NHỮN TẤM LÒNG VÀNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

Đăng lúc: Thứ ba - 07/01/2014 15:18 - Người đăng bài viết: admin
NHỮN TẤM LÒNG VÀNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

NHỮN TẤM LÒNG VÀNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

NHỮN TẤM LÒNG VÀNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG
  UBND XÃ XUÂN LŨNG    
  NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG
  Từ 500.000đ trở lên 
     
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền Ghi chú
1 Ông: Nguyễn Quốc Huy Khu 1 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
2 Anh: Nguyễn Trung Hiếu Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
3 Chị: Nguyễn Hồng Hà Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
4 Chị: Nguyễn Thị Mai Hương Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
5 Bà: Nguyễn Thị Lanh Khu 1 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
6 Ông: Nguyễn Ngọc Lanh Khu 1 - Xã Xuân Lũng         10,375,000  
7 Kỹ sư: Nguyễn Dương Linh Khu 1 - Xã Xuân Lũng         27,000,000  Bản thiết kế 
8 Anh: Nguyễn Nhật Linh Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
9 Chị: Nguyễn Nguyệt Linh Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
10 Ông: Nguyễn Quang Hậu Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
11 Ông: Nguyễn Trung Khải Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
12 Ông: Nguyễn Trung Thao Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
13 Bà: Nguyễn Thị Phúc Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
14 Ông: Nguyễn Ngọc Lư Khu 1 - Xã Xuân Lũng               600,000  
15 Ông: Nguyễn Minh Long Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
16 Ông: Nguyễn Vũ Hải Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
17 Ông: Nguyễn Quang Phúc Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
18 GĐ bà Hòa  Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
19 Anh: Nguyễn Văn Hoàn Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
20 Anh: Nguyễn Tiến Dũng Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
21 Chị: Nguyễn Như Quỳnh Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
22 Ông: Phan Thanh Giản Khu 1 - Xã Xuân Lũng               700,000  
23 Ông: Nguyễn Ngọc Lung Khu 1 - Xã Xuân Lũng         11,000,000  
24 Ông: Nguyễn Ngọc Ấn Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
25 Ông: Nguyễn Văn Việt Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
26 Ông: Nguyễn Bá Linh Khu 1 - Xã Xuân Lũng           3,200,000 Cộng cả 1 ca máy xúc
27 Ông: Nguyễn Minh Giang Khu 1 - Xã Xuân Lũng               700,000  
28 Chi hội CCB khu 1 Xã Xuân Lũng               500,000  
29 Chi hội nông dân khu 1 Xã Xuân Lũng               500,000  
30 Anh: Nguyễn Toàn Thắng Khu 2 - Xã Xuân Lũng               500,000  
31 Ông: Đào Ngọc Sơn Khu 2 - Xã Xuân Lũng               500,000  
32 Ông: Nguyễn Xuân Ngọc Khu 2 - Xã Xuân Lũng               700,000  
33 Ông: Nguyễn Hữu Tỵ Khu 2 - Xã Xuân Lũng               500,000  
34 Ông: Vũ Quang Hào Khu 2 - Xã Xuân Lũng               500,000  
35 Ông: Xuất - Dung Khu 2 - Xã Xuân Lũng               500,000  
36 Anh: Nguyễn Xuân Thọ Khu 2 - Xã Xuân Lũng           8,000,000  
37 Anh: Nguyễn Xuân Khang Khu 2 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
38 Anh: Nguyễn Xuân Minh Khu 2 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
39 Ông: Vũ Tiến Thanh Khu 2 - Xã Xuân Lũng               800,000  
40 Ông: Nguyễn Trung Tân Khu 2 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
41 Bà: Nguyễn Thị Hoa Khu 2 - Xã Xuân Lũng               600,000  
42 Ông: Nguyễn Hữu Sắc Khu 2 - Xã Xuân Lũng               500,000  
43 GĐ ông: Hùng - Yến Khu 2 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
44 Ông bà: Huệ - Lâm Khu 2 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
45 Ông bà: Chính - Nga Khu 2 - Xã Xuân Lũng           1,750,000  
46 Anh chị: Hoàng - Hằng P.Âu Cơ - TX. Phú Thọ               600,000  
47 Ông: Đào Xuân Trường Khu 2 - Xã Xuân Lũng               700,000  
48 Anh: Nguyễn Phi Hùng Khu 2 - Xã Xuân Lũng               500,000  
49 Chi hội CCb khu 2 Xã Xuân Lũng               500,000  
50 Chi hội NCT khu 2 Xã Xuân Lũng               500,000  
51 Chị: Nguyễn Thị Nga Khu 3 - Xã Xuân Lũng               600,000  
52 Chị: Lê Hồng Duyên Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
53 Ông: Ng: Trung Lượng Khu 3 - Xã Xuân Lũng               700,000  
54 Anh: Đào Xuân Dũng Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
55 Ông: Lê Nhật Thu Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
56 Ông: Đào Quốc Anh Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
57 Ông: Nguyễn Tất Thắng Khu 3 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
58 Bà: Ng: Thị Kim Liên  Khu 3 - Xã Xuân Lũng           1,700,000 Cộng cả tiền chở đất
59 Anh: Trần Xuân Thịnh Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
60 Ông: Trần Quốc Tuấn Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
61 Ông: Trần Quốc Toàn Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
62 Ông: Nguyễn Trung Kiên Khu 3 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
63 Ông: Đào Ngọc Sơn Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
64 Anh: Đào Anh Minh Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
65 Bà: Đào Thị Huệ Khu 3 - Xã Xuân Lũng         11,100,000  
66 Ông: Nguyễn Đức Trọng Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
67 Chi hội CCB khu 3 Xã Xuân Lũng               500,000  
68 Chi hội Phụ nữ khu 3 Xã Xuân Lũng               510,000  
69 Ông: Nguyễn Hữu Tư Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
70 Ông: Nguyễn Hữu Sáu Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
71 Bà: Nguyễn Thị Phương Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
72 Anh: Nguyễn Ngọc Phong Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
73 CTY Phước Hưng Khu 4 - Xã Xuân Lũng           3,000,000  
74 Anh: Nguyễn Ngọc Linh Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
75 Anh chị: Tuấn Loan Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
76 Cty CP Thiện Phát Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
77 Bà: Phùng Thị Phương Hồng Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
78 Bà: Vương Thu Hà Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
79 Ông: Nguyễn Đức Mai Khu 4 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
80 Anh: Nguyễn Hồng Phú Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
81 Chị: Nguyễn Thị Vân Hà Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
82 GĐ ông: Nguyễn Văn Quốc Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
83 Gia đình: Dũng - Hằng Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
84 Chị: Thúy - Khánh Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
85 Bà: Đỗ Thị Hiển Khu 4 - Xã Xuân Lũng           2,100,000  
86 Ông: Nguyễn Ngọc Nghĩa Khu 4 - Xã Xuân Lũng               600,000  
87 Ông: Nguyễn Ngọc Chinh Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
88 Anh: Nguyễn Anh Giang Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
89 Ông: Nguyễn Minh Đức Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
90 Bà: Vương Thị Thanh Huyền Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
91 Ông: Trần Khánh Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
92 Chị: Nguyễn Thị Xuân Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
93 Ông: Nguyễn Bá Sơn Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
94 Anh: Nguyễn Mạnh Cường Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
95 GĐ ông: Chất - Minh Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
96 Ông: Nguyễn Anh Văn Khu 4 - Xã Xuân Lũng           3,000,000  
97 Bà: Đặng Thị Thi Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
98 Ông: Nguyễn Trung Quốc Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
99 Bà: Ng: Thị Tuyết Nhung Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
100 GĐ ông: Luận - Oánh Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
101 Anh: Trần Văn Đồng Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
102 A: Nguyễn Hữu Thọ Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
103 Anh: Nguyễn Việt Cường Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
104 Anh: Nguyễn Việt Hùng Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
105 Anh: Nguyễn Minh Triều Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
106 Chị: Vũ Thị Hường Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
107 Chi hội CCB khu 4 Xã Xuân Lũng               500,000  
108 Chi hội NCT khu 4 Xã Xuân Lũng               500,000  
109 Anh: Nguyễn Quốc Việt Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
110 Bà: Nguyễn Thị Oánh Tuyết Khu 5 - Xã Xuân Lũng               600,000  
111 Ông: Nguyễn Văn Sắc Khu 5 - Xã Xuân Lũng               500,000  
112 Anh: Nguyễn Thanh Phương Khu 5 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
113 Ông: Nguyễn Xuân Dũng Khu 5 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
114 Ông: Nguyễn Khắc Thành Khu 5 - Xã Xuân Lũng         10,000,000  
115 Ông: Đào Xuân Trường Khu 5 - Xã Xuân Lũng               500,000  
116 Ông: Nguyễn Thanh Hải Khu 5 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
117 Ông: Nguyễn Trung Hy Khu 5 - Xã Xuân Lũng               500,000  
118 Ông: Nguyễn Xuân Trường Khu 5 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
119 Bà: Ng: Thị Thúy Hồng Khu 5 - Xã Xuân Lũng               500,000  
120 Chi hội CCB khu 5 Xã Xuân Lũng               500,000  
121 Chi hội nông dân khu 5 Xã Xuân Lũng               500,000  
122 Bà: Ng: Thị Hồng Minh Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
123 Bà: Cao Thị Lưu Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
124 Ông: Đào Kim Thái Khu 6 - Xã Xuân Lũng               600,000  
125 Ông: Nguyễn Huy Khánh Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
126 Ông: Nguyễn Trung Ngọc Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
127 Bà: Lê Thị Thanh Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
128 Anh: Nguyễn Đức Trường Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
129 Ông: Vũ Huy Thủ Khu 6 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
130 Anh: Vũ Huy Long Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
131 Anh: Vũ Anh Tuấn Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
132 Anh: Vũ Hải Phong Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
133 Cháu: Vũ Thị Trang Nhung Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
134 Cháu: Vũ Thị Nguyệt Nga Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
135 Ô bà: Huệ - Anh Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
136 Ông: Nguyễn Trung Thái Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
137 Ông: Nguyễn Trung Trọng Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
138 Ông: Nguyễn Văn Khanh Khu 6 - Xã Xuân Lũng               600,000  
139 Ông: Nguyễn Tiến Hữu Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
140 Ông: Đào Văn Thanh Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
141 Ông: Đào Văn Hải Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
142 Chị: Ng: Thị Hồng Tuyết Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
143 Anh: Nguyễn Đức Tuấn Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
144 Anh: Nguyễn Đức Hưng Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
145 Ông: Nguyễn Hồng Chung Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
146 Anh: Nguyễn Tiến Hùng Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
147 Chị: Ng: Thị Thúy Hằng Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
148 Bà: Nguyễn Thị Lịch Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
149 Chi hội nông dân khu 6 Xã Xuân Lũng               500,000  
150 Chi hội CCB khu 6 Xã Xuân Lũng               500,000  
151 Chi hội phụ nữ khu 6 Xã Xuân Lũng               500,000  
152 Ông: Lê Như Huệ Khu 7 - Xã Xuân Lũng               700,000  
153 Ông: Nguyễn Bài Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
154 Ông: Lê Như Thiệp Khu 7 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
155 Bà: Nguyễn Thị Hệ Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
156 Ông: Lê Quang Vinh Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,800,000  
157 Anh: Lê Quang Chung Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
158 Ông: Lê Quang Chính Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
159 Ông: Lê Như Cơ Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
160 Ông: Nguyễn Tiến Dũng Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
161 Anh chị: Bẩy Nga Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
162 Ông: Nguyễn Văn Thực Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
163 Ông: Nguyễn Thắng Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
164  Anh: Nguyễn Mạnh Toàn Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
165 Chị: Nguyễn Thùy Linh Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
166 Ông bà: Liên Bảo Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
167 Ông bà: Vân Sơn Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
168 Bà: Lê T Kim Dung Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
169 Bà: Nguyễn T Ngân Long Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
170 Ông: Nguyễn Quang Ngọc Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
171 Bà: Nguyễn T Bích Hằng Khu 7 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
172 Ông: Nguyễn Thắng Lợi Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
173 Ông: Nguyễn Văn Minh Khu 7 - Xã Xuân Lũng               700,000  
174  Anh chị: Tuấn - Hiền  Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
175 GĐ Ông: Lê Như Lai Khu 7 - Xã Xuân Lũng         10,200,000  
176 Ô bà: Sơn - Hến Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
177 Anh: Nguyễn Việt Liên Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
178 GĐ Bà: Đào Thị Rượu Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
179 Cháu Ô Lịch họ Diều Phượng Khu 7 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
180 Anh: Lê Mạnh Hùng Khu 7 - Xã Xuân Lũng               600,000  
181 Ông: Nguyễn Bình Minh Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
182 Ông: Nguyễn Hùng Cường Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
183 Anh: Nguyễn Hoàng Hải Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
184 Bà: Nguyễn Thu Hà Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
185 Ông: Lê Như Phượng Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
186 Anh: Nguyễn Thành Trung Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
187 Chị: Vũ Thị Thanh Hương Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
188 Ông: Nguyễn Hoàng Kim Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
189 GĐ Ông: Lê Văn Căn Khu 7 - Xã Xuân Lũng           2,500,000  
190 Chi hội NCT + PG Khu 7  Xã Xuân Lũng               500,000  
191 Chi hội phụ nữ khu 7 Xã Xuân Lũng               500,000  
192 Chi hội CCB khu 7 Xã Xuân Lũng               500,000  
193 Ông: Nguyễn Mạnh Tài Khu 8 - Xã Xuân Lũng               200,000  
194 Ông: Nguyễn Ngọc Sinh Khu 8 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
195 Ông: Nguyến Tiến Đạt Khu 8 - Xã Xuân Lũng               700,000  
196 Bà: Trần Kim Ngân Khu 8 - Xã Xuân Lũng               700,000  
197 GĐ ông: Nguyễn - Thực Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
198 Ông: Nguyễn Thành Đô Khu 8 - Xã Xuân Lũng               700,000  
199 Anh chị: Tiến Nhàn Khu 8 - xã Xuân Lũng                600,000  
200 Ông: Nguyễn - Trường Khu 8 - xã Xuân Lũng                500,000  
201 Anh chị: Bảo - Huyền Khu 8 - xã Xuân Lũng            1,000,000  
202 Ông: Nguyễn Mạnh Hùng Khu 8 - xã Xuân Lũng            6,000,000  
203 Ông: Nguyễn Vinh Quang Khu 8 - xã Xuân Lũng            1,000,000  
204 Ông: Nguyễn Thực Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
205 Bà: Nguyễn Thị Minh Hải Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
206 Ông: Nguyễn Ngọc Nam Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
207 Anh: Nguyễn Ngọc Linh Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
208 Bà: Nguyễn Thị Hồng Thu Khu 8 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
209 Ông bà: Biên - Toan Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
210 Ông: Nguyễn Khắc Tùy Khu 8 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
211 Ông: Nguyễn Tư Liêu Khu 8 - Xã Xuân Lũng         42,600,000 Cộng cả bia đá
212 Bà: Nguyễn Thị Hợi Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
213 Bà: Nguyễn Thị Hoa Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
214 Bà: Nguyễn Thị Quế Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
215 Ông: Nguyễn Trung Dũng Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
216 Ông: Ng: Văn Thắng Khu 8 - Xã Xuân Lũng               600,000  
217 Ông bà: Báu - Liêu Khu 8 - Xã Xuân Lũng           5,500,000  
218 Chi hội ND khu 8 Xã Xuân Lũng               500,000  
219 Chi hội PN khu 8 Xã Xuân Lũng               500,000  
220 Chi hội NCT khu 8 Xã Xuân Lũng               500,000  
221 Chi hội CCB khu 8 Xã Xuân Lũng               500,000  
222 Bà: Lê Thị Hồng Dung Khu 9 - Xã Xuân Lũng               500,000  
223 Ông: Nguyễn Khắc Cảnh Khu 9 - Xã Xuân Lũng               500,000  
224 Ông: Nguyễn Sơn Hải Khu 9 - Xã Xuân Lũng               500,000  
225 Linh mục: Nguyễn Tiến Cử Khu 9 - Xã Xuân Lũng               500,000  
226 Chị: Nguyễn Thị Thu Hà Khu 9 - Xã Xuân Lũng               500,000  
227 Chị: Lê Thị Mai Quỳnh Khu 9 - Xã Xuân Lũng               500,000  
228 Anh: Nguyễn Chí Thanh Khu 9 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
229 Anh: Nguyễn Hồng Hạnh Khu 9 - Xã Xuân Lũng               500,000  
230 Chi hội CCB khu 9 Xã Xuân Lũng               500,000  
231 Ông: Nguyễn Hồng Quân Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,500,000 Cộng cả 1 ca máy xúc
232 Cty TNHH Nam Đức Việt Khu 10 - Xã Xuân Lũng           3,000,000  
233 Ông: Nguyễn Đình Long Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
234 Ông: Nguyễn Trung Lưu Khu 10 - Xã Xuân Lũng           3,100,000  
235 Ông: Nguyễn Ngọc Lâm Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
236 Ông: Nguyễn Đức Sỹ Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
237 Ông bà: Chiến - Lợi Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
238 Ông: Nguyễn Xuân Thắng Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
239 Ông: Nguyễn Quốc Bảo Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
240 Ông: Nguyễn Văn Huy Khu 10 - Xã Xuân Lũng           5,500,000  
241 Ông: Nguyễn Văn Thức Khu 10 - Xã Xuân Lũng           3,000,000  
242 Bà: Nguyễn Thị Minh Hồ Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
243 Ông: Nguyễn Ngọc Thành Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
244 Anh: Nguyễn Ngọc Nam Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
245 Chị: Nguyễn Thị Kim Ngân Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
246 Ông: Nguyễn Văn Nguyên Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
247 Anh: Nguyễn Bảo Trung Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
248 Anh: Nguyễn Tân Văn Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
249 Chị: Đỗ Thị Bích Thảo Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
250 Chị: Đỗ Thị Kim Thanh Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
251 Bà: Nguyễn Thị Huệ Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
252 Anh: Nguyễn Xuân Thao Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
253 Chị: Nguyễn Thị Thu Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
254 Chị Nguyễn Thùy Hoa Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
255 Ông: Nguyễn Đình Điền Khu 10 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
256 Ông: Nguyễn Đình Châu Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
257 Anh: Nguyễn Đình Quốc Việt Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
258 Chị: Nguyễn Thu Quỳnh Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
259 Chị: Nguyễn Thị Hằng Nga Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
260 Ông: Nguyễn Văn Thái Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
261 Ông: Nguyễn Đình Châu Khu 10 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
262 Ông: Nguyễn Ngọc Sơn Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
263 Ông: Nguyễn Xuân Thắng Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
264 Anh chị: Hải Nhung Khu 10 - Xã Xuân Lũng               800,000 Tiền chở 8 xe đất
265 Chi hội phụ nữ khu 10 Xã Xuân Lũng               500,000  
266 Chi hội CCB khu 10 Xã Xuân Lũng               500,000  
267 Ông: Nguyễn Hải Anh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               800,000  
268 Anh: Nguyễn Tiến Thành Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
269 Ông: Nguyễn Hữu Vượng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
270 Ông: Nguyễn Văn Hy Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
271 Ông: Nguyễn Văn Phượng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
272 Ông Bà: Khánh - Nhung Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
273 Ông: Nguyễn Khánh Tường Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
274 Ông: Nguyễn Khánh Thăng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
275 Ông: Nguyễn Khánh Trường Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
276 Ông: Nguyễn Khánh Thành Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
277 Ông: Nguyễn Nhật Nghĩa Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
278 Chị: Nguyễn Thị Thuý Hằng Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
279 Ông: Nguyễn Ngô Long Khu 11 - Xã Xuân Lũng         10,500,000 Cộng cả tiền công sơn
280 Chị: Nguyễn Thái Hà Linh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
281 Chị: Nguyễn Thùy Trang Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
282 Chị: Nguyễn Thị Minh Hoàn Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
283 Ông: Nguyễn Văn Cương Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
284 Ông: Nguyễn Xuân Bảng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
285 Ông: Nguyễn Anh Khoa Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
286 Chị: Nguyễn Thu Én Khu 11 - Xã Xuân Lũng               800,000  
287 Ông: Đặng Quốc Sơn Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
288 Bà: Đặng Thị Thịnh Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
289 Bà: Đặng Thị Hằng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
290 Bà: Đặng Thị Thanh Huyền Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
291 Ông: Nguyễn Xuân Mạnh Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
292 Ông: Nguyễn Văn Trãi Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
293 Ông: Đặng Chuẩn Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
294 Ông: Đặng Quốc Thành Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
295 Ông bà: Sang Lợi Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
296 Ô: Nguyễn Khắc Lợi Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
297 Bà: Nguyễn Thị Thịnh Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,300,000  
298 Anh: Nguyễn Phương Lâm Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
299 Anh chị: Quỳnh Châu Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
300 Anh: Chu Quỳnh Phương Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
301 Ông: Nguyễn Hải Anh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
302 Bà: Nguyễn T Long Vân Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
303 Anh: Nguyễn Thế Ninh Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
304 Anh: Nguyễn Quang Tuấn Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
305 Anh: Nguyễn Đức Long Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
306 Bà: Nguyễn Thị Sản Khu 11 - Xã Xuân Lũng               700,000  
307 Ông: Nguyễn Hiền Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
308 Ông: Nguyễn Tiến Thanh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
309 Ông: Nguyễn Hùng Tiến Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
310 Ông: Nguyễn Quốc Huy Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
311 Ông: Nguyễn Quang Hà Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
312 Ông bà: Hà - Dung Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
313 Bà: Đào Thị Lan Oanh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
314 Ôn:g Nguyễn Quốc Bảo Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
315 Ông: Nguyễn Quốc Khánh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
316 Anh: Đặng Xuân Giang Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
317 Anh: Nguyễn Duy Đông Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
318 Ông: Nguyễn Viết Lộ Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
319 Chị: Phan Hương Ly Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
320 Bà: Nguyễn Thị Minh Huệ Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
321 Ông: Nguyễn Mạnh Hùng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,300,000  
322 Bà: Nguyễn Thị Mùi Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
323 Ông: Nguyễn Văn Yến Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
324 Ông: Nguyễn Văn Vĩnh Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
325 Anh: Nguyễn Trung Kiên Khu 11 - Xã Xuân Lũng               900,000  
326 Ông: Nguyễn Hữu Tăng Khu 11 - Xã Xuân Lũng               600,000  
327 Ông: Nguyễn Quyết Thắng Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
328 Ông: Nguyễn Hồng Nam Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
329 GĐ bà: Đại Trượng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
330 Anh: Chu Mạnh Hiền Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
331 Ông: Nguyễn Trung Châu Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
332 Anh: Sơn, Phong cháu cụ Hào Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
333 GĐ: Phong Lan Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
334 Ông: Nguyễn Thế Vinh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
335 GĐ ông: Nguyễn Văn Nghi Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,500,000  
336 Ông: Nguyễn Đại Phong Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
337 Anh: Nguyễn Anh Tuấn Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
338 Bà: Nguyễn Thị Bích Nguyệt Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
339 Ông: Nguyễn Hữu Thùy Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
340 Ông: Nguyễn Văn Hưởng Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
341 Ông: Nguyễn Đại Dũng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
342 Chị: Nguyễn Thị Nhung Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
343 Ông: Nguyễn Ngọc Anh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
344 Chị: Nguyễn Thị Thúy Hoàn Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
345 Chị: Nguyễn Thị Tâm Thu Khu 11 - Xã Xuân Lũng           3,000,000  
346 Ông: Cấn Xuân Bình Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,200,000  
347 Chị: Cấn Thị Thanh Nhung Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
348 Anh: Cấn Anh Tuấn Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
349 Anh: Cấn Việt Hà Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
350 Chị: Cấn Thị Quỳnh Lan Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
351 Bà: Nguyễn Thị Thái (Việt) Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
352 Ông: Nguyễn Mạnh Quỳnh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               600,000  
353 Anh: Nguyễn Hồng Thủy Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
354 Chị: Nguyễn Hồng Nhung Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
355 Bà: Nguyễn Thị Thanh Ngân Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
356 Ông: Nguyễn Văn Liên Khu 11 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
357 Bà: Trần Thị Bích Dung Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,300,000  
358 Bà: Nguyễn Thị Sắc Khu 11 - Xã Xuân Lũng               600,000  
359 Chị: Ngô Thị Thủy Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
360 Ông: Nguyễn Cao Hạnh Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,500,000  
361 Ông: Nguyễn Hồng Vinh Khu 11 - Xã Xuân Lũng           3,500,000  
362 Ông: Nguyễn Thành Công Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,900,000  
363 Ông: Nguyễn Tiến Dũng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,800,000  
364 Chi hội CCB khu 11 Xã Xuân Lũng               500,000  
365 Anh: Nguyễn Mạnh Trường Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
366 Ông: Nguyễn Văn Tiến Khu 12 - Xã Xuân Lũng           9,600,000  
367 Ông: Đặng Quốc Hùng Khu 12 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
368 Bà: Đặng Thị Minh Hồng Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
369 Bà: Đặng Thị Thu Thủy Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
370 Ông: Đặng Ngọc Oanh Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
371 Ông: Đặng - Khuê Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
372 Ông: Đặng Quang Huy Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
373 Ông: Đào Ngọc Chân Khu 12 - Xã Xuân Lũng           4,000,000  
374 Bà: Đào Thị Thu Hương Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
375 Ông: Đặng - Oánh Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
376 Bà: Đặng Thị Hiển Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
377 Anh: Đặng Thiên Sơn Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
378 Ông: Đặng Văn Chu Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,100,000  
379 Ông: Nguyễn Xuân Liêm Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
380 Ông: Đào Ngọc Chiến Khu 12 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
381 Ông bà: Vận - Đào Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
382 Ông: Đặng Văn Quang Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
383 Ông: Nguyễn Ngọc Quân Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
384 GĐ Cụ: Đặng Bình Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
385 Ông: Nguyễn Kim Phúc Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
386 Bà: Nguyễn Thị Phương Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
387 Bà: Đặng T Thu Hiền Khu 12 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
388 Bà: Đặng Hải Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
389 Ông: Đặng Vũ Hồng Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
390 Ông: Đặng Vũ Hoàng Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
391 Ông: Đặng Vũ Hà Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
392 Ông: Đặng Ngọc Đức Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
393 Chị: Đặng Thị Nguyệt Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
394 Ông: Nguyễn Hòa Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
395 Anh: Nguyễn Hùng Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
396 Anh: Nguyễn Cường Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
397 Bà: Nguyễn Thị Thu Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
398 Bà: Đặng Thị Chính Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
399 Ông: Đặng Đình Thông Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
400 GĐ ông: Đặng Văn Cẩn Khu 12 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
401 Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyết Khu 12 - Xã Xuân Lũng           2,500,000  
402 Bà: Nguyễn Thị Minh Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
403 GĐ ông: Đặng Văn Huấn Khu 12 - Xã Xuân Lũng       100,600,000 Cộng cả bia đá,
xây dựng khuôn viên
404 Ông: Đỗ Văn Hoan Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
405 Ông: Nguyễn Minh Khôi Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
406 Ông: Đặng Ngọc Bích Khu 12 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
407 Bà: Đỗ Thị Hằng Nga Khu 12 - Xã Xuân Lũng               600,000  
408 Chi hội CCB khu 12 Xã Xuân Lũng               500,000  
409 Chi hội ND khu 12 Xã Xuân Lũng               500,000  
410 Anh: Hoàng Đình Thắng Khu 13 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
411 Ông: Nguyễn Thanh Hải Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
412 GĐ ông: Tích Đãi Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
413  Bà: Thụ Hoà Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
414 Ông: Nguyễn Văn Hào Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
415 Ông: Nguyễn Hải Long Khu 13 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
416 GĐ ông: Hưng - Tâm Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
417 Ông: Nguyễn Văn Thảo Khu 13 - Xã Xuân Lũng               900,000  
418 Ông: Nguyễn Quang Thùy Khu 13 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
419 Bà: Nguyễn Thị Khánh Ngọc Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
420 Ông: Lê Danh Thức Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
421 Ông: Đỗ Nhân Đạo Khu 13 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
422 Anh: Đỗ Chung Đức Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
423 Ông: Đỗ Văn Quang Khu 13 - Xã Xuân Lũng               600,000  
424 Ông: Hoàng Văn Tiến Khu 13 - Xã Xuân Lũng               600,000  
425 Bà: Nguyễn Thị Thúy Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
426 Ông: Lê Khắc Đông Khu 13 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
427 Ông: Nguyễn Văn Quang Khu 13 - Xã Xuân Lũng               900,000  
428 Ông: Nguyễn Văn Liễu Khu 13 - Xã Xuân Lũng               700,000  
429 Ông: Nguyễn Ngọc Tuyến Khu 13 - Xã Xuân Lũng               800,000 Cộng cả tiền 1 xe đất
430 Anh: Nguyễn Tuấn Thành Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
431 Ông: Nguyễn Văn Tuấn Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
432 Bà: Nguyễn Thị Nga Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
433 Ông: Đỗ Mạnh Kiểm Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
434 Ông: Nguyễn Quang Sơn Khu 13 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
435 Chi hội nông dân 13 Xã Xuân Lũng               500,000  
436 Chi hội NCT khu 13 Xã Xuân Lũng               500,000  
437 Chi hội CCB khu 13 Xã Xuân Lũng               500,000  
438 Bà: Đặng Thị Khoa Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
439 Ông: Trần Văn Hân Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
440 Ông: Trần Trọng Lan Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
441 Ông: Trần Đức Lượng Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
442 Chị: Hoàng Yến Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
443 Chị: Hoàng Thị Hồng Nhung Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
444 Chị: Hoàng Lệ Thu Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
445 Ông: Nguyễn Xuân Hiền Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
446 Ông: Đỗ Xuân Anh Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
447 Anh: Trần Quyết Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
448 Bà: Đỗ Thị Thanh Huyền Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
449 Anh: Nguyễn Quốc Biên Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
450 Bà: Nguyễn Thị Huyền Vy Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
451 Ông: Đỗ Kim Tuyến Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
452 Ông: Trần Đức Linh Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
453 Ông: Đào Dương Lịch Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,100,000 Cộng cả tiền chở đất
454 Chị: Nguyễn Thị Thu Trang Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
455 Bà: Đỗ Thị Doanh Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
456 Bà: Đỗ Thị Kim Dinh Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
457 Ông: Nguyễn Văn Chất Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
458 Ông: Nguyễn Xuân Phương Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
459 Chị: Nguyễn Thị Quỳnh Như Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
460 Ông: Hoàng Văn Hậu Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
461 Bà: Đỗ Thị Tuyết Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
462 GĐBà: Nguyễn Thị Hồng Khu 14 - Xã Xuân Lũng         42,800,000 Cộng cả bia đá
463 Ông: Trần Kim Ngọc Khu 14 - Xã Xuân Lũng               600,000  
464 Ông: Đào Ngọc Quý Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
465 Anh: Trần Ngọc Thọ Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
466 Ông: Nguyễn Văn Niệm Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
467 Chi hội nông dân14 Xã Xuân Lũng               500,000  
468 Chi hội CCB khu 14 Xã Xuân Lũng               500,000  
469 Ông: Nguyễn Xuân Thiện Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
470 Ông: Nguyễn Xuân Phong Khu 15 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
471 Ông: Nguyễn Hữu Thọ Khu 15 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
472 Bà: Nguyễn Thị Cơ Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
473 Bà: Nguyễn Thị Nguyệt Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
474 GĐ ông: Tuấn - Hằng Khu 15 - Xã Xuân Lũng           1,300,000 Cộng cả tiền chở đất
475 Ông: Đào Văn Thọ Khu 15 - Xã Xuân Lũng               800,000 Cộng cả tiền chở đất
476 Ông: Nguyễn Chí Hiếu Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
477 Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
478 Bà: Nguyễn Thị Hồng Giang Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
479 Bà: Nguyễn Thị Tuyết Khu 15 - Xã Xuân Lũng               550,000  
480 Ông: Đặng Văn Thắng Khu 15 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
481 Ông: Nguyễn Văn Thích Khu 15 - Xã Xuân Lũng           3,000,000  
482 Bà: Nguyễn Thị Đạo Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
483 Ông: Đặng Xuân Hằng Khu 15 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
484 Ông:  Đặng Văn Lanh Khu 15 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
485 Ông: Đào Anh Minh Khu 15 - Xã Xuân Lũng               800,000  
486 Ông: Nguyễn Sinh Ngữ Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
487 Chi hội CCB khu 15 Xã Xuân Lũng               500,000  
488 Anh: Nguyễn Thanh Bình Khu 16 - Xã Xuân Lũng               500,000  
489 Anh: Nguyễn Trung Thùy Khu 16 - Xã Xuân Lũng               500,000  
490 Anh: Nguyễn Thanh Tuấn Khu 16 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
491 Ông: Nguyễn Văn Quang Khu 16 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
492 Bà: Lương Thị Nguyệt Khu 16 - Xã Xuân Lũng               650,000  
493 Ông: Nguyễn Thanh Bình Khu 16 - Xã Xuân Lũng               600,000  
494 Ông: Nguyễn Văn Hòa Khu 16 - Xã Xuân Lũng               700,000  
495 GĐ ông: Xuân - Tám Khu 16 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
496 Ông: Nguyễn Mạnh Ngần Khu 16 - Xã Xuân Lũng               700,000  
497 Ông: Nguyễn Hữu Kiên Khu 16 - Xã Xuân Lũng               500,000  
498 Ông: Nguyễn Văn Hùng Khu 16 - Xã Xuân Lũng               500,000  
499 Ông: Đào Ngọc Hiệp Khu 16 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
500 Chi hội nông dân 17 Khu 17 - Xã Xuân Lũng               500,000  
501 Ông: Đặng Tiến Quân Khu 17 - Xã Xuân Lũng               500,000  
502 Ông: Lê Quốc Sơn Khu 17 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
503 Ông: Nguyễn Ngọc Thắng Khu 17 - Xã Xuân Lũng           2,500,000  
504 Ông: Nguyễn Ngọc Anh Khu 17 - Xã Xuân Lũng               500,000  
505 Ông: Trần Thanh Phong Khu 17 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
506 Bà: Đỗ Thị Sợi Khu 17 - Xã Xuân Lũng               500,000  
507 Bà: Trần Thị Thu Hường Khu 17 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
508 Ông: Nguyễn Trung Mạnh Khu 17 - Xã Xuân Lũng               600,000  
509 Ông: Nguyễn Đức Phong Khu 17 - Xã Xuân Lũng               700,000  
510 Ông: Lê Minh Châu Khu 17 - Xã Xuân Lũng               650,000 Cộng cả tiền chở đất
511 Chi hội CCB khu 17 Xã Xuân Lũng               500,000  
512 Ông: Nguyễn Hồng Phong Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
513 Bà: Ng: Thị Thu Hương Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
514 Ông: Lê Minh Tiệp  Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
515 Ông: Lê Minh Chấn Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
516 Anh: Lê Đạt Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
517 Bà: Hà Thị Kim Anh Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
518 Bà: Nguyễn Thị Thanh Minh Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
519 Ông: Nguyễn Mạnh Chiến Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
520 Ông: Nguyễn Nhật Phẩm Khu 18 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
521 Ông: Nguyễn Nhật Quang Khu 18 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
522 Bà: Nguyễn Thị Thu Hà Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
523 Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
524 Bà: Nguyễn Thị Bích Hoa Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
525 Bà: Nguyễn Thị Thanh Hải Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
526 Ông: Nguyễn Nhật Tùng Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
527 Ông: Nguyễn Nhật Lịch Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
528 Ông: Nguyễn Nhật Lanh Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
529 GĐ ông: Sơn - Tân Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
530 GĐ ông: Công - Thúy Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
531 Ông: Nguyễn Văn Chí Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
532 Chi hội NCT Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
533 Bà: Nguyễn Thị Lan HT trường MN Xuân Lũng               600,000  
534 Bà: Lê Thị Bích Hằng Trường M.Non X.Lũng               500,000  
535 TT CBGV trường MN Xã Xuân Lũng           1,500,000  
536 TT lớp 3A  Trường TH Xuân Lũng               650,000  
537 Bà: Đinh Thị Thanh Bình HT trường TH Xuân Lũng               600,000  
538 Trường Tiểu học Xuân Lũng Xã Xuân Lũng           1,800,000  
539 TT lớp 7A khóa 2010-2014  Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
540 Ông: Trần Thạch Hà Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
541 Ông: Nguyễn Lê Hoàng Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
542 Bà: Nguyễn Thị Thúy Thiều Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
543 Lớp 8B ( KH: 2009 - 2013) Trường THCS Xuân Lũng               530,000  
544 Lớp 8A ( KH: 2009 - 2013) Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
545 Lớp 6A (KH: 2011 - 2015) Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
546 Lớp 7B ( KH: 2010 - 2017) Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
547 Lớp 6C (KH 2011 - 2015) Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
548 Lớp 9A ( KH: 2008 - 2012) Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
549 Lớp 9B ( KH: 2008 - 2012) Trường THCS Xuân Lũng               640,000  
550 TT lớp 6B (KH: 2011 - 2015) Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
551 HPH 10 lớp KH: 2011 - 2012 Trường THCS Xuân Lũng               550,000  
552 Bà: Vũ Thị Hồng Hải Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
553 Bà: Nguyễn Thanh Hà Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
554 Bà: Nguyễn Thị Hoa Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
555 Bà: Nguyễn Thị Kim Thu Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
556 Bà: Đào Thị Thu Hiền Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
557 Ông: Đào Quốc Luật Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
558 Trường THCS Xuân Lũng Xã Xuân Lũng           2,500,000  
559 Dòng họ Lê Xã Xuân Lũng           1,700,000  
560 Dòng họ Nguyễn Ba Ngành Xã Xuân Lũng            2,700,000  
561 Dòng họ Đào Thượng  Xã Xuân Lũng           1,800,000  
562 Dòng họ Tiết Nghĩa  Xã Xuân Lũng               550,000  
563 Dòng họ Trần Xã Xuân Lũng           1,100,000  
564 Dòng họ Mã Cương  Xã Xuân Lũng           1,400,000  
565 Dòng họ Diều Phượng Xã Xuân Lũng           1,200,000  
566 Dòng Họ Ng: Văn Vạn Thắng Xã Xuân Lũng           1,300,000  
567 Dòng họ Mầu Xã Xuân Lũng               700,000  
568 Dòng họ Vũ Xã Xuân Lũng           1,000,000  
569 Họ Đặng Xã Xuân Lũng           2,700,000  
570 Dòng họ Nguyễn Nhà Vang Xã Xuân Lũng               830,000  
571 Dòng họ Ng: Khắc Làng San Xã Xuân Lũng           1,000,000  
572 Họ Nguyễn làng Giữa Xã Xuân Lũng           1,050,000  
573 Dòng họ Nguyễn Đình Xã Xuân Lũng           1,200,000  
574 Dòng họ Nguyễn Tam Sơn Xã Xuân Lũng           2,200,000  
575 Họ Nguyễn Mả Nội Xã Xuân Lũng           1,200,000  
576 Dòng họ Hoàng Xã Xuân Lũng               500,000  
577 Dòng họ Đào Đông Xã Xuân Lũng           1,000,000  
578 Ông: Đào Chí Thành Hà Nội         23,000,000 Bộ Lư hương đá
579 Ông: Đỗ Văn Đài Khu 4 - Xã Xuân Huy               500,000  
580 Ông: Đỗ Nhật Văn Khu 4 - Xã Xuân Huy           2,000,000  
581 Ông: Hoàng Hữu Văn Khu 7 - Xã Xuân Huy           1,000,000  
582 Ông: Nguyễn Thanh Bình Làng Chèm - Hà nội               500,000  
583 Quỹ Tín Dụng Xã Thạch Sơn               500,000  
584 Bà: Hà Thị Hồng Lưu VP UBND xã Xuân Lũng               500,000  
585 Con cháu Ông: Ng: Văn Phùng Phú Thịnh - Xuân Huy               500,000  
586 Bà: Ng: Thị Phương Tâm CC Địa Chính               500,000  
587 Chùa Phổ Quang Xã Xuân Lũng            8,500,000  
588 Gia đình: Tiến Tính Cầu Diễn - Hà nội               500,000  
589 Hội người cao tuổi  Xã Xuân Lũng               800,000  
590 Hội cựu chiến binh xã  Xã Xuân Lũng               500,000  
591 Hội phụ nữ Xã Xuân Lũng               500,000  
592 BCH Hội nông dân Xã Xuân Lũng               600,000  
593 HTX DVNN & Điện Năng Xã Xuân Lũng           1,000,000  
594 DNTN Minh Ánh Tiên Kiên - LThao - P.Thọ         22,000,000 Cộng tiền ủng hộ sơn
595 Ông: Lê Văn Thịnh CA Tỉnh  Phú Thọ            1,000,000  
596 CLB Thơ ca làng Dòng Xã Xuân Lũng               500,000  
597 Cty TM & XK Hải Đăng Xã Xuân Lũng           5,300,000  
598 GĐ Ông: Nguyễn Văn Đức  Tổ ĐH Thanh Miếu - V.Trì               500,000  
599 Ông: Nguyễn Nhật Đang  Tổ ĐH Thanh Miếu - V.Trì               500,000  
600 Bà: Nguyễn Thị Dung  Tổ ĐH Thanh Miếu - V.Trì               500,000  
601 Ông: Nguyễn Đức Oanh P.Thanh Miếu - V.Trì           1,000,000  
602 Ông: Nguyễn Văn Vịnh GĐ Cty XD Mạnh Hùng           2,000,000  
603 Chi nhánh Ngân Hàng Xã Xuân Lũng           1,000,000  
604 Cty Thủy Sản Hà Anh Xã Xuân Lũng           1,300,000  
605 TT lớp 12D  (Khóa 79 - 82) Xã Xuân Lũng           1,000,000  
606 Cty CPXDTM Hải Đăng T.Xã Phú Thọ           2,000,000  
607 Ông: Đỗ Tiến Dũng TP Yên Bái - T.Yên Bái           1,000,000  
608 Ông: Đỗ Tiến Mạnh TP Yên Bái - T.Yên Bái               500,000  
609 Bà: Lều Thị Lương TP Yên Bái - T.Yên Bái               500,000  
610 Ông: Nguyễn Văn Đính Yên Bái           1,000,000  
611 GĐ Ông: Quang Hằng Việt Trì               500,000  
612 Bà: Hà Thị Văn P.Âu Cơ - T.Xã P.Thọ           2,000,000  
613 Lương Ngọc Thủy Chưa rõ đ/c           2,000,000  
614 Bà: Nguyễn Thị Minh Thông Cổ Nhuế - Hà Nội               500,000  
615 Ông: Dương Bá Hải Đống Đa - Hà Nội               500,000  
616 Chi hội CCB UB Xã Xuân Lũng               560,000  
617 Ông: Nguyễn Trung Quyền Hà Nội           1,000,000  
618 Công ty TNHH Hà Tuấn Thị xã Phú Thọ           1,000,000  
619 Quỹ tín dụng Thạch Sơn Xã Thạch Sơn               500,000  
620 Ông: Nguyễn Sơn Hải Cty TNHH Hải Dũng P. Thọ                500,000  
621 Ông: Nguyễn Hồng Quân Nông Trang - Việt Trì               500,000  
622 Ông: Nguyễn Nhật Kỷ Hoàn Kiếm - Hà Nội           3,000,000  
623 Cháu Nguyễn Xuân Bách Phạm Hùng - Hà Nội           1,000,000  
624 Cháu Nguyễn Diệu My Phạm Hùng - Hà Nội           1,000,000  
625 Ông: Đỗ Văn Minh Gia Cẩm - Việt Trì               500,000  
626 Cty CP XD Tây Đô T.Xã Phú Thọ           2,000,000  
627 Ông bà: Dung - Hòa  Thanh Sơn           1,500,000  
628 Ôbà: Tùy Dung và các con TT Đoan Hùng           3,000,000  
629 Ông: Nguyễn Vũ Trụ Khu 10 - TT Hùng Sơn           1,000,000  
630 Ông: Nguyễn Hồng Hải TĐ Hóa chất Việt Nam           1,000,000  
631 Ô: Nguyễn Quang Đức Vụ hợp tác Quốc tế           1,000,000  
632 Ông bà: Tịch - Châm Khu 5 - TT Hùng Sơn               500,000  
633 Anh chị: Giang Dung Khu 5 - TT Hùng Sơn               500,000  
634 Ông: Nguyễn Đức Linh Tân Mai - Hà Nội               500,000  
635 Ông bà: Hòa - Thơi Gia Cẩm - Việt Trì           1,000,000  
636 Anh: Nguyễn Thành Nam  Hà Nội               500,000  
637 Ông: Nguyễn Đức Hiển Đội Cấn - Hà Nội           5,000,000  
638 Ông: Lê Sâm Tây Hồ - Hà Nội           1,000,000  
639 Ông: Nguyễn Văn Khánh Hà Nội               500,000  
640 Công ty CP Làng Dòng Xã Xuân Lũng               500,000  
641 DN TN Minh Ánh Tiên Kiên - Lâm Thao           1,000,000  
642 Bà: Nguyễn Thị Khoa Phú Xuân - Xuân Lũng           1,000,000  
643 UBND xã Xuân Huy Xã Xuân Huy               500,000  
644 Bà: Nguyễn Thị Mai HĐH T.Miếu - V.Trì           1,000,000  
645 Hội đồng ngũ T2/1975 Xã Xuân Lũng               700,000  
646 Ông: Đặng Xuân Bảo Việt Trì               500,000  
647 Ông: Nguyễn Trung Thảo Tuyên Quang           1,000,000  
648 Ông: Lưu Công Thành Phù Ninh               500,000  
649 Ông: Nguyễn Đức Anh Bộ công an               500,000  
650 TT lớp 12D khóa 79 - 82  Xã Xuân Lũng           1,000,000  
651 Ông: Đặng Quốc Thành Phường 3 - TP. Vũng Tàu               500,000  
652 Cty CP Lâm Sản Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn           2,000,000  
653 Anh: Trần Hiệp Xuân Huy           1,000,000  
654 Hội CCB, Hội PN, Hội ND xã Ủng hộ ngày công lao động          30,900,000  
 
      BAN CHỈ ĐẠO

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Làng Dòng, xã Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ

Từ nhiều thế kỷ nay, xã Xuân Lũng - tên nôm là Dòng (kẻ Dòng), vẫn được coi là một làng văn hiến mà sự hiếu học đã trở thành truyền thống nổi trội hẳn lên trong số rất nhiều làng xã thuộc vùng đồi núi huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ năm 1400, đời nhà Hồ, địa danh "Xuân Lũng" đã thấy xuất...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất tới chuyên mục nào trên website?

Văn hóa xã hội

Tin tức, hoạt động nội bộ của làng Dòng

Chuyên mục giáo dục, khuyến học

Chuyên mục nghệ thuật, sáng tác, văn học

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hành hương về nguồn