DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)

Đăng lúc: Thứ hai - 19/08/2013 09:02 - Người đăng bài viết: admin
DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)

DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)

DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)
DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG
(Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)
STT Họ và tên Năm
sinh
Học hàm - Học vị Năm
 tốt nghiệp
I. Danh sách các Giáo sư, Tiến sỹ
1 Nguyễn Thanh Bình 1979 Tiến Sỹ 2011
2 Đào Ngọc Chân 1940 P. Giáo Sư 1984
3 Đào Ngọc Chiến 1974 P. Giáo Sư 2010
4 Nguyễn Quốc Chiến 1966 Tiến Sỹ 2008
5 Nguyễn Văn Chiến   Tiến Sỹ  
6 Nguyễn Việt Dũng   Tiến Sỹ  
7 Đỗ Văn Đài 1936 P. Giáo Sư  
8 Nguyễn Văn Đạo   Giáo Sư  
9 Nguyễn Tiến Đông   Tiến Sỹ  
10 Nguyễn Thanh Hải 1964 Tiến Sỹ  
11 Nguyễn Văn Hải 1936 P. Giáo Sư  
12 Nguyễn Quang Hậu 1958 Tiến Sỹ 2012
13 Đặng Vũ Hoàng 1963 Tiến Sỹ 2010
14 Đặng Vũ Hồng 1958 Tiến Sỹ 2006
15 Đặng Diễm Hồng 1960 Tiến Sỹ  
16 Nguyễn Đức Hoàng 1984 Tiến Sỹ  
17 Nguyễn Quốc Huy 1951 Tiến Sỹ  
18 Nguyễn Văn Huy 1957 P. Giáo Sư 2006
19 Nguyễn - Khải 1933 P. Giáo Sư  
20 Lê Như Lai 1938 Giáo Sư  
21 Nguyễn Ngọc Lanh 1935 Giáo Sư 2004
22 Đào Thị Liên 1960 Tiến Sỹ 2005
23 Nguyễn Văn Liên 1948 Giáo Sư 2003
24 Lê Như Linh 1967 Tiến Sỹ 2007
25 Nguyễn Thái Linh 1974 Tiến Sỹ 2010
26 Nguyễn Ngọc Lung 1938 Giáo Sư 1988
27 Nguyễn Đức Mai 1952 Tiến Sỹ 2004
28 Nguyễn Văn Mùi   Giáo sư  
29 Nguyễn Thị Oanh 1951 Tiến Sỹ 1986
30 Nguyễn Thị Kim Oanh 1982 Tiến sỹ 2006
31 Đặng Đức Phú   Giáo Sư  
32 Nguyễn Văn Phúc 1939 Tiến Sỹ  
33 Đặng Văn Thắng 1952 P. Giáo Sư 2005
34 Đào Chí Thành 1953 Tiến Sỹ 2003
35 Nguyễn Văn Thiện 1936 Giáo Sư  
36 Nguyễn Ngô Thoa   Giáo Sư  
37 Nguyễn Duy Thông 1935 P. Giáo Sư 1984
38 Nguyễn Văn Thông 1938 P. Giáo Sư  
39 Nguyễn Thị Hồng Thu 1957 Tiến sỹ 2005
40 Vũ Huy Thủ 1940 Tiến Sỹ 1983
41 Nguyễn Quốc Thắng 1978 Tiến sỹ 2012
42 Nguyễn Vĩnh Thanh 1978 Tiến Sỹ 2009
43 Nguyễn Thị Bích Thủy 1964 Tiến Sỹ 2003
44 Đỗ Nhật Văn 1940 Tiến Sỹ 1977
45 Hoàng Hữu Văn 1935 Giáo Sư 1984
46 Nguyễn Hồng Vinh 1955 Tiến Sỹ 2012
II. Danh sách những người có bằng từ Đại học trở lên
(Xếp theo khu dân cư Từ khu 1 đến khu 18)
Khu 1
47 Nguyễn Ngọc Nhàn 1949 Đại học 1978
48 Vũ Quang Hưng 1981 Đại học 2005
49 Nguyễn Trung Khải 1934 Đại học 1960
50 Nguyễn Ngọc Lĩnh 1945 Đại học 1967
51 Nguyễn Ngọc Ấn 1948 Đại học 1980
52 Nguyễn Ngọc Tỷ 1955 Đại học 1978
53 Nguyễn Anh Tuấn 1979 Đại học 2001
54 Nguyễn Đức Minh 1981 Đại học 2007
55 Nguyễn Thị Phương Anh 1983 Đại học 2006
56 Nguyễn Thị Phương Lan 1985 Đại học 2012
57 Nguyễn Đức Dũng 1979 Đại học 2002
58 Nguyễn Đức Trung 1984 Đại học 2007
59 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 1985 Đại học 2007
60 Nguyễn Thị Hằng Nga 1987 Đại học 2010
61 Nguyễn Đức Trung 1984 Đại học 2008
62 Nguyễn Văn Mão 1937 Đại học 1971
63 Nguyễn Thị Huệ 1965 Đại học 1987
64 Nguyễn Văn Hoàn 1982 Đại học 2009
65 Nguyễn Tiến Dũng 1984 Đại học 2008
66 Nguyễn Dương Linh   Đại học  
67 Nguyễn Duy Thông   Giáo sư  
68 Nguyễn Minh Long 1969 Đại học 2006
69 Nguyễn Hải Đăng 1984 Đại học 2009
70 Nguyễn Trung Thao 1961 Đại học  
71 Nguyễn Thị Thịnh   Đại học  
72 Nguyễn Duy Thắng 1960 Đại học  
73 Nguyễn Duy Thanh   Đại học  
74 Nguyễn Duy Thỏa   Đại học  
75 Trần Ngọc Dũng 1981 Đại học 2005
76 Trần Việt Tuấn 1988 Đại học 2011
77 Nguyễn Hồng Hà 1980 Thạc sỹ 2004
78 Nguyễn Thị Mai Hương 1983 Thạc sỹ 2011
79 Nguyễn Quang Hậu 1958 Thạc sỹ  
80 Nguyễn Quang Thái   Đại học  
81 Nguyễn Thị Huyền 1986 Đại học  
82 Nguyễn Như Quỳnh 1990 Đại học 2012
83 Nguyễn Trung Tiến 1958 Đại học 2002
84 Nguyễn Văn Hồng 1958 Đại học 1986
85 Nguyễn Tiến Dũng 1984 Đại học 2008
86 Nguyễn Duy Thúy 1947 Đại học 1988
87 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1983 Đại học 2005
88 Nguyễn Duy Hưng 1986 Đại học 2010
89 Nguyễn - Khánh 1988 Đại học 2010
90 Nguyễn Trung Hoàng 1990 Đại học 2011
91 Nguyễn Văn Việt 1968 Thạc sỹ 2012
92 Nguyễn Thị Thu Hà 1982 Đại học 2011
93 Nguyễn Trung Thưởng 1978 Đại học 2004
94 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1978 Đại học 2000
95 Nguyễn Ngọc Thạch 1984 Đại học 2002
96 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1985 Thạc sỹ 2010
97 Nguyễn Ngọc Sơn 1988 Đại học 2010
98 Nguyễn Hồng Phương 1980 Đại học 2010
99 Nguyễn Thị Mạnh 1953 Đại học 1980
100 Nguyễn Nữ Huyền Trang 1990 Đại học 2010
101 Nguyễn Thị Hường 1950 Đại học 1974
102 Nguyễn Vũ Hiển 1979 Đại học 2004
103 Nguyễn Vũ Hùng 1981 Đại học 2006
Khu 2
104 Nguyễn Trung Thêm 1970 Đại học 1994
105 Nguyễn Thị Huyền 1981 Đại học 2004
106 Nguyễn Thị Thu Hương 1983 Đại học 2004
107 Nguyễn Phi Hùng 1986 Đại học 2004
108 Nguyễn Xuân Ngọc 1963 Đại học  
109 Nguyễn Hoàng Hưng   Đại học  
110 Nguyễn Nhật Cường   Đại học  
111 Nguyễn Vũ Ngọc   Đại học  
112 Nguyễn Hữu Chính 1960 Đại học  
113 Nguyễn Trung Kiên 1979 Đại học 2010
114 Đặng Quang Tâm 1987 Đại học 2012
115 Nguyễn Thành Đô 1991 Đại học 2009
116 Nguyễn Xuân Ngoạn 1942 Đại học 1964
117 Nguyễn Xuân Thọ 1967 Đại học 1990
118 Nguyễn Xuân Phú 1969 Đại học 1991
119 Nguyễn Xuân Quý 1971 Đại học 1994
120 Nguyễn Thị Thu Hằng 1986 Đại học 2011
121 Nguyễn Hoàng Hưng 1987 Đại học 2005
122 Nguyễn Hữu Xuất 1953 Đại học 1971
123 Nguyễn Hữu Cường 1979 Đại học 1997
124 Nguyễn Mai Hương 1981 Đại học 1999
125 Nguyễn Thị Thu Huyền 1981 Đại học 2000
126 Nguyễn Hữu Sắc 1956 Đại học 1979
127 Nguyễn Khắc Quân 1993 Đại học 2011
128 Nguyễn Thị Nga 1992 Đại học 2010
129 Đào Ngọc Cẩn 1939 Đại học 1966
130 Đào Ngọc Dũng 1975 Đại học 1997
131 Đào Thị Hải Yến 1990 Đại học 2012
132 Nguyễn Thị Thu Hiền 1976 Đại học 2004
133 Nguyễn Nhật Đang 1959 Thạc sỹ 2001
134 Nguyễn Kiên Cường 1981 Đại học 1999
135 Nguyễn Tiến Mạnh   1979 Đại học 2006
136 Nguyễn Thị Hà My 1984 Đại học 2011
137 Nguyễn Mạnh Hùng 1977 Đại học 2010
138 Nguyễn Tiến Mạnh   1979 Đại học 2006
139 Vũ Quang Hào  1948 Đại học 1970
140 Vũ Lệ Hằng 1978 Đại học 2006
141 Vũ Mạnh Cường 1980 Đại học 2011
142 Nguyễn Trí Hiếu   Đại học  
143 Nguyễn Ánh Dương   Đại học  
144 Nguyễn Nhật Cương   Đại học  
Khu 3
145 Vũ Văn Đình   Đại học  
146 Vũ Văn Phòng   Đại học  
147 Vũ Đình Thuyên   Đại học  
148 Nguyễn Đức Sang   Đại học 1976
149 Nguyễn Minh Phương   Đại học 2003
150 Nguyễn Đức Quyết   Đại học 2006
151 Đào Quốc Luật 1960 Đại học 1980
152 Đào Quốc Anh 1971 Đại học 2008
153 Nguyễn Thị Thảo   Đại học 2006
154 Nguyễn Trung Lượng   Đại học 1976
155 Nguyễn Thị Hải Yến   Đại học 2010
156 Nguyễn Văn Quân   Đại học 2012
157 Nguyễn Thị Hải Yến   Đại học  
158 Vũ Văn Đại   Đại học  
159 Lê Hồng Duyên   Đại học  
160 Nguyễn Thị Hằng   Đại học  
161 Nguyễn Thị Kim Dung   Đại học  
162 Nguyễn Thị Ngọc   Đại học  
163 Trần Xuân Thịnh 1984 Đại học 2008
164 Trần Mạnh Tuấn 1987 Đại học 2009
165 Trần Quốc Toàn 1989 Đại học 2011
166 Nguyễn Thị Kim Ngân   Đại học  
167 Lê Nhật Thu 1941 Cao học 1975
168 Nguyễn Thị Nga 1989 Đại học 2011
169 Nguyễn Trung Kiên  1980 Đại học 2003
170 Đào Thị Thanh Xuân 1987 Thạc sỹ 2012
171 Nguyễn Thị Hạnh 1990 Đại học 2012
172 Đào Ngọc Sơn  1971 Đại học 2006
Khu 4
173 Nguyễn Việt Tuấn 1964 Đại học 1996
174 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1971 Đại học 2006
175 Nguyễn Minh Tú 1967 Đại học 1991
176 Nguyễn - Khôi 1974 Đại học 2003
177 Nguyễn - Quang 1945 Đại học 1983
178 Nguyễn Thị Thanh 1976 Đại học 2001
179 Nguyễn Thanh Phú 1980 Đại học 2005
180 Nguyễn Văn Hanh 1951 Đại học 1984
181 Nguyễn Thị Thảo 1988 Đại học 2012
182 Nguyễn Văn Thông 1954 Đại học 1998
183 Nguyễn Thị Nhung 1961 Đại học 1986
184 Nguyễn Văn Viễn 1987 Đại học 2012
185 Nguyễn Thị Vân 1990 Đại học 2011
186 Nguyễn Văn Vượng 1957 Đại học 1985
187 Nguyễn Xuân Trường 1987 Đại học 2010
188 Nguyễn Khắc Chức 1922 Đại học 1968
189 Nguyễn Văn Chất 1947 Đại học 1971
190 Nguyễn Việt Cường 1979 Thạc sỹ 2005
191 Nguyễn Việt Hùng 1988 Đại học 2011
192 Nguyễn Hồng Phú 1983 Thạc sỹ 2010
193 Nguyễn Thị Vân Hà 1985 Đại học 2006
194 Nguyễn Bá Hà   Đại học  
195 Vương Thị Thu Hà 1968 Đại học 2009
196 Nguyễn Thị Thanh Loan 1984 Đại học 2007
197 Nguyễn Ngọc Linh 1987 Đại học 2009
198 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 1986 Đại học 2008
199 Trần Thu Hiền 1986 Đại học 2008
200 Trần Thị Nhung 1990 Đại học 2012
201 Trần Văn Đồng 1986 Đại học 2008
202 Nguyễn Bá Sơn 1930 Đại học 1965
203 Nguyễn Mạnh Cường 1988 Đại học 2012
204 Nguyễn Văn Quang 1945 Đại học 1983
205 Nguyễn Hữu Thọ 1979 Đại học 2012
206 Vương Thị Thanh Huyền 1970 Đại học 2009
207 Nguyễn Thị Xuân 1966 Đại học  
208 Nguyễn Ngọc Cách 1942 Đại học 1965
209 Nguyễn Ngọc Việt 1971 Đại học 2008
210 Nguyễn Thị Thu Hương 1981 Đại học 2010
211 Nguyễn Ngọc Phụng 1944 Đại học 1966
212 Nguyễn Thị Thu Hương 1971 Đại học 2007
213 Nguyễn Thị Lê Hằng 1976 Đại học 2011
214 Nguyễn Minh Đức 1977 Đại học 2000
215 Nguyễn Thị Thanh Hưởng 1981 Đại học 2004
216 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1987 Đại học 2011
217 Nguyễn Thị Thu Hiền 1974 Đại học 1998
218 Nguyễn Anh Giang 1978 Đại học 2005
219 Nguyễn Hồng Nguyên 1977 Thạc sỹ 2010
220 Nguyễn Xuân Thùy 1980 Thạc sỹ 2008
221 Nguyễn Thị Thanh Dung 1985 Đại học 2009
Khu 5
222 Nguyễn Văn Chiến 1947 Đại học 1978
223 Nguyễn Tuấn Hùng 1979 Đại học 2003
224 Nguyễn Anh Tuấn 1984 Đại học 2007
225 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1981 Đại học 2004
226 Nguyễn Trung Hy 1945 Đại học 1971
227 Trần Thị Luận 1950 Đại học 1983
228 Nguyễn Thái Sơn 1974 Đại học 2002
229 Nguyễn Thị Thu Hoa 1978 Đại học 2010
230 Nguyễn Thành Lâm 1976 Đại học 1998
231 Nguyễn Thị Minh Giang 1978 Đại học 2008
232 Nguyễn Thị Minh Hiền 1981 Đại học 2005
233 Nguyễn Đăng Cộng 1947 Đại học 1972
234 Nguyễn Thị Thủy 1978 Đại học 1989
235 Nguyễn Thị Thanh 1974 Đại học 1992
236 Đào Anh Tuấn 1982 Đại học 2005
237 Đào Xuân Trường 1986 Đại học 2009
238 Quản Trọng Nam 1981 Đại học 2003
239 Quản Thị Thanh Nhàn 1984 Đại học 2006
240 Quản Thị Phương Nhung 1986 Đại học 2007
241 Nguyễn Khắc Thành 1973 Đại học 1996
242 Quản Thị Oánh 1952 Đại học 1975
243 Quản Trung Thành 1981 Thạc sỹ 2012
244 Quản Thị Thúy Quỳnh 1983 Đại học 2009
245 Nguyễn Văn Sắc 1929 Đại học 1968
246 Đào Văn Dũng 1976 Đại học 2008
247 Nguyễn Thị Bình 1980 Đại học  
248 Đào Thị Huyền Trang 1988 Đại học 2010
249 Nguyễn Thị Thúy Hồng 1974 Thạc sỹ 2005
250 Đào Văn Tuyên 1934 Đại học 1962
251 Nguyễn Hà Tuyên 1976 Đại học 1998
252 Nguyễn Hồng Quân 1977 Thạc sỹ  
253 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1984 Thạc sỹ 2006
254 Nguyễn Thị Thu Hiền 1978 Đại học 2008
255 Nguyễn Xuân Dũng 1972 Đại học 2004
256 Đặng Thị Bích Ngọc 1971 Đại học 1993
257 Nguyễn Thị Minh Thúy   Đại học  
258 Nguyễn Xuân Trường 1974 Thạc sỹ 2009
259 Nguyễn Xuân Chiến 1979 Đại học 2001
260 Nguyễn Thị Hồng Thắng 1981 Đại học 2006
261 Nguyễn Thị Kim Oanh 1959 Đại học 1993
Khu 6
262 Nguyễn Đức Tuấn 1979 Đại học 2004
263 Nguyễn Đức Hưng 1983 Đại học 2005
264 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1978 Đại học 2003
265 Nguyễn Thiện Thuật 1939 Đại học 1973
266 Nguyễn Chí Toản 1984 Đại học 2006
267 Nguyễn Thị Kim Oanh 1986 Đại học 2008
268 Nguyễn Linh Hương 1980 Đại học 2002
269 Nguyễn Linh Tâm 1984 Đại học 2005
270 Quản Thị Lộc 1980 Đại học 2003
271 Nguyễn Trung Thịnh 1952 Đại học 1991
272 Nguyễn Trung Ngọc 1969 Đại học 2008
273 Nguyễn Thị Đại Hà 1980 Đại học 2000
274 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1978 Đại học 1998
275 Nguyễn Tiến Hùng 1971 Đại học 1990
276 Nguyễn Thị Nguyệt 1982 Đại học 2005
277 Nguyễn Đức Thắng 1985 Đại học 2010
278 Nguyễn Trung Hiếu 1981 Đại học 2004
279 Nguyễn Thị Bích Hà 1978 Đại học 2000
280 Nguyễn Trung Đức 1940 Đại học 1964
281 Nguyễn Tuấn Hùng 1968 Đại học 1990
282 Nguyễn Việt Hưng 1972 Đại học 1994
283 Nguyễn An Huy 1974 Đại học 1996
284 Nguyễn Việt Dũng 1979 Đại học 2003
285 Đào Văn Thanh 1983 Đại học 2010
286 Đào Văn Hải 1985 Đại học 2009
287 Nguyễn Trung Tuấn 1986 Đại học 2009
288 Nguyễn Trung Phong 1971 Đại học 1997
289 Nguyễn Anh Phú 1977 Đại học 2003
290 Nguyễn Trung Quân 1986 Đại học 2012
291 Nguyễn Hồng Chung 1990 Đại học 2012
292 Nguyễn Đức Trường 1989 Đại học 2011
293 Hà Thị Quỳnh Chúc 1983 Đại học 2008
294 Hà Thị Lan Hương 1986 Đại học 2009
295 Nguyễn Thị Thu 1971 Đại học 2006
296 Trần Thị Dương 1980 Đại học 2002
297 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1977 Đại học 2012
298 Nguyễn Thị Trang Nhung 1979 Đại học 2009
299 Nguyễn Thị Thu Huyền 1981 Đại học 2005
300 Nguyễn Anh Tuấn 1988 Đại học 2010
301 Bùi Kim Yến 1945 Đại học 1980
302 Vũ Huy Long 1970 Đại học 1992
303 Vũ Anh Tuấn 1971 Đại học 1992
304 Vũ Hải Phong 1974 Đại học 1995
305 Nguyễn Văn Dũng 1955 Đại học 1978
306 Nguyễn Mạnh Quỳnh 1984 Đại học 2010
Khu 7 
307 Lê Thị Thiên Lý 1968 Thạc sỹ 2006
308 Lê Thị Lan Hương 1974 Đại học 2000
309 Lê Thị Minh Phương 1977 Thạc sỹ 2002
310 Lê Thị Minh Huyền 1980 Thạc sỹ 2004
311 Lê Quang Vinh 1955 Đại học 1980
312 Lê Hương Thu 1979 Đại học 2007
313 Lê Quang Vĩnh 1986 Đại học 2008
314 Nguyễn Thị Hải Yến 1973 Đại học 2010
315 Đinh Khương Tú 1977 Đại học 1999
316 Phạm Thị Bích Hồng 1988 Đại học 2009
317 Lê Như Phượng 1966 Đại học  
318 Lê Thị Kim Dung 1974 Đại học 1994
319 Lê Thanh Giang 1985 Đại học 2009
320 Nguyễn Xuân Khâm   Đại học 1965
321 Nguyễn Kim Sơn   Đại học 1980
322 Nguyễn Xuân Lâm 1974 Đại học 1994
323 Nguyễn Thị Bích Dung 1976 Đại học 2006
324 Nguyễn Thị Hồi Xuân 1985 Đại học  
325 Nguyễn Văn Hải   Đại học  
326 Nguyễn Trung Phát   Đại học 1978
327 Nguyễn Thị Kim Liên   Đại học 1989
328 Nguyễn Thị Út Tám 1972 Đại học 1991
329 Lê Mạnh Hùng 1976 Đại học 2007
330 Lê Thị Yên 1981 Đại học 2011
331 Lê Tiến Dũng 1983 Đại học 2007
332 Bùi Thị Hải Linh 1981 Đại học 2004
333 Lê Hoài Nam 1981 Đại học 2004
334 Hoàng Phương Hạnh 1988 Đại học 2009
335 Nguyễn Thị Kim Oanh 1978 Đại học 2001
336 Nguyễn Thị Thùy Dương 1983 Đại học 2006
337 Nguyễn Quỳnh Phương 1985 Đại học 2009
338 Nguyễn Trung Kiên 1981 Đại học  
339 Nguyễn - Thắng 1955 Đại học 1986
340 Nguyễn Mạnh Toàn 1961 Đại học 1981
341 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 2005
342 Nguyễn Minh Tùng 1981 Đại học 2005
343 Nguyễn Thùy Linh 1983 Đại học 2008
344 Trần Thị Thu Hằng 1986 Đại học 2009
345 Hoàng Thị Tuyết Nhung 1979 Đại học 2011
346 Nguyễn Thị Lan Hương 1983 Đại học 2005
347 Nguyễn Mạnh Hoàn 1982 Đại học 2004
348 Nguyễn Việt Liên 1981 Đại học 2004
349 Nguyễn Hữu Hải 1989 Đại học 2011
350 Nguyễn Thị Hiền   Đại học 2002
351 Nguyễn Văn Hoàng 1982 Thạc sỹ 2010
352 Nguyễn Thị Thu Hà 1976 Đại học 1999
353 Lê Huy Cường 1982 Đại học 2004
354 Lê Cường Thịnh 1985 Đại học 2007
355 Lê Hồng Linh 1987 Đại học 2012
356 Lê Thị Thanh 1968 Đại học 2011
357 Lê Huy Cường 1982 Đại học 2004
358 Lê Cường Thịnh 1985 Đại học 2007
359 Lê Hồng Linh 1987 Đại học 2012
360 Nguyễn Thị Ngân Long 1937 Đại học 1959
361 Nguyễn Quang Ngọc 1967 Đại học 2002
362 Nguyễn Thị Bích Hằng 1971 Đại học 1995
363 Nguyễn Bình Minh 1959 Thạc sỹ 2012
364 Nguyễn Thị Hà 1990 Đại học 2012
365 Nguyễn Hùng Cường 1984 Thạc sỹ 2012
366 Lê Như Hưởng 1946 Đại học 1965
367 Lê Mạnh Anh 1974 Đại học 1996
368 Lê Quang Anh 1976 Đại học 2000
369 Lê Tuấn Anh 1987 Đại học 2009
370 Lê Kim Yến 1961 Đại học 2009
371 Lê Như Tiến 1963 Đại học 1993
372 Vũ Thị Minh 1964 Đại học 2005
373 Lê Kim Liên  1967 Đại học 1991
374 Lê Kim Nga 1974 Đại học 1994
375 Lê Rượu Trang 1990 Đại học 2012
376 Nguyễn Quý Triện 1958 Đại học 1996
377 Nguyễn Thị Thảo 1966 Đại học 1992
378 Nguyễn Xuân Trường 1992 Đại học 2010
379 Lê Như Long 1938 Đại học 1976
380 Vũ Thị Thanh Hương 1984 Đại học 2013
Khu 8
381 Nguyễn Tư Liêu 1936 Đại học 1967
382 Nguyễn Việt Đức 1964 Thạc sỹ 2010
383 Nguyễn Mạnh Hà 1968 Thạc sỹ 2001
384 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1971 Đại học 2008
385 Nguyễn Thị Minh Hải 1974 Đại học 1998
386 Nguyễn - Trường 1960 Đại học 1996
387 Nguyễn - Thực 1930 Đại học 1964
388 Nguyễn Đức Anh 1987 Đại học 2010
389 Nguyễn Mạnh Hải 1978 Thạc sỹ 2007
390 Trần Thị Trang 1983 Đại học 2011
391 Nguyễn Trung Tân 1949 Đại học 1990
392 Nguyễn Thị Hồng Đào 1976 Đại học 2001
393 Nguyễn Trung Hà 1978 Đại học 2006
394 Đặng Thị Tuyết Thanh 1972 Thạc sỹ 2002
395 Nguyễn Ngọc Nam 1981 Đại học 2011
396 Nguyễn Thị Hương 1977 Đại học 2010
397 Nguyễn Thị Giang 1979 Đại học 2011
398 Nguyễn Hữu Tú 1971 Đại học 2000
399 Nguyễn Phi Tráng 1988 Đại học 2011
400 Trần Kim Ngân 1970 Đại học 2009
401 Nguyễn Mạnh Hùng 1959 Đại học 2005
402 Thiều Thị Thịnh 1957 Đại học 2007
403 Nguyễn Vinh Quang 1973 Đại học 2011
404 Nguyễn Thị Minh Huệ 1975 Đại học 2008
405 Đỗ Thị Huyền 1976 Đại học 2000
406 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1988 Đại học 2011
407 Nguyễn Thành Đô 1965 Đại học 2008
408 Lê Thị Tuyết Mai 1974 Đại học 2009
409 Nguyễn Ngọc Linh 1989 Đại học 2012
410 Nguyễn Hữu Hòa.  1954 Đại học 1982
411 Đặng Thị Dung  1956 Đại học 1977
412 Nguyễn Thị Hồng Minh.  1982 Thạc sỹ 2006
413 Nguyễn Thu Hằng.  1986 Đại học 2008
414 Nguyễn Thị Hợi.  1958 Đại học 1980
415 Nguyễn Thị Hoa.   1968 Đại học 2001
416 Nguyễn Thị Quế.   1971 Đại học 2009
417 Nguyễn Tiến Thịnh.   1990 Đại học 2012
418 Lưu Thị Hồng Yến 1962 Đại học 2005
419 Nguyễn Thùy Linh 1986 Đại học 2010
420 Nguyễn Tuyết Lan 1990 Đại học 2012
421 Đỗ Thị Tình 1979 Đại học 2001
422 Nguyễn Thị Tuyết 1951 Đại học 1974
Khu 9
423 Lê Thị Mai Quỳnh 1985 Đại học 2007
424 Nguyễn Thu Hà 1989 Đại học 2011
425 Nguyễn Trọng Khả 1977 Đại học 2002
426 Nguyễn Tác Su 1944 Đại học 1966
427 Nguyễn Tiến Cử 1941 Đại học 1980
Khu 10
428 Nguyễn Văn Thắng 1937 Đại học 1972
429 Nguyễn Văn Nguyên 1937 Đại học 1972
430 Nguyễn Văn Hạnh 1930 Đại học 1964
431 Lê Văn Cử 1939 Đại học 1964
432 Nguyễn Thị Minh Hồ 1962 Đại học 1983
433 Lê Anh Giang 1974 Đại học 2003
434 Nguyễn Huy Huyến 1978 Đại học 2003
435 Nguyễn Văn Hùng 1981 Đại học 2006
436 Nguyễn Văn Đăng   Đại học  
437 Nguyễn Văn Vượng   Đại học  
438 Nguyễn Ngọc Lâm 1961 Đại học 1989
439 Lê Thị Bích Hằng 1987 Đại học 2009
440 Nguyễn Văn Thức 1980 Đại học 2002
441 Nguyễn Thị Thu 1987 Đại học 2009
442 Lê Văn Thiêm 1977 Đại học 2000
443 Lê - San 1978 Đại học 2008
444 Lê Thị Minh Diễm 1979 Đại học 2002
445 Lê Văn Linh 1983 Đại học 2005
446 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1978 Đại học 2006
447 Nguyễn Thùy Hoa 1990 Đại học 2012
448 Bùi Thị Bích Hường 1950 Đại học 1972
449 Nguyễn Thị Trang 1987 Đại học 2009
450 Nguyễn Đình Lĩnh 1989 Đại học 2012
451 Đỗ Thị Bích Thảo 1987 Đại học 2010
452 Nguyễn Thị Hằng Nga 1987 Đại học 2012
453 Nguyễn Thị Kim Ngân 1990 Đại học 2012
454 Nguyễn Thị Minh Hường 1973 Đại học 2001
455 Nguyễn Thị Thu Hằng 1975 Đại học 2007
456 Lê Thị Bích Thủy 1980 Đại học 2008
457 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1970 Đại học 2009
458 Nguyễn Văn Thức 1980 Đại học 2003
459 Nguyễn Bảo Trung 1985 Đại học 2010
460 Nguyễn Tân Văn 1987 Đại học 2010
461 Nguyễn Xuân Thao 1989 Đại học 2008
462 Nguyễn Thùy Hoa 1990 Đại học 2012
463 Nguyễn Thùy Hoa  1990 Đại học 2012
464 Nguyễn Thị Thu  1987 Đại học 2009
465 Đào Ngọc Sơn  1971 Đại học 2006
Khu 11
466 Nguyễn Cao Hạnh 1958 Đại học 1987
467 Nguyễn Thị Bích Ngà 1961 Đại học 2009
468 Nguyễn Hữu Thùy 1960 Đại học 1997
469 Nguyễn Mạnh Hùng 1964 Đại học 2009
470 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 1966 Thạc sỹ 2001
471 Nguyễn Xuân Mạnh 1972 Đại học 1998
472 Nguyễn Hồng Thủy 1980 Đại học 2003
473 Nguyễn Hồng Nhung 1982 Đại học 2005
474 Nguyễn Thái Hà Linh 1983 Đại học 2010
475 Nguyễn Quang Minh 1985 Đại học 2008
476 Nguyễn Thùy Trang 1988 Đại học 2012
477 Đặng Thị Thịnh 1949 Đại học 1971
478 Đặng Thị Hằng 1952 Đại học 2001
479 Đặng Thị Thanh Huyền 1955 Đại học 1980
480 Đặng Quốc Sơn 1965 Đại học 1986
481 Nguyễn Phương Lâm 1987 Đại học 2007
482 Đặng Xuân Giang 1983 Đại học 2006
483 Nguyễn Xuân Hùng 1979 Đại học 2006
484 Nguyễn Thị Minh Huệ 1967 Đại học 1991
485 Nguyễn Thị Thu Hà 1969 Đại học 2010
486 Phạm Ạnh Dũng 1970 Đại học 1992
487 Nguyễn Quang Hưng 1972 Đại học  
488 Trần Thị Bích Dung 1961 Đại học 2007
489 Phan Thị Hương Ly 1984 Đại học 2012
490 Phan Thúy Quỳnh 1987 Đại học 2012
491 Nguyễn Văn Chiêu 1936 Đại học 1968
492 Nguyễn Văn Hanh 1939 Đại học 1964
493 Nguyễn Hữu Tăng 1942 Đại học 1979
494 Nguyễn Trường Thọ 1957 Đại học 1979
495 Nguyễn Thị Hồng Vân 1966 Đại học 2006
496 Nguyễn Trung Kiên 1980 Đại học 2002
497 Nguyễn Thảo 1977 Đại học 2000
498 Nguyễn Thị Thủy 1986 Đại học 2007
499 Nguyễn Anh Tuấn 1982 Đại học 2005
500 Nguyễn Văn Khiêm 1943 Đại học 1970
501 Nguyễn Anh Khoa 1976 Đại học 1999
502 Nguyễn Trung Kiên 1976 Đại học 2003
503 Nguyễn Hương Giang 1985 Đại học 2006
504 Nguyễn Văn Đại 1937 Đại học 1985
505 Nguyễn Đại Phong 1971 Đại học 1992
506 Nguyễn Đại Cương 1976 Đại học 1999
507 Nguyễn Khắc Lợi 1932 Đại học 1955
508 Nguyễn Văn Trãi 1942 Đại học 1969
509 Nguyễn Lê Minh 1986 Đại học 2009
510 Nguyễn Thành Long 1976 Đại học 2005
511 Nguyễn Quốc Bảo 1950 Thạc sỹ 1985
512 Nguyễn Quốc Khánh 1960 Đại học 2005
513 Nguyễn Quốc Huy 1967 Đại học 2004
514 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1981 Thạc sỹ 2007
515 Nguyễn Quốc Minh 1984 Đại học 2008
516 Nguyễn Thị Hồng 1948 Đại học 1974
517 Nguyễn Viết Lộ 1942 Đại học 1975
518 Nguyễn Viết Lâm 1970 Đại học 2005
519 Nguyễn Thanh Hải 1972 Đại học 1999
520 Nguyễn Thu Hằng 1975 Đại học 1996
521 Nguyễn Ngọc Lan 1977 Đại học 1999
522 Nguyễn Kim Sang 1938 Đại học 1962
523 Chu Mạnh Hiền 1981 Đại học 2006
524 Nguyễn Xuân Bảng 1960 Đại học  
525 Nguyễn - Thao 1962 Đại học  
526 Nguyễn Tiến Dũng 1969 Đại học  
527 Nguyễn Thị Thu Hương 1987 Đại học 2009
528 Nguyễn Thị Khoa 1980 Đại học 2005
529 Nguyễn Nhật Ninh 1933 Đại học 1962
530 Nguyễn Nhật Nghĩa 1962 Đại học 1988
531 Nguyễn Nhật Tâm 1982 Thạc sỹ 2011
532 Nguyễn Ngô Long  1963 Đại học 2011
533 Nguyễn Thị Nhung 1988 Đại học 2012
534 Nguyễn Thị Kim Dung 1960 Đại học 2005
535 Nguyễn Hồng Nam 1953 Đại học 1980
536 Nguyễn Thị Liên 1948 Đại học 1970
537 Nguyễn Văn Vĩnh 1943 Đại học 1964
538 Nguyễn Thị Hương Giang 1969 Đại học 1998
539 Nguyễn Việt Hà 1974 Đại học 2000
540 Nguyễn Thị Mùi 1946 Đại học 1968
541 Nguyễn Văn Yến 1949 Đại học 1972
542 Nguyễn Hải Phong 1973 Đại học 1995
543 Nguyễn Văn Thành 1973 Đại học 1995
544 Nguyễn Văn Công 1976 Đại học 1998
545 Nguyễn Văn Sơn 1957 Đại học  
546 Nguyễn Văn Duy   Đại học  
547 Nguyễn Văn Cường 1958 Đại học  
548 Nguyễn Minh Hải 1957 Đại học  
549 Đào Văn Nhân 1952 Đại học  
550 Đào Văn Phú 1954 Đại học  
551 Đào Văn Sơn 1965 Đại học 1987
552 Đào Thị Thìn 1957 Đại học  
553 Nguyễn Thị Bê 1949 Đại học 1972
554 Nguyễn Quang Chung 1952 Đại học 1991
555 Nguyễn Thị Tâm Thu 1968 Đại học 2000
556 Nguyễn Văn Kiên 1952 Đại học 1975
557 Nguyễn Ngọc Lương 1982 Đại học 2005
558 Nguyễn Thu Giang 1979 Đại học 2003
559 Nguyễn Phương Thanh 1984 Đại học 2006
560 Cấn Thị Quỳnh Lan 1970 Thạc sỹ 1998
561 Cấn Việt Hà 1979 Thạc sỹ 2007
562 Nguyễn Hữu Vượng 1940 Đại học 1972
563 Nguyễn Thị Long Vân 1964 Đại học 1998
564 Nguyễn Quang Tuấn 1968 Đại học 1990
565 Nguyễn Đức Long 1983 Đại học 2006
566 Nguyễn Văn Dũng 1960 Đại học 1997
567 Nguyễn - Kiên 1987 Đại học 2010
568 Nguyễn Việt Trung 1986 Đại học 2008
569 Cấn Thị Thanh Nhung 1983 Đại học 2005
570 Nguyễn Văn Đồng 1945 Đại học 1968
571 Nguyễn Thị Vinh 1947 Đại học 1971
572 Nguyễn Thu Én 1968 Đại học 2002
573 Nguyễn Minh Hòa  1972 Đại học 2003
574 Nguyễn Duy Đông  1973 Đại học 1995
575 Nguyễn Thị Tố Uyên 1972 Đại học 1997
576 Nguyễn Duy Tuyên 1977 Đại học 2001
577 Nguyễn Duy Minh  1981 Đại học 2003
578 Trần Thị Thanh 1974 Đại học 2006
579 Nguyễn Thị Phú 1979 Đại học 2012
580 Nguyễn Mạnh Toàn 1974 Đại học 2011
581 Nguyễn Thị Khoa 1945 Đại học 1980
582 Ngô Thị Thủy   Đại học  
Khu 12
583 Đặng Thu Trà 1972 Thạc sỹ  
584 Đặng Bạch Dương 1974 Thạc sỹ 2009
585 Hoàng Thị Thu Hương 1982 Đại học  
586 Hoàng Thị Nguyên 1989 Đại học 2011
587 Đặng Văn Chu 1932 Đại học  
588 Đặng Thị Chính 1955 Đại học  
589 Đặng Anh Dũng 1958 Đại học  
590 Đặng Xuân Cung 1968 Đại học  
591 Đặng Xuân Lâm 1972 Đại học  
592 Đỗ Thu Hương 1985 Đại học  
593 Đỗ Thu Phương   Đại học  
594 Đào Ngọc Châm 1963 Đại học 2002
595 Đào Thu Hương 1965 Đại học 1995
596 Đặng Ngọc Đức 1966 Đại học 1983
597 Đặng Lê Tuyết Trinh 1987 Thạc sỹ 2012
598 Đặng - Oánh 1945 Đại học 1968
599 Lê Thị Luyến 1951 Đại học 1981
600 Đặng Hoàng Oanh 1968 Đại học 1992
601 Đặng Bạch Yến 1970 Đại học 1995
602 Đặng Lê Huyền Trang 1990 Đại học 2012
603 Đặng Thị Hiển 1963 Đại học 1985
604 Đặng Ngọc Bích 1962 Đại học 2000
605 Đặng Thị Mai 1952 Đại học 1974
606 Đặng Phương Nam 1965 Đại học  
607 Đặng Thị Bắc 1968 Đại học  
608 Đặng Quang Huy 1970 Đại học  
609 Nguyễn Văn Toại 1940 Đại học  
610 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1986 Đại học 2012
611 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 1998
612 Nguyễn Phương Linh 1980 Đại học 2002
613 Nguyễn - Hòa 1937 Đại học 1961
614 Nguyễn Thành Châu 1960 Thạc sỹ  
615 Nguyễn Thành Nam 1962 Thạc sỹ 1998
616 Nguyễn Việt Thắng 1969 Thạc sỹ 2004
617 Nguyễn Thị Lan Hương 1973 Thạc sỹ 2007
618 Phùng Thị Thủy 1973 Thạc sỹ 2002
619 Đặng Hữu Toại 1961 Đại học 1985
620 Đặng Thị Hương   Đại học  
621 Hoàng Thu Hương 1982 Đại học 2003
622 Đặng Thị Minh Nguyệt 1981 Đại học 2005
623 Đặng Minh Hồng 1980 Đại học 2004
624 Đặng Ngọc Lanh 1958 Đại học  
625 Nguyễn Thị Kim Tuyết 1974 Thạc sỹ 2008
626 Nguyễn Hồng Phong 1977 Đại học 2010
627 Đặng Thiên Sơn 1963 Đại học 1993
628 Đặng Thị Thanh 1977 Đại học 2008
629 Đặng Thị Thoả 1983 Đại học 2008
630 Đặng Vũ Thu Hằng 1960 Thạc sỹ 1984
631 Đặng Vũ Hà 1954 Đại học 1984
632 Đặng Vũ Long 1968 Đại học 1993
633 Nguyễn Văn Nam 1965 Đại học 1989
634 Nguyễn Văn Chiến 1967 Thạc sỹ 1992
635 Nguyễn Văn Thắng 1970 Đại học 1995
636 Nguyễn Thị Hương 1973 Đại học 1997
637 Đặng Thị Bạch Dương   Đại học 2000
638 Đoàn Văn Tuấn   Đại học 1999
639 Dương Huy Thuần   Đại học 1970
640 Đoàn Thị Hương Sen   Đại học 2001
641 Nguyễn Ngọc Quân 1968 Đại học 2007
642 Đặng Thị Thanh Huệ 1971 Đại học 2009
643 Nguyễn Minh Thúy 1965 Đại học  
644 Nguyễn Lệ Thủy 1968 Đại học  
645 Nguyễn Ngọc Trâm 1970 Đại học  
Khu 13
646 Nguyễn Thị Thúy An 1974 Đại học 2010
647 Nguyễn Thi Thu Thủy 1979 Đại học 2006
648 Nguyễn Thị Minh Tâm 1969 Đại học 2006
649 Đỗ Tiến Dũng 1957 Thạc sỹ 2000
650 Đỗ Nhân Đạo 1966 Thạc sỹ 2008
651 Đỗ Tiến Mạnh 1985 Đại học 2007
652 Nguyễn Văn Quang 1980 Thạc sỹ 2009
653 Nguyễn Văn Tùy 1952 Đại học 2000
654 Nguyễn Hải Long 1960 Đại học  
655 Nguyễn Thị Thu Trang 1982 Đại học 2008
656 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 1988 Đại học 2010
657 Nguyễn Quang Sản 1959 Đại học 1999
658 Nguyễn Quang Thùy 1963 Đại học 2005
659 Nguyễn Thị Hằng 1983 Đại học 2005
660 Lê Khắc Đông 1969 Đại học 2004
661 Phạm Thúy Nga 1961 Đại học 2000
662 Nguyễn Trung Dũng 1979 Đại học 2002
663 Nguyễn Thị Minh 1981 Đại học 2002
664 Nguyễn Mạnh Cường 1985 Đại học 2010
665 Phạm Thị Thúy Linh 1985 Đại học 2010
666 Nguyễn Ngọc Anh 1986 Đại học 2010
667 Đỗ Mạnh Kiểm 1950 Đại học 1979
668 Nguyễn Thị Cần 1952 Đại học 1974
669 Đỗ Phương Thảo 1976 Đại học 1999
670 Đỗ Phương Thuận 1979 Đại học 2002
671 Đỗ Thị Thơm 1982 Đại học 2005
672 Nguyễn Thị Liên 1952 Đại học 1974
673 Đỗ Văn Quang 1931 Đại học 1978
674 Nguyễn Tùng Ngọc 1988 Đại học 2010
675 Đỗ Văn Minh 1968 Đại học  
676 Đỗ Xuân Bình 1975 Đại học 2010
677 Đỗ Thị Mai 1969 Đại học  
678 Nguyễn Thị Ngọc 1981 Đại học 2004
679 Nguyễn Tuấn Thành 1982 Đại học 2008
680 Tạ Thị Thu Thủy 1983 Đại học 1999
681 Nguyễn Thành Long 1977 Đại học 1999
682 Nguyễn Thị Lan Anh 1979 Đại học 2004
683 Nguyễn Tiến Phương 1981 Đại học 2004
Khu 14
684 Hoàng Văn Hậu 1951 Đại học 1977
685 Hoàng Yến 1977 Đại học 1991
686 Hoàng Thị Hồng Nhung 1978 Đại học 2001
687 Hoàng Lệ Thu 1983 Đại học 2005
688 Nguyễn Quốc Biên 1984 Đại học 2008
689 Nguyễn Thị Thu Trang 1987 Đại học 2009
690 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1971 Đại học 2005
691 Nguyễn Xuân Phương 1966 Đại học 2012
692 Nguyễn Thị Huyền Vy   Đại học 1974
693 Trần Thanh Huyền   Đại học  
694 Nguyễn Tư Tạo 1943 Đại học 1973
695 Nguyễn Anh Đào   Đại học  
696 Nguyễn Tư Khoa   Đại học  
697 Nguyễn Kim Thoa 1973 Đại học  
698 Nguyễn Tư Minh   Đại học  
699 Trần - Quyết 1986 Đại học 2010
700 Trần Đức Lượng 1981 Đại học 2004
701 Trần Mạnh Hải 1979 Đại học 2002
702 Trần Lê Hà 1983 Đại học 2007
703 Trần Văn Hào 1956 Đại học 1989
704 Nguyễn Thị Hương Giang 1983 Đại học 2006
705 Nguyễn Thị Thu Thủy 1979 Đại học 2006
706 Nguyễn Xuân Hiền 1982 Đại học 2010
707 Nguyễn Ngọc Lan 1982 Đại học 2008
708 Nguyễn Ngọc Bảo 1944 Đại học 1976
709 Phạm Thị Tiến 1953 Đại học 1978
710 Nguyễn Thị Xuân Thu 1981 Đại học 2005
711 Nguyễn Khánh Vân 1983 Đại học 2008
712 Nguyễn Ngọc Tuyên 1961 Đại học 1996
713 Đào Thị Minh Khoát 1968 Đại học 2006
714 Nguyễn Thi Hảị Yến 1980 Đại học  
715 Trần Trọng Lan 1959 Đại học 1983
716 Trần Ngọc Thọ 1958 Đại học 1984
717 Trần Đình Mạnh 1972 Đại học 2000
718 Trần Thị Hồng 1948 Đại học 1971
719 Trần Thị Thanh Hương 1985 Đại học 2007
720 Đào Ngọc Quý  1970 Đại học 2005
Khu 15
721 Nguyễn Quang Huy 1984 Đại học 2008
722 Nguyễn Ngô Trạch 1941 Đại học 1965
723 Nguyễn Thị Đồng 1943 Đại học 1969
724 Nguyễn Thị Lan 1969 Đại học 2006
725 Nguyễn Thị Hồng Giang 1969 Đại học 1009
726 Nguyễn Thị Hương 1971 Đại học 1997
727 Nguyễn Chí Hiếu 1977 Đại học 2003
728 Đinh Thị Thanh Bình 1973 Đại học 1996
729 Nguyễn Kim Trung   Đại học  
730 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 1991 Đại học  
731 Nguyễn Duy Toàn 1985 Thạc sỹ 2012
732 Nguyễn Đức Cận 1951 Đại học 1975
733 Nguyễn Văn Hùng 1965 Đại học  
734 Đặng Văn Bẩy   Đại học  
735 Đào Văn Đức 1971 Đại học  
736 Nguyễn Thị Doanh   Đại học  
737 Nguyễn Thị Thanh   Đại học 2012
738 Nguyễn Thị Kim Thoa   Đại học 2012
739 Nguyễn Văn Đính 1942 Đại học  
740 Nguyễn Thị Phương Loan 1973 Đại học  
741 Nguyễn Thị Phương Lâm 1975 Đại học  
742 Nguyễn Tiến Đại 1980 Đại học  
743 Nguyễn Văn Thích 1925 Đại học 1958
744 Nguyễn Thiện Thuật 1948 Đại học 1971
745 Nguyễn Văn Đại 1962 Đại học  
746 Nguyễn Thị Xuân 1969 Đại học 2002
747 Nguyễn Mạnh Hùng 1965 Đại học 1988
748 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 2000
749 Nguyễn Thị Phương Lan 1978 Đại học 2002
750 Nguyễn Thanh Tùng 1980 Đại học 2004
751 Nguyễn Quốc Toàn 1982 Đại học 2006
752 Nguyễn Phương Thủy 1985 Đại học 2009
753 Nguyễn Quang Minh 1986 Đại học 2010
754 Nguyễn Thị Hải Yến 1977 Đại học  
755 Nguyễn Quốc Huy 1979 Đại học 2006
756 Nguyễn Quốc Hưng 1981 Đại học 2008
757 Dương Thị Hương Giang 1987 Đại học 2009
758 Nguyễn Thị Thu Cúc 1979 Đại học 2008
759 Nguyễn Thị Chỉ 1949 Đại học  
760 Nguyễn Sinh Ngữ 1931 Đại học 1972
761 Nguyễn Thị Lan Anh 1968 Đại học 1990
762 Nguyễn Thị Thìn 1952 Đại học 1986
763 Đặng Xuân Hằng 1936 Đại học 1971
764 Đặng Xuân Hải 1960 Đại học 1998
765 Đặng Thị Hà 1963 Đại học 2005
766 Đặng Thị Ngân 1972 Đại học 2006
767 Đặng Quang Thái 1982 Thạc sỹ 2008
768 Đặng Thu Trang 1984 Đại học 2008
769 Đặng Văn Lanh 1952 Thạc sỹ 2005
770 Đặng Ngọc Linh 1984 Thạc sỹ 2011
771 Đặng Thị Quỳnh Liên 1987 Thạc sỹ 2012
Khu 16
772 Nguyễn Thanh Bình 1979 Đại học 2005
773 Đào Thị Kim Quế 1983 Thạc sỹ 2008
774 Nguyễn Trung Thùy 1986 Đại học 2010
775 Lê Thị Việt Hà 1978 Đại học  
776 Lê Thị Kim Dung 1980 Đại học  
777 Nguyễn Mạnh Ngần 1972 Đại học  
778 Nguyễn Thị Thu Thủy 1987 Đại học  
779 Nguyễn Hữu Kiên 1984 Đại học 2010
780 Lê Thị Bích Ngọc 1974 Đại học  
781 Lê Văn Thịnh 1956 Đại học  
782 Đặng Văn Thực 1959 Thạc sỹ  
783 Lê Văn Hào 1952 Đại học  
784 Nguyễn Thẩm Dương 1935 Đại học 1973
785 Nguyễn Văn Phong 1967 Đại học  
786 Lê Thế Huy 1982 Đại học  
787 Nguyễn Minh Tú 1982 Đại học  
788 Đào Thị Châm 1976 Đại học  
789 Đặng Thị Hải Yến 1987 Đại học  
790 Đào Thị Hằng 1983 Đại học  
791 Đỗ Thị Tứ 1975 Đại học  
792 Trần Thị Phương Thảo 1990 Đại học 2012
793 Nguyễn Thị Kim Anh 1989 Đại học  
794 Nguyễn Văn Quế   Đại học  
795 Nguyễn Văn Quang 1949 Đại học 1979
796 Trần Thị Hòa 1952 Đại học 1994
797 Nguyễn Toàn Thắng 1981 Đại học 2004
798 Nguyễn Đức Lợi 1983 Đại học 2006
799 Nguyễn Văn Hùng   Đại học  
800 Nguyễn Khắc Ánh   Đại học  
801 Đào Ngọc Lung 1949 Thạc sỹ  
802 Đào Thanh Ngọc 1972 Cao học  
803 Đào Việt Hưng 1978 Cao học  
804 Đào Thị Hà 1975 Đại học  
805 Nguyễn Văn Ty 1932 Đại học  
806 Đào Thị Kim Quế 1983 Thạc sỹ 2008
807 Nguyễn Trung Thùy 1986 Đại học 2010
808 Nguyễn Thị Xuân 1979 Đại học 2010
809 Nguyễn Ngọc Hồ 1983 Đại học 2005
Khu 17
810 Nguyễn Trung Đồng   Đại học  
811 Nguyễn Văn Thắng   Đại học  
812 Đỗ Văn Thiện   Đại học  
813 Đỗ Thị Loan   Đại học 2009
814 Đỗ Trung Dũng   Đại học 2008
815 Đỗ Mạnh Hùng   Đại học 2008
816 Nguyễn Thị Loan   Đại học 2012
817 Nguyễn Trung Tuấn   Đại học  
818 Đặng Tiến Minh   Đại học  
819 Đặng Tiến Quân   Đại học  
820 Nguyễn Quốc Huy   Đại học  
821 Nguyễn Thị Chung   Đại học  
822 Nguyễn Thị Thảo   Đại học  
823 Nguyễn Xuân Hải   Đại học  
824 Đặng Mạnh Tiến   Đại học  
825 Đỗ Thị Thu Huyền   Đại học 2012
Khu 18
826 Lê Minh Tiệp 1960 Đại học 1990
827 Nguyễn Quang Khai   Đại học  
828 Lê Minh Chấn 1963 Đại học 2005
829 Lê Thị Bích Đào 1974 Đại học 2009
830 Lê - Đạt 1986 Đại học  
831 Hà Thị Hoa 1972 Đại học  
832 Đinh Tiến Dũng 1973 Đại học 1997
833 Lê Thị Vân Anh 1981 Đại học 2005
834 Nguyễn Hồng Phong 1977 Đại học 2008
835 Nguyễn Thu Hương 1982 Đại học 2005
836 Nguyễn Thị Hồng Thu 1978 Đại học 2005
837 Nguyễn Thị Kim Dung 1981 Đại học 2003
838 Nguyễn Thị Thanh Minh 1986 Thạc sỹ  
839 Nguyễn Mạnh Chiến 1989 Đại học  
840 Nguyễn Hoài Nam 1982 Đại học 2008
841 Nguyễn Thị Minh Thủy 1980 Thạc sỹ 2009
842 Nguyễn Nhật Lịch 1983 Đại học 2012
843 Nguyễn Thị Thu 1986 Đại học 2011
844 Hoàng Thị Minh Hương 1986 Đại học 2010
845 Đoàn Thị Việt Hà 1977 Đại học 2002
846 Nguyễn Thị Thanh Hải 1977 Đại học 2002
847 Nguyễn Nhật Nhu   Đại học  
848 Nguyễn Nhật Kỷ 1953 Đại học 1998
849 Nguyễn Nhật Thọ   Đại học  
850 Nguyễn Nhật Đức 1983 Đại học 2010
851 Nguyễn Nhật Quang 1951 Đại học  
852 Nguyễn Thị Thu Hà 1973 Đại học  
853 Nguyễn Thị Thanh Hương 1975 Đại học  
854 Nguyễn Thị Bích Hoa 1976 Đại học  
855 Nguyễn Thị Thanh Hải 1979 Đại học  
856 Nguyễn Nhật Tùng 1985 Đại học  
857 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1965 Đại học 2006
858 Nguyễn Thị Thủy 1967 Đại học 1994
859 Nguyễn Nhật Công 1974 Đại học 1997
860 Nguyễn Ngọc Thúy 1973 Đại học 2001
861 Nguyễn Thị Hồng Lịch 1981 Đại học 2006
862 Nguyễn Thành Chung 1977 Đại học 2010
863 Lê Thanh Huyền 1984 Thạc sỹ 2012
864 Nguyễn Mạnh Ngần 1972 Đại học 2000

    Người tổng hợp
         
         
         
    Nguyễn Hữu Sáu 
         
Danh sách này có thể chưa đầy đủ hoặc thiếu một số thông tin như năm sinh, năm tốt nghiệp..., rất mong nhận được sự giúp đỡ của những người con làng Dòng, cung cấp những thông tin còn thiếu để UBND xã Xuân Lũng tổ chức khắc bia tại Văn chỉ làng Dòng.
Liên hệ với ông: Nguyễn Hữu Sáu. CB VH xã Xuân Lũng.
ĐT: 0975 512 936. Xin trân trọng cảm ơn.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Làng Dòng, xã Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ

Từ nhiều thế kỷ nay, xã Xuân Lũng - tên nôm là Dòng (kẻ Dòng), vẫn được coi là một làng văn hiến mà sự hiếu học đã trở thành truyền thống nổi trội hẳn lên trong số rất nhiều làng xã thuộc vùng đồi núi huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ năm 1400, đời nhà Hồ, địa danh "Xuân Lũng" đã thấy xuất...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất tới chuyên mục nào trên website?

Văn hóa xã hội

Tin tức, hoạt động nội bộ của làng Dòng

Chuyên mục giáo dục, khuyến học

Chuyên mục nghệ thuật, sáng tác, văn học

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hành hương về nguồn