DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)

Đăng lúc: Thứ ba - 28/08/2012 06:48 - Người đăng bài viết: admin
DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG

DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG (Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)
DANH SÁCH KHẮC BIA VĂN CHỈ LÀNG DÒNG
(Tính những người có bằng Đại học trở lên từ năm 2012 trở về trước)
STT Họ và tên Năm
sinh
Học hàm - Học vị Năm
 tốt nghiệp
1 Nguyễn Ngọc Lanh   Giáo Sư  
2 Lê Như Lai 1938 Giáo Sư  
3 Nguyễn Ngọc Lung   Giáo Sư  
4 Nguyễn Ngô Thoa   Giáo Sư  
5 Nguyễn Văn Liên   Giáo Sư  
6 Nguyễn Văn Đạo   Giáo Sư  
7 Đặng Đức Phú   Giáo Sư  
8 Nguyễn Duy Thông   P. Giáo Sư  
9 Đào Ngọc Chân 1940 P. Giáo Sư  
10 Đỗ Văn Đài 1936 P. Giáo Sư  
11 Nguyễn Văn Thông 1938 P. Giáo Sư  
12 Nguyễn Văn Hải 1936 P. Giáo Sư  
13 Nguyễn - Khải   P. Giáo Sư  
14 Đặng Văn Thắng   P. Giáo Sư  
15 Đào Ngọc Chiến 1974 P. Giáo Sư  
16 Lê Như Linh 1967 Tiến Sỹ  
17 Nguyễn Quốc Huy 1951 Tiến Sỹ  
18 Nguyễn Văn Huy 1957 Tiến Sỹ  
19 Đào Chí Thành   Tiến Sỹ  
20 Vũ Huy Thủ 1942 Tiến Sỹ  
21 Nguyễn Đức Mai 1952 Tiến Sỹ  
22 Nguyễn Văn Phúc 1939 Tiến Sỹ  
23 Nguyễn Thị Oanh 1951 Tiến Sỹ  
24 Hoàng Hữu Văn   Tiến Sỹ  
25 Đặng Diễm Hồng   Tiến Sỹ  
26 Nguyễn Tiến Đông   Tiến Sỹ  
27 Nguyễn Thái Linh 1974 Tiến Sỹ  
28 Nguyễn Quốc Chiến 1966 Tiến Sỹ  
29 Đỗ Nhật Văn   Tiến Sỹ  
30 Đào Thị Liên   Tiến Sỹ  
31 Nguyễn Đức Hoàng   Tiến Sỹ  
32 Nguyễn Việt Dũng   Tiến Sỹ  
33 Nguyễn Văn Mùi   Tiến Sỹ  
34 Đặng Vũ Hồng   Tiến Sỹ  
35 Đặng Vũ Hoàng   Tiến Sỹ  
36 Nguyễn Thành Châu 1960 Tiến Sỹ  
37 Nguyễn Duy Thắng 1960 Tiến Sỹ  
38 Nguyễn Thị Bích Thủy 1964 Tiến Sỹ  
39 Nguyễn Thanh Bình 1979 Tiến Sỹ  
40 Nguyễn Quang Khai   Tiến Sỹ  
41 Nguyễn Thanh Hải 1964 Tiến Sỹ  
42 Nguyễn Hồng Vinh 1955 Tiến Sỹ  
43 Nguyễn Thị Kim Oanh 1982 Tiến sỹ 2006
44 Đặng Lê Tuyết Trinh 1987 Tiến sỹ 2012
45 Đặng Thu Trà 1972 Tiến sỹ  
46 Đặng Bạch Dương 1974 Tiến sỹ 2009
47 Phan Cao Thọ 1963 Tiến sỹ 2011
48 Nguyễn Thị Hồng Thu 1957 Tiến sỹ 2005
  Khu 1      
49 Nguyễn Ngọc Nhàn 1949 Đại học 1978
50 Vũ Quang Hưng 1981 Đại học 2005
51 Nguyễn Trung Khải 1934 Đại học 1960
52 Nguyễn Ngọc Lĩnh 1945 Đại học 1967
53 Nguyễn Ngọc Ấn 1948 Đại học 1980
54 Nguyễn Ngọc Tỷ 1955 Đại học 1978
55 Nguyễn Anh Tuấn 1979 Đại học 2001
56 Nguyễn Đức Minh 1981 Đại học 2007
57 Nguyễn Thị Phương Anh 1983 Đại học 2006
58 Nguyễn Thị Phương Lan 1985 Đại học 2012
59 Nguyễn Đức Dũng 1979 Đại học 2001
60 Nguyễn Đức Trung 1984 Đại học 2007
61 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 1985 Đại học 2007
62 Nguyễn Thị Hằng Nga 1987 Đại học 2010
63 Nguyễn Đức Trung 1984 Đại học 2008
64 Nguyễn Văn Mão 1937 Đại học 1971
65 Nguyễn Thị Huệ 1965 Đại học 1987
66 Nguyễn Văn Hoàn 1982 Đại học 2009
67 Nguyễn Tiến Dũng 1984 Đại học 2008
68 Nguyễn Dương Linh   Đại học  
69 Nguyễn Duy Thông   Giáo sư  
70 Nguyễn Minh Long 1969 Đại học  
71 Nguyễn Hải Đăng 1984 Đại học 2009
72 Nguyễn Trung Thao 1961 Đại học  
73 Nguyễn Thị Thịnh   Đại học  
74 Nguyễn Duy Thanh   Đại học  
75 Nguyễn Duy Thỏa   Đại học  
76 Trần Ngọc Dũng 1981 Đại học 2005
77 Trần Việt Tuấn 1988 Đại học 2011
78 Nguyễn Thị Mai Hương   Thạc sỹ 2010
79 Nguyễn Hồng Hà 1983 Thạc sỹ 2004
80 Nguyễn Quang Hậu 1958 Đại học  
81 Nguyễn Quang Thái   Đại học  
82 Nguyễn Thị Huyền 1986 Đại học  
83 Nguyễn Như Quỳnh 1990 Đại học  
84 Nguyễn Trung Tiến 1958 Đại học 2002
85 Nguyễn Văn Hồng 1958 Đại học 1986
86 Nguyễn Tiến Dũng 1984 Đại học 2008
87 Nguyễn Duy Thúy 1947 Đại học 1988
88 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1983 Đại học 2005
89 Nguyễn Duy Hưng 1986 Đại học 2010
90 Nguyễn - Khánh 1988 Đại học 2010
91 Nguyễn Trung Hoàng 1990 Đại học 2011
92 Nguyễn Văn Việt 1968 Thạc sỹ 2012
93 Nguyễn Thị Thu Hà 1982 Đại học 2011
94 Nguyễn Trung Thưởng 1978 Đại học 2004
95 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1978 Đại học 2000
96 Nguyễn Ngọc Thạch 1984 Đại học 2002
97 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1985 Thạc sỹ 2010
98 Nguyễn Ngọc Sơn 1988 Đại học 2010
99 Nguyễn Hồng Phương 1980 Đại học 2010
100 Nguyễn Thị Mạnh 1953 Đại học 1980
101 Nguyễn Nữ Huyền Trang 1990 Đại học 2010
  Khu 2      
102 Nguyễn Trung Thêm 1970 Đại học 1994
103 Nguyễn Thị Huyền   Đại học  
104 Nguyễn Thị Thu Hương   Đại học  
105 Nguyễn Phi Hùng   Đại học  
106 Nguyễn Xuân Ngọc   Đại học  
107 Nguyễn Hoàng Hưng   Đại học  
108 Nguyễn Nhật Cường   Đại học  
109 Nguyễn Vũ Ngọc   Đại học  
110 Nguyễn Hữu Chính   Đại học  
111 Nguyễn Trung Kiên 1979 Đại học 2010
112 Đặng Quang Tâm 1987 Đại học 2012
113 Nguyễn Thành Đô 1991 Đại học 2009
114 Nguyễn Xuân Ngoạn 1942 Đại học 1964
115 Nguyễn Xuân Thọ 1967 Đại học 1990
116 Trương Thị Thanh Quý 1971 Đại học 1988
117 Nguyễn Xuân Phú 1969 Đại học 1991
118 Nguyễn Xuân Quý 1971 Đại học 1994
119 Nguyễn Thị Thu Hằng 1986 Đại học 2009
120 Nguyễn Hoàng Hưng 1987 Đại học 2005
121 Nguyễn Hữu Xuất 1953 Đại học 1971
122 Nguyễn Hữu Cường 1979 Đại học 1997
123 Nguyễn Mai Hương 1981 Đại học 1999
124 Nguyễn Thị Thu Huyền 1981 Đại học 2000
125 Nguyễn Hữu Sắc 1956 Đại học 1973
126 Nguyễn Khắc Quân 1993 Đại học 2011
127 Nguyễn Thị Nga 1992 Đại học 2010
128 Đào Ngọc Cẩn   Đại học  
129 Nguyễn Thu Hiền 1976 Đại học 2004
  Khu 3      
130 Vũ Văn Đình   Đại học  
131 Vũ Văn Phòng   Đại học  
132 Vũ Đình Thuyên   Đại học  
133 Nguyễn Đức Sang   Đại học 1976
134 Nguyễn Minh Phương   Đại học 2003
135 Nguyễn Đức Quyết   Đại học 2006
136 Đào Quốc Luật   Đại học 1980
137 Đào Quốc Anh   Đại học 2008
138 Nguyễn Thị Thảo   Đại học 2006
139 Nguyễn Trung Lượng   Đại học 1976
140 Nguyễn Thị Hải Yến   Đại học 2010
141 Nguyễn Văn Quân   Đại học  
142 Nguyễn Thị Hải Yến   Đại học  
143 Nguyễn Thị Hạnh   Đại học  
144 Nguyễn Thị Kim Dung   Đại học  
145 Vũ Văn Đại   Đại học  
146 Lê Hồng Duyên   Đại học  
147 Nguyễn Thị Hằng   Đại học  
148 Nguyễn Thị Kim Dung   Đại học  
149 Nguyễn Thị Ngọc   Đại học  
150 Trần Xuân Thịnh   Đại học  
151 Trần Xuân Toàn   Đại học  
152 Trần Mạnh Tuấn 1987 Đại học 2011
153 Đào Anh Minh   Đại học  
154 Nguyễn Thị Kim Ngân   Đại học  
155 Lê Nhật Thu 1941 Cao học 1975
156 Nguyễn Thị Lựu   Đại học  
157 Nguyễn Thị Nga 1989 Đại học 2011
  Khu 4      
158 Nguyễn Việt Tuấn 1964 Đại học 1996
159 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1971 Đại học 2006
160 Nguyễn Minh Tú 1967 Đại học 1991
161 Nguyễn - Khôi 1974 Đại học 2003
162 Nguyễn - Quang 1945 Đại học 1983
163 Nguyễn Thị Thanh 1976 Đại học 2001
164 Nguyễn Thanh Phú 1980 Đại học 2005
165 Nguyễn Văn Hanh 1951 Đại học 1984
166 Nguyễn Thị Thảo 1988 Đại học 2012
167 Nguyễn Văn Thông 1954 Đại học 1998
168 Nguyễn Thị Nhung 1961 Đại học 1986
169 Nguyễn Văn Viễn 1987 Đại học 2012
170 Nguyễn Thị Vân 1990 Đại học 2011
171 Nguyễn Văn Vượng 1957 Đại học 1985
172 Nguyễn Xuân Trường 1987 Đại học 2010
173 Nguyễn Khắc Chức 1922 Đại học 1968
174 Nguyễn Văn Chất 1947 Đại học 1971
175 Nguyễn Việt Cường 1979 Thạc sỹ 2005
176 Nguyễn Việt Hùng 1988 Đại học 2011
177 Nguyễn Hồng Phú 1983 Thạc sỹ 2010
178 Nguyễn Thị Vân Hà 1984 Đại học 2006
179 Nguyễn Bá Hà   Đại học  
180 Vương Thị Thu Hà 1968 Đại học 2009
181 Nguyễn Thị Thanh Loan 1984 Đại học 2007
182 Nguyễn Ngọc Linh 1987 Đại học 2009
183 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 1986 Đại học 2008
184 Trần Thu Hiền 1986 Đại học 2008
185 Trần Thị Nhung 1990 Đại học 2012
186 Trần Văn Đồng 1986 Đại học 2008
187 Nguyễn Bá Sơn 1930 Đại học 1965
188 Nguyễn Mạnh Cường 1988 Đại học 2012
189 Nguyễn Văn Quang 1945 Đại học 1983
190 Nguyễn Hữu Thọ 1979 Đại học 2012
191 Vương Thị Thanh Huyền 1970 Đại học 2009
192 Nguyễn Thị Xuân 1966 Đại học  
193 Nguyễn Ngọc Cách 1942 Đại học 1965
194 Nguyễn Ngọc Việt 1971 Đại học 2008
195 Nguyễn Thị Thu Hương 1981 Đại học 2010
196 Nguyễn Ngọc Phụng 1944 Đại học 1966
197 Nguyễn Thị Thu Hương 1971 Đại học 2007
198 Nguyễn Thị Lê Hằng 1976 Đại học 2011
199 Nguyễn Minh Đức 1977 Đại học 2000
200 Nguyễn Thị Thanh Hưởng 1981 Đại học 2004
201 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1987 Đại học 2011
  Khu 5      
202 Nguyễn Văn Chiến 1947 Đại học 1978
203 Nguyễn Tuấn Hùng 1979 Đại học 2003
204 Nguyễn Anh Tuấn 1984 Đại học 2007
205 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1981 Đại học 2004
206 Nguyễn Trung Hy 1945 Đại học 1971
207 Trần Thị Luận 1950 Đại học 1983
208 Nguyễn Thái Sơn 1974 Đại học 2002
209 Nguyễn Thị Thu Hoa 1978 Đại học 2010
210 Nguyễn Thành Lâm 1976 Đại học 1998
211 Nguyễn Thị Minh Giang 1978 Đại học 2008
212 Nguyễn Thị Minh Hiền 1981 Đại học 2005
213 Nguyễn Đăng Cộng 1947 Đại học 1972
214 Nguyễn Thị Thủy 1978 Đại học 1989
215 Nguyễn Thị Thanh 1974 Đại học 1992
216 Đào Anh Tuấn 1982 Đại học 2005
217 Đào Xuân Trường 1986 Đại học 2009
218 Quản Trọng Nam 1981 Đại học 2003
219 Quản Thị Thanh Nhàn 1984 Đại học 2006
220 Quản Thị Phương Nhung 1986 Đại học 2007
221 Nguyễn Khắc Thành 1973 Đại học 1996
222 Quản Thị Oánh 1952 Đại học 1975
223 Quản Trung Thành 1981 Thạc sỹ 2012
224 Quản Thị Thúy Quỳnh 1983 Đại học 2009
225 Nguyễn Văn Sắc 1929 Đại học 1968
226 Đào Văn Dũng 1976 Đại học 2008
227 Nguyễn Thị Bình 1980 Đại học  
228 Đào Thị Huyền Trang 1988 Đại học 2010
229 Nguyễn Thị Thúy Hồng 1974 Thạc sỹ 2005
230 Đào Văn Tuyên 1934 Đại học 1962
231 Nguyễn Hà Tuyên 1976 Đại học 1998
232 Nguyễn Hồng Quân 1977 Thạc sỹ  
233 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1984 Thạc sỹ 2006
234 Nguyễn Thị Thu Hiền 1978 Đại học 2008
235 Nguyễn Xuân Dũng 1972 Đại học 2004
236 ĐặngThị Bích Ngọc 1971 Đại học 1993
237 Nguyễn Thị Minh Thúy   Đại học  
238 Nguyễn Xuân Trường 1974 Thạc sỹ 2009
239 Nguyễn Xuân Chiến 1979 Đại học 2001
240 Nguyễn Thị Hồng Thắng 1981 Đại học 2006
  Khu 6      
241 Nguyễn Đức Tuấn 1979 Đại học 2004
242 Nguyễn Đức Hưng 1983 Đại học 2005
243 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1978 Đại học 2003
244 Nguyễn Thiện Thuật 1939 Đại học 1973
245 Nguyễn Chí Toản 1984 Đại học 2006
246 Nguyễn Thị Kim Oanh 1986 Đại học 2008
247 Nguyễn Linh Hương 1980 Đại học 2002
248 Nguyễn Linh Tâm 1984 Đại học 2005
249 Quản Thị Lộc 1980 Đại học 2003
250 Nguyễn Trung Thịnh 1952 Đại học 1991
251 Nguyễn Thị Đại Hà 1980 Đại học 2000
252 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1978 Đại học 1998
253 Nguyễn Tiến Hùng 1971 Đại học 1990
254 Nguyễn Thị Nguyệt 1982 Đại học 2005
255 Nguyễn Đức Thắng 1985 Đại học 2010
256 Nguyễn Trung Hiếu 1981 Đại học 2004
257 Nguyễn Thị Bích Hà 1978 Đại học 2000
258 Nguyễn Trung Đức 1940 Đại học 1964
259 Nguyễn Tuấn Hùng 1968 Đại học 1990
260 Nguyễn Việt Hưng 1972 Đại học 1994
261 Nguyễn An Huy 1974 Đại học 1996
262 Nguyễn Việt Dũng 1979 Đại học 2003
263 Đào Văn Thanh 1983 Đại học 2010
264 Đào Văn Hải 1985 Đại học 2009
265 Nguyễn Trung Tuấn 1986 Đại học 2009
266 Nguyễn Trung Phong 1971 Đại học 1996
267 Nguyễn Anh Phú 1977 Đại học 2002
268 Nguyễn Trung Quân 1986 Đại học 2012
269 Nguyễn Hồng Chung 1990 Đại học 2012
270 Nguyễn Đức Trường 1989 Đại học 2011
271 Hà Thị Quỳnh Chúc 1983 Đại học 2008
272 Hà Thị Lan Hương 1986 Đại học 2009
273 Nguyễn Thị Thu 1971 Đại học 2006
274 Trần Thị Dương 1980 Đại học 2002
275 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1977 Đại học 2012
276 Nguyễn Thị Trang Nhung 1979 Đại học 2009
277 Nguyễn Thị Thu Huyền 1981 Đại học 2005
278 Nguyễn Anh Tuấn 1988 Đại học 2010
279 Bùi Kim Yến 1945 Đại học 1980
280 Vũ Huy Long 1970 Đại học 1992
281 Vũ Anh Tuấn 1971 Đại học 1992
282 Vũ Hải Phong 1974 Đại học 1995
  Khu 7       
283 Lê Thị Thiên Lý 1968 Thạc sỹ 2006
284 Lê Thị Lan Hương 1974 Đại học 2000
285 Lê Thị Minh Phương 1977 Thạc sỹ 2002
286 Lê Thị Minh Huyền 1980 Đại học 2005
287 Lê Quang Vinh 1955 Đại học 1980
288 Lê Hương Thu 1979 Đại học 2007
289 Lê Quang Vĩnh 1986 Đại học 2008
290 Nguyễn Thị Hải Yến 1973 Đại học 2010
291 Đinh Khương Tú 1977 Đại học 1999
292 Phạm Thị Bích Hồng 1988 Đại học 2009
293 Lê Như Phượng 1966 Đại học  
294 Lê Thị Kim Dung 1974 Đại học 1994
295 Lê Thanh Giang 1985 Đại học 2009
296 Nguyễn Xuân Khâm   Đại học 1965
297 Nguyễn Kim Sơn   Đại học 1980
298 Nguyễn Xuân Lâm 1974 Đại học 1994
299 Nguyễn Thị Bích Dung 1976 Đại học 2006
300 Nguyễn Thị Hồi Xuân 1985 Đại học  
301 Nguyễn Văn Hải   Đại học  
302 Nguyễn Trung Phát   Đại học 1978
303 Nguyễn Thị Kim Liên   Đại học 1989
304 Nguyễn Thị Út Tám 1972 Đại học 1991
305 Lê Mạnh Hùng 1976 Đại học 2007
306 Lê Thị Yên 1981 Đại học 2011
307 Lê Tiến Dũng 1983 Đại học 2007
308 Bùi Thị Hải Linh 1981 Đại học 2004
309 Lê Hoài Nam 1981 Đại học 2004
310 Hoàng Phương Hạnh 1988 Đại học 2009
311 Nguyễn Thị Kim Oanh 1978 Đại học 2001
312 Nguyễn Thị Thùy Dương 1983 Đại học 2006
313 Nguyễn Quỳnh Phương 1985 Đại học 2009
314 Nguyễn Trung Kiên 1981 Đại học  
315 Nguyễn - Thắng 1955 Đại học 1986
316 Nguyễn Mạnh Toàn 1961 Đại học 1981
317 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 2005
318 Nguyễn Minh Tùng 1981 Đại học 2005
319 Nguyễn Thùy Linh 1983 Đại học 2008
320 Trần Thị Thu Hằng 1986 Đại học 2009
321 Hoàng Thị Tuyết Nhung 1979 Đại học 2011
322 Nguyễn Thị Lan Hương 1983 Đại học 2005
323 Nguyễn Mạnh Hoàn 1982 Đại học 2004
324 Nguyễn Việt Liên 1981 Đại học 2004
325 Nguyễn Hữu Hải 1989 Đại học 2011
326 Nguyễn Thị Hiền   Đại học 2002
327 Nguyễn Văn Hoàng 1982 Thạc sỹ 2010
328 Nguyễn Thị Thu Hà 1976 Đại học 1999
  Khu 8      
329 Nguyễn Tư Liêu 1936 Đại học 1967
330 Nguyễn Việt Đức 1964 Thạc sỹ 2010
331 Nguyễn Mạnh Hà 1968 Thạc sỹ 2001
332 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1971 Đại học 2008
333 Nguyễn Thị Minh Hải 1974 Đại học 1998
334 Nguyễn - Trường 1960 Đại học 1996
335 Nguyễn - Thực 1930 Đại học 1964
336 Nguyễn Đức Anh 1987 Đại học 2010
337 Nguyễn Mạnh Hải 1978 Thạc sỹ 2007
338 Trần Thị Trang 1983 Đại học 2011
339 Nguyễn Trung Tân 1949 Đại học 1990
340 Nguyễn Thị Hồng Đào 1976 Đại học 2001
341 Nguyễn Trung Hà 1978 Đại học 2006
342 Đặng Thị Tuyết Thanh 1972 Thạc sỹ 2002
343 Nguyễn Ngọc Nam 1981 Đại học 2011
344 Nguyễn Thị Hương 1977 Đại học 2010
345 Nguyễn Thị Giang 1979 Đại học 2011
346 Nguyễn Hữu Tú 1971 Đại học 2000
347 Nguyễn Phi Tráng 1988 Đại học 2011
348 Trần Kim Ngân 1970 Đại học 2009
349 Nguyễn Mạnh Hùng 1959 Đại học 2005
350 Thiều Thị Thịnh 1957 Đại học 2007
351 Nguyễn Vinh Quang 1973 Đại học 2011
352 Nguyễn Thị Minh Huệ 1975 Đại học 2008
353 Đỗ Thị Huyền 1976 Đại học 2000
354 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1988 Đại học 2011
355 Nguyễn Thành Đô 1965 Đại học 2008
356 Lê Thị Tuyết Mai 1974 Đại học 2009
357 Nguyễn Ngọc Linh 1989 Đại học 2012
  Khu 9      
358 Lê Thị Mai Quỳnh 1985 Đại học 2007
359 Nguyễn Thu Hà 1989 Đại học 2011
360 Nguyễn Trọng Khả 1977 Đại học 2002
361 Nguyễn Tác Su 1944 Đại học 1966
362 Nguyễn Tiến Cử 1941 Đại học 1980
  Khu 10      
363 Nguyễn Văn Thắng 1937 Đại học 1972
364 Nguyễn Văn Nguyên 1937 Đại học 1972
365 Nguyễn Văn Hạnh 1930 Đại học 1964
366 Lê Văn Cử 1939 Đại học 1964
367 Nguyễn Thị Minh Hồ 1962 Đại học 1983
368 Lê Anh Giang 1974 Đại học 2003
369 Nguyễn Huy Huyến 1978 Đại học 2003
370 Nguyễn Văn Hùng 1981 Đại học 2006
371 Nguyễn Văn Đăng   Đại học  
372 Nguyễn Văn Vượng   Đại học  
373 Nguyễn Ngọc Lâm 1961 Đại học 1989
374 Lê Thị Bích Hằng 1987 Đại học 2009
375 Nguyễn Văn Thức 1980 Đại học 2002
376 Nguyễn Thị Thu 1987 Đại học 2009
377 Lê Văn Thiêm 1977 Đại học 2000
378 Lê - San 1978 Đại học 2008
379 Lê Thị Minh Diễm 1979 Đại học 2002
380 Lê Văn Linh 1983 Đại học 2005
381 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1978 Đại học 2006
382 Nguyễn Thùy Hoa 1990 Đại học 2012
383 Bùi Thị Bích Hường 1950 Đại học 1972
384 Nguyễn Thị Trang 1987 Đại học 2009
385 Nguyễn Đình Lĩnh 1999 Đại học 2012
386 Đỗ Thị Bích Thảo 1987 Đại học 2010
387 Nguyễn Thị Hằng Nga 1987 Đại học 2012
388 Nguyễn Thị Kim Ngân 1990 Đại học 2012
389 Nguyễn Thị Minh Hường 1973 Đại học 2001
390 Nguyễn Thị Thu Hằng 1975 Đại học 2007
391 Lê Thị Bích Thủy 1980 Đại học 2008
392 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1970 Đại học 2009
393 Nguyễn Văn Thức 1980 Đại học 2003
394 Nguyễn Bảo Trung 1985 Đại học 2010
395 Nguyễn Tân Văn 1987 Đại học 2010
396 Nguyễn Xuân Thao 1989 Đại học 2008
  Khu 11      
397 Nguyễn Cao Hạnh 1958 Đại học 1987
398 Nguyễn Thị Bích Ngà 1961 Đại học 2009
399 Nguyễn Hữu Thùy 1960 Đại học 1997
400 Nguyễn Mạnh Hùng 1964 Đại học 2009
401 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 1966 Đại học 2001
402 Nguyễn Xuân Mạnh 1972 Đại học 1998
403 Nguyễn Hồng Thủy 1980 Đại học 2003
404 Nguyễn Hồng Nhung 1982 Đại học 2005
405 Nguyễn Thái Hà Linh 1983 Đại học 2010
406 Nguyễn Quang Minh 1985 Đại học 2008
407 Nguyễn Thùy Trang 1988 Đại học 2012
408 Đặng Thị Thịnh 1949 Đại học 1971
409 Đặng Thị Hằng 1952 Đại học 2001
410 Đặng Thị Thanh Huyền 1955 Đại học 1980
411 Đặng Quốc Sơn 1965 Đại học 1986
412 Nguyễn Phương Lâm 1987 Đại học 2007
413 Đặng Xuân Giang 1983 Đại học 2006
414 Nguyễn Xuân Hùng 1979 Đại học 2006
415 Nguyễn Thị Minh Huệ 1967 Đại học 1991
416 Nguyễn Thị Thu Hà 1969 Đại học 2010
417 Phạm Ạnh Dũng 1970 Đại học 1992
418 Nguyễn Quang Hưng 1972 Đại học  
419 Trần Thị Bích Dung 1961 Đại học 2007
420 Phan Thị Hương Ly 1984 Đại học 2012
421 Phan Thúy Quỳnh 1987 Đại học 2012
422 Nguyễn Văn Chiêu 1936 Đại học 1968
423 Nguyễn Văn Hanh 1939 Đại học 1964
424 Nguyễn Hữu Tăng 1942 Đại học 1979
425 Nguyễn Trường Thọ 1957 Đại học 1979
426 Nguyễn Thị Hồng Vân 1966 Đại học 2006
427 Nguyễn Trung Kiên 1980 Đại học 2002
428 Nguyễn Thảo 1977 Đại học 2000
429 Nguyễn Thị Thủy 1986 Đại học 2007
430 Nguyễn Quốc Tuấn 1982 Đại học 2005
431 Nguyễn Văn Khiêm 1943 Đại học 1970
432 Nguyễn Anh Khoa 1976 Đại học 1999
433 Nguyễn Trung Kiên 1976 Đại học 2003
434 Nguyễn Hương Giang 1985 Đại học 2006
435 Nguyễn Văn Đại 1937 Đại học 1985
436 Nguyễn Đại Phong 1971 Đại học 1992
437 Nguyễn Đại Cương 1976 Đại học 1999
438 Nguyễn Khắc Lợi 1932 Đại học 1955
439 Nguyễn Văn Trãi 1942 Đại học 1969
440 Nguyễn Lê Minh 1986 Đại học 2009
441 Nguyễn Thành Long 1976 Đại học 2005
442 Nguyễn Quốc Bảo 1950 Thạc sỹ 1985
443 Nguyễn Quốc Khánh 1960 Đại học 2005
444 Nguyễn Quốc Huy 1967 Đại học 2004
445 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1981 Thạc sỹ 2007
446 Nguyễn Quốc Minh 1984 Đại học 2008
447 Nguyễn Thị Hồng 1948 Đại học 1974
448 Nguyễn Viết Lộ 1942 Đại học 1975
449 Nguyễn Viết Lâm 1970 Đại học 2005
450 Nguyễn Thanh Hải 1972 Đại học 1999
451 Nguyễn Thu Hằng 1975 Đại học 1996
452 Nguyễn Ngọc Lan 1977 Đại học 1999
453 Nguyễn Kim Sang 1938 Đại học 1962
454 Chu Mạnh Hiền 1981 Đại học 2006
455 Nguyễn Xuân Bảng 1960 Đại học  
456 Nguyễn - Thao 1962 Đại học  
457 Nguyễn Tiến Dũng 1969 Đại học  
458 Nguyễn Thị Thu Hương 1987 Đại học 2009
459 Nguyễn Thị Khoa 1980 Đại học 2005
460 Nguyễn Nhật Ninh 1933 Đại học 1962
461 Nguyễn Nhật Nghĩa 1960 Đại học 1982
462 Nguyễn Nhật Tâm 1982 Đại học 2004
463 Nguyễn Ngô Long  1963 Đại học 2011
464 Nguyễn Thị Nhung 1988 Đại học 2012
465 Nguyễn Thị Kim Dung 1960 Đại học 2005
466 Nguyễn Hồng Nam 1953 Đại học 1980
467 Nguyễn Thị Liên 1948 Đại học 1970
468 Nguyễn Văn Vĩnh 1943 Đại học 1964
469 Nguyễn Thị Hương Giang 1969 Đại học 1998
470 Nguyễn Việt Hà 1974 Đại học 2000
471 Nguyễn Thị Mùi 1946 Đại học 1968
472 Nguyễn Văn Yến 1949 Đại học 1972
473 Nguyễn Hải Phong 1973 Đại học 1995
474 Nguyễn Văn Thành 1973 Đại học 1995
475 Nguyễn Văn Công 1976 Đại học 1998
476 Nguyễn Văn Sơn 1957 Đại học  
477 Nguyễn Văn Duy   Đại học  
478 Nguyễn Văn Cường 1958 Đại học  
479 Nguyễn Minh Hải 1957 Đại học  
480 Đào Văn Nhân 1952 Đại học  
481 Đào Văn Phú 1954 Đại học  
482 Đào Văn Sơn 1965 Đại học 1987
483 Đào Thị Thìn 1957 Đại học  
484 Nguyễn Thị Bê 1949 Đại học 1972
485 Nguyễn Quang Chung 1952 Đại học 1991
486 Nguyễn Thị Tâm Thu 1968 Đại học 2000
487 Nguyễn Văn Kiên 1952 Đại học 1975
488 Nguyễn Văn Lân 1982 Đại học 2005
489 Nguyễn Thu Giang 1979 Đại học 2003
490 Nguyễn Phương Thanh 1984 Đại học 2006
491 Cấn Thị Quỳnh Lan 1970 Thạc sỹ 1998
492 Cấn Việt Hà 1979 Thạc sỹ 2007
493 Nguyễn Hữu Vượng 1940 Đại học 1972
494 Nguyễn Thị Long Vân 1964 Đại học 1998
495 Nguyễn Quang Tuấn 1968 Đại học 1990
496 Nguyễn Đức Long 1983 Đại học 2006
  Khu 12      
497 Hoàng Thị Thu Hương 1982 Đại học  
498 Hoàng Thị Nguyên 1989 Đại học 2011
499 Nguyễn Hồng Phong 1978 Đại học 2011
500 Đặng Văn Chu 1932 Đại học  
501 Đặng Thị Chính 1955 Đại học  
502 Đặng Anh Dũng 1958 Đại học  
503 Đặng Xuân Cung 1968 Đại học  
504 Đặng Xuân Lâm 1972 Đại học  
505 Đỗ Thu Hương 1985 Đại học  
506 Đỗ Thu Phương   Đại học  
507 Đào Ngọc Châm 1963 Đại học 2002
508 Đào Thu Hương 1965 Đại học 1995
509 Đặng Ngọc Đức 1966 Đại học 1983
510 Đặng Thiên Sơn 1963 Đại học  
511 Đặng - Oánh 1945 Đại học 1968
512 Lê Thị Luyến 1951 Đại học 1981
513 Đặng Hoàng Oanh 1968 Đại học 1992
514 Đặng Bạch Yến 1970 Đại học 1995
515 Đặng Lê Huyền Trang 1990 Đại học 2012
516 Đặng Thị Hiển 1963 Đại học 1985
517 Đặng Ngọc Bích 1962 Đại học 2000
518 Đặng Thị Mai 1952 Đại học 1974
519 Đặng Phương Nam 1965 Đại học  
520 Đặng Thị Bắc 1968 Đại học  
521 Đặng Quang Huy 1970 Đại học  
522 Nguyễn Văn Toại 1940 Đại học  
523 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1986 Đại học 2012
524 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 1998
525 Nguyễn Phương Linh 1980 Đại học 2002
526 Nguyễn - Hòa 1937 Đại học 1961
527 Nguyễn Thành Nam 1962 Thạc sỹ 1998
528 Nguyễn Việt Thắng 1969 Thạc sỹ 2004
529 Nguyễn Thị Lan Hương 1973 Thạc sỹ 2007
530 Phùng Thị Thủy 1973 Thạc sỹ 2002
531 Đặng Hữu Toại 1961 Đại học 1985
532 Đặng Thị Hương   Đại học  
533 Hoàng Thu Hương 1982 Đại học 2003
534 Đặng Thị Minh Nguyệt 1981 Đại học 2005
535 Đặng Minh Hồng 1980 Đại học 2004
536 Đặng Ngọc Lanh 1958 Đại học  
537 Nguyễn Thị Kim Tuyết 1974 Thạc sỹ 2008
538 Nguyễn Hồng Phong 1977 Đại học 2010
539 Đặng Thiên Sơn 1963 Đại học 1993
540 Đặng Thiị Thanh 1977 Đại học 2008
541 Đặng Thị Thoả 1983 Đại học 2008
542 Đặng Hoàng Oanh 1968 Thạc sỹ 1990
543 Đặng Bạch Yến 1970 Đại học 1992
544 Đặng Vũ Thu Hằng 1960 Thạc sỹ 1984
545 Đặng Vũ Hà 1954 Đại học 1984
546 Đặng Vũ Long 1968 Đại học 1993
547 Nguyễn Văn Nam 1965 Đại học 1989
548 Nguyễn Văn Chiến 1967 Thạc sỹ 1992
549 Nguyễn Văn Thắng 1970 Đại học 1995
550 Nguyễn Thị Hương 1973 Đại học 1997
551 Đặng Thị Bạch Dương   Đại học 2000
552 Đoàn Văn Tuấn   Đại học 1999
553 Dương Huy Thuần   Đại học 1970
554 Đoàn Thị Hương Sen   Đại học 2001
555 Nguyễn Ngọc Quân 1968 Đại học 2007
556 Đặng Thị Thanh Huệ 1971 Đại học 2009
  Khu 13      
557 Nguyễn Thị Thúy An 1974 Đại học 2010
558 Nguyễn Thi Thu Thủy 1979 Đại học 2006
559 Nguyễn Thị Minh Tâm 1969 Đại học 2006
560 Đỗ Nhân Đạo 1967 Thạc sỹ 2004
561 Đỗ Trung Đức   Đại học  
562 Nguyễn Văn Quang 1980 Thạc sỹ 2009
563 Nguyễn Văn Tùy 1952 Đại học 2000
564 Nguyễn Hải Long 1960 Đại học  
565 Nguyễn Thị Thu Trang 1982 Đại học 2008
566 Nguyễn Thiị Khánh Ngọc 1988 Đại học 2010
567 Nguyễn Quang Sản 1959 Đại học 1999
568 Nguyễn Quang Thùy 1963 Đại học 2005
569 Nguyễn Thi Hằng 1983 Đại học 2005
570 Lê Khắc Đông 1969 Đại học 2004
571 Phạm Thúy Nga 1961 Đại học 2000
572 Nguyễn Trung Dũng 1979 Đại học 2002
573 Nguyễn Thị Minh 1981 Đại học 2002
574 Nguyễn Mạnh Cường 1985 Đại học 2010
575 Phạm Thị Thúy Linh 1985 Đại học 2010
576 Nguyễn Ngọc Anh 1986 Đại học 2010
577 Đỗ Mạnh Kiểm 1950 Đại học 1979
578 Nguyễn Thị Cần 1952 Đại học 1974
579 Đỗ Phương Thảo 1976 Đại học 1999
580 Đỗ Phương Thuận 1979 Đại học 2002
581 Đỗ Thị Thơm 1982 Đại học 2005
582 Nguyễn Thị Liên 1952 Đại học 1974
583 Đỗ Văn Quang 1931 Đại học 1978
584 Nguyễn Tùng Ngọc 1988 Đại học 2010
585 Đỗ Văn Minh 1968 Đại học  
586 Đỗ Xuân Bình 1975 Đại học 2010
587 Đỗ Thị Mai 1969 Đại học  
588 Nguyễn Thị Ngọc 1981 Đại học 2004
589 Nguyễn Tuấn Thành 1982 Đại học 2008
590 Tạ Thị Thu Thủy 1983 Đại học 1999
591 Nguyễn Thành Long 1977 Đại học 1999
592 Nguyễn Thị Lan Anh 1979 Đại học 2004
593 Nguyễn Tiến Phương 1981 Đại học 2004
594 Đỗ Tiến Dũng 1957 Thạc sỹ 2000
595 Đỗ Tiến Mạnh 1985 Đại học 2007
  Khu 14      
596 Hoàng Văn Hậu 1951 Đại học 1977
597 Hoàng Yến 1977 Đại học  
598 Hoàng Thị Hồng Nhung 1978 Đại học 2001
599 Hoàng Lệ Thu 1983 Đại học 2005
600 Nguyễn Quốc Biên 1984 Đại học 2008
601 Nguyễn Thị Thu Trang 1987 Đại học 2009
602 Nguyễn Quỳnh Như 1971 Đại học  
603 Trần Thanh Huyền   Đại học  
604 Nguyễn Anh Đào   Đại học  
605 Nguyễn Tư Khoa   Đại học  
606 Nguyễn Kim Thoa 1973 Đại học  
607 Nguyễn Tư Minh   Đại học  
608 Trần - Quyết 1986 Đại học 2010
609 Trần Đức Lương 1981 Đại học 2004
610 Trần Mạnh Hải 1979 Đại học 2002
611 Trần Lê Hà 1983 Đại học 2007
612 Trần - Hào 1956 Đại học 1989
613 Nguyễn Thị Hương Giang 1983 Đại học 2006
614 Nguyễn Thị Thu Thủy 1979 Đại học 2006
615 Nguyễn Xuân Hiền 1982 Đại học 2010
616 Nguyễn Ngọc Lan 1982 Đại học 2008
617 Nguyễn Ngọc Bảo 1944 Đại học 1976
618 Phạm Thị Tiến 1953 Đại học 1978
619 Nguyễn Thị Xuân Thu 1981 Đại học 2005
620 Nguyễn Khánh Vân 1983 Đại học 2008
621 Nguyễn Ngọc Tuyên 1961 Đại học 1996
622 Đào Thị Minh Khoát 1968 Đại học 2006
623 Nguyễn Thi Hải Yến 1980 Đại học  
624 Nguyễn Xuân Phương 1966 Đại học 2010
  Khu 15      
625 Nguyễn Quang Huy 1984 Đại học 2008
626 Nguyễn Ngô Trạch 1941 Đại học 1965
627 Nguyễn Thị Đồng 1943 Đại học 1969
628 Nguyễn Thị Lan 1969 Đại học 2006
629 Nguyễn Thị Hồng Giang 1969 Đại học 1009
630 Nguyễn Thị Hương 1971 Đại học 1997
631 Nguyễn Chí Hiếu 1977 Đại học 2003
632 Đinh Thị Thanh Bình 1973 Đại học 1996
633 Nguyễn Kim Trung   Đại học  
634 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 1991 Đại học  
635 Nguyễn Duy Toàn 1985 Thạc sỹ 2012
636 Nguyễn Đức Cận 1951 Đại học 1975
637 Nguyễn Văn Hùng 1965 Đại học  
638 Đặng Văn Bẩy   Đại học  
639 Đào Văn Đức 1971 Đại học  
640 Nguyễn Thị Doanh   Đại học  
641 Nguyễn Thị Thanh   Đại học 2012
642 Nguyễn Thị Kim Thoa   Đại học 2012
643 Nguyễn Văn Đính 1942 Đại học  
644 Nguyễn Thị Phương Loan 1973 Đại học  
645 Nguyễn Thị Phương Lâm 1975 Đại học  
646 Nguyễn Tiến Đại 1980 Đại học  
647 Nguyễn Văn Thích 1925 Đại học 1958
648 Nguyễn Thiện Thuật 1948 Đại học 1971
649 Nguyễn Văn Đại 1962 Đại học  
650 Nguyễn Thị Xuân 1969 Đại học 2002
651 Nguyễn Mạnh Hùng 1965 Đại học 1988
652 Nguyễn Anh Tuấn 1976 Đại học 2000
653 Nguyễn Thị Phương Lan 1978 Đại học 2002
654 Nguyễn Thanh Tùng 1980 Đại học 2004
655 Nguyễn Quốc Toàn 1982 Đại học 2006
656 Nguyễn Phương Thủy 1985 Đại học 2009
657 Nguyễn Quang Minh 1986 Đại học 2010
658 Nguyễn Thị Hải Yến 1977 Đại học  
659 Nguyễn Quốc Huy 1979 Đại học 2006
660 Nguyễn Quốc Hưng 1981 Đại học 2008
661 Dương Thị Hương Giang 1987 Đại học 2009
662 Nguyễn Thị Thu Cúc 1979 Đại học 2008
663 Nguyễn Thị Chỉ 1949 Đại học  
664 Nguyễn Thị Lan Anh 1970 Đại học 1995
665 Nguyễn Thị Thìn 1952 Đại học 1986
  Khu 16      
666 Nguyễn Thanh Bình 1979 Đại học 2005
667 Nguyễn Trung Thùy 1986 Đại học  
668 Lê Thị Việt Hà 1978 Đại học  
669 Nguyễn Thẩm Dương 1935 Đại học  
670 Lê Thị Kim Dung 1980 Đại học  
671 Nguyễn Mạnh Ngần 1972 Đại học  
672 Nguyễn Thị Thu Thủy 1987 Đại học  
673 Nguyễn Hữu Kiên 1984 Đại học 2010
674 Lê Thị Bích Ngọc 1974 Đại học  
675 Lê Văn Thịnh 1956 Đại học  
676 Đặng Văn Thực 1959 Thạc sỹ  
677 Lê Văn Hào 1952 Đại học  
678 Nguyễn Thẩm Dương 1935 Đại học 1973
679 Nguyễn Văn Phong 1967 Đại học  
680 Lê Thế Huy 1982 Đại học  
681 Nguyễn Minh Tú 1982 Đại học  
682 Đào Thị Châm 1976 Đại học  
683 Nguyễn Văn Bình 1954 Đại học  
684 Đặng Thị Hải Yến 1987 Đại học  
685 Đào Thị Hằng 1983 Đại học  
686 Đỗ Thị Tứ 1975 Đại học  
687 Trần Thị Phương Thảo 1990 Đại học 2012
688 Nguyễn Nhật Lịch 1983 Đại học 2012
689 Nguyễn Thị Kim Anh 1989 Đại học  
690 Nguyễn Văn Quế   Đại học  
691 Nguyễn Văn Quang 1952 Đại học  
692 Nguyễn Văn Hùng   Đại học  
693 Nguyễn Khắc Ánh   Đại học  
694 Đào Ngọc Lung 1949 Thạc sỹ  
695 Đào Thanh Ngọc 1972 Cao học  
696 Đào Việt Hưng 1978 Cao học  
697 Đào Thị Hà 1975 Đại học  
698 Nguyễn Văn Ty 1932 Đại học  
699 Đào Thị Kim Quế 1983 Thạc sỹ 2008
700 Nguyễn Trung Thùy 1986 Đại học 2010
  Khu 17      
701 Nguyễn Trung Đồng   Đại học  
702 Nguyễn Văn Thắng   Đại học  
703 Đỗ Văn Thiện   Đại học  
704 Đỗ Thị Loan   Đại học 2009
705 Đỗ Trung Dũng   Đại học 2008
706 Đỗ Mạnh Hùng   Đại học 2008
707 Nguyễn Thị Loan   Đại học 2012
708 Nguyễn Trung Tuấn   Đại học  
709 Đặng Tiến Quân   Đại học  
710 Đặng Tiến Minh   Đại học  
711 Nguyễn Quốc Huy   Đại học  
712 Nguyễn Thị Chung   Đại học  
713 Nguyễn Thị Thảo   Đại học  
714 Nguyễn Xuân Hải   Đại học  
715 Nguyễn Văn Tiến    Đại học  
716 Đỗ Thị Thu Huyền   Đại học 2012
  Khu 18      
717 Lê Minh Tiệp 1960 Đại học 1990
718 Lê Minh Chấn 1963 Đại học 2005
719 Lê Thị Bích Đào 1974 Đại học 2009
720 Lê - Đạt 1986 Đại học  
721 Hà Thị Hoa 1972 Đại học  
722 Đinh Tiến Dũng 1973 Đại học 1997
723 Lê Thị Vân Anh 1981 Đại học 2005
724 Nguyễn Hồng Phong 1977 Đại học 2008
725 Nguyễn Thu Hương 1982 Đại học 2005
726 Nguyễn Thị Hồng Thu 1978 Đại học 2005
727 Nguyễn Thị Kim Dung 1981 Đại học 2003
728 Nguyễn Thị Thanh Minh 1986 Thạc sỹ  
729 Nguyễn Mạnh Chiến 1989 Đại học  
730 Nguyễn Hoài Nam 1982 Đại học 2008
731 Nguyễn Thị Minh Thủy 1980 Thạc sỹ 2009
732 Nguyễn Nhật Lịch 1983 Đại học 2011
733 Nguyễn Thị Thu 1986 Đại học 2011
734 Hoàng Thị Minh Hương 1986 Đại học 2010
735 Đoàn Thị Việt Hà 1977 Đại học 2002
736 Nguyễn Thị Thanh Hải 1977 Đại học 2002
737 Nguyễn Nhật Nhu   Đại học  
738 Nguyễn Nhật Kỷ   Đại học  
739 Nguyễn Nhật Thọ   Đại học  
740 Nguyễn Nhật Đức   Đại học  
741 Nguyễn Nhật Quang 1951 Đại học  
742 Nguyễn Thị Thu Hà 1973 Đại học  
743 Nguyễn Thị Thanh Hương 1975 Đại học  
744 Nguyễn Thị Bích Hoa 1976 Đại học  
745 Nguyễn Thị Thanh Hải 1979 Đại học  
746 Nguyễn Nhật Tùng 1985 Đại học  
747 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1965 Đại học 2006
748 Nguyễn Thị Thủy 1967 Đại học 1994
749 Nguyễn Nhật Công 1974 Đại học 1997
750 Nguyễn Ngọc Thúy 1973 Đại học 2001
751 Nguyễn Thị Hồng Lịch 1981 Đại học 2006
752 Nguyễn Nhật Đức 1983 Đại học 2010
         
         

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Trần Đức Lượng - - Đăng lúc: 15/08/2013 11:01
Anh Sáu ơi em thấy có 2 Nguyễn Thẩm Dương cùng sinh năm 1935 ở số thứ tự 678 và 669 ? em tên Là Trần Đức Lượng chứ đâu phải Lương. Anh xem lại nhé.
 

Giới thiệu về Làng Dòng, xã Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ

Từ nhiều thế kỷ nay, xã Xuân Lũng - tên nôm là Dòng (kẻ Dòng), vẫn được coi là một làng văn hiến mà sự hiếu học đã trở thành truyền thống nổi trội hẳn lên trong số rất nhiều làng xã thuộc vùng đồi núi huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ năm 1400, đời nhà Hồ, địa danh "Xuân Lũng" đã thấy xuất...

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất tới chuyên mục nào trên website?

Văn hóa xã hội

Tin tức, hoạt động nội bộ của làng Dòng

Chuyên mục giáo dục, khuyến học

Chuyên mục nghệ thuật, sáng tác, văn học

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hành hương về nguồn