DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

Đăng lúc: Thứ hai - 24/03/2014 14:01 - Người đăng bài viết: admin
DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG
DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG
(Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)
STT Họ và tên Năm
sinh
Học hàm - Học vị Năm
 tốt nghiệp
I. Danh sách các Giáo sư, Tiến sỹ
1 Nguyễn Thanh Bình 1979 Tiến Sỹ 2011
2 Đào Ngọc Chân 1940 P. Giáo Sư, Tiến sỹ 1984
3 Đào Ngọc Chiến 1974 P. Giáo Sư, Tiến sỹ 2010
4 Nguyễn Quốc Chiến 1966 Tiến Sỹ 2008
5 Nguyễn Văn Chiến   Tiến Sỹ  
6 Nguyễn Việt Dũng   Tiến Sỹ  
7 Đỗ Văn Đài 1936 P. Giáo Sư, Tiến sỹ  
8 Nguyễn Văn Đạo   Giáo Sư, Viện sỹ  
9 Nguyễn Tiến Đông   Tiến Sỹ  
10 Nguyễn Thanh Hải 1964 Tiến Sỹ  
11 Nguyễn Văn Hải 1936 P. Giáo Sư, Tiến sỹ  
12 Nguyễn Quang Hậu 1958 Tiến Sỹ 2012
13 Đặng Vũ Hoàng 1963 Tiến Sỹ 2010
14 Đặng Vũ Hồng 1958 Tiến Sỹ 2006
15 Đặng Diễm Hồng 1960 Tiến Sỹ  
16 Nguyễn Đức Hoàng 1984 Tiến Sỹ  
17 Nguyễn Quốc Huy 1951 Tiến Sỹ  
18 Nguyễn Văn Huy 1957 P. Giáo Sư 2006
19 Nguyễn - Khải 1933 P. Giáo Sư, NG ưu tú  
20 Lê Như Lai 1938 GS,TSKH, NGND  
21 Nguyễn Ngọc Lanh 1935 Giáo Sư, Thầy thuốc ND 2004
22 Đào Thị Liên 1960 Tiến Sỹ 2005
23 Nguyễn Văn Liên 1948 Giáo Sư, TSKH 2003
24 Lê Như Linh 1967 Tiến Sỹ 2007
25 Nguyễn Thái Linh 1974 Tiến Sỹ 2010
26 Nguyễn Ngọc Lung 1938 Giáo Sư, TSKH 1988
27 Nguyễn Đức Mai 1952 Tiến Sỹ 2004
28 Nguyễn Văn Mùi   Giáo sư, Tiến sỹ  
29 Nguyễn Thị Oanh 1951 Tiến Sỹ 1986
30 Đặng Đức Phú   GS,TS, Thầy thuốc ND  
31 Nguyễn Văn Phúc 1939 Tiến Sỹ  
32 Đặng Văn Thắng 1952 P. Giáo Sư, Tiến sỹ 2005
33 Đào Chí Thành 1953 Tiến Sỹ khoa học 2003
34 Nguyễn Văn Thiện 1936 Giáo Sư, Tiến sỹ  
35 Nguyễn Ngô Thoa   Giáo Sư, TSKH  
36 Nguyễn Duy Thông 1935 P. Giáo Sư, Tiến sỹ 1984
37 Nguyễn Văn Thông 1938 P. Giáo Sư  
38 Nguyễn Thị Hồng Thu 1957 Tiến sỹ 2005
39 Vũ Huy Thủ 1940 Tiến Sỹ 1983
40 Nguyễn Quốc Thắng 1978 Tiến Sỹ 2012
41 Nguyễn Vĩnh Thanh 1978 Tiến sỹ 2009
42 Nguyễn Thị Bích Thủy 1964 Tiến Sỹ  2003
43 Đỗ Nhật Văn 1940 Tiến Sỹ 1977
44 Hoàng Hữu Văn 1935 Giáo Sư, Tiến sỹ 1984
45 Nguyễn Hồng Vinh 1955 Tiến Sỹ 2012
46 Trần - Hiệp 1976 Tiến sỹ  2009
II. Danh sách những người có bằng từ Đại học trở lên
(Xếp theo khu dân cư Từ khu 1 đến khu 18)
Khu 1
47 Nguyễn Ngọc Nhàn 1949 Đại học 1978
48 Vũ Quang Hưng 1981 Đại học 2005
49 Nguyễn Trung Khải 1934 Đại học 1960
50 Nguyễn Ngọc Lĩnh 1945 Đại học 1967
51 Nguyễn Ngọc Ấn 1948 Đại học 1980
52 Nguyễn Ngọc Tỷ 1955 Đại học 1978
53 Nguyễn Anh Tuấn 1979 Đại học 2001
54 Nguyễn Đức Minh 1981 Đại học 2007
55 Nguyễn Thị Phương Anh 1983 Đại học 2006
56 Nguyễn Thị Phương Lan 1985 Đại học 2012
57 Nguyễn Đức Dũng 1979 Đại học 2002
58 Nguyễn Đức Trung 1984 Đại học 2007
59 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 1985 Đại học 2007
60 Nguyễn Thị Hằng Nga 1987 Đại học 2010
61 Nguyễn Thị Kim Oanh 1982 Tiến sỹ 2006
62 Nguyễn Đức Trung 1984 Đại học 2008
63 Nguyễn Văn Mão 1937 Đại học 1971
64 Nguyễn Thị Huệ 1965 Đại học 1987
65 Nguyễn Văn Hoàn 1982 Đại học 2009
66 Nguyễn Tiến Dũng 1984 Đại học 2008
67 Nguyễn Dương Linh   Đại học  
68 Nguyễn Minh Long 1969 Đại học 2006
69 Nguyễn Hải Đăng 1984 Đại học 2009
70 Nguyễn Trung Thao 1961 Đại học  
71 Nguyễn Thị Thịnh   Đại học  
72 Nguyễn Duy Thắng 1960 Đại học  
73 Nguyễn Duy Thanh   Đại học  
74 Nguyễn Duy Thỏa   Đại học  
75 Trần Ngọc Dũng 1981 Đại học 2005
76 Trần Việt Tuấn 1988 Đại học 2011
77 Nguyễn Hồng Hà 1980 Thạc sỹ 2004
78 Nguyễn Thị Mai Hương 1983 Thạc sỹ 2011
79 Nguyễn Quang Hậu 1958 Thạc sỹ  
80 Nguyễn Quang Thái   Đại học  
81 Nguyễn Thị Huyền 1986 Đại học  
82 Nguyễn Như Quỳnh 1990 Đại học 2012
83 Nguyễn Trung Tiến 1958 Đại học 2002
84 Nguyễn Văn Hồng 1958 Đại học 1986
85 Nguyễn Tiến Dũng 1984 Đại học 2008
86 Nguyễn Duy Thúy 1947 Đại học 1988
87 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1983 Đại học 2005
88 Nguyễn Duy Hưng 1986 Đại học 2010
89 Nguyễn - Khánh 1988 Đại học 2010
90 Nguyễn Trung Hoàng 1990 Đại học 2011
91 Nguyễn Văn Việt 1968 Thạc sỹ 2012
92 Nguyễn Thị Thu Hà 1982 Đại học 2011
93 Nguyễn Trung Thưởng 1978 Đại học 2004
94 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1978 Đại học 2000
95 Nguyễn Ngọc Thạch 1984 Đại học 2002
96 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1985 Thạc sỹ 2010
97 Nguyễn Ngọc Sơn 1988 Đại học 2010
98 Nguyễn Hồng Phương 1980 Đại học 2010
99 Nguyễn Thị Mạnh 1953 Đại học 1980
100 Nguyễn Nữ Huyền Trang 1990 Đại học 2010
101 Nguyễn Thị Hường 1950 Đại học 1974
102 Nguyễn Vũ Hiển 1979 Đại học 2004
103 Nguyễn Vũ Hùng 1981 Đại học 2006
Khu 2
104 Nguyễn Trung Thêm 1970 Đại học 1994
105 Nguyễn Thị Huyền 1981 Đại học 2004
106 Nguyễn Thị Thu Hương 1983 Đại học 2004
107 Nguyễn Phi Hùng 1986 Đại học 2004
108 Nguyễn Xuân Ngọc 1963 Đại học  
109 Nguyễn Hoàng Hưng   Đại học  
110 Nguyễn Nhật Cường   Đại học  
111 Nguyễn Vũ Ngọc   Đại học  
112 Nguyễn Hữu Chính 1960 Đại học  
113 Nguyễn Trung Kiên 1979 Đại học 2010
114 Đặng Quang Tâm 1987 Đại học 2012
115 Nguyễn Thành Đô 1991 Đại học 2009
116 Nguyễn Xuân Ngoạn 1942 Đại học 1964
117 Nguyễn Xuân Thọ 1967 Đại học 1990
118 Nguyễn Xuân Phú 1969 Đại học 1991
119 Nguyễn Xuân Quý 1971 Đại học 1994
120 Nguyễn Thị Thu Hằng 1986 Đại học 2011
121 Nguyễn Hoàng Hưng 1987 Đại học 2005
122 Nguyễn Hữu Xuất 1953 Đại học 1971
123 Nguyễn Hữu Cường 1979 Đại học 1997
124 Nguyễn Mai Hương 1981 Đại học 1999
125 Nguyễn Thị Thu Huyền 1981 Đại học 2000
126 Nguyễn Hữu Sắc 1956 Đại học 1979
127 Nguyễn Khắc Quân 1993 Đại học 2011
128 Nguyễn Thị Nga 1992 Đại học 2010
129 Đào Ngọc Cẩn 1939 Đại học 1966
130 Đào Ngọc Dũng 1975 Đại học 1997
131 Đào Thị Hải Yến 1990 Đại học 2012
132 Nguyễn Thị Thu Hiền 1976 Đại học 2004
133 Nguyễn Nhật Đang 1959 Thạc sỹ 2001
134 Nguyễn Kiên Cường 1981 Đại học 1999
135 Nguyễn Tiến Mạnh   1979 Đại học 2006
136 Nguyễn Thị Hà My 1984 Đại học 2011
137 Nguyễn Mạnh Hùng 1977 Đại học 2010
138 Nguyễn Tiến Mạnh   1979 Đại học 2006
139 Vũ Quang Hào  1948 Đại học 1970
140 Vũ Lệ Hằng 1978 Đại học 2006
141 Vũ Mạnh Cường 1980 Đại học 2011
142 Nguyễn Trí Hiếu   Đại học  
143 Nguyễn Ánh Dương   Đại học  
144 Nguyễn Nhật Cương   Đại học  
Khu 3
145 Vũ Văn Đình   Đại học  
146 Vũ Văn Phòng   Đại học  
147 Vũ Đình Thuyên   Đại học  
148 Nguyễn Đức Sang   Đại học 1976
149 Nguyễn Minh Phương   Đại học 2003
150 Nguyễn Đức Quyết   Đại học 2006
151 Đào Quốc Luật 1960 Đại học 1980
152 Đào Quốc Anh 1971 Đại học 2008
153 Nguyễn Thị Thảo   Đại học 2006
154 Nguyễn Trung Lượng   Đại học 1976
155 Nguyễn Thị Hải Yến   Đại học 2010
156 Nguyễn Văn Quân   Đại học 2012
157 Nguyễn Thị Hải Yến   Đại học  
158 Vũ Văn Đại   Đại học  
159 Lê Hồng Duyên   Đại học  
160 Nguyễn Thị Hằng   Đại học  
161 Nguyễn Thị Kim Dung   Đại học  
162 Nguyễn Thị Ngọc   Đại học  
163 Trần Xuân Thịnh 1984 Đại học 2008
164 Trần Mạnh Tuấn 1987 Đại học 2009
165 Trần Quốc Toàn 1989 Đại học 2011
166 Nguyễn Thị Kim Ngân   Đại học  
167 Lê Nhật Thu 1941 Cao học 1975
168 Nguyễn Thị Nga 1989 Đại học 2011
169 Nguyễn Trung Kiên  1980 Đại học 2003
170 Đào Thị Thanh Xuân 1987 Thạc sỹ 2012
171 Nguyễn Thị Hạnh 1990 Đại học 2012
172 Đào Ngọc Sơn  1971 Đại học 2006
173 Nguyễn Thị Thanh Long 1959 Đại học 1982
Khu 4
174 Nguyễn Việt Tuấn 1964 Đại học 1996
175 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1971 Đại học 2006
176 Nguyễn Minh Tú 1967 Đại học 1991
177 Nguyễn - Khôi 1974 Đại học 2003
178 Nguyễn - Quang 1945 Đại học 1983
179 Nguyễn Thị Thanh 1976 Đại học 2001
180 Nguyễn Thanh Phú 1980 Đại học 2005
181 Nguyễn Văn Hanh 1951 Đại học 1984
182 Nguyễn Thị Thảo 1988 Đại học 2012
183 Nguyễn Văn Thông 1954 Đại học 1998
184 Nguyễn Thị Nhung 1961 Đại học 1986
185 Nguyễn Văn Viễn 1987 Đại học 2012
186 Nguyễn Thị Vân 1990 Đại học 2011
187 Nguyễn Văn Vượng 1957 Đại học 1985
188 Nguyễn Xuân Trường 1987 Đại học 2010
189 Nguyễn Khắc Chức 1922 Đại học 1968
190 Nguyễn Văn Chất 1947 Đại học 1971
191 Nguyễn Việt Cường 1979 Thạc sỹ 2005
192 Nguyễn Việt Hùng 1988 Đại học 2011
193 Nguyễn Hồng Phú 1983 Thạc sỹ 2010
194 Nguyễn Thị Vân Hà 1985 Đại học 2006
195 Nguyễn Bá Hà   Đại học  
196 Vương Thị Thu Hà 1968 Đại học 2009
197 Nguyễn Thị Thanh Loan 1984 Đại học 2007
198 Nguyễn Ngọc Linh 1987 Đại học 2009
199 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 1986 Đại học 2008
200 Trần Thu Hiền 1986 Đại học 2008
201 Trần Thị Nhung 1990 Đại học 2012
202 Trần Văn Đồng 1986 Đại học 2008
203 Nguyễn Bá Sơn 1930 Đại học 1965
204 Nguyễn Mạnh Cường 1988 Đại học 2012
205 Nguyễn Văn Quang 1945 Đại học 1983
206 Nguyễn Hữu Thọ 1979 Đại học 2012
207 Vương Thị Thanh Huyền 1970 Đại học 2009
208 Nguyễn Thị Xuân 1966 Đại học  
209 Nguyễn Ngọc Cách 1942 Đại học 1965
210 Nguyễn Ngọc Việt 1971 Đại học 2008
211 Nguyễn Thị Thu Hương 1981 Đại học 2010
212 Nguyễn Ngọc Phụng 1944 Đại học 1966
213 Nguyễn Thị Thu Hương 1971 Đại học 2007
214 Nguyễn Thị Lê Hằng 1976 Đại học 2011
215 Nguyễn Minh Đức 1977 Đại học 2000
216 Nguyễn Thị Thanh Hưởng 1981 Đại học 2004
217 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1987 Đại học 2011
218 Nguyễn Thị Thu Hiền 1974 Đại học 1998
219 Nguyễn Anh Giang 1978 Đại học 2005
220 Nguyễn Hồng Nguyên 1977 Thạc sỹ 2010
221 Nguyễn Xuân Thùy 1980 Thạc sỹ 2008
222 Nguyễn Thị Thanh Dung 1985 Đại học 2009
223 Nguyễn Đức Lợi 1963 Đại học 1997
224 Nguyễn Thị Trung Tâm 1970 Đại học 1997
225 Nguyễn Trung Tuyến 1987 Đại học 2010
Khu 5
226 Nguyễn Văn Chiến 1947 Đại học 1978
227 Nguyễn Tuấn Hùng 1979 Đại học 2003
228 Nguyễn Anh Tuấn 1984 Đại học 2007
229 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1981 Đại học 2004
230 Nguyễn Trung Hy 1945 Đại học 1971
231 Trần Thị Luận 1950 Đại học 1983
232 Nguyễn Thái Sơn 1974 Đại học 2002
233 Nguyễn Thị Thu Hoa 1978 Đại học 2010
234 Nguyễn Thành Lâm 1976 Đại học 1998
235 Nguyễn Thị Minh Giang 1978 Đại học 2008
236 Nguyễn Thị Minh Hiền 1981 Đại học 2005
237 Nguyễn Đăng Cộng 1947 Đại học 1972
238 Nguyễn Thị Thủy 1978 Đại học 1989
239 Nguyễn Thị Thanh 1974 Đại học 1992
240 Đào Anh Tuấn 1982 Đại học 2005
241 Đào Xuân Trường 1986 Đại học 2009
242 Quản Trọng Nam 1981 Đại học 2003
243 Quản Thị Thanh Nhàn 1984 Đại học 2006
244 Quản Thị Phương Nhung 1986 Đại học 2007
245 Nguyễn Khắc Thành 1973 Đại học 1996
246 Quản Thị Oánh 1952 Đại học 1975
247 Quản Trung Thành 1981 Thạc sỹ 2012
248 Quản Thị Thúy Quỳnh 1983 Đại học 2009
249 Nguyễn Văn Sắc 1929 Đại học 1968
250 Đào Văn Dũng 1976 Đại học 2008
251 Nguyễn Thị Bình 1980 Đại học  
252 Đào Thị Huyền Trang 1988 Đại học 2010
253 Nguyễn Thị Thúy Hồng 1974 Thạc sỹ 2005
254 Đào Văn Tuyên 1934 Đại học 1962
255 Nguyễn Hà Tuyên 1976 Đại học 1998
256 Nguyễn Hồng Quân 1977 Thạc sỹ  
257 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1984 Thạc sỹ 2006
258 Nguyễn Thị Thu Hiền 1978 Đại học 2008
259 Nguyễn Xuân Dũng 1972 Đại học 2004
260 Đặng Thị Bích Ngọc 1971 Đại học 1993
261 Nguyễn Thị Minh Thúy   Đại học  
262 Nguyễn Xuân Trường 1974 Thạc sỹ 2009
263 Nguyễn Xuân Chiến 1979 Đại học 2001
264 Nguyễn Thị Hồng Thắng 1981 Đại học 2006
265 Nguyễn Thị Kim Oanh 1959 Đại học 1993
266 Nguyễn Mạnh Cường 1980 Đại học 2010
Khu 6
267 Nguyễn Đức Tuấn 1979 Đại học 2004
268 Nguyễn Đức Hưng 1983 Đại học 2005
269 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1978 Đại học 2003
270 Nguyễn Thiện Thuật 1939 Đại học 1973
271 Nguyễn Chí Toản 1984 Đại học 2006
272 Nguyễn Thị Kim Oanh 1986 Đại học 2008
273 Nguyễn Linh Hương 1980 Đại học 2002
274 Nguyễn Linh Tâm 1984 Đại học 2005
275 Quản Thị Lộc 1980 Đại học 2003
276 Nguyễn Trung Thịnh 1952 Đại học 1991
277 Nguyễn Trung Ngọc 1969 Đại học 2008
278 Nguyễn Thị Đại Hà 1980 Đại học 2000
279 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1978 Đại học 1998
280 Nguyễn Tiến Hùng 1971 Đại học 1990
281 Nguyễn Thị Nguyệt 1982 Đại học 2005
282 Nguyễn Đức Thắng 1985 Đại học 2010
283 Nguyễn Trung Hiếu 1981 Đại học 2004
284 Nguyễn Thị Bích Hà 1978 Đại học 2000
285 Nguyễn Trung Đức 1940 Đại học 1964
286 Nguyễn Tuấn Hùng 1968 Đại học 1990
287 Nguyễn Việt Hưng 1972 Đại học 1994
288 Nguyễn An Huy 1974 Đại học 1996
289 Nguyễn Việt Dũng 1979 Đại học 2003
290 Đào Văn Thanh 1983 Đại học 2010
291 Đào Văn Hải 1985 Đại học 2009
292 Nguyễn Trung Tuấn 1986 Đại học 2009
293 Nguyễn Trung Phong 1971 Đại học 1997
294 Nguyễn Anh Phú 1977 Đại học 2003
295 Nguyễn Trung Quân 1986 Đại học 2012
296 Nguyễn Hồng Chung 1990 Đại học 2012
297 Nguyễn Đức Trường 1989 Đại học 2011
298 Hà Thị Quỳnh Chúc 1983 Đại học 2008
299 Hà Thị Lan Hương 1986 Đại học 2009
300 Nguyễn Thị Thu 1971 Đại học 2006
301 Trần Thị Dương 1980 Đại học 2002
302 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1977 Đại học 2012
303 Nguyễn Thị Trang Nhung 1979 Đại học 2009
304 Nguyễn Thị Thu Huyền 1981 Đại học 2005
305 Nguyễn Anh Tuấn 1988 Đại học 2010
306 Bùi Kim Yến 1945 Đại học 1980
307 Vũ Huy Long 1970 Đại học 1992
308 Vũ Anh Tuấn 1971 Đại học 1992
309 Vũ Hải Phong 1974 Đại học 1995
310 Nguyễn Văn Dũng 1955 Đại học 1978
311 Nguyễn Mạnh Quỳnh 1984 Đại học 2010
312 Nguyễn Thị Lịch 1954 Đại học 2000
Khu 7 
313 Lê Thị Thiên Lý 1968 Thạc sỹ 2006
314 Lê Thị Lan Hương 1974 Đại học 2000
315 Lê Thị Minh Phương 1977 Thạc sỹ 2002
316 Lê Thị Minh Huyền 1980 Thạc sỹ 2004
317 Lê Quang Vinh 1955 Đại học 1980
318 Lê Hương Thu 1979 Đại học 2007
319 Lê Quang Vĩnh 1986 Đại học 2008
320 Nguyễn Thị Hải Yến 1973 Đại học 2010
321 Đinh Khương Tú 1977 Đại học 1999
322 Phạm Thị Bích Hồng 1988 Đại học 2009
323 Lê Như Phượng 1966 Đại học  
324 Lê Thị Kim Dung 1974 Đại học 1994
325 Lê Thanh Giang 1985 Đại học 2009
326 Nguyễn Xuân Khâm   Đại học 1965
327 Nguyễn Kim Sơn   Đại học 1980
328 Nguyễn Xuân Lâm 1974 Đại học 1994
329 Nguyễn Thị Bích Dung 1976 Đại học 2006
330 Nguyễn Thị Hồi Xuân 1985 Đại học  
331 Nguyễn Văn Hải   Đại học  
332 Nguyễn Trung Phát   Đại học 1978
333 Nguyễn Thị Kim Liên   Đại học 1989
334 Nguyễn Thị Út Tám 1972 Đại học 1991
335 Lê Mạnh Hùng 1976 Đại học 2007
336 Lê Thị Yên 1981 Đại học 2011
337 Lê Tiến Dũng 1983 Đại học 2007
338 Bùi Thị Hải Linh 1981 Đại học 2004
339 Lê Hoài Nam 1981 Đại học 2004
340 Hoàng Phương Hạnh 1988 Đại học 2009
341 Nguyễn Thị Kim Oanh 1978 Đại học 2001
342 Nguyễn Thị Thùy Dương 1983 Đại học 2006
343 Nguyễn Quỳnh Phương 1985 Đại học 2009
344 Nguyễn Trung Kiên 1981 Đại học  
345 Nguyễn - Thắng 1955 Đại học 1986
346 Nguyễn Mạnh Toàn 1961 Đại học 1981
347 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 2005
348 Nguyễn Minh Tùng 1981 Đại học 2005
349 Nguyễn Thùy Linh 1983 Đại học 2008
350 Trần Thị Thu Hằng 1986 Đại học 2009
351 Hoàng Thị Tuyết Nhung 1979 Đại học 2011
352 Nguyễn Thị Lan Hương 1983 Đại học 2005
353 Nguyễn Mạnh Hoàn 1982 Đại học 2004
354 Nguyễn Việt Liên 1981 Đại học 2004
355 Nguyễn Hữu Hải 1989 Đại học 2011
356 Nguyễn Thị Hiền   Đại học 2002
357 Nguyễn Văn Hoàng 1982 Thạc sỹ 2010
358 Nguyễn Thị Thu Hà 1976 Đại học 1999
359 Lê Huy Cường 1982 Đại học 2004
360 Lê Cường Thịnh 1985 Đại học 2007
361 Lê Hồng Linh 1987 Đại học 2012
362 Lê Thị Thanh 1968 Đại học 2011
363 Lê Huy Cường 1982 Đại học 2004
364 Lê Cường Thịnh 1985 Đại học 2007
365 Lê Hồng Linh 1987 Đại học 2012
366 Nguyễn Thị Ngân Long 1937 Đại học 1959
367 Nguyễn Quang Ngọc 1967 Đại học 2002
368 Nguyễn Thị Bích Hằng 1971 Đại học 1995
369 Nguyễn Bình Minh 1959 Thạc sỹ 2012
370 Nguyễn Thị Hà 1990 Đại học 2012
371 Nguyễn Hùng Cường 1984 Thạc sỹ 2012
372 Lê Như Hưởng 1946 Đại học 1965
373 Lê Mạnh Anh 1974 Đại học 1996
374 Lê Quang Anh 1976 Đại học 2000
375 Lê Tuấn Anh 1987 Đại học 2009
376 Lê Kim Yến 1961 Đại học 2009
377 Lê Như Tiến 1963 Đại học 1993
378 Vũ Thị Minh 1964 Đại học 2005
379 Lê Kim Liên  1967 Đại học 1991
380 Lê Kim Nga 1974 Đại học 1994
381 Lê Rượu Trang 1990 Đại học 2012
382 Nguyễn Quý Triện 1958 Đại học 1996
383 Nguyễn Thị Thảo 1966 Đại học 1992
384 Nguyễn Xuân Trường 1992 Đại học 2010
385 Lê Như Long 1938 Đại học 1976
386 Vũ Thị Thanh Hương 1984 Đại học 2013
Khu 8
387 Nguyễn Tư Liêu 1936 Đại học 1967
388 Nguyễn Việt Đức 1964 Thạc sỹ 2010
389 Nguyễn Mạnh Hà 1968 Thạc sỹ 2001
390 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1971 Đại học 2008
391 Nguyễn Thị Minh Hải 1974 Đại học 1998
392 Nguyễn - Trường 1960 Đại học 1996
393 Nguyễn - Thực 1930 Đại học 1964
394 Nguyễn Đức Anh 1987 Đại học 2010
395 Nguyễn Mạnh Hải 1978 Thạc sỹ 2007
396 Trần Thị Trang 1983 Đại học 2011
397 Nguyễn Trung Tân 1949 Đại học 1990
398 Nguyễn Thị Hồng Đào 1976 Đại học 2001
399 Nguyễn Trung Hà 1978 Đại học 2006
400 Đặng Thị Tuyết Thanh 1972 Thạc sỹ 2002
401 Nguyễn Ngọc Nam 1981 Đại học 2011
402 Nguyễn Thị Hương 1977 Đại học 2010
403 Nguyễn Thị Giang 1979 Đại học 2011
404 Nguyễn Hữu Tú 1971 Đại học 2000
405 Nguyễn Phi Tráng 1988 Đại học 2011
406 Trần Kim Ngân 1970 Đại học 2009
407 Nguyễn Mạnh Hùng 1959 Đại học 2005
408 Thiều Thị Thịnh 1957 Đại học 2007
409 Nguyễn Vinh Quang 1973 Đại học 2011
410 Nguyễn Thị Minh Huệ 1975 Đại học 2008
411 Đỗ Thị Huyền 1976 Đại học 2000
412 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1988 Đại học 2011
413 Nguyễn Thành Đô 1965 Đại học 2008
414 Lê Thị Tuyết Mai 1974 Đại học 2009
415 Nguyễn Ngọc Linh 1989 Đại học 2012
416 Nguyễn Hữu Hòa.  1954 Đại học 1982
417 Đặng Thị Dung  1956 Đại học 1977
418 Nguyễn Thị Hồng Minh.  1982 Thạc sỹ 2006
419 Nguyễn Thu Hằng.  1986 Đại học 2008
420 Nguyễn Thị Hợi.  1958 Đại học 1980
421 Nguyễn Thị Hoa.   1968 Đại học 2001
422 Nguyễn Thị Quế.   1971 Đại học 2009
423 Nguyễn Tiến Thịnh.   1990 Đại học 2012
424 Lưu Thị Hồng Yến 1962 Đại học 2005
425 Nguyễn Thùy Linh 1986 Đại học 2010
426 Nguyễn Tuyết Lan 1990 Đại học 2012
427 Đỗ Thị Tình 1979 Đại học 2001
428 Nguyễn Thị Tuyết 1951 Đại học 1974
Khu 9
429 Lê Thị Mai Quỳnh 1985 Đại học 2007
430 Nguyễn Thu Hà 1989 Đại học 2011
431 Nguyễn Trọng Khả 1977 Đại học 2002
432 Nguyễn Tác Su 1944 Đại học 1966
433 Nguyễn Tiến Cử 1941 Đại học 1980
Khu 10
434 Nguyễn Văn Thắng 1937 Đại học 1972
435 Nguyễn Văn Nguyên 1937 Đại học 1972
436 Nguyễn Văn Hạnh 1930 Đại học 1964
437 Lê Văn Cử 1939 Đại học 1964
438 Nguyễn Thị Minh Hồ 1962 Đại học 1983
439 Lê Anh Giang 1974 Đại học 2003
440 Nguyễn Huy Huyến 1978 Đại học 2003
441 Nguyễn Văn Hùng 1981 Đại học 2006
442 Nguyễn Văn Đăng   Đại học  
443 Nguyễn Văn Vượng   Đại học  
444 Nguyễn Ngọc Lâm 1961 Đại học 1989
445 Lê Thị Bích Hằng 1987 Đại học 2009
446 Nguyễn Văn Thức 1980 Đại học 2002
447 Nguyễn Thị Thu 1987 Đại học 2009
448 Lê Văn Thiêm 1977 Đại học 2000
449 Lê - San 1978 Đại học 2008
450 Lê Thị Minh Diễm 1979 Đại học 2002
451 Lê Văn Linh 1983 Đại học 2005
452 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1978 Đại học 2006
453 Nguyễn Thùy Hoa 1990 Đại học 2012
454 Bùi Thị Bích Hường 1950 Đại học 1972
455 Nguyễn Thị Trang 1987 Đại học 2009
456 Nguyễn Đình Lĩnh 1989 Đại học 2012
457 Đỗ Thị Bích Thảo 1987 Đại học 2010
458 Nguyễn Thị Hằng Nga 1987 Đại học 2012
459 Nguyễn Thị Kim Ngân 1990 Đại học 2012
460 Nguyễn Thị Minh Hường 1973 Đại học 2001
461 Nguyễn Thị Thu Hằng 1975 Đại học 2007
462 Lê Thị Bích Thủy 1980 Đại học 2008
463 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1970 Đại học 2009
464 Nguyễn Văn Thức 1980 Đại học 2003
465 Nguyễn Bảo Trung 1985 Đại học 2010
466 Nguyễn Tân Văn 1987 Đại học 2010
467 Nguyễn Xuân Thao 1989 Đại học 2008
468 Nguyễn Thùy Hoa 1990 Đại học 2012
469 Nguyễn Thùy Hoa  1990 Đại học 2012
470 Nguyễn Thị Thu  1987 Đại học 2009
471 Đào Ngọc Sơn  1971 Đại học 2006
Khu 11
472 Nguyễn Cao Hạnh 1958 Đại học 1987
473 Nguyễn Thị Bích Ngà 1961 Đại học 2009
474 Nguyễn Hữu Thùy 1960 Đại học 1997
475 Nguyễn Mạnh Hùng 1964 Đại học 2009
476 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 1966 Thạc sỹ 2001
477 Nguyễn Xuân Mạnh 1972 Đại học 1998
478 Nguyễn Hồng Thủy 1980 Đại học 2003
479 Nguyễn Hồng Nhung 1982 Đại học 2005
480 Nguyễn Thái Hà Linh 1983 Đại học 2010
481 Nguyễn Quang Minh 1985 Đại học 2008
482 Nguyễn Thùy Trang 1988 Đại học 2012
483 Đặng Thị Thịnh 1949 Đại học 1971
484 Đặng Thị Hằng 1952 Đại học 2001
485 Đặng Thị Thanh Huyền 1955 Đại học 1980
486 Đặng Quốc Sơn 1965 Đại học 1986
487 Nguyễn Phương Lâm 1987 Đại học 2007
488 Đặng Xuân Giang 1983 Đại học 2006
489 Nguyễn Xuân Hùng 1979 Đại học 2006
490 Nguyễn Thị Minh Huệ 1967 Đại học 1991
491 Nguyễn Thị Thu Hà 1969 Đại học 2010
492 Phạm Ạnh Dũng 1970 Đại học 1992
493 Nguyễn Quang Hưng 1972 Đại học  
494 Trần Thị Bích Dung 1961 Đại học 2007
495 Phan Thị Hương Ly 1984 Đại học 2012
496 Phan Thúy Quỳnh 1987 Đại học 2012
497 Nguyễn Văn Chiêu 1936 Đại học 1968
498 Nguyễn Văn Hanh 1939 Đại học 1964
499 Nguyễn Hữu Tăng 1942 Đại học 1979
500 Nguyễn Trường Thọ 1957 Đại học 1979
501 Nguyễn Thị Hồng Vân 1966 Đại học 2006
502 Nguyễn Trung Kiên 1980 Đại học 2002
503 Nguyễn Thảo 1977 Đại học 2000
504 Nguyễn Thị Thủy 1986 Đại học 2007
505 Nguyễn Anh Tuấn 1982 Đại học 2005
506 Nguyễn Văn Khiêm 1943 Đại học 1970
507 Nguyễn Anh Khoa 1976 Đại học 1999
508 Nguyễn Trung Kiên 1976 Đại học 2003
509 Nguyễn Hương Giang 1985 Đại học 2006
510 Nguyễn Văn Đại 1937 Đại học 1962
511 Nguyễn Đại Phong 1971 Đại học 1992
512 Nguyễn Văn Cương 1976 Đại học 1999
513 Nguyễn Thị Lan Anh 1979 Đại học 2002
514 Nguyễn Khắc Lợi 1932 Đại học 1955
515 Nguyễn Văn Trãi 1942 Đại học 1969
516 Nguyễn Lê Minh 1986 Đại học 2009
517 Nguyễn Thành Long 1976 Đại học 2005
518 Nguyễn Quốc Bảo 1950 Thạc sỹ 1985
519 Nguyễn Quốc Khánh 1960 Đại học 2005
520 Nguyễn Quốc Huy 1967 Đại học 2004
521 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1981 Thạc sỹ 2007
522 Nguyễn Quốc Minh 1984 Đại học 2008
523 Nguyễn Thị Hồng 1948 Đại học 1974
524 Nguyễn Viết Lộ 1942 Đại học 1975
525 Nguyễn Viết Lâm 1970 Đại học 2005
526 Nguyễn Thanh Hải 1972 Đại học 1999
527 Nguyễn Thu Hằng 1975 Đại học 1996
528 Nguyễn Ngọc Lan 1977 Đại học 1999
529 Nguyễn Kim Sang 1938 Đại học 1962
530 Chu Mạnh Hiền 1981 Đại học 2006
531 Nguyễn Xuân Bảng 1960 Đại học  
532 Nguyễn - Thao 1962 Đại học  
533 Nguyễn Tiến Dũng 1969 Đại học  
534 Nguyễn Thị Thu Hương 1987 Đại học 2009
535 Nguyễn Thị Khoa 1980 Đại học 2005
536 Nguyễn Nhật Ninh 1933 Đại học 1962
537 Nguyễn Nhật Nghĩa 1962 Đại học 1988
538 Nguyễn Nhật Tâm 1982 Thạc sỹ 2011
539 Nguyễn Ngô Long  1963 Đại học 2011
540 Nguyễn Thị Nhung 1988 Đại học 2012
541 Nguyễn Thị Kim Dung 1960 Đại học 2005
542 Nguyễn Hồng Nam 1953 Đại học 1980
543 Nguyễn Thị Liên 1948 Đại học 1970
544 Nguyễn Văn Vĩnh 1943 Đại học 1964
545 Nguyễn Thị Hương Giang 1969 Đại học 1998
546 Nguyễn Việt Hà 1974 Đại học 2000
547 Nguyễn Thị Mùi 1946 Đại học 1968
548 Nguyễn Văn Yến 1949 Đại học 1972
549 Nguyễn Hải Phong 1973 Đại học 1995
550 Nguyễn Văn Thành 1973 Đại học 1995
551 Nguyễn Văn Công 1976 Đại học 1998
552 Nguyễn Văn Sơn 1957 Đại học  
553 Nguyễn Văn Duy   Đại học  
554 Nguyễn Văn Cường 1958 Đại học  
555 Nguyễn Minh Hải 1957 Đại học  
556 Đào Văn Nhân 1952 Đại học  
557 Đào Văn Phú 1954 Đại học  
558 Đào Văn Sơn 1965 Đại học 1987
559 Đào Thị Thìn 1957 Đại học  
560 Nguyễn Thị Bê 1949 Đại học 1972
561 Nguyễn Quang Chung 1952 Đại học 1991
562 Nguyễn Thị Tâm Thu 1968 Đại học 2000
563 Nguyễn Văn Kiên 1952 Đại học 1975
564 Nguyễn Ngọc Lương 1982 Đại học 2005
565 Nguyễn Thu Giang 1979 Đại học 2003
566 Nguyễn Phương Thanh 1984 Đại học 2006
567 Cấn Thị Quỳnh Lan 1970 Thạc sỹ 1998
568 Cấn Việt Hà 1979 Thạc sỹ 2007
569 Nguyễn Hữu Vượng 1940 Đại học 1972
570 Nguyễn Thị Long Vân 1964 Đại học 2004
571 Nguyễn Thế Ninh   Thạc sỹ 2011
572 Nguyễn Quang Tuấn 1968 Đại học 1989
573 Nguyễn Đức Long 1983 Đại học 2006
574 Nguyễn Văn Dũng 1960 Đại học 1997
575 Nguyễn - Kiên 1987 Đại học 2010
576 Nguyễn Việt Trung 1986 Đại học 2008
577 Cấn Thị Thanh Nhung 1983 Đại học 2005
578 Nguyễn Văn Đồng 1945 Đại học 1968
579 Nguyễn Thị Vinh 1947 Đại học 1971
580 Nguyễn Thu Én 1968 Đại học 2002
581 Nguyễn Minh Hòa  1972 Đại học 2003
582 Nguyễn Duy Đông  1973 Đại học 1995
583 Nguyễn Thị Tố Uyên 1972 Đại học 1997
584 Nguyễn Duy Tuyên 1977 Đại học 2001
585 Nguyễn Duy Minh  1981 Đại học 2003
586 Trần Thị Thanh 1974 Đại học 2006
587 Nguyễn Thị Phú 1979 Đại học 2012
588 Nguyễn Mạnh Toàn 1974 Đại học 2011
589 Nguyễn Thị Khoa 1945 Đại học 1980
590 Ngô Thị Thủy   Đại học  
Khu 12
591 Đặng Thu Trà 1972 Thạc sỹ  
592 Đặng Bạch Dương 1974 Thạc sỹ 2009
593 Hoàng Thị Thu Hương 1982 Đại học  
594 Hoàng Thị Nguyên 1989 Đại học 2011
595 Đặng Văn Chu 1932 Đại học  
596 Đặng Thị Chính 1955 Đại học  
597 Đặng Anh Dũng 1958 Đại học  
598 Đặng Xuân Cung 1968 Đại học  
599 Đặng Xuân Lâm 1972 Đại học  
600 Đỗ Thu Hương 1985 Đại học  
601 Đỗ Thu Phương   Đại học  
602 Đào Ngọc Châm 1963 Đại học 2002
603 Đào Thu Hương 1965 Đại học 1995
604 Đặng Ngọc Đức 1966 Đại học 1983
605 Đặng Lê Tuyết Trinh 1987 Thạc sỹ 2012
606 Đặng - Oánh 1945 Đại học 1968
607 Lê Thị Luyến 1951 Đại học 1981
608 Đặng Hoàng Oanh 1968 Đại học 1992
609 Đặng Bạch Yến 1970 Đại học 1995
610 Đặng Lê Huyền Trang 1990 Đại học 2012
611 Đặng Thị Hiển 1963 Đại học 1985
612 Đặng Ngọc Bích 1962 Đại học 2000
613 Đặng Thị Mai 1952 Đại học 1974
614 Đặng Phương Nam 1965 Đại học  
615 Đặng Thị Bắc 1968 Đại học  
616 Đặng Quang Huy 1970 Đại học  
617 Nguyễn Văn Toại 1940 Đại học  
618 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1986 Đại học 2012
619 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 1998
620 Nguyễn Phương Linh 1980 Đại học 2002
621 Nguyễn - Hòa 1937 Đại học 1961
622 Nguyễn Thành Châu 1960 Thạc sỹ  
623 Nguyễn Thành Nam 1962 Thạc sỹ 1998
624 Nguyễn Việt Thắng 1969 Thạc sỹ 2004
625 Nguyễn Thị Lan Hương 1973 Thạc sỹ 2007
626 Phùng Thị Thủy 1973 Thạc sỹ 2002
627 Đặng Hữu Toại 1961 Đại học 1985
628 Đặng Thị Hương   Đại học  
629 Hoàng Thu Hương 1982 Đại học 2003
630 Đặng Thị Minh Nguyệt 1981 Đại học 2005
631 Đặng Minh Hồng 1980 Đại học 2004
632 Đặng Ngọc Lanh 1958 Đại học  
633 Nguyễn Thị Kim Tuyết 1974 Thạc sỹ 2008
634 Nguyễn Hồng Phong 1977 Đại học 2010
635 Đặng Thiên Sơn 1963 Đại học 1993
636 Đặng Thị Thanh 1977 Đại học 2008
637 Đặng Thị Thoả 1983 Đại học 2008
638 Đặng Vũ Thu Hằng 1960 Thạc sỹ 1984
639 Đặng Vũ Hà 1954 Đại học 1984
640 Đặng Vũ Long 1968 Đại học 1993
641 Nguyễn Văn Nam 1965 Đại học 1989
642 Nguyễn Văn Chiến 1967 Thạc sỹ 1992
643 Nguyễn Văn Thắng 1970 Đại học 1995
644 Nguyễn Thị Hương 1973 Đại học 1997
645 Đặng Thị Bạch Dương   Đại học 2000
646 Đoàn Văn Tuấn   Đại học 1999
647 Dương Huy Thuần   Đại học 1970
648 Đoàn Thị Hương Sen   Đại học 2001
649 Nguyễn Ngọc Quân 1968 Đại học 2007
650 Đặng Thị Thanh Huệ 1971 Đại học 2009
651 Nguyễn Minh Thúy 1965 Đại học  
652 Nguyễn Lệ Thủy 1968 Đại học  
653 Nguyễn Ngọc Trâm 1970 Đại học  
Khu 13
654 Nguyễn Thị Thúy An 1974 Đại học 2010
655 Nguyễn Thi Thu Thủy 1979 Đại học 2006
656 Nguyễn Thị Minh Tâm 1969 Đại học 2006
657 Đỗ Tiến Dũng 1957 Thạc sỹ 2000
658 Đỗ Nhân Đạo 1966 Thạc sỹ 2008
659 Đỗ Tiến Mạnh 1985 Đại học 2007
660 Nguyễn Văn Quang 1980 Thạc sỹ 2009
661 Nguyễn Văn Tùy 1952 Đại học 2000
662 Nguyễn Hải Long 1960 Đại học  
663 Nguyễn Thị Thu Trang 1982 Đại học 2008
664 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 1988 Đại học 2010
665 Nguyễn Quang Sản 1959 Đại học 1999
666 Nguyễn Quang Thùy 1963 Đại học 2005
667 Nguyễn Thị Hằng 1983 Đại học 2005
668 Lê Khắc Đông 1969 Đại học 2004
669 Phạm Thúy Nga 1961 Đại học 2000
670 Nguyễn Trung Dũng 1979 Đại học 2002
671 Nguyễn Thị Minh 1981 Đại học 2002
672 Nguyễn Mạnh Cường 1985 Đại học 2010
673 Phạm Thị Thúy Linh 1985 Đại học 2010
674 Nguyễn Ngọc Anh 1986 Đại học 2010
675 Đỗ Mạnh Kiểm 1950 Đại học 1979
676 Nguyễn Thị Cần 1952 Đại học 1974
677 Đỗ Phương Thảo 1976 Đại học 1999
678 Đỗ Phương Thuận 1979 Đại học 2002
679 Đỗ Thị Thơm 1982 Đại học 2005
680 Nguyễn Thị Liên 1952 Đại học 1974
681 Đỗ Văn Quang 1931 Đại học 1978
682 Nguyễn Tùng Ngọc 1988 Đại học 2010
683 Đỗ Văn Minh 1968 Đại học  
684 Đỗ Xuân Bình 1975 Đại học 2010
685 Đỗ Thị Mai 1969 Đại học  
686 Nguyễn Thị Ngọc 1981 Đại học 2004
687 Nguyễn Tuấn Thành 1982 Đại học 2008
688 Tạ Thị Thu Thủy 1983 Đại học 1999
689 Nguyễn Thành Long 1977 Đại học 1999
690 Nguyễn Thị Lan Anh 1979 Đại học 2004
691 Nguyễn Tiến Phương 1981 Đại học 2004
Khu 14
692 Hoàng Văn Hậu 1951 Đại học 1977
693 Hoàng Yến 1977 Đại học 1991
694 Hoàng Thị Hồng Nhung 1978 Đại học 2001
695 Hoàng Lệ Thu 1983 Đại học 2005
696 Nguyễn Quốc Biên 1984 Đại học 2008
697 Nguyễn Thị Thu Trang 1987 Đại học 2009
698 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1971 Đại học 2005
699 Nguyễn Xuân Phương 1966 Đại học 2012
700 Nguyễn Thị Huyền Vy   Đại học 1974
701 Trần Thanh Huyền   Đại học  
702 Nguyễn Tư Tạo 1943 Đại học 1973
703 Nguyễn Anh Đào   Đại học  
704 Nguyễn Tư Khoa   Đại học  
705 Nguyễn Kim Thoa 1973 Đại học  
706 Nguyễn Tư Minh   Đại học  
707 Trần - Quyết 1986 Đại học 2010
708 Trần Đức Lượng 1981 Đại học 2004
709 Trần Mạnh Hải 1979 Đại học 2002
710 Trần Lê Hà 1983 Đại học 2007
711 Trần Văn Hào 1956 Đại học 1989
712 Nguyễn Thị Hương Giang 1983 Đại học 2006
713 Nguyễn Thị Thu Thủy 1979 Đại học 2006
714 Nguyễn Xuân Hiền 1982 Đại học 2010
715 Nguyễn Ngọc Lan 1982 Đại học 2008
716 Nguyễn Ngọc Bảo 1944 Đại học 1976
717 Phạm Thị Tiến 1953 Đại học 1978
718 Nguyễn Thị Xuân Thu 1981 Đại học 2005
719 Nguyễn Khánh Vân 1983 Đại học 2008
720 Nguyễn Ngọc Tuyên 1961 Đại học 1996
721 Đào Thị Minh Khoát 1968 Đại học 2006
722 Nguyễn Thi Hảị Yến 1980 Đại học  
723 Trần Trọng Lan 1959 Đại học 1983
724 Trần Ngọc Thọ 1958 Đại học 1984
725 Trần Đình Mạnh 1972 Đại học 2000
726 Trần Thị Hồng 1948 Đại học 1971
727 Trần Thị Thanh Hương 1985 Đại học 2007
728 Đào Ngọc Quý  1970 Đại học 2005
Khu 15
729 Nguyễn Quang Huy 1984 Đại học 2008
730 Nguyễn Ngô Trạch 1941 Đại học 1965
731 Nguyễn Thị Đồng 1943 Đại học 1969
732 Nguyễn Thị Lan 1969 Đại học 2006
733 Nguyễn Thị Hồng Giang 1969 Đại học 1009
734 Nguyễn Thị Hương 1971 Đại học 1997
735 Nguyễn Chí Hiếu 1977 Đại học 2003
736 Đinh Thị Thanh Bình 1973 Đại học 1996
737 Nguyễn Kim Trung   Đại học  
738 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 1991 Đại học  
739 Nguyễn Duy Toàn 1985 Thạc sỹ 2012
740 Nguyễn Đức Cận 1951 Đại học 1975
741 Nguyễn Văn Hùng 1965 Đại học  
742 Đặng Văn Bẩy   Đại học  
743 Đào Văn Đức 1971 Đại học  
744 Nguyễn Thị Doanh   Đại học  
745 Nguyễn Thị Thanh   Đại học 2012
746 Nguyễn Thị Kim Thoa   Đại học 2012
747 Nguyễn Văn Đính 1942 Đại học 1988
748 Nguyễn Thị Phương Loan 1973 Đại học 2002
749 Nguyễn Thị Phương Lâm 1975 Đại học 2001
750 Nguyễn Tiến Đại 1980 Đại học 2010
751 Nguyễn Văn Thích 1925 Đại học 1958
752 Nguyễn Thiện Thuật 1948 Đại học 1971
753 Nguyễn Văn Đại 1962 Đại học  
754 Nguyễn Thị Xuân 1969 Đại học 2002
755 Nguyễn Mạnh Hùng 1965 Đại học 1988
756 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 2000
757 Nguyễn Thị Phương Lan 1978 Đại học 2002
758 Nguyễn Thanh Tùng 1980 Đại học 2004
759 Nguyễn Quốc Toàn 1982 Đại học 2006
760 Nguyễn Phương Thủy 1985 Đại học 2009
761 Nguyễn Quang Minh 1986 Đại học 2010
762 Nguyễn Thị Hải Yến 1977 Đại học  
763 Nguyễn Quốc Huy 1979 Đại học 2006
764 Nguyễn Quốc Hưng 1981 Đại học 2008
765 Dương Thị Hương Giang 1987 Đại học 2009
766 Nguyễn Thị Thu Cúc 1979 Đại học 2008
767 Nguyễn Thị Chỉ 1949 Đại học  
768 Nguyễn Sinh Ngữ 1931 Đại học 1972
769 Nguyễn Thị Lan Anh 1968 Đại học 1990
770 Nguyễn Thị Thìn 1952 Đại học 1986
771 Đặng Xuân Hằng 1936 Đại học 1971
772 Đặng Xuân Hải 1960 Đại học 1998
773 Đặng Thị Hà 1963 Đại học 2005
774 Đặng Thị Ngân 1972 Đại học 2006
775 Đặng Quang Thái 1982 Thạc sỹ 2008
776 Đặng Thu Trang 1984 Đại học 2008
777 Đặng Văn Lanh 1952 Thạc sỹ 2005
778 Đặng Ngọc Linh 1984 Thạc sỹ 2011
779 Đặng Thị Quỳnh Liên 1987 Thạc sỹ 2012
Khu 16
780 Nguyễn Thanh Bình 1979 Đại học 2005
781 Đào Thị Kim Quế 1983 Thạc sỹ 2008
782 Nguyễn Trung Thùy 1986 Đại học 2010
783 Lê Thị Việt Hà 1978 Đại học  
784 Lê Thị Kim Dung 1980 Đại học  
785 Nguyễn Mạnh Ngần 1972 Đại học  
786 Nguyễn Thị Thu Thủy 1987 Đại học  
787 Nguyễn Hữu Kiên 1984 Đại học 2010
788 Lê Thị Bích Ngọc 1974 Đại học  
789 Lê Văn Thịnh 1956 Đại học  
790 Đặng Văn Thực 1959 Thạc sỹ  
791 Lê Văn Hào 1952 Đại học  
792 Nguyễn Thẩm Dương 1935 Đại học 1973
793 Nguyễn Văn Phong 1967 Đại học  
794 Lê Thế Huy 1982 Đại học  
795 Nguyễn Minh Tú 1982 Đại học  
796 Đào Thị Châm 1976 Đại học  
797 Đặng Thị Hải Yến 1987 Đại học  
798 Đào Thị Hằng 1983 Đại học  
799 Đỗ Thị Tứ 1975 Đại học  
800 Trần Thị Phương Thảo 1990 Đại học 2012
801 Nguyễn Thị Kim Anh 1989 Đại học  
802 Nguyễn Văn Quế   Đại học  
803 Nguyễn Văn Quang 1949 Đại học 1979
804 Trần Thị Hòa 1952 Đại học 1994
805 Nguyễn Toàn Thắng 1981 Đại học 2004
806 Nguyễn Đức Lợi 1983 Đại học 2006
807 Nguyễn Văn Hùng   Đại học  
808 Nguyễn Khắc Ánh   Đại học  
809 Đào Ngọc Lung 1949 Thạc sỹ  
810 Đào Thanh Ngọc 1972 Cao học  
811 Đào Việt Hưng 1978 Cao học  
812 Đào Thị Hà 1975 Đại học  
813 Nguyễn Văn Ty 1932 Đại học  
814 Đào Thị Kim Quế 1983 Thạc sỹ 2008
815 Nguyễn Trung Thùy 1986 Đại học 2010
816 Nguyễn Thị Xuân 1979 Đại học 2010
817 Nguyễn Ngọc Hồ 1983 Đại học 2005
Khu 17
818 Nguyễn Trung Đồng   Đại học  
819 Nguyễn Văn Thắng   Đại học  
820 Đỗ Văn Thiện   Đại học  
821 Đỗ Thị Loan   Đại học 2009
822 Đỗ Trung Dũng   Đại học 2008
823 Đỗ Mạnh Hùng   Đại học 2008
824 Nguyễn Thị Loan   Đại học 2012
825 Nguyễn Trung Tuấn   Đại học  
826 Đặng Tiến Minh   Đại học  
827 Đặng Tiến Quân   Đại học  
828 Nguyễn Quốc Huy   Đại học  
829 Nguyễn Thị Chung   Đại học  
830 Nguyễn Thị Thảo   Đại học  
831 Nguyễn Xuân Hải   Đại học  
832 Đặng Mạnh Tiến   Đại học  
833 Đỗ Thị Thu Huyền   Đại học 2012
Khu 18
834 Lê Minh Tiệp 1960 Đại học 1990
835 Nguyễn Quang Khai   Đại học  
836 Lê Minh Chấn 1963 Đại học 2005
837 Lê Thị Bích Đào 1974 Đại học 2009
838 Lê - Đạt 1986 Đại học  
839 Hà Thị Hoa 1972 Đại học  
840 Đinh Tiến Dũng 1973 Đại học 1997
841 Lê Thị Vân Anh 1981 Đại học 2005
842 Nguyễn Hồng Phong 1977 Đại học 2008
843 Nguyễn Thu Hương 1982 Đại học 2005
844 Nguyễn Thị Hồng Thu 1978 Đại học 2005
845 Nguyễn Thị Kim Dung 1981 Đại học 2003
846 Nguyễn Thị Thanh Minh 1986 Thạc sỹ  
847 Nguyễn Mạnh Chiến 1989 Đại học  
848 Nguyễn Hoài Nam 1982 Đại học 2008
849 Nguyễn Thị Minh Thủy 1980 Thạc sỹ 2009
850 Nguyễn Nhật Lịch 1983 Đại học 2012
851 Nguyễn Thị Thu 1986 Đại học 2011
852 Hoàng Thị Minh Hương 1986 Đại học 2010
853 Đoàn Thị Việt Hà 1977 Đại học 2002
854 Nguyễn Thị Thanh Hải 1977 Đại học 2002
855 Nguyễn Nhật Nhu   Đại học  
856 Nguyễn Nhật Kỷ 1953 Đại học 1998
857 Nguyễn Nhật Thọ   Đại học  
858 Nguyễn Nhật Đức 1983 Đại học 2010
859 Nguyễn Nhật Quang 1951 Đại học  
860 Nguyễn Thị Thu Hà 1973 Đại học  
861 Nguyễn Thị Thanh Hương 1975 Đại học  
862 Nguyễn Thị Bích Hoa 1976 Đại học  
863 Nguyễn Thị Thanh Hải 1979 Đại học  
864 Nguyễn Nhật Tùng 1985 Đại học  
865 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1965 Đại học 2006
866 Nguyễn Thị Thủy 1967 Đại học 1994
867 Nguyễn Nhật Công 1974 Đại học 1997
868 Nguyễn Ngọc Thúy 1973 Đại học 2001
869 Nguyễn Thị Hồng Lịch 1981 Đại học 2006
870 Nguyễn Thành Chung 1977 Đại học 2010
871 Lê Thanh Huyền 1984 Thạc sỹ 2012
872 Nguyễn Mạnh Ngần 1972 Đại học 2000
    Người tổng hợp
         
         
         
    Nguyễn Hữu Sáu 
         
Danh sách này có thể chưa đầy đủ hoặc thiếu một số thông tin như năm sinh, năm tốt nghiệp..., rất mong nhận được sự giúp đỡ của những người con làng Dòng, cung cấp những thông tin còn thiếu để UBND xã Xuân Lũng tổ chức khắc bia tại Văn chỉ làng Dòng.
Liên hệ với ông: Nguyễn Hữu Sáu. CB VH xã Xuân Lũng.
ĐT: 0975 512 936. Xin trân trọng cảm ơn.
Từ khóa:

danh sách

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Làng Dòng

Từ nhiều thế kỷ nay, xã Xuân Lũng - tên nôm là Dòng (kẻ Dòng), vẫn được coi là một làng văn hiến mà sự hiếu học đã trở thành truyền thống nổi trội hẳn lên trong số rất nhiều làng xã thuộc vùng đồi núi huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ năm 1400, đời nhà Hồ, địa danh "Xuân Lũng" đã thấy xuất hiện...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất tới chuyên mục nào trên website?

Văn hóa xã hội

Tin tức, hoạt động nội bộ của làng Dòng

Chuyên mục giáo dục, khuyến học

Chuyên mục nghệ thuật, sáng tác, văn học

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hành hương về nguồn