NHỮN TẤM LÒNG VÀNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/11/2013 09:36 - Người đăng bài viết: admin
NHỮN TẤM LÒNG VÀNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

NHỮN TẤM LÒNG VÀNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

NHỮN TẤM LÒNG VÀNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG Từ 500.000 Đ trở lên
NHỮN TẤM LÒNG VÀNG ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG
từ 500.000 đ trở lên

STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền Ghi chú
1 Ông: Nguyễn Quốc Huy Khu 1 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
2 Chị: Nguyễn Hồng Hà Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
3 Chị: Nguyễn Thị Mai Hương Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
4 Bà: Nguyễn Thị Lanh Khu 1 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
5 Ông: Nguyễn Ngọc Lanh Khu 1 - Xã Xuân Lũng         10,375,000  
6 Anh: Nguyễn Nhật Linh Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
7 Chị: Nguyễn Nguyệt Linh Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
8 Ông: Nguyễn Quang Hậu Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
9 Ông: Nguyễn Trung Khải Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
10 Ông: Nguyễn Trung Thao Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
11 Bà: Nguyễn Thị Phúc Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
12 Ông: Nguyễn Minh Long Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
13 Ông: Nguyễn Vũ Hải Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
14 Ông: Nguyễn Quang Phúc Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
15 GĐ bà Hòa  Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
16 Anh: Nguyễn Văn Hoàn Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
17 Anh: Nguyễn Tiến Dũng Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
18 Chị: Nguyễn Như Quỳnh Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
19 Ông: Phan Thanh Giản Khu 1 - Xã Xuân Lũng               700,000  
20 Ông: Nguyễn Ngọc Lung Khu 1 - Xã Xuân Lũng         11,000,000  
21 Ông: Nguyễn Ngọc Ấn Khu 1 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
22 Ông: Nguyễn Văn Việt Khu 1 - Xã Xuân Lũng               500,000  
23 Ông: Nguyễn Bá Linh Khu 1 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
24 Ông: Nguyễn Minh Giang Khu 1 - Xã Xuân Lũng               700,000  
25 Chi hội CCB khu 1 Xã Xuân Lũng               500,000  
26 Chi hội nông dân khu 1 Xã Xuân Lũng               500,000  
27 Anh: Nguyễn Toàn Thắng Khu 2 - Xã Xuân Lũng               500,000  
28 Ông: Đào Ngọc Sơn Khu 2 - Xã Xuân Lũng               500,000  
29 Ông: Nguyễn Xuân Ngọc Khu 2 - Xã Xuân Lũng               700,000  
30 Ông: Nguyễn Hữu Tỵ Khu 2 - Xã Xuân Lũng               500,000  
31 Ông: Vũ Quang Hào Khu 2 - Xã Xuân Lũng               500,000  
32 Ông: Xuất - Dung Khu 2 - Xã Xuân Lũng               500,000  
33 Anh: Nguyễn Xuân Thọ Khu 2 - Xã Xuân Lũng           8,000,000  
34 Anh: Nguyễn Xuân Khang Khu 2 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
35 Anh: Nguyễn Xuân Minh Khu 2 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
36 Ông: Vũ Tiến Thanh Khu 2 - Xã Xuân Lũng               800,000  
37 Ông: Nguyễn Trung Tân Khu 2 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
38 Bà: Nguyễn Thị Hoa Khu 2 - Xã Xuân Lũng               600,000  
39 Ông: Nguyễn Hữu Sắc Khu 2 - Xã Xuân Lũng               500,000  
40 GĐ ông: Hùng - Yến Khu 2 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
41 Ông bà: Huệ - Lâm Khu 2 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
42 Ông bà: Chính - Nga Khu 2 - Xã Xuân Lũng           1,750,000  
43 Anh chị: Hoàng - Hằng P.Âu Cơ - TX. Phú Thọ               600,000  
44 Ông: Đào Xuân Trường Khu 2 - Xã Xuân Lũng               700,000  
45 Anh: Nguyễn Phi Hùng Khu 2 - Xã Xuân Lũng               500,000  
46 Chi hội CCb khu 2 Xã Xuân Lũng               500,000  
47 Chi hội NCT khu 2 Xã Xuân Lũng               500,000  
48 Chị: Nguyễn Thị Nga Khu 3 - Xã Xuân Lũng               600,000  
49 Chị: Lê Hồng Duyên Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
50 Ông: Ng: Trung Lượng Khu 3 - Xã Xuân Lũng               700,000  
51 Anh: Đào Xuân Dũng Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
52 Ông: Lê Nhật Thu Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
53 Ông: Đào Quốc Anh Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
54 Ông: Nguyễn Tất Thắng Khu 3 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
55 Bà: Ng: Thị Kim Liên  Khu 3 - Xã Xuân Lũng           1,100,000  
56 Anh: Trần Xuân Thịnh Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
57 Ông: Trần Quốc Tuấn Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
58 Ông: Trần Quốc Toàn Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
59 Ông: Nguyễn Trung Kiên Khu 3 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
60 Ông: Đào Ngọc Sơn Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
61 Anh: Đào Anh Minh Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
62 Bà: Đào Thị Huệ Khu 3 - Xã Xuân Lũng         11,100,000  
63 Ông: Nguyễn Đức Trọng Khu 3 - Xã Xuân Lũng               500,000  
64 Chi hội CCB khu 3 Xã Xuân Lũng               500,000  
65 Chi hội Phụ nữ khu 3 Xã Xuân Lũng               510,000  
66 Ông: Nguyễn Hữu Tư Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
67 Ông: Nguyễn Hữu Sáu Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
68 Bà: Nguyễn Thị Phương Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
69 Anh: Nguyễn Ngọc Phong Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
70 CTY Phước Hưng Khu 4 - Xã Xuân Lũng           3,000,000  
71 Anh: Nguyễn Ngọc Linh Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
72 Anh chị: Tuấn Loan Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
73 Cty CP Thiện Phát Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
74 Bà: Phùng Thị Phương Hồng Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
75 Bà: Vương Thu Hà Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
76 Ông: Nguyễn Đức Mai Khu 4 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
77 Anh: Nguyễn Hồng Phú Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
78 Chị: Nguyễn Thị Vân Hà Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
79 GĐ ông: Nguyễn Văn Quốc Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
80 Gia đình: Dũng - Hằng Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
81 Chị: Thúy Khánh Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
82 Ông: Nguyễn Ngọc Nghĩa Khu 4 - Xã Xuân Lũng               600,000  
83 Ông: Nguyễn Ngọc Chinh Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
84 Anh: Nguyễn Anh Giang Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
85 Ông: Nguyễn Minh Đức Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
86 Bà: Vương Thị Thanh Huyền Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
87 Ông: Trần Khánh Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
88 Chị: Nguyễn Thị Xuân Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
89 Ông: Nguyễn Bá Sơn Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
90 Anh: Nguyễn Văn Cường Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
91 GĐ ông: Chất - Minh Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
92 Ông: Nguyễn Anh Văn Khu 4 - Xã Xuân Lũng           3,000,000  
93 Bà: Đặng Thị Thi Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
94 Ông: Nguyễn Trung Quốc Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
95 Bà: Ng: Thị Tuyết Nhung Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
96 GĐ ông: Luận - Oánh Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
97 Anh: Trần Văn Đồng Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
98 A: Nguyễn Hữu Thọ Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
99 Anh: Nguyễn Việt Cường Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
100 Anh: Nguyễn Việt Hùng Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
101 Anh: Nguyễn Minh Triều Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
102 Chị: Vũ Thị Hường Khu 4 - Xã Xuân Lũng               500,000  
103 Chi hội CCB khu 4 Xã Xuân Lũng               500,000  
104 Chi hội NCT khu 4 Xã Xuân Lũng               500,000  
105 Anh: Nguyễn Quốc Việt Khu 4 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
106 Bà: Nguyễn Thị Oánh Tuyết Khu 5 - Xã Xuân Lũng               600,000  
107 Ông: Nguyễn Văn Sắc Khu 5 - Xã Xuân Lũng               500,000  
108 Anh: Nguyễn Thanh Phương Khu 5 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
109 Ông: Nguyễn Xuân Dũng Khu 5 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
110 Ông: Nguyễn Khắc Thành Khu 5 - Xã Xuân Lũng         10,000,000  
111 Ông: Đào Xuân Trường Khu 5 - Xã Xuân Lũng               500,000  
112 Ông: Nguyễn Thanh Hải Khu 5 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
113 Ông: Nguyễn Trung Hy Khu 5 - Xã Xuân Lũng               500,000  
114 Ông: Nguyễn Xuân Trường Khu 5 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
115 Bà: Ng: Thị Thúy Hồng Khu 5 - Xã Xuân Lũng               500,000  
116 Chi hội CCB khu 5 Xã Xuân Lũng               500,000  
117 Chi hội nông dân khu 5 Xã Xuân Lũng               500,000  
118 Bà: Ng: Thị Hồng Minh Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
119 Bà: Cao Thị Lưu Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
120 Ông: Đào Kim Thái Khu 6 - Xã Xuân Lũng               600,000  
121 Ông: Nguyễn Huy Khánh Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
122 Ông: Nguyễn Trung Ngọc Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
123 Bà: Lê Thị Thanh Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
124 Anh: Nguyễn Đức Trường Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
125 Ông: Vũ Huy Thủ Khu 6 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
126 Anh: Vũ Huy Long Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
127 Anh: Vũ Anh Tuấn Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
128 Anh: Vũ Hải Phong Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
129 Cháu: Vũ Thị Trang Nhung Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
130 Cháu: Vũ Thị Nguyệt Nga Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
131 Ô bà: Huệ - Anh Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
132 Ông: Nguyễn Trung Thái Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
133 Ông: Nguyễn Trung Trọng Khu 6 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
134 Ông: Nguyễn Văn Khanh Khu 6 - Xã Xuân Lũng               600,000  
135 Ông: Nguyễn Tiến Hữu Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
136 Ông: Đào Văn Thanh Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
137 Ông: Đào Văn Hải Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
138 Chị: Ng: Thị Hồng Tuyết Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
139 Anh: Nguyễn Đức Tuấn Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
140 Anh: Nguyễn Đức Hưng Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
141 Ông: Nguyễn Hồng Chung Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
142 Anh: Nguyễn Tiến Hùng Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
143 Chị: Ng: Thị Thúy Hằng Khu 6 - Xã Xuân Lũng               500,000  
144 Chi hội nông dân khu 6 Xã Xuân Lũng               500,000  
145 Chi hội CCB khu 6 Xã Xuân Lũng               500,000  
146 Chi hội phụ nữ khu 6 Xã Xuân Lũng               500,000  
147 Ông: Lê Như Huệ Khu 7 - Xã Xuân Lũng               700,000  
148 Ông: Nguyễn Bài Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
149 Ông: Lê Như Thiệp Khu 7 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
150 Bà: Nguyễn Thị Hệ Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
151 Ông: Lê Quang Vinh Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,800,000  
152 Anh: Lê Quang Chung Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
153 Ông: Lê Quang Chính Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
154 Ông: Lê Như Cơ Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
155 Ông: Nguyễn Tiến Dũng Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
156 Anh chị: Bẩy Nga Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
157 Ông: Nguyễn Văn Thực Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
158 Ông: Nguyễn Thắng Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
159  Anh: Nguyễn Mạnh Toàn Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
160 Chị: Nguyễn Thùy Linh Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
161 Ông bà: Liên Bảo Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
162 Ông bà: Vân Sơn Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
163 Bà: Lê T Kim Dung Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
164 Bà: Nguyễn T Ngân Long Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
165 Ông: Nguyễn Quang Ngọc Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
166 Bà: Nguyễn T Bích Hằng Khu 7 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
167 Ông: Nguyễn Thắng Lợi Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
168 Ông: Nguyễn Văn Minh Khu 7 - Xã Xuân Lũng               700,000  
169  Anh chị: Tuấn - Hiền  Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
170 GĐ Ông: Lê Như Lai Khu 7 - Xã Xuân Lũng         10,200,000  
171 Ô bà: Sơn - Hến Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
172 Anh: Nguyễn Việt Liên Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
173 GĐ Bà: Đào Thị Rượu Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
174 Cháu Ô Lịch họ Diều Phượng Khu 7 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
175 Anh: Lê Mạnh Hùng Khu 7 - Xã Xuân Lũng               600,000  
176 Ông: Nguyễn Bình Minh Khu 7 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
177 Ông: Nguyễn Hùng Cường Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
178 Anh: Nguyễn Hoàng Hải Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
179 Bà: Nguyễn Thu Hà Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
180 Ông: Lê Như Phượng Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
181 Anh: Nguyễn Thành Trung Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
182 Chị: Vũ Thị Thanh Hương Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
183 Ông: Nguyễn Hoàng Kim Khu 7 - Xã Xuân Lũng               500,000  
184 GĐ Ông: Lê Văn Căn Khu 7 - Xã Xuân Lũng           2,500,000  
185 Chi hội NCT + PG Khu 7  Xã Xuân Lũng               500,000  
186 Chi hội phụ nữ khu 7 Xã Xuân Lũng               500,000  
187 Chi hội CCB khu 7 Xã Xuân Lũng               500,000  
188 Ông: Nguyễn Mạnh Tài Khu 8 - Xã Xuân Lũng               200,000  
189 Ông: Nguyễn Ngọc Sinh Khu 8 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
190 Ông: Nguyến Tiến Đạt Khu 8 - Xã Xuân Lũng               700,000  
191 Bà: Trần Kim Ngân Khu 8 - Xã Xuân Lũng               700,000  
192 GĐ ông: Nguyễn - Thực Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
193 Ông: Nguyễn Thành Đô Khu 8 - Xã Xuân Lũng               700,000  
194 Anh chị: Tiến Nhàn Khu 8 - xã Xuân Lũng                600,000  
195 Ông: Nguyễn - Trường Khu 8 - xã Xuân Lũng                500,000  
196 Anh chị: Bảo - Huyền Khu 8 - xã Xuân Lũng            1,000,000  
197 Ông: Nguyễn Mạnh Hùng Khu 8 - xã Xuân Lũng            6,000,000  
198 Ông: Nguyễn Vinh Quang Khu 8 - xã Xuân Lũng            1,000,000  
199 Ông: Nguyễn Thực Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
200 Bà: Nguyễn Thị Minh Hải Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
201 Ông: Nguyễn Ngọc Nam Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
202 Anh: Nguyễn Ngọc Linh Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
203 Bà: Nguyễn Thị Hồng Thu Khu 8 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
204 Ông bà: Biên - Toan Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
205 Ông: Nguyễn Khắc Tùy Khu 8 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
206 Ông: Nguyễn Tư Liêu Khu 8 - Xã Xuân Lũng           2,600,000  
207 Bà: Nguyễn Thị Hợi Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
208 Bà: Nguyễn Thị Hoa Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
209 Bà: Nguyễn Thị Quế Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
210 Ông: Nguyễn Trung Dũng Khu 8 - Xã Xuân Lũng               500,000  
211 Ông: Ng: Văn Thắng Khu 8 - Xã Xuân Lũng               600,000  
212 Ông bà: Báu - Liêu Khu 8 - Xã Xuân Lũng           5,500,000  
213 Chi hội ND khu 8 Xã Xuân Lũng               500,000  
214 Chi hội PN khu 8 Xã Xuân Lũng               500,000  
215 Chi hội NCT khu 8 Xã Xuân Lũng               500,000  
216 Chi hội CCB khu 8 Xã Xuân Lũng               500,000  
217 Bà: Lê Thị Hồng Dung Khu 9 - Xã Xuân Lũng               500,000  
218 Ông: Nguyễn Khắc Cảnh Khu 9 - Xã Xuân Lũng               500,000  
219 Ông: Nguyễn Sơn Hải Khu 9 - Xã Xuân Lũng               500,000  
220 Linh mục: Nguyễn Tiến Cử Khu 9 - Xã Xuân Lũng               500,000  
221 Chị: Nguyễn Thị Thu Hà Khu 9 - Xã Xuân Lũng               500,000  
222 Chị: Lê Thị Mai Quỳnh Khu 9 - Xã Xuân Lũng               500,000  
223 Anh: Nguyễn Chí Thanh Khu 9 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
224 Anh: Nguyễn Hồng Hạnh Khu 9 - Xã Xuân Lũng               500,000  
225 Chi hội CCB khu 9 Xã Xuân Lũng               500,000  
226 Cty Thủy Sản Hà Anh Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
227 Cty TNHH Nam Đức Việt Khu 10 - Xã Xuân Lũng           3,000,000  
228 Ông: Nguyễn Đình Long Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
229 Ông: Nguyễn Trung Lưu Khu 10 - Xã Xuân Lũng           3,100,000  
230 Ông: Nguyễn Ngọc Lâm Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
231 Ông: Nguyễn Đức Sỹ Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
232 Ông bà: Chiến - Lợi Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
233 Ông: Nguyễn Xuân Thắng Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
234 Ông: Nguyễn Quốc Bảo Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
235 Ông: Nguyễn Văn Huy Khu 10 - Xã Xuân Lũng           5,500,000  
236 Ông: Nguyễn Văn Thức Khu 10 - Xã Xuân Lũng           3,000,000  
237 Bà: Nguyễn Thị Minh Hồ Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
238 Ông: Nguyễn Ngọc Thành Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
239 Anh: Nguyễn Ngọc Nam Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
240 Chị: Nguyễn Thị Kim Ngân Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
241 Ông: Nguyễn Văn Nguyên Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
242 Anh: Nguyễn Bảo Trung Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
243 Anh: Nguyễn Tân Văn Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
244 Chị: Đỗ Thị Bích Thảo Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
245 Chị: Đỗ Thị Kim Thanh Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
246 Bà: Nguyễn Thị Huệ Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
247 Anh: Nguyễn Xuân Thao Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
248 Chị: Nguyễn Thị Thu Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
249 Chị Nguyễn Thùy Hoa Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
250 Ông: Nguyễn Đình Điền Khu 10 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
251 Ông: Nguyễn Đình Châu Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
252 Anh: Nguyễn Đình Quốc Việt Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
253 Chị: Nguyễn Thu Quỳnh Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
254 Chị: Nguyễn Thị Hằng Nga Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
255 Ông: Nguyễn Văn Thái Khu 10 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
256 Ông: Nguyễn Đình Châu Khu 10 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
257 Ông: Nguyễn Ngọc Sơn Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
258 Ông: Nguyễn Xuân Thắng Khu 10 - Xã Xuân Lũng               500,000  
259 Chi hội phụ nữ khu 10 Xã Xuân Lũng               500,000  
260 Chi hội CCB khu 10 Xã Xuân Lũng               500,000  
261 Ông: Nguyễn Hải Anh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               800,000  
262 Anh: Nguyễn Tiến Thành Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
263 Ông: Nguyễn Hữu Vượng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
264 Ông: Nguyễn Văn Hy Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
265 Ông: Nguyễn Văn Phượng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
266 Ông Bà: Khánh - Nhung Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
267 Ông: Nguyễn Khánh Tường Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
268 Ông: Nguyễn Khánh Thăng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
269 Ông: Nguyễn Khánh Trường Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
270 Ông: Nguyễn Khánh Thành Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
271 Ông: Nguyễn Nhật Nghĩa Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
272 Chị: Nguyễn Thị Thuý Hằng Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
273 Ông: Nguyễn Ngô Long Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
274 Chị: Nguyễn Thái Hà Linh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
275 Chị: Nguyễn Thùy Trang Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
276 Chị: Nguyễn Thị Minh Hoàn Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
277 Ông: Nguyễn Văn Cương Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
278 Ông: Nguyễn Xuân Bảng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
279 Ông: Nguyễn Anh Khoa Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
280 Chị: Nguyễn Thu Én Khu 11 - Xã Xuân Lũng               800,000  
281 Ông: Đặng Quốc Sơn Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
282 Bà: Đặng Thị Thịnh Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
283 Bà: Đặng Thị Hằng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
284 Bà: Đặng Thị Thanh Huyền Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
285 Ông: Nguyễn Xuân Mạnh Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
286 Ông: Nguyễn Văn Trãi Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
287 Ông: Đặng Chuẩn Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
288 Ông: Đặng Quốc Thành Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
289 Ông bà: Sang Lợi Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
290 Ô: Nguyễn Khắc Lợi Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
291 Bà: Nguyễn Thị Thịnh Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,300,000  
292 Anh: Nguyễn Phương Lâm Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
293 Anh chị: Quỳnh Châu Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
294 Anh: Chu Quỳnh Phương Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
295 Ông: Nguyễn Hải Anh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
296 Bà: Nguyễn T Long Vân Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
297 Anh: Nguyễn Thế Ninh Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
298 Anh: Nguyễn Quang Tuấn Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
299 Anh: Nguyễn Đức Long Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
300 Bà: Nguyễn Thị Sản Khu 11 - Xã Xuân Lũng               700,000  
301 Ông: Nguyễn Hiền Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
302 Ông: Nguyễn Tiến Thanh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
303 Ông: Nguyễn Hùng Tiến Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
304 Ông: Nguyễn Quốc Huy Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
305 Ông: Nguyễn Quang Hà Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
306 Ông bà: Hà - Dung Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
307 Bà: Đào Thị Lan Oanh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
308 Ôn:g Nguyễn Quốc Bảo Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
309 Ông: Nguyễn Quốc Khánh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
310 Anh: Đặng Xuân Giang Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
311 Anh: Nguyễn Duy Đông Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
312 Ông: Nguyễn Viết Lộ Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
313 Chị: Phan Hương Ly Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
314 Bà: Nguyễn Thị Minh Huệ Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
315 Ông: Nguyễn Mạnh Hùng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,300,000  
316 Bà: Nguyễn Thị Mùi Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
317 Ông: Nguyễn Văn Yến Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
318 Ông: Nguyễn Văn Vĩnh Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
319 Anh: Nguyễn Trung Kiên Khu 11 - Xã Xuân Lũng               900,000  
320 Ông: Nguyễn Hữu Tăng Khu 11 - Xã Xuân Lũng               600,000  
321 Ông: Nguyễn Quyết Thắng Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
322 Ông: Nguyễn Hồng Nam Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
323 GĐ bà: Đại Trượng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
324 Anh: Chu Mạnh Hiền Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
325 Ông: Nguyễn Trung Châu Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
326 Anh: Sơn, Phong cháu cụ Hào Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
327 GĐ: Phong Lan Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
328 Ông: Nguyễn Thế Vinh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
329 GĐ ông: Nguyễn Văn Nghi Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,500,000  
330 Ông: Nguyễn Đại Phong Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
331 Anh: Nguyễn Anh Tuấn Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
332 Bà: Nguyễn Thị Bích Nguyệt Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
333 Ông: Nguyễn Hữu Thùy Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
334 Ông: Nguyễn Văn Hưởng Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
335 Ông: Nguyễn Đại Dũng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
336 Chị: Nguyễn Thị Nhung Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
337 Ông: Nguyễn Ngọc Anh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
338 Chị: Nguyễn Thị Thúy Hoàn Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
339 Chị: Nguyễn Thị Tâm Thu Khu 11 - Xã Xuân Lũng           3,000,000  
340 Ông: Cấn Xuân Bình Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,200,000  
341 Chị: Cấn Thị Thanh Nhung Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
342 Anh: Cấn Anh Tuấn Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
343 Anh: Cấn Việt Hà Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
344 Chị: Cấn Thị Quỳnh Lan Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
345 Bà: Nguyễn Thị Thái (Việt) Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
346 Ông: Nguyễn Mạnh Quỳnh Khu 11 - Xã Xuân Lũng               600,000  
347 Anh: Nguyễn Hồng Thủy Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
348 Chị: Nguyễn Hồng Nhung Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000
349 Bà: Nguyễn Thị Thanh Ngân Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
350 Ông: Nguyễn Văn Liên Khu 11 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
351 Bà: Trần Thị Bích Dung Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,300,000  
352 Bà: Nguyễn Thị Sắc Khu 11 - Xã Xuân Lũng               600,000  
353 Chị: Ngô Thị Thủy Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
354 Ông: Nguyễn Cao Hạnh Khu 11 - Xã Xuân Lũng           2,500,000  
355 Ông: Nguyễn Hồng Vinh Khu 11 - Xã Xuân Lũng           3,500,000  
356 Ông: Nguyễn Thành Công Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,900,000  
357 Ông: Nguyễn Tiến Dũng Khu 11 - Xã Xuân Lũng           1,800,000  
358 Chi hội CCB khu 11 Xã Xuân Lũng               500,000  
359 Anh: Nguyễn Mạnh Trường Khu 11 - Xã Xuân Lũng               500,000  
360 Ông: Nguyễn Văn Tiến Khu 12 - Xã Xuân Lũng           9,600,000  
361 Ông: Đặng Quốc Hùng Khu 12 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
362 Bà: Đặng Thị Minh Hồng Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
363 Bà: Đặng Thị Thu Thủy Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
364 Ông: Đặng Ngọc Oanh Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
365 Ông: Đặng - Khuê Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
366 Ông: Đặng Quang Huy Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
367 Ông: Đào Ngọc Chân Khu 12 - Xã Xuân Lũng           4,000,000  
368 Bà: Đào Thị Thu Hương Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
369 Ông: Đặng - Oánh Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
370 Bà: Đặng Thị Hiển Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
371 Anh: Đặng Thiên Sơn Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
372 Ông: Đặng Văn Chu Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,100,000  
373 Ông: Nguyễn Xuân Liêm Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
374 Ông: Đào Ngọc Chiến Khu 12 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
375 Ông bà: Vận - Đào Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
376 Ông: Đặng Văn Quang Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
377 Ông: Nguyễn Ngọc Quân Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
378 GĐ Cụ: Đặng Bình Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
379 Ông: Nguyễn Kim Phúc Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
380 Bà: Nguyễn Thị Phương Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
381 Bà: Đặng T Thu Hiền Khu 12 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
382 Bà: Đặng Hải Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
383 Ông: Đặng Vũ Hồng Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
384 Ông: Đặng Vũ Hoàng Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
385 Ông: Đặng Vũ Hà Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
386 Ông: Đặng Ngọc Đức Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
387 Chị: Đặng Thị Nguyệt Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
388 Ông: Nguyễn Hòa Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
389 Anh: Nguyễn Hùng Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
390 Anh: Nguyễn Cường Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
391 Bà: Nguyễn Thị Thu Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
392 Bà: Đặng Thị Chính Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
393 Ông: Đặng Đình Thông Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
394 GĐ ông: Đặng Văn Cẩn Khu 12 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
395 Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyết Khu 12 - Xã Xuân Lũng           2,500,000  
396 Bà: Nguyễn Thị Minh Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
397 GĐ ông: Đặng Văn Huấn Khu 12 - Xã Xuân Lũng           4,600,000  
398 Ông: Đỗ Văn Hoan Khu 12 - Xã Xuân Lũng               500,000  
399 Ông: Nguyễn Minh Khôi Khu 12 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
400 Ông: Đặng Ngọc Bích Khu 12 - Xã Xuân Lũng           5,000,000  
401 Bà: Đỗ Thị Hằng Nga Khu 12 - Xã Xuân Lũng               600,000  
402 Chi hội CCB khu 12 Xã Xuân Lũng               500,000  
403 Chi hội ND khu 12 Xã Xuân Lũng               500,000  
404 Anh: Hoàng Đình Thắng Khu 13 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
405 Ông: Nguyễn Thanh Hải Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
406 GĐ ông: Tích Đãi Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
407  Bà: Thụ Hoà Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
408 Ông: Nguyễn Văn Hào Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
409 Ông: Nguyễn Hải Long Khu 13 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
410 GĐ ông: Hưng - Tâm Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
411 Ông: Nguyễn Văn Thảo Khu 13 - Xã Xuân Lũng               900,000  
412 Ông: Nguyễn Quang Thùy Khu 13 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
413 Bà: Nguyễn Thị Khánh Ngọc Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
414 Ông: Lê Danh Thức Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
415 Ông: Đỗ Nhân Đạo Khu 13 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
416 Anh: Đỗ Chung Đức Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
417 Ông: Đỗ Văn Quang Khu 13 - Xã Xuân Lũng               600,000  
418 Ông: Hoàng Văn Tiến Khu 13 - Xã Xuân Lũng               600,000  
419 Bà: Nguyễn Thị Thúy Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
420 Ông: Lê Khắc Đông Khu 13 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
421 Ông: Nguyễn Văn Quang Khu 13 - Xã Xuân Lũng               900,000  
422 Ông: Nguyễn Văn Liễu Khu 13 - Xã Xuân Lũng               700,000  
423 Ông: Nguyễn Ngọc Tuyến Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
424 Anh: Nguyễn Tuấn Thành Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
425 Ông: Nguyễn Văn Tuấn Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
426 Bà: Nguyễn Thị Nga Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
427 Ông: Đỗ Mạnh Kiểm Khu 13 - Xã Xuân Lũng               500,000  
428 Ông: Nguyễn Quang Sơn Khu 13 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
429 Chi hội nông dân 13 Xã Xuân Lũng               500,000  
430 Chi hội NCT khu 13 Xã Xuân Lũng               500,000  
431 Chi hội CCB khu 13 Xã Xuân Lũng               500,000  
432 Bà: Đặng Thị Khoa Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
433 Ông: Trần Văn Hân Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
434 Ông: Trần Trọng Lan Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
435 Ông: Trần Đức Lượng Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
436 Chị: Hoàng Yến Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
437 Chị: Hoàng T Hồng Nhung Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
438 Chị: Hoàng Lệ Thu Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
439 Ông: Nguyễn Xuân Hiền Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
440 Ông: Đỗ Xuân Anh Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
441 Anh: Trần Quyết Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
442 Bà: Đỗ Thị Thanh Huyền Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
443 Anh: Nguyễn Quốc Biên Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
444 Bà: Nguyễn Thị Huyền Vy Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
445 Ông: Đỗ Kim Tuyến Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
446 Ông: Trần Đức Linh Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
447 Ông: Đào Dương Lịch Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
448 Chị: Nguyễn Thị Thu Trang Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
449 Bà: Đỗ Thị Doanh Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
450 Bà: Đỗ Thị Kim Dâng Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
451 Ông: Nguyễn Văn Chất Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
452 Ông: Nguyễn Xuân Phương Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
453 Chị: Nguyễn Thị Quỳnh Như Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
454 Ông: Hoàng Văn Hậu Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
455 Bà: Đỗ Thị Tuyết Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
456 Bà: Nguyễn Thị Hồng Khu 14 - Xã Xuân Lũng           2,800,000  
457 Ông: Trần Kim Ngọc Khu 14 - Xã Xuân Lũng               600,000  
458 Ông: Đào Ngọc Quý Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
459 Anh: Trần Ngọc Thọ Khu 14 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
460 Ông: Nguyễn Văn Niệm Khu 14 - Xã Xuân Lũng               500,000  
461 Chi hội nông dân14 Xã Xuân Lũng               500,000  
462 Chi hội CCB khu 14 Xã Xuân Lũng               500,000  
463 Ông: Nguyễn Xuân Thiện Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
464 Ông: Nguyễn Xuân Phong Khu 15 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
465 Ông: Nguyễn Hữu Thọ Khu 15 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
466 Bà: Nguyễn Thị Cơ Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
467 Bà: Nguyễn Thị Nguyệt Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
468 GĐ ông: Tuấn - Hằng Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
469 Ông: Đào Văn Thọ Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
470 Ông: Nguyễn Chí Hiếu Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
471 Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
472 Bà: Nguyễn Thị Hồng Giang Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
473 Bà: Nguyễn Thị Tuyết Khu 15 - Xã Xuân Lũng               550,000  
474 Ông: Đặng Văn Thắng Khu 15 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
475 Ông: Nguyễn Văn Thích Khu 15 - Xã Xuân Lũng           3,000,000  
476 Bà: Nguyễn Thị Đạo Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
477 Ông: Đặng Xuân Hằng Khu 15 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
478 Ông:  Đặng Văn Lanh Khu 15 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
479 Ông: Đào Anh Minh Khu 15 - Xã Xuân Lũng               800,000  
480 Ông: Nguyễn Sinh Ngữ Khu 15 - Xã Xuân Lũng               500,000  
481 Chi hội CCB khu 15 Xã Xuân Lũng               500,000  
482 Anh: Nguyễn Thanh Bình Khu 16 - Xã Xuân Lũng               500,000  
483 Anh: Nguyễn Trung Thùy Khu 16 - Xã Xuân Lũng               500,000  
484 Anh: Nguyễn Thanh Tuấn Khu 16 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
485 Ông: Nguyễn Văn Quang Khu 16 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
486 Bà: Lương Thị Nguyệt Khu 16 - Xã Xuân Lũng               650,000  
487 Ông: Nguyễn Thanh Bình Khu 16 - Xã Xuân Lũng               600,000  
488 Ông: Nguyễn Văn Hòa Khu 16 - Xã Xuân Lũng               700,000  
489 GĐ ông: Xuân - Tám Khu 16 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
490 Ông: Nguyễn Mạnh Ngần Khu 16 - Xã Xuân Lũng               700,000  
491 Ông: Nguyễn Hữu Kiên Khu 16 - Xã Xuân Lũng               500,000  
492 Ông: Nguyễn Văn Hùng Khu 16 - Xã Xuân Lũng               500,000  
493 Ông: Đào Ngọc Hiệp Khu 16 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
494 Chi hội nông dân 17 Khu 17 - Xã Xuân Lũng               500,000  
495 Ông: Đặng Tiến Quân Khu 17 - Xã Xuân Lũng               500,000  
496 Ông: Lê Quốc Sơn Khu 17 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
497 Ông: Nguyễn Ngọc Thắng Khu 17 - Xã Xuân Lũng           2,500,000  
498 Ông: Nguyễn Ngọc Anh Khu 17 - Xã Xuân Lũng               500,000  
499 Ông: Trần Thanh Phong Khu 17 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
500 Bà: Đỗ Thị Sợi Khu 17 - Xã Xuân Lũng               500,000  
501 Bà: Trần Thị Thu Hường Khu 17 - Xã Xuân Lũng           2,000,000  
502 Ông: Nguyễn Trung Mạnh Khu 17 - Xã Xuân Lũng               600,000  
503 Ông: Nguyễn Đức Phong Khu 17 - Xã Xuân Lũng               700,000  
504 Chi hội CCB khu 17 Xã Xuân Lũng               500,000  
505 Ông: Nguyễn Hồng Phong Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
506 Bà: Ng: Thị Thu Hương Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
507 Ông: Lê Minh Tiệp  Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
508 Ông: Lê Minh Chấn Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
509 Anh: Lê Đạt Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
510 Bà: Hà Thị Kim Anh Khu 18 - Xã Xuân Lũng      
511 Bà: Nguyễn Thị Thanh Minh Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
512 Ông: Nguyễn Mạnh Chiến Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
513 Ông: Nguyễn Nhật Phẩm Khu 18 - Xã Xuân Lũng           1,000,000  
514 Ông: Nguyễn Nhật Quang Khu 18 - Xã Xuân Lũng           1,500,000  
515 Bà: Nguyễn Thị Thu Hà Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
516 Bà: Nguyễn Thị Thanh Hương Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
517 Bà: Nguyễn Thị Bích Hoa Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
518 Bà: Nguyễn Thị Thanh Hải Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
519 Ông: Nguyễn Nhật Tùng Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
520 Ông: Nguyễn Nhật Lịch Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
521 Ông: Nguyễn Nhật Lanh Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
522 GĐ ông: Sơn - Tân Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
523 GĐ ông: Công - Thúy Khu 18 - Xã Xuân Lũng               500,000  
524 Bà: Nguyễn Thị Lan HT trường MN Xuân Lũng               600,000  
525 Bà: Lê Thị Bích Hằng Trường M.Non X.Lũng               500,000  
526 TT CBGV trường MN Xã Xuân Lũng           1,500,000  
527 TT lớp 3A  Trường TH Xuân Lũng               650,000  
528 Bà: Đinh Thị Thanh Bình HT trường TH Xuân Lũng               600,000  
529 Trường Tiểu học Xuân Lũng Xã Xuân Lũng           1,800,000  
530 Tập thể lớp 7A khóa 2010 - 2014  Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
531 Ông: Trần Thạch Hà Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
532 Ông: Nguyễn Lê Hoàng Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
533 Bà: Nguyễn Thị Thúy Thiều Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
534 Lớp 8B ( KH: 2009 - 2013) Trường THCS Xuân Lũng               530,000  
535 Lớp 8A ( KH: 2009 - 2013) Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
536 Lớp 6A (KH: 2011 - 2015) Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
537 Lớp 7B ( KH: 2010 - 2017) Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
538 Lớp 6C (KH 2011 - 2015) Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
539 Lớp 9A ( KH: 2008 - 2012) Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
540 Lớp 9B ( KH: 2008 - 2012) Trường THCS Xuân Lũng               640,000  
541 TT lớp 6B (KH: 2011 - 2015) Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
542 HPH 10 lớp KH: 2011 - 2012 Trường THCS Xuân Lũng               550,000  
543 Bà: Vũ Thị Hồng Hải Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
544 Bà: Nguyễn Thanh Hà Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
545 Bà: Nguyễn Thị Hoa Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
546 Bà: Nguyễn Thị Kim Thu Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
547 Bà: Đào Thị Thu Hiền Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
548 Ông: Đào Quốc Luật Trường THCS Xuân Lũng               500,000  
549 Trường THCS Xuân Lũng Xã Xuân Lũng           2,500,000  
550 Dòng họ Lê Xã Xuân Lũng           1,700,000  
551 Dòng họ Nguyễn Ba Ngành Xã Xuân Lũng            2,700,000  
552 Dòng họ Đào Thượng  Xã Xuân Lũng           1,800,000  
553 Dòng họ Tiết Nghĩa  Xã Xuân Lũng               550,000  
554 Dòng họ Trần Xã Xuân Lũng           1,100,000  
555 Dòng họ Mã Cương  Xã Xuân Lũng           1,400,000  
556 Dòng họ Diều Phượng Xã Xuân Lũng           1,200,000  
557 Dòng Họ Ng: Văn Vạn Thắng Xã Xuân Lũng           1,300,000  
558 Dòng họ Mầu Xã Xuân Lũng               700,000  
559 Dòng họ Vũ Xã Xuân Lũng           1,000,000  
560 Họ Đặng Xã Xuân Lũng           2,700,000  
561 Dòng họ Nguyễn Nhà Vang Xã Xuân Lũng               830,000  
562 Dòng họ Ng: Khắc Làng San Xã Xuân Lũng           1,000,000  
563 Họ Nguyễn làng Giữa Xã Xuân Lũng           1,050,000  
564 Dòng họ Nguyễn Đình Xã Xuân Lũng           1,200,000  
565 Dòng họ Nguyễn Tam Sơn Xã Xuân Lũng           2,200,000  
566 Họ Nguyễn Mả Nội Xã Xuân Lũng           1,200,000  
567 Dòng họ Hoàng Xã Xuân Lũng               500,000  
568 Dòng họ Đào Đông Xã Xuân Lũng           1,000,000  
569 Ông: Đỗ Văn Đài Khu 4 - Xã Xuân Huy               500,000  
570 Ông: Đỗ Nhật Văn Khu 4 - Xã Xuân Huy           2,000,000  
571 Ông: Hoàng Hữu Văn Khu 7 - Xã Xuân Huy           1,000,000  
572 Ông: Nguyễn Thanh Bình Làng Chèm - Hà nội               500,000  
573 Quỹ Tín Dụng Xã Thạch Sơn               500,000  
574 Bà: Hà Thị Hồng Lưu VP UBND xã Xuân Lũng               500,000  
575 Con cháu Ông: Ng: Văn Phùng Phú Thịnh - Xuân Huy               500,000  
576 Bà: Ng: Thị Phương Tâm CC Địa Chính               500,000  
577 Chùa Phổ Quang Xã Xuân Lũng            8,500,000  
578 Gia đình: Tiến Tính Cầu Diễn - Hà nội               500,000  
579 Hội người cao tuổi  Xã Xuân Lũng               800,000  
580 Hội cựu chiến binh xã  Xã Xuân Lũng               500,000  
581 Hội phụ nữ Xã Xuân Lũng               500,000  
582 BCH Hội nông dân Xã Xuân Lũng               600,000  
583 HTX DVNN & Điện Năng Xã Xuân Lũng           1,000,000  
584 DNTN Minh Ánh Tiên Kiên - LThao - P.Thọ           1,000,000  
585 Ông: Lê Văn Thịnh CA Tỉnh  Phú Thọ            1,000,000  
586 CLB Thơ ca làng Dòng Xã Xuân Lũng               500,000  
587 Cty TM & XK Hải Đăng Xã Xuân Lũng           5,300,000  
588 GĐ Ông: Nguyễn Văn Đức  Tổ ĐH Thanh Miếu - V.Trì               500,000  
589 Ông: Nguyễn Nhật Đang  Tổ ĐH Thanh Miếu - V.Trì               500,000  
590 Bà: Nguyễn Thị Dung  Tổ ĐH Thanh Miếu - V.Trì               500,000  
591 Ông: Nguyễn Đức Oanh P.Thanh Miếu - V.Trì           1,000,000  
592 Ông: Nguyễn Văn Vịnh GĐ Cty XD Mạnh Hùng           2,000,000  
593 Chi nhánh Ngân Hàng Xã Xuân Lũng           1,000,000  
594 Cty Thủy Sản Hà Anh Xã Xuân Lũng           1,300,000  
595 TT lớp 12D  (Khóa 79 - 82) Xã Xuân Lũng           1,000,000  
596 Cty CPXDTM Hải Đăng T.Xã Phú Thọ           2,000,000  
597 Ông: Đỗ Tiến Dũng TP Yên Bái - T.Yên Bái           1,000,000  
598 Ông: Đỗ Tiến Mạnh TP Yên Bái - T.Yên Bái               500,000  
599 Bà: Lều Thị Lương TP Yên Bái - T.Yên Bái               500,000  
600 Ông: Nguyễn Văn Đính Yên Bái           1,000,000  
601 GĐ Ông: Quang Hằng Việt Trì               500,000  
602 Bà: Hà Thị Văn P.Âu Cơ - T.Xã P.Thọ           2,000,000  
603 Lương Ngọc Thủy Chưa rõ đ/c           2,000,000  
604 Bà: Nguyễn Thị Minh Thông Cổ Nhuế - Hà Nội               500,000  
605 Ông: Dương Bá Hải Đống Đa - Hà Nội               500,000  
606 Chi hội CCB UB Xã Xuân Lũng               560,000  
607 Ông: Nguyễn Trung Quyền Hà Nội           1,000,000  
608 Công ty TNHH Hà Tuấn Thị xã Phú Thọ           1,000,000  
609 Quỹ tín dụng Thạch Sơn Xã Thạch Sơn               500,000  
610 Ông: Nguyễn Sơn Hải Cty TNHH Hải Dũng P. Thọ                500,000  
611 Ông: Nguyễn Hồng Quân Nông Trang - Việt Trì               500,000  
612 Ông: Nguyễn Nhật Kỷ Hoàn Kiếm - Hà Nội           3,000,000  
613 Cháu Nguyễn Xuân Bách Phạm Hùng - Hà Nội           1,000,000  
614 Cháu Nguyễn Diệu My Phạm Hùng - Hà Nội           1,000,000  
615 Ông: Đỗ Văn Minh Gia Cẩm - Việt Trì               500,000  
616 Cty CP XD Tây Đô T.Xã Phú Thọ           2,000,000  
617 Ông bà: Dung - Hòa  Thanh Sơn           1,500,000  
618 Ôbà: Tùy Dung và các con TT Đoan Hùng           3,000,000  
619 Ông: Nguyễn Vũ Trụ Khu 10 - TT Hùng Sơn           1,000,000  
620 Ông: Nguyễn Hồng Hải TĐ Hóa chất Việt Nam           1,000,000  
621 Ô: Nguyễn Quang Đức Vụ hợp tác Quốc tế           1,000,000  
622 GĐ Ông bà: Trâm Tịch Khu 5 - TT Hùng Sơn               500,000  
623 Anh chị: Giang Dung Khu 5 - TT Hùng Sơn               500,000  
624 Ông: Nguyễn Đức Linh Tân Mai - Hà Nội               500,000  
625 Ông bà: Hòa Thơi Gia Cẩm - Việt Trì           1,000,000  
626 Anh: Nguyễn Thành Nam  Hà Nội               500,000  
627 Ông: Nguyễn Đức Hiển Đội Cấn - Hà Nội           5,000,000  
628 Ông: Lê Sâm Tây Hồ - Hà Nội           1,000,000  
629 Ông: Nguyễn Văn Khánh Hà Nội               500,000  
630 Công ty CP Làng Dòng Xã Xuân Lũng               500,000  
631 DN TN Minh Ánh Tiên Kiên - Lâm Thao           1,000,000  
632 Bà: Nguyễn Thị Khoa Phú Xuân - Xuân Lũng           1,000,000  
633 UBND xã Xuân Huy Xã Xuân Huy               500,000  
634 Bà: Nguyễn Thị Mai HĐH T.Miếu - V.Trì           1,000,000  
635 Hội đồng ngũ T2/1975 Xã Xuân Lũng               700,000  
636 Ông: Đặng Xuân Bảo Việt Trì               500,000  
637 Ông: Nguyễn Trung Thảo Tuyên Quang           1,000,000  
638 Ông: Lưu Công Thành Phù Ninh               500,000  
639 Ông: Nguyễn Đức Anh Bộ công an               500,000  
640 TT lớp 12D khóa 79 - 82  Xã Xuân Lũng           1,000,000  
641 Ông: Đặng Quốc Thành Phường 3 - TP. Vũng Tàu               500,000  
642 Cty CP Lâm Sản Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn           2,000,000  
643 Anh: Trần Hiệp Xuân Huy           1,000,000  


CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ BẰNG HIỆN VẬT
 
STT Họ và tên Địa chỉ Hiện vật Bằng tiền
1 Kỹ sư: Nguyễn Dương Linh Hà Nội Bản thiết kế 27.000.000đ
2 Tiến sỹ: Đào Chí Thành Hà Nội Bộ Lư hương đá 23.000.000đ
3 GĐ ông: Nguyễn Tư Liêu Khu 8 - Xã Xuân Lũng  Bia Đá 40.000.000đ
4 GĐ ông: Đặng Văn Huấn Khu 12 - xã Xuân Lũng  Bia Đá 40.000.000đ
5 GĐ bà: Nguyễn Thị Hồng Khu 14 - xã Xuân Lũng  Bia Đá 40.000.000đ
6 GĐ Thiếu tướng: Đặng Anh Dũng Khu 12 - xã Xuân Lũng  XD Khuôn viên 56.000.000đ
7 CT Sơn Minh Ánh Tiên Kiên - Lâm Thao  Sơn Văn Chỉ 21.000.000đ
8 GĐ bà: Đặng Thị Chung Khu 11 - xã Xuân Lũng  Tiến công sơn 8.500.000đ
9 GĐ ông: Lê Quốc Sơn Thị Trấn Lâm Thao Biển Văn chỉ bằng đá và các danh sách 3.000.000đ
10 Các cá nhân ủng hộ bằng vật liệu     5.900.000đ
11 Hội CCB, Hội PN, Hội ND xã Ủng hộ ngày công lao động    30.900.000đ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Làng Dòng, xã Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ

Từ nhiều thế kỷ nay, xã Xuân Lũng - tên nôm là Dòng (kẻ Dòng), vẫn được coi là một làng văn hiến mà sự hiếu học đã trở thành truyền thống nổi trội hẳn lên trong số rất nhiều làng xã thuộc vùng đồi núi huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ năm 1400, đời nhà Hồ, địa danh "Xuân Lũng" đã thấy xuất...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất tới chuyên mục nào trên website?

Văn hóa xã hội

Tin tức, hoạt động nội bộ của làng Dòng

Chuyên mục giáo dục, khuyến học

Chuyên mục nghệ thuật, sáng tác, văn học

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hành hương về nguồn