Lê Mạnh Anh 1974 Đại học 1996
369 Lê Quang Anh 1976 Đại học 2000
370 Lê Tuấn Anh 1987 Đại học 2009
371 Lê Kim Yến 1961 Đại học 2009
372 Lê Như Tiến 1963 Đại học 1993
373 Vũ Thị Minh 1964 Đại học 2005
374 Lê Kim Liên  1967 Đại học 1991
375 Lê Kim Nga 1974 Đại học 1994
376 Lê Rượu Trang 1990 Đại học 2012
377 Nguyễn Quý Triện 1958 Đại học 1996
378 Nguyễn Thị Thảo 1966 Đại học 1992
379 Nguyễn Xuân Trường 1992 Đại học 2010
380 Lê Như Long 1938 Đại học 1976
381 Vũ Thị Thanh Hương 1984 Đại học 2013
Khu 8
382 Nguyễn Tư Liêu 1936 Đại học 1967
383 Nguyễn Việt Đức 1964 Thạc sỹ 2010
384 Nguyễn Mạnh Hà 1968 Thạc sỹ 2001
385 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1971 Đại học 2008
386 Nguyễn Thị Minh Hải 1974 Đại học 1998
387 Nguyễn - Trường 1960 Đại học 1996
388 Nguyễn - Thực 1930 Đại học 1964
389 Nguyễn Đức Anh 1987 Đại học 2010
390 Nguyễn Mạnh Hải 1978 Thạc sỹ 2007
391 Trần Thị Trang 1983 Đại học 2011
392 Nguyễn Trung Tân 1949 Đại học 1990
393 Nguyễn Thị Hồng Đào 1976 Đại học 2001
394 Nguyễn Trung Hà 1978 Đại học 2006
395 Đặng Thị Tuyết Thanh 1972 Thạc sỹ 2002
396 Nguyễn Ngọc Nam 1981 Đại học 2011
397 Nguyễn Thị Hương 1977 Đại học 2010
398 Nguyễn Thị Giang 1979 Đại học 2011
399 Nguyễn Hữu Tú 1971 Đại học 2000
400 Nguyễn Phi Tráng 1988 Đại học 2011
401 Trần Kim Ngân 1970 Đại học 2009
402 Nguyễn Mạnh Hùng 1959 Đại học 2005
403 Thiều Thị Thịnh 1957 Đại học 2007
404 Nguyễn Vinh Quang 1973 Đại học 2011
405 Nguyễn Thị Minh Huệ 1975 Đại học 2008
406 Đỗ Thị Huyền 1976 Đại học 2000
407 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1988 Đại học 2011
408 Nguyễn Thành Đô 1965 Đại học 2008
409 Lê Thị Tuyết Mai 1974 Đại học 2009
410 Nguyễn Ngọc Linh 1989 Đại học 2012
411 Nguyễn Hữu Hòa.  1954 Đại học 1982
412 Đặng Thị Dung  1956 Đại học 1977
413 Nguyễn Thị Hồng Minh.  1982 Thạc sỹ 2006
414 Nguyễn Thu Hằng.  1986 Đại học 2008
415 Nguyễn Thị Hợi.  1958 Đại học 1980
416 Nguyễn Thị Hoa.   1968 Đại học 2001
417 Nguyễn Thị Quế.   1971 Đại học 2009
418 Nguyễn Tiến Thịnh.   1990 Đại học 2012
419 Lưu Thị Hồng Yến 1962 Đại học 2005
420 Nguyễn Thùy Linh 1986 Đại học 2010
421 Nguyễn Tuyết Lan 1990 Đại học 2012
422 Đỗ Thị Tình 1979 Đại học 2001
423 Nguyễn Thị Tuyết 1951 Đại học 1974
Khu 9
424 Lê Thị Mai Quỳnh 1985 Đại học 2007
425 Nguyễn Thu Hà 1989 Đại học 2011
426 Nguyễn Trọng Khả 1977 Đại học 2002
427 Nguyễn Tác Su 1944 Đại học 1966
428 Nguyễn Tiến Cử 1941 Đại học 1980
Khu 10
429 Nguyễn Văn Thắng 1937 Đại học 1972
430 Nguyễn Văn Nguyên 1937 Đại học 1972
431 Nguyễn Văn Hạnh 1930 Đại học 1964
432 Lê Văn Cử 1939 Đại học 1964
433 Nguyễn Thị Minh Hồ 1962 Đại học 1983
434 Lê Anh Giang 1974 Đại học 2003
435 Nguyễn Huy Huyến 1978 Đại học 2003
436 Nguyễn Văn Hùng 1981 Đại học 2006
437 Nguyễn Văn Đăng   Đại học  
438 Nguyễn Văn Vượng   Đại học  
439 Nguyễn Ngọc Lâm 1961 Đại học 1989
440 Lê Thị Bích Hằng 1987 Đại học 2009
441 Nguyễn Văn Thức 1980 Đại học 2002
442 Nguyễn Thị Thu 1987 Đại học 2009
443 Lê Văn Thiêm 1977 Đại học 2000
444 Lê - San 1978 Đại học 2008
445 Lê Thị Minh Diễm 1979 Đại học 2002
446 Lê Văn Linh 1983 Đại học 2005
447 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1978 Đại học 2006
448 Nguyễn Thùy Hoa 1990 Đại học 2012
449 Bùi Thị Bích Hường 1950 Đại học 1972
450 Nguyễn Thị Trang 1987 Đại học 2009
451 Nguyễn Đình Lĩnh 1989 Đại học 2012
452 Đỗ Thị Bích Thảo 1987 Đại học 2010
453 Nguyễn Thị Hằng Nga 1987 Đại học 2012
454 Nguyễn Thị Kim Ngân 1990 Đại học 2012
455 Nguyễn Thị Minh Hường 1973 Đại học 2001
456 Nguyễn Thị Thu Hằng 1975 Đại học 2007
457 Lê Thị Bích Thủy 1980 Đại học 2008
458 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1970 Đại học 2009
459 Nguyễn Văn Thức 1980 Đại học 2003
460 Nguyễn Bảo Trung 1985 Đại học 2010
461 Nguyễn Tân Văn 1987 Đại học 2010
462 Nguyễn Xuân Thao 1989 Đại học 2008
463 Nguyễn Thùy Hoa 1990 Đại học 2012
464 Nguyễn Thùy Hoa  1990 Đại học 2012
465 Nguyễn Thị Thu  1987 Đại học 2009
466 Đào Ngọc Sơn  1971 Đại học 2006
Khu 11
467 Nguyễn Cao Hạnh 1958 Đại học 1987
468 Nguyễn Thị Bích Ngà 1961 Đại học 2009
469 Nguyễn Hữu Thùy 1960 Đại học 1997
470 Nguyễn Mạnh Hùng 1964 Đại học 2009
471 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 1966 Thạc sỹ 2001
472 Nguyễn Xuân Mạnh 1972 Đại học 1998
473 Nguyễn Hồng Thủy 1980 Đại học 2003
474 Nguyễn Hồng Nhung 1982 Đại học 2005
475 Nguyễn Thái Hà Linh 1983 Đại học 2010
476 Nguyễn Quang Minh 1985 Đại học 2008
477 Nguyễn Thùy Trang 1988 Đại học 2012
478 Đặng Thị Thịnh 1949 Đại học 1971
479 Đặng Thị Hằng 1952 Đại học 2001
480 Đặng Thị Thanh Huyền 1955 Đại học 1980
481 Đặng Quốc Sơn 1965 Đại học 1986
482 Nguyễn Phương Lâm 1987 Đại học 2007
483 Đặng Xuân Giang 1983 Đại học 2006
484 Nguyễn Xuân Hùng 1979 Đại học 2006
485 Nguyễn Thị Minh Huệ 1967 Đại học 1991
486 Nguyễn Thị Thu Hà 1969 Đại học 2010
487 Phạm Ạnh Dũng 1970 Đại học 1992
488 Nguyễn Quang Hưng 1972 Đại học  
489 Trần Thị Bích Dung 1961 Đại học 2007
490 Phan Thị Hương Ly 1984 Đại học 2012
491 Phan Thúy Quỳnh 1987 Đại học 2012
492 Nguyễn Văn Chiêu 1936 Đại học 1968
493 Nguyễn Văn Hanh 1939 Đại học 1964
494 Nguyễn Hữu Tăng 1942 Đại học 1979
495 Nguyễn Trường Thọ 1957 Đại học 1979
496 Nguyễn Thị Hồng Vân 1966 Đại học 2006
497 Nguyễn Trung Kiên 1980 Đại học 2002
498 Nguyễn Thảo 1977 Đại học 2000
499 Nguyễn Thị Thủy 1986 Đại học 2007
500 Nguyễn Anh Tuấn 1982 Đại học 2005
501 Nguyễn Văn Khiêm 1943 Đại học 1970
502 Nguyễn Anh Khoa 1976 Đại học 1999
503 Nguyễn Trung Kiên 1976 Đại học 2003
504 Nguyễn Hương Giang 1985 Đại học 2006
505 Nguyễn Văn Đại 1937 Đại học 1962
506 Nguyễn Đại Phong 1971 Đại học 1992
507 Nguyễn Văn Cương 1976 Đại học 1999
508 Nguyễn Khắc Lợi 1932 Đại học 1955
509 Nguyễn Văn Trãi 1942 Đại học 1969
510 Nguyễn Lê Minh 1986 Đại học 2009
511 Nguyễn Thành Long 1976 Đại học 2005
512 Nguyễn Quốc Bảo 1950 Thạc sỹ 1985
513 Nguyễn Quốc Khánh 1960 Đại học 2005
514 Nguyễn Quốc Huy 1967 Đại học 2004
515 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1981 Thạc sỹ 2007
516 Nguyễn Quốc Minh 1984 Đại học 2008
517 Nguyễn Thị Hồng 1948 Đại học 1974
518 Nguyễn Viết Lộ 1942 Đại học 1975
519 Nguyễn Viết Lâm 1970 Đại học 2005
520 Nguyễn Thanh Hải 1972 Đại học 1999
521 Nguyễn Thu Hằng 1975 Đại học 1996
522 Nguyễn Ngọc Lan 1977 Đại học 1999
523 Nguyễn Kim Sang 1938 Đại học 1962
524 Chu Mạnh Hiền 1981 Đại học 2006
525 Nguyễn Xuân Bảng 1960 Đại học  
526 Nguyễn - Thao 1962 Đại học  
527 Nguyễn Tiến Dũng 1969 Đại học  
528 Nguyễn Thị Thu Hương 1987 Đại học 2009
529 Nguyễn Thị Khoa 1980 Đại học 2005
530 Nguyễn Nhật Ninh 1933 Đại học 1962
531 Nguyễn Nhật Nghĩa 1962 Đại học 1988
532 Nguyễn Nhật Tâm 1982 Thạc sỹ 2011
533 Nguyễn Ngô Long  1963 Đại học 2011
534 Nguyễn Thị Nhung 1988 Đại học 2012
535 Nguyễn Thị Kim Dung 1960 Đại học 2005
536 Nguyễn Hồng Nam 1953 Đại học 1980
537 Nguyễn Thị Liên 1948 Đại học 1970
538 Nguyễn Văn Vĩnh 1943 Đại học 1964
539 Nguyễn Thị Hương Giang 1969 Đại học 1998
540 Nguyễn Việt Hà 1974 Đại học 2000
541 Nguyễn Thị Mùi 1946 Đại học 1968
542 Nguyễn Văn Yến 1949 Đại học 1972
543 Nguyễn Hải Phong 1973 Đại học 1995
544 Nguyễn Văn Thành 1973 Đại học 1995
545 Nguyễn Văn Công 1976 Đại học 1998
546 Nguyễn Văn Sơn 1957 Đại học  
547 Nguyễn Văn Duy   Đại học  
548 Nguyễn Văn Cường 1958 Đại học  
549 Nguyễn Minh Hải 1957 Đại học  
550 Đào Văn Nhân 1952 Đại học  
551 Đào Văn Phú 1954 Đại học  
552 Đào Văn Sơn 1965 Đại học 1987
553 Đào Thị Thìn 1957 Đại học  
554 Nguyễn Thị Bê 1949 Đại học 1972
555 Nguyễn Quang Chung 1952 Đại học 1991
556 Nguyễn Thị Tâm Thu 1968 Đại học 2000
557 Nguyễn Văn Kiên 1952 Đại học 1975
558 Nguyễn Ngọc Lương 1982 Đại học 2005
559 Nguyễn Thu Giang 1979 Đại học 2003
560 Nguyễn Phương Thanh 1984 Đại học 2006
561 Cấn Thị Quỳnh Lan 1970 Thạc sỹ 1998
562 Cấn Việt Hà 1979 Thạc sỹ 2007
563 Nguyễn Hữu Vượng 1940 Đại học 1972
564 Nguyễn Thị Long Vân 1964 Đại học 2004
565 Nguyễn Thế Ninh   Thạc sỹ 2011
566 Nguyễn Quang Tuấn 1968 Đại học 1989
567 Nguyễn Đức Long 1983 Đại học 2006
568 Nguyễn Văn Dũng 1960 Đại học 1997
569 Nguyễn - Kiên 1987 Đại học 2010
570 Nguyễn Việt Trung 1986 Đại học 2008
571 Cấn Thị Thanh Nhung 1983 Đại học 2005
572 Nguyễn Văn Đồng 1945 Đại học 1968
573 Nguyễn Thị Vinh 1947 Đại học 1971
574 Nguyễn Thu Én 1968 Đại học 2002
575 Nguyễn Minh Hòa  1972 Đại học 2003
576 Nguyễn Duy Đông  1973 Đại học 1995
577 Nguyễn Thị Tố Uyên 1972 Đại học 1997
578 Nguyễn Duy Tuyên 1977 Đại học 2001
579 Nguyễn Duy Minh  1981 Đại học 2003
580 Trần Thị Thanh 1974 Đại học 2006
581 Nguyễn Thị Phú 1979 Đại học 2012
582 Nguyễn Mạnh Toàn 1974 Đại học 2011
583 Nguyễn Thị Khoa 1945 Đại học 1980
584 Ngô Thị Thủy   Đại học  
Khu 12
585 Đặng Thu Trà 1972 Thạc sỹ  
586 Đặng Bạch Dương 1974 Thạc sỹ 2009
587 Hoàng Thị Thu Hương 1982 Đại học  
588 Hoàng Thị Nguyên 1989 Đại học 2011
589 Đặng Văn Chu 1932 Đại học  
590 Đặng Thị Chính 1955 Đại học  
591 Đặng Anh Dũng 1958 Đại học  
592 Đặng Xuân Cung 1968 Đại học  
593 Đặng Xuân Lâm 1972 Đại học  
594 Đỗ Thu Hương 1985 Đại học  
595 Đỗ Thu Phương   Đại học  
596 Đào Ngọc Châm 1963 Đại học 2002
597 Đào Thu Hương 1965 Đại học 1995
598 Đặng Ngọc Đức 1966 Đại học 1983
599 Đặng Lê Tuyết Trinh 1987 Thạc sỹ 2012
600 Đặng - Oánh 1945 Đại học 1968
601 Lê Thị Luyến 1951 Đại học 1981
602 Đặng Hoàng Oanh 1968 Đại học 1992
603 Đặng Bạch Yến 1970 Đại học 1995
604 Đặng Lê Huyền Trang 1990 Đại học 2012
605 Đặng Thị Hiển 1963 Đại học 1985
606 Đặng Ngọc Bích 1962 Đại học 2000
607 Đặng Thị Mai 1952 Đại học 1974
608 Đặng Phương Nam 1965 Đại học  
609 Đặng Thị Bắc 1968 Đại học  
610 Đặng Quang Huy 1970 Đại học  
611 Nguyễn Văn Toại 1940 Đại học  
612 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1986 Đại học 2012
613 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 1998
614 Nguyễn Phương Linh 1980 Đại học 2002
615 Nguyễn - Hòa 1937 Đại học 1961
616 Nguyễn Thành Châu 1960 Thạc sỹ  
617 Nguyễn Thành Nam 1962 Thạc sỹ 1998
618 Nguyễn Việt Thắng 1969 Thạc sỹ 2004
619 Nguyễn Thị Lan Hương 1973 Thạc sỹ 2007
620 Phùng Thị Thủy 1973 Thạc sỹ 2002
621 Đặng Hữu Toại 1961 Đại học 1985
622 Đặng Thị Hương   Đại học  
623 Hoàng Thu Hương 1982 Đại học 2003
624 Đặng Thị Minh Nguyệt 1981 Đại học 2005
625 Đặng Minh Hồng 1980 Đại học 2004
626 Đặng Ngọc Lanh 1958 Đại học  
627 Nguyễn Thị Kim Tuyết 1974 Thạc sỹ 2008
628 Nguyễn Hồng Phong 1977 Đại học 2010
629 Đặng Thiên Sơn 1963 Đại học 1993
630 Đặng Thị Thanh 1977 Đại học 2008
631 Đặng Thị Thoả 1983 Đại học 2008
632 Đặng Vũ Thu Hằng 1960 Thạc sỹ 1984
633 Đặng Vũ Hà 1954 Đại học 1984
634 Đặng Vũ Long 1968 Đại học 1993
635 Nguyễn Văn Nam 1965 Đại học 1989
636 Nguyễn Văn Chiến 1967 Thạc sỹ 1992
637 Nguyễn Văn Thắng 1970 Đại học 1995
638 Nguyễn Thị Hương 1973 Đại học 1997
639 Đặng Thị Bạch Dương   Đại học 2000
640 Đoàn Văn Tuấn   Đại học 1999
641 Dương Huy Thuần   Đại học 1970
642 Đoàn Thị Hương Sen   Đại học 2001
643 Nguyễn Ngọc Quân 1968 Đại học 2007
644 Đặng Thị Thanh Huệ 1971 Đại học 2009
645 Nguyễn Minh Thúy 1965 Đại học  
646 Nguyễn Lệ Thủy 1968 Đại học  
647 Nguyễn Ngọc Trâm 1970 Đại học  
Khu 13
648 Nguyễn Thị Thúy An 1974 Đại học 2010
649 Nguyễn Thi Thu Thủy 1979 Đại học 2006
650 Nguyễn Thị Minh Tâm 1969 Đại học 2006
651 Đỗ Tiến Dũng 1957 Thạc sỹ 2000
652 Đỗ Nhân Đạo 1966 Thạc sỹ 2008
653 Đỗ Tiến Mạnh 1985 Đại học 2007
654 Nguyễn Văn Quang 1980 Thạc sỹ 2009
655 Nguyễn Văn Tùy 1952 Đại học 2000
656 Nguyễn Hải Long 1960 Đại học  
657 Nguyễn Thị Thu Trang 1982 Đại học 2008
658 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 1988 Đại học 2010
659 Nguyễn Quang Sản 1959 Đại học 1999
660 Nguyễn Quang Thùy 1963 Đại học 2005
661 Nguyễn Thị Hằng 1983 Đại học 2005
662 Lê Khắc Đông 1969 Đại học 2004
663 Phạm Thúy Nga 1961 Đại học 2000
664 Nguyễn Trung Dũng 1979 Đại học 2002
665 Nguyễn Thị Minh 1981 Đại học 2002
666 Nguyễn Mạnh Cường 1985 Đại học 2010
667 Phạm Thị Thúy Linh 1985 Đại học 2010
668 Nguyễn Ngọc Anh 1986 Đại học 2010
669 Đỗ Mạnh Kiểm 1950 Đại học 1979
670 Nguyễn Thị Cần 1952 Đại học 1974
671 Đỗ Phương Thảo 1976 Đại học 1999
672 Đỗ Phương Thuận 1979 Đại học 2002
673 Đỗ Thị Thơm 1982 Đại học 2005
674 Nguyễn Thị Liên 1952 Đại học 1974
675 Đỗ Văn Quang 1931 Đại học 1978
676 Nguyễn Tùng Ngọc 1988 Đại học 2010
677 Đỗ Văn Minh 1968 Đại học  
678 Đỗ Xuân Bình 1975 Đại học 2010
679 Đỗ Thị Mai 1969 Đại học  
680 Nguyễn Thị Ngọc 1981 Đại học 2004
681 Nguyễn Tuấn Thành 1982 Đại học 2008
682 Tạ Thị Thu Thủy 1983 Đại học 1999
683 Nguyễn Thành Long 1977 Đại học 1999
684 Nguyễn Thị Lan Anh 1979 Đại học 2004
685 Nguyễn Tiến Phương 1981 Đại học 2004
Khu 14
686 Hoàng Văn Hậu 1951 Đại học 1977
687 Hoàng Yến 1977 Đại học 1991
688 Hoàng Thị Hồng Nhung 1978 Đại học 2001
689 Hoàng Lệ Thu 1983 Đại học 2005
690 Nguyễn Quốc Biên 1984 Đại học 2008
691 Nguyễn Thị Thu Trang 1987 Đại học 2009
692 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1971 Đại học 2005
693 Nguyễn Xuân Phương 1966 Đại học 2012
694 Nguyễn Thị Huyền Vy   Đại học 1974
695 Trần Thanh Huyền   Đại học  
696 Nguyễn Tư Tạo 1943 Đại học 1973
697 Nguyễn Anh Đào   Đại học  
698 Nguyễn Tư Khoa   Đại học  
699 Nguyễn Kim Thoa 1973 Đại học  
700 Nguyễn Tư Minh   Đại học  
701 Trần - Quyết 1986 Đại học 2010
702 Trần Đức Lượng 1981 Đại học 2004
703 Trần Mạnh Hải 1979 Đại học 2002
704 Trần Lê Hà 1983 Đại học 2007
705 Trần Văn Hào 1956 Đại học 1989
706 Nguyễn Thị Hương Giang 1983 Đại học 2006
707 Nguyễn Thị Thu Thủy 1979 Đại học 2006
708 Nguyễn Xuân Hiền 1982 Đại học 2010
709 Nguyễn Ngọc Lan 1982 Đại học 2008
710 Nguyễn Ngọc Bảo 1944 Đại học 1976
711 Phạm Thị Tiến 1953 Đại học 1978
712 Nguyễn Thị Xuân Thu 1981 Đại học 2005
713 Nguyễn Khánh Vân 1983 Đại học 2008
714 Nguyễn Ngọc Tuyên 1961 Đại học 1996
715 Đào Thị Minh Khoát 1968 Đại học 2006
716 Nguyễn Thi Hảị Yến 1980 Đại học  
717 Trần Trọng Lan 1959 Đại học 1983
718 Trần Ngọc Thọ 1958 Đại học 1984
719 Trần Đình Mạnh 1972 Đại học 2000
720 Trần Thị Hồng 1948 Đại học 1971
721 Trần Thị Thanh Hương 1985 Đại học 2007
722 Đào Ngọc Quý  1970 Đại học 2005
Khu 15
723 Nguyễn Quang Huy 1984 Đại học 2008
724 Nguyễn Ngô Trạch 1941 Đại học 1965
725 Nguyễn Thị Đồng 1943 Đại học 1969
726 Nguyễn Thị Lan 1969 Đại học 2006
727 Nguyễn Thị Hồng Giang 1969 Đại học 1009
728 Nguyễn Thị Hương 1971 Đại học 1997
729 Nguyễn Chí Hiếu 1977 Đại học 2003
730 Đinh Thị Thanh Bình 1973 Đại học 1996
731 Nguyễn Kim Trung   Đại học  
732 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 1991 Đại học  
733 Nguyễn Duy Toàn 1985 Thạc sỹ 2012
734 Nguyễn Đức Cận 1951 Đại học 1975
735 Nguyễn Văn Hùng 1965 Đại học  
736 Đặng Văn Bẩy   Đại học  
737 Đào Văn Đức 1971 Đại học  
738 Nguyễn Thị Doanh   Đại học  
739 Nguyễn Thị Thanh   Đại học 2012
740 Nguyễn Thị Kim Thoa   Đại học 2012
741 Nguyễn Văn Đính 1942 Đại học 1988
742 Nguyễn Thị Phương Loan 1973 Đại học 2002
743 Nguyễn Thị Phương Lâm 1975 Đại học 2001
744 Nguyễn Tiến Đại 1980 Đại học 2010
745 Nguyễn Văn Thích 1925 Đại học 1958
746 Nguyễn Thiện Thuật 1948 Đại học 1971
747 Nguyễn Văn Đại 1962 Đại học  
748 Nguyễn Thị Xuân 1969 Đại học 2002
749 Nguyễn Mạnh Hùng 1965 Đại học 1988
750 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 2000
751 Nguyễn Thị Phương Lan 1978 Đại học 2002
752 Nguyễn Thanh Tùng 1980 Đại học 2004
753 Nguyễn Quốc Toàn 1982 Đại học 2006
754 Nguyễn Phương Thủy 1985 Đại học 2009
755 Nguyễn Quang Minh 1986 Đại học 2010
756 Nguyễn Thị Hải Yến 1977 Đại học  
757 Nguyễn Quốc Huy 1979 Đại học 2006
758 Nguyễn Quốc Hưng 1981 Đại học 2008
759 Dương Thị Hương Giang 1987 Đại học 2009
760 Nguyễn Thị Thu Cúc 1979 Đại học 2008
761 Nguyễn Thị Chỉ 1949 Đại học  
762 Nguyễn Sinh Ngữ 1931 Đại học 1972
763 Nguyễn Thị Lan Anh 1968 Đại học 1990
764 Nguyễn Thị Thìn 1952 Đại học 1986
765 Đặng Xuân Hằng 1936 Đại học 1971
766 Đặng Xuân Hải 1960 Đại học 1998
767 Đặng Thị Hà 1963 Đại học 2005
768 Đặng Thị Ngân 1972 Đại học 2006
769 Đặng Quang Thái 1982 Thạc sỹ 2008
770 Đặng Thu Trang 1984 Đại học 2008
771 Đặng Văn Lanh 1952 Thạc sỹ 2005
772 Đặng Ngọc Linh 1984 Thạc sỹ 2011
773 Đặng Thị Quỳnh Liên 1987 Thạc sỹ 2012
Khu 16
774 Nguyễn Thanh Bình 1979 Đại học 2005
775 Đào Thị Kim Quế 1983 Thạc sỹ 2008
776 Nguyễn Trung Thùy 1986 Đại học 2010
777 Lê Thị Việt Hà 1978 Đại học  
778 Lê Thị Kim Dung 1980 Đại học  
779 Nguyễn Mạnh Ngần 1972 Đại học  
780 Nguyễn Thị Thu Thủy 1987 Đại học  
781 Nguyễn Hữu Kiên 1984 Đại học 2010
782 Lê Thị Bích Ngọc 1974 Đại học  
783 Lê Văn Thịnh 1956 Đại học  
784 Đặng Văn Thực 1959 Thạc sỹ  
785 Lê Văn Hào 1952 Đại học  
786 Nguyễn Thẩm Dương 1935 Đại học 1973
787 Nguyễn Văn Phong 1967 Đại học  
788 Lê Thế Huy 1982 Đại học  
789 Nguyễn Minh Tú 1982 Đại học  
790 Đào Thị Châm 1976 Đại học  
791 Đặng Thị Hải Yến 1987 Đại học  
792 Đào Thị Hằng 1983 Đại học  
793 Đỗ Thị Tứ 1975 Đại học  
794 Trần Thị Phương Thảo 1990 Đại học 2012
795 Nguyễn Thị Kim Anh 1989 Đại học  
796 Nguyễn Văn Quế   Đại học  
797 Nguyễn Văn Quang 1949 Đại học 1979
798 Trần Thị Hòa 1952 Đại học 1994
799 Nguyễn Toàn Thắng 1981 Đại học 2004
800 Nguyễn Đức Lợi 1983 Đại học 2006
801 Nguyễn Văn Hùng   Đại học  
802 Nguyễn Khắc Ánh   Đại học  
803 Đào Ngọc Lung 1949 Thạc sỹ  
804 Đào Thanh Ngọc 1972 Cao học  
805 Đào Việt Hưng 1978 Cao học  
806 Đào Thị Hà 1975 Đại học  
807 Nguyễn Văn Ty 1932 Đại học  
808 Đào Thị Kim Quế 1983 Thạc sỹ 2008
809 Nguyễn Trung Thùy 1986 Đại học 2010
810 Nguyễn Thị Xuân 1979 Đại học 2010
811 Nguyễn Ngọc Hồ 1983 Đại học 2005
Khu 17
812 Nguyễn Trung Đồng   Đại học  
813 Nguyễn Văn Thắng   Đại học  
814 Đỗ Văn Thiện   Đại học  
815 Đỗ Thị Loan   Đại học 2009
816 Đỗ Trung Dũng   Đại học 2008
817 Đỗ Mạnh Hùng   Đại học 2008
818 Nguyễn Thị Loan   Đại học 2012
819 Nguyễn Trung Tuấn   Đại học  
820 Đặng Tiến Minh   Đại học  
821 Đặng Tiến Quân   Đại học  
822 Nguyễn Quốc Huy   Đại học  
823 Nguyễn Thị Chung   Đại học  
824 Nguyễn Thị Thảo   Đại học  
825 Nguyễn Xuân Hải   Đại học  
826 Đặng Mạnh Tiến   Đại học  
827 Đỗ Thị Thu Huyền   Đại học 2012
Khu 18
828 Lê Minh Tiệp 1960 Đại học 1990
829 Nguyễn Quang Khai   Đại học  
830 Lê Minh Chấn 1963 Đại học 2005
831 Lê Thị Bích Đào 1974 Đại học 2009
832 Lê - Đạt 1986 Đại học  
833 Hà Thị Hoa 1972 Đại học  
834 Đinh Tiến Dũng 1973 Đại học 1997
835 Lê Thị Vân Anh 1981 Đại học 2005
836 Nguyễn Hồng Phong 1977 Đại học 2008
837 Nguyễn Thu Hương 1982 Đại học 2005
838 Nguyễn Thị Hồng Thu 1978 Đại học 2005
839 Nguyễn Thị Kim Dung 1981 Đại học 2003
840 Nguyễn Thị Thanh Minh 1986 Thạc sỹ  
841 Nguyễn Mạnh Chiến 1989 Đại học  
842 Nguyễn Hoài Nam 1982 Đại học 2008
843 Nguyễn Thị Minh Thủy 1980 Thạc sỹ 2009
844 Nguyễn Nhật Lịch 1983 Đại học 2012
845 Nguyễn Thị Thu 1986 Đại học 2011
846 Hoàng Thị Minh Hương 1986 Đại học 2010
847 Đoàn Thị Việt Hà 1977 Đại học 2002
848 Nguyễn Thị Thanh Hải 1977 Đại học 2002
849 Nguyễn Nhật Nhu   Đại học  
850 Nguyễn Nhật Kỷ 1953 Đại học 1998
851 Nguyễn Nhật Thọ   Đại học  
852 Nguyễn Nhật Đức 1983 Đại học 2010
853 Nguyễn Nhật Quang 1951 Đại học  
854 Nguyễn Thị Thu Hà 1973 Đại học  
855 Nguyễn Thị Thanh Hương 1975 Đại học  
856 Nguyễn Thị Bích Hoa 1976 Đại học  
857 Nguyễn Thị Thanh Hải 1979 Đại học  
858 Nguyễn Nhật Tùng 1985 Đại học  
859 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1965 Đại học 2006
860 Nguyễn Thị Thủy 1967 Đại học 1994
861 Nguyễn Nhật Công 1974 Đại học 1997
862 Nguyễn Ngọc Thúy 1973 Đại học 2001
863 Nguyễn Thị Hồng Lịch 1981 Đại học 2006
864 Nguyễn Thành Chung 1977 Đại học 2010
865 Lê Thanh Huyền 1984 Thạc sỹ 2012
866 Nguyễn Mạnh Ngần 1972 Đại học 2000
         
    Người tổng hợp
         
         
         
    Nguyễn Hữu Sáu 
         
Danh sách này có thể chưa đầy đủ hoặc thiếu một số thông tin như năm sinh, năm tốt nghiệp..., rất mong nhận được sự giúp đỡ của những người con làng Dòng, cung cấp những thông tin còn thiếu để UBND xã Xuân Lũng tổ chức khắc bia tại Văn chỉ làng Dòng.
Liên hệ với ông: Nguyễn Hữu Sáu. CB VH xã Xuân Lũng.
ĐT: 0975 512 936. Xin trân trọng cảm ơn.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Làng Dòng

Từ nhiều thế kỷ nay, xã Xuân Lũng - tên nôm là Dòng (kẻ Dòng), vẫn được coi là một làng văn hiến mà sự hiếu học đã trở thành truyền thống nổi trội hẳn lên trong số rất nhiều làng xã thuộc vùng đồi núi huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ năm 1400, đời nhà Hồ, địa danh "Xuân Lũng" đã thấy xuất hiện...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất tới chuyên mục nào trên website?

Văn hóa xã hội

Tin tức, hoạt động nội bộ của làng Dòng

Chuyên mục giáo dục, khuyến học

Chuyên mục nghệ thuật, sáng tác, văn học

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hành hương về nguồn