DANH SÁCH ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

Đăng lúc: Thứ năm - 27/02/2014 09:48 - Người đăng bài viết: admin
DANH SÁCH ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

DANH SÁCH ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

DANH SÁCH ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG Ngày mùng 4 tháng giêng năm 2014
UỶ BAN NHÂN DÂN  DANH SÁCH ỦNG HỘ XÂY DỰNG VĂN CHỈ LÀNG DÒNG
XÃ XUÂN LŨNG Ngày mùng 4 tháng giêng năm 2014
         
STT Họ tên Địa chỉ Số tiền Ghi chú
1 Ông: Nguyễn Đức Mai Khu 4 - Xuân Lũng                2,000,000 Hà Nội
2 Ông: Nguyễn Hồng Phú Khu 4 - Xuân Lũng                1,000,000 Hà Nội
3 Ông: Nguyễn Hữu Sáu Khu 4 - Xuân Lũng                   200,000 Lần 3
4 Ông: Nguyễn Xuân Thu Khu 17 - Xuân Lũng                   100,000  
5 Bà: Nguyễn Thị Lan Khu 12 - Xuân Lũng                   400,000  
6 Ông: Nguyễn Xuân Hương Khu 15 - Xuân Lũng                     50,000  
7 Ông: Nguyễn Trí Hiếu Cầu Giẽ - Hà Nội                   100,000  
8 Dòng họ Đặng Xã Xuân Lũng                   200,000  
9 Nhân dân khu 16 Xã Xuân Lũng                   100,000  
10 Gia đình Nguyệt Thuỷ Khu 16 - Xuân Lũng                   100,000  
11 Hội người cao tuổi Xã Xuân Lũng                   200,000  
12 Chi hội NCT khu 11 Xã Xuân Lũng                   300,000  
13 Ông: Nguyễn Ngọc Sáu Khu 8 - Xuân Lũng                   300,000  
14 Nhân dân khu 7 Xã Xuân Lũng                     50,000  
15 Dòng họ Tam Sơn Xã Xuân Lũng                   100,000  
16 Ông bà: Hồng Lộc Khu 11 - Xuân Lũng                   100,000  
17 Ông: Nguyễn Hữu Vinh Khu 16 - Xuân Lũng                   100,000  
18 Bà: Cao Thị Lưu Khu 6 - Xã Xuân Lũng                   100,000  
19 Ông: Lê Bá Thọ Khu 16 - Xuân Lũng                   100,000  
20 Ông: Nguyễn Đức Phong Khu 17 - Xuân Lũng                   100,000  
21 Dòng họ Nguyễn Mả Nội Xã Xuân Lũng                   200,000  
22 Ông: Đặng Trung Hội Khu 12 - Xuân Lũng                   100,000  
23 Nhân dân khu 15 Xã Xuân Lũng                   100,000  
24 Bà: Nguyễn Thị Nguyệt Khu 15 - Xuân Lũng                     50,000  
25 Bà: Nguyễn Thị Cơ Khu 15 - Xuân Lũng                     50,000  
26 Nhân dân khu 8 Xã Xuân Lũng                   100,000  
27 Dòng họ Vũ Xã Xuân Lũng                   100,000  
28 Ông: Đặng Thế Thông Khu 12 - Xuân Lũng                     50,000  
29 Nhân dân khu 1 Xã Xuân Lũng                   500,000  
30 Bà: Đỗ Hằng Nga Khu 12 - Xuân Lũng                     50,000  
31 Ông: Đặng Thế Thao Khu 12 - Xuân Lũng                     50,000  
32 Bà: Đặng Thị Nguyệt Khu 12 - Xuân Lũng                     50,000  
33 GĐ Bà: Đặng Ngọc Bích Khu 12 - Xuân Lũng                   100,000  
34 DH Nguyễn Văn xóm Vạn Thắng Xã Xuân Lũng                   100,000  
35 GĐ Ông bà: Hương Lịch Khu 14 - Xuân Lũng                   100,000  
36 Bà: Nguyễn Thị Tơ Khu 13 - Xuân Lũng                   100,000  
37 Bà: Nguyễn Thị Sợi Khu 14 - Xuân Lũng                   100,000  
38 Bà: Trần Thị Phương Khu 13 - Xuân Lũng                   100,000  
39 Bà: Hồ Thị Đoàn Khu 10 - Xuân Lũng                   100,000  
40 Ông: Nguyễn Đức Hồng Khu 6 - Xuân Lũng                   100,000  
41 Ông bà: Huệ Anh Khu 6 - Xuân Lũng                   100,000  
42 Ông: Nguyễn Tiến Bằng Khu 10 - Xuân Lũng                     50,000  
43 Ông: Tuyến Anh Vị xuyên - Hà Giang                   100,000  
44 Nhân dân khu 10 Xã Xuân Lũng                   150,000  
45 Ông: Nguyễn Nhật Lợi Khu 18 - Xuân Lũng                   100,000  
46 Dòng họ Lê Xã Xuân Lũng                   200,000  
47 Ông; Vũ Hữu Nghiêm Khu 2 - Xuân Lũng                   100,000  
48 Ông: Nguyễn Khắc Phúc Khu 15 - Xuân Lũng                   100,000  
49 Ông: Nguyễn Anh Dũng Khu 8 - Xuân Lũng                   100,000  
50 Ông: Đặng Xuân Đông Khu 12 - Xuân Lũng                   100,000  
51 Chùa Phổ Quang Xã Xuân Lũng                   500,000  
52 Ông: Nguyễn Trung Mạnh Khu 17 - Xuân Lũng                   100,000  
53 Ông: Đào Anh Minh Khu 15 - Xuân Lũng                   100,000  
54 Ông: Nguyễn Ngô Long Khu 11 - Xuân Lũng                   200,000  
55 Bà: Nguyễn Thị Hoa Khu 2 - Xuân Lũng                   100,000  
56 Bà: Nguyễn Thị Thuý Hường Khu 6 - Xuân Lũng                   100,000  
57 Bà: Vũ Thị Sắc Khu 2 - Xuân Lũng                   100,000  
58 Đình An Nội Xã Xuân Lũng                   100,000  
59 Ông: Nguyễn Minh Giang Khu 1 - Xuân Lũng                   100,000  
60 Ông bà: Huy Thao Khu 2 - Xuân Lũng                   100,000  
61 Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Khu 10 - Xuân Lũng                   100,000  
62 Ông: Nguyễn Sơn Hà Khu 6 - Xuân Lũng                   100,000  
63 Bà: Nguyễn Thị Thịnh Khu 11 - Xuân Lũng                   100,000  
64 Bà: Đặng Thị Chiến Khu 11 - Xuân Lũng                   100,000  
65 Dòng họ Ba Ngành Xã Xuân Lũng                   200,000  
66 Bà: Trần Thị Cơ Khu 6 - Xuân Lũng                     50,000  
67 Bà: Nguyễn Thị Sắc Khu 6 - Xuân Lũng                     50,000  
68 Ông: Nguyễn Văn Toán Khu 11 - Xuân Lũng                   100,000  
69 Ông: Nguyễn Ngọc Nghi Khu 4 - Xuân Lũng                     50,000  
70 Bà: Nguyễn Thi Sự Khu 11 - Xuân Lũng                   100,000  
71 Bà: Nguyễn Thị Lợi Khu 3 -  Xuân Lũng                   100,000 TK
72 Bà: Nguyễn Thiị Phương Khu 4 - Xuân Lũng                   100,000  
73 Dòng Họ Nguyễn Làng Giữa Xã Xuân Lũng                   100,000  
74 Ông: Nguyễn Văn Luân Khu 5 - Xuân Huy                   100,000  
75 Bà: Đào Thị Lợi Khu 11 - Xuân Lũng                   100,000  
76 Ông bà: Ích Xuyến Khu 2 - Xuân Lũng                   100,000  
77 Ông: Nguyễn Ngọc Sơn Khu 10 - Xuân Lũng                   100,000  
78 Ông: Vũ Ngọc Quỳnh Khu 11 - Xuân Lũng                   100,000  
79 Bà: Vũ Ngọc Yến Khu 11 - Xuân Lũng                   100,000  
80 Dòng họ Nguyễn Đình Xã Xuân Lũng                   200,000  
81 Ông bà: Biên Toan Khu 8 - Xuân Lũng                   100,000  
82 Ông: Nguyễn Đình Thảo Khu 10 - Xuân Lũng                   100,000  
83 Bà: Nguyễn Thị Lan Khu 10 - Xuân Lũng                   100,000  
84 Ông: Đặng Vũ Hoàng Khu 12 - Xuân Lũng                   500,000  
85 Bà: Đặng Hải Khu 12 - Xuân Lũng                   100,000  
86 Bà: Đỗ Thị Huyên Khu 12 - Xuân Lũng                   500,000  
87 Bà: Đỗ Thị Lan Hương Khu 12 - Xuân Lũng                   500,000  
88 Ông: Nguyễn Nhật Hảo Khu 18 - Xuân Lũng                   100,000  
89 Ông: Nguyễn Văn Chất Khu 14 - Xuân Lũng                   100,000  
90 Ông: Lê Văn Phương Thường Tín - Hà Nội                   200,000 Nhung
91 Ông: Trần Ngọc Luân Khu 4 - Xuân Lũng                   100,000  
92 Trường Mầm non Xã Xuân Lũng                   300,000  
93 Ông: Nguyễn Xuân Quang Khu 5 - Xuân Lũng                   200,000  
94 Anh Chị: Đức Điệp Khu 10 - Xuân Lũng                   200,000 Con ÔB Chân Lan
95 Ông: Nguyễn Đại Dũng Khu 11 - Xuân Lũng                   200,000  
96 Bà: Nguyễn Thị Minh Hồ Khu 11 - Xuân Lũng                   500,000  
97 Ông: Nguyễn Đình Vân Khu 10 - Xuân Lũng                   100,000  
98 Ông: Nguyễn Đình Châu Khu 10 - Xuân Lũng                1,000,000  
99 Bà: Nguyễn Thị Mai Khu 9 - Xuân Lũng                   100,000  
100 Dòng họ Mã Cương Xã Xuân Lũng                   200,000  
101 Bà: Nguyễn Thị Diệp Khu 6 - Xuân Lũng                     30,000  
102 Bà: Nguyễn Thị Kim Dung Khu 11 - Xuân Lũng                   100,000  
103 Ông: Nguyễn Trung Cầu Khu 16 - Xuân Lũng                     50,000  
104 Bà: Nguyễn Thị Hoà Khu 9 - Xuân Lũng                   100,000  
105 Bà: Nguyễn Thị Bích Khu 9 - Xuân Lũng                     50,000  
106 Ông: Nguyễn Thắng Ba ĐÌnh - Hà Nội                   100,000  
107 Bà: Nguyễn Thị Minh Hải Cầu Giấy - Hà Nội                   100,000  
108 Ông: Đỗ Duy Hưng Khu 1 - TT Hùng Sơn                   100,000  
109 Bà: Vương Thị Thu Hà Khu 4 - Xuân Lũng                   100,000  
110 Bà: Nguyễn Thị Loan Khu 13 - Xuân Lũng                     50,000  
111 Ông: Nguyễn Kim Sơn Khu 7 - Xuân Lũng                   100,000  
112 Bà: Nguyễn Thị Liên Việt Trì                     50,000  
113 Trường Tiểu Học Xã Xuân Lũng                   500,000  
114 Ông bà: Nghĩa Phượng Khu 11 - Xuân Lũng                   200,000  
115 Bà: Nguyễn Thị Hợp Khu 8 - Xuân Lũng                     50,000  
116 Cháu: Nguyễn Quang Minh Khu 16 - Xuân Lũng                   100,000 Cháu Ô Hoà
117 GĐ Ông: Đặng Văn Huấn Khu 12 - Xuân Lũng                5,000,000  
118 Ông: Nguyễn Trung Hiếu Khu 1 - Xuân Lũng                   100,000  
119 Bà: Nguyễn Thị Mai Hương Khu 1 - Xuân Lũng                   100,000  
120 Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khu 8 - Xuân Lũng                   100,000  
121 Ông bà: Hải Nhung Khu 10 - Xuân Lũng                   200,000  
122 Bà: Đỗ Thị Thu Khu 14 - Xuân Lũng                   100,000  
123 Ông: Nguyễn Đình Vy Khu 10 - Xuân Lũng                   100,000  
124 Bà: Nguyễn Thị Ngân Khu 8 - Xuân Lũng                   100,000  
125 Bà: Nguyễn Thị Thanh Khu 7 - Xuân Lũng                   200,000  
126 GĐ Ông bà: Dung Phúc Khu 9 - Xuân Lũng                   100,000  
127 Ông: Hoàng Phát Luận Khu 12 - Xuân Lũng                   200,000 Dinh
128 Bà: Nguyễn Thị Mùi Khu 8 - Xuân Lũng                   200,000  
129 Ông: Nguyễn Trung Nhuận Khu 14 - Xuân Lũng                   100,000  
130 Bà: Lê Thị Hữu Khu 14 - Xuân Lũng                   100,000  
131 Ông: Vũ Quang Vĩnh Việt Trì                     50,000  
132 Ông: Nguyễn Văn Thành Khu 15 - Xuân Lũng                   200,000  
133 Ông: Nguyễn Trung Lương Khu 2 - Xuân Lũng                   200,000  
134 Bà: Đặng Thị Khoa Khu 14 - Xuân Lũng                   500,000  
135 Ông: Nguyễn Hoàng TX Phú Thọ                   100,000  
136 Ông: Nguyễn Ngọc Lâm TX Phú Thọ                     50,000  
137 Bà: Nguyễn Thị Kim Hoa TX Phú Thọ                     50,000  
138 Ông: Nguyễn Ngọc Cường TX Phú Thọ                     50,000  
139 Bà: Hoàng Thị Nam Phương TX Phú Thọ                     50,000  
140 Bà: Đỗ Thị Kim Thanh Khu 10 - Xuân Lũng                   200,000  
141 Ông: Nguyễn Trung Dũng Khu 13 - Xuân Lũng                   100,000  
142 Nhân dân khu 9 Xã Xuân Lũng                   110,000  
143 Nhân dân khu 6 Xã Xuân Lũng                   100,000  
144 GĐ Tuấn Doanh Khu 15 - Xuân Lũng                   300,000 Lần 2
145 Bà: Nguyễn Thị Công Khu 11 - Xuân Lũng                     30,000  
146 Bà: Mai Thị Hạnh Khu 9 - Xuân Lũng                     50,000  
147 Ông: Nguyễn Thế Biên Khu 16 - Xuân Lũng                     50,000  
148 Bà: Đinh Thị Đạo Xã Xuân Lũng                     20,000  
149 HTX DVNN và Điện năng Xã Xuân Lũng                     56,000  
150 Nhân dân khu 4 Xã Xuân Lũng                   172,000  
151 Nhân dân khu 13 Xã Xuân Lũng                     18,000  
152 Nhân dân khu 1 Xã Xuân Lũng                     75,000  
153 Dòng họ Màu Xã Xuân Lũng                   100,000  
154 Ông: Nguyễn Hữu Tăng Khu 11 - Xuân Lũng                   100,000  
155 Tiền cá nhân đặt lễ Văn Chỉ Xã Xuân Lũng                   311,000  
156 GĐ Anh chị: Trọng Ly Khu 11 - Xuân Lũng                   500,000 Con ÔB Bình Dung
157 Tiền cá nhân đặt lễ Xã Xuân Lũng                3,574,000  
158 Tiền cá nhân đặt lễ Xã Xuân Lũng                     58,000  
159 Ông: Nguyễn Tiến Cử Khu 11 - Xuân Lũng                   100,000  
  Tổng cộng               33,504,000  

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Giới thiệu về Làng Dòng

Từ nhiều thế kỷ nay, xã Xuân Lũng - tên nôm là Dòng (kẻ Dòng), vẫn được coi là một làng văn hiến mà sự hiếu học đã trở thành truyền thống nổi trội hẳn lên trong số rất nhiều làng xã thuộc vùng đồi núi huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ năm 1400, đời nhà Hồ, địa danh "Xuân Lũng" đã thấy xuất hiện...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất tới chuyên mục nào trên website?

Văn hóa xã hội

Tin tức, hoạt động nội bộ của làng Dòng

Chuyên mục giáo dục, khuyến học

Chuyên mục nghệ thuật, sáng tác, văn học

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hành hương về nguồn